Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяКонфліктологія → 
« Попередня Наступна »
Ємельянов С.М.. Практикум з конфліктології - 2-е вид., Доп. і перераб. - СПб.: Пітер. - 400 с: ил., 2004 - перейти до змісту підручника

Заняття 2.1. Практичне заняття по темі «Ідентифікація конфліктів» (рішення ситуаційних завдань)

Мета заняття: Розвиток навичок ідентифікації конфліктів.

Порядок проведення заняття

Підготовчий етап. За один-два тижні студенти отримують установку на проведення заняття у формі рішення ситуаційних завдань. Їм повідомляють тему і мету заняття. Дають вказівки з самостійного вивчення літератури та освоєння основних понять: «конфлікт», «причина конфлікту», «предмет конфлікту». Особливу увагу звертають на формулювання необхідних і достатніх умов конфлікту.

У ході заняття. Студентам пропонують вирішити завдання з конкретними ситуаціями, відповівши на питання, наведені в кінці кожного завдання.

Варіанти вирішення завдань обговорюються в навчальній групі.

Завдання 1

Між двома співробітниками організації виникла суперечка з приводу термінів впровадження нової технології. Один з них мотивував пропоновані терміни впровадження інтересами виробництва продукції, другий свою позицію обгрунтовував з позиції інтересів персоналу, якому належить освоювати нову технологію. Є описана ситуація конфліктом? Які перспективи розвитку даної ситуації і механізми управління нею?

Завдання 2

У бесіді керівника з підлеглим, що допустили технологічну помилку, яка призвела до серйозного матеріального збитку фірмі, керівник пред'явив претензії до підлеглого і наклав штраф у розмірі місячної заробітної плати. Чи є описана ситуація конфліктом? Відповідь обгрунтуйте.

Завдання 3

Приймаючи на роботу співробітника, керівник фірми пообіцяв через два місяці перевести його на вищу посаду. Після закінчення зазначеного терміну обіцянку керівника не виконано. Чи можна описану ситуацію ідентифікувати як конфліктна взаємодія? Якщо ні, то які перспективи розвитку описаній ситуації в конфлікт.

Заняття 2.2. Тема: «Сутність конфлікту та його причини». Ділова гра «Скарга»

Мета гри. Розвиток у студентів уміння аналізувати конфлікт на основі з'ясування ними основних конфликтологических понять; формування навичок застосування найпростіших методів вивчення і оцінки конфліктних ситуацій.

Ігрова ситуація. Керівництво фірми отримало скаргу від одного з сотрудніков121.

Генеральний директор фірми призначає робочу групу для вивчення скарги та вироблення пропозицій для прийняття рішення. Склад робочої групи: менеджер з кадрів - керівник; фахівець із зв'язків з громадськістю; юрист фірми.

Порядок проведення гри

Підготовчий етап. За один-два тижні студенти отримують установку на проведення ділової гри. Їм повідомляють тему і мету заняття, а також тему ділової гри, її мету і ігрову ситуацію.

Студенти отримують вказівки з самостійного вивчення літератури і з'ясуванню основних понять: «конфлікт», «структура конфлікту», «суб'єкти конфлікту», «предмет конфлікту», «образ конфліктної ситуації», «мотиви конфлікту» , «позиція в конфлікті». Крім того, студентам нагадують, що вони повинні продемонструвати в ході ділової гри вміння використовувати різні методи вивчення і аналізу конфліктів: спостереження, аналіз результатів діяльності, бесіда, експертне опитування та ін

В ході гри 1.

Навчальна група розбивається на три команди.

Перша команда - керівництво фірми: генеральний директор, заступник генерального директора зі зв'язків з громадськістю, фінансовий директор.

Друга команда - робоча група з вивчення скарги (склад дивися в пункті «Ігрова ситуація»).

Третя команда - експерти (3-5 чоловік).

Час на розподіл ролей - 5 хвилин.

Примітка. Склад команд може бути визначений за бажанням студентів. 2.

Всім командам видається скарга письмово і завдання на гру. Перша команда готується до заслуховування пропозицій для прийняття рішення, вироблених робочою групою (друга команда). Друга команда готує пропозиції для прийняття рішення за скаргою. Третя команда готується до оцінки змісту роботи першої та другої команд.

Час на підготовку - 15 хвилин. 3.

Заслуховування пропозицій для вироблення рішення по скарзі, прийняття рішення і оцінка змісту роботи.

Ігровий сценарій. «Генеральний директор» відкриває службова нарада, оголошуючи його тему, і надає слово для доповіді «старшому робочої групи» з вивчення скарги та виробленні пропозицій для прийняття рішення (регламент доповіді може бути обмежений 10 хвилинами). Після доповіді керівний склад задає питання членам робочої групи (час на питання і відповіді може бути встановлено в межах 15-20 хвилин). Після відповідей на запитання вислуховуються думки «заступника генерального директора зі зв'язків з громадськістю» і «фінансового директора» (на вислуховування думок може бути виділено 5 хвилин).

Рішення на основі обговорення приймає «генер альний директор».

Оцінка змісту роботи. Після прийняття рішення члени експертної групи виступають з оцінкою роботи першої та другої команд, а також виконавців усіх ролей. У ході оцінки можливі дискусії (на оцінку експертів може бути відведено 15 -20 хвилин).

4. Підведення викладачем підсумків гри.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Заняття 2.1. Практичне заняття по темі «Ідентифікація конфліктів» (рішення ситуаційних завдань) "
 1. Зміст
  ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ 3 ЧАСТИНА 1 ТЕМА 1. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ЯК ГАЛУЗЬ ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ 5 ТЕМА 2. СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ 6 ТЕМА 3. ТЕОРІЇ ПРИРОДНОГО ПРАВА ТА ГРОМАДСЬКОГО ДОГОВОРУ В ФІЛОСОФІЇ НОВОГО ЧАСУ 7 ТЕМА 4. СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ ІДЕЇ німецької класичної філософії 8 ТЕМА 5. Некласичні СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ XIX СТОЛІТТЯ 9 Заняття 1 вересня Заняття 10 лютого
 2. Заняття 11.1. Семінар-гра за темою «Конфлікти в суспільстві» 1161
  заняття. Поглиблення та закріплення знань студентів про різноманіття конфліктів у суспільстві, їх сутності, змісті і формах прояви, розвиток у студентів навичок і формування умінь по підготовці рефератів, рецензій та відгуків, а також з ведення теоретичних дискусій з обговорюваних питань в ігровій формі. Порядок проведення заняття. Заняття проводиться у формі захисту рефератів.
 3. Передмова
  занять зі студентами та іншими категоріями учнів по курсу «Конфліктологія», а також для самостійної роботи над змістом даного курсу. Метою практикуму є закріплення і поглиблення теоретичних знань, одержуваних на лекціях, а також формування і розвиток у учнів навичок і вмінь вирішення конкретних завдань з управління конфліктами в різних сферах соціальної
 4. Заняття 14.1. Практичне заняття з теми «Управлінські рішення» (проводиться методом аналізу документів)
  заняття. Розвиток у студентів навичок аналізу робочих документів організації на предмет прогнозування конфліктних ситуацій, зумовлених управлінськими рішеннями, і формування у них умінь вироблення адекватних пропозицій з попередження конфліктів. Порядок проведення заняття Підготовчий етап. За один-два тижні студенти отримують установку на проведення заняття методом
 5. Заняття 15.1. Семінар-гра з теми «Глобальні та регіональні конфлікти» (проводиться у формі захисту рефератів)
  занятті, а його головою може бути викладач або хтось з студентів. На кожен реферат необхідно призначити двох-трьох опонентів. На двогодинному занятті можна обговорити два реферату. Порядок проведення гри Підготовчий етап. За два-три тижні студенти отримують установку на проведення семінару у формі захисту рефератів. Їм має бути виданий перелік питань для
 6. Заняття 12.4. Практичне заняття з теми «Прогнозування конфліктів в організації» (проводиться методом аналізу робочих документів)
  заняття. Розвиток у студентів навичок аналізу робочих документів організації на предмет виявлення можливих проблем, які можуть викликати конфлікти. Формування вміння виробляти конструктивні пропозиції щодо запобігання конфліктів. Порядок проведення заняття Підготовчий етап. За один-два тижні студенти отримують установку на проведення заняття методом аналізу робочих
 7. Запитання для самопідготовки
  1. Що таке людина як «суспільна істота»? 2. Особливості людини, що сприяють соціалізації і виникненню співтовариств. 3. Які теорії походження суспільства Ви знаєте? Чим вони різняться? 4. Чим відрізняються традиційні суспільства від сучасних? 5. У чому полягає деперсонификация соціальних відносин у спільнотах сучасного типу? 6. Які основні критерії виділення спільності? 7. Що
 8. Ємельянов С.М.. Практикум з конфліктології - 2-е вид., Доп. і перераб. - СПб.: Пітер. - 400 с: ил., 2004

 9. Заняття 13.1. Практичне заняття з теми «Сімейні відносини» (самооцінка готовності до конструктивних взаємин в сім'ї методом тестування)
  заняття. Закріплення знань студентів щодо основних проблем, пов'язаних із сімейними конфліктами, розвиток у них навичок самооцінки готовності до конструктивного поведінці в сімейних відносинах, формування умінь аналізувати отримані результати тестування і вирабативат ь програми підвищення психолого-педагогічної культури і самокорекції поведінки. Порядок проведення заняття
 10. Заняття 12.1. Практичне заняття з теми «Конфлікти в організації» (проводиться з використанням методу аналізу конкретних ситуацій)
  заняття. Розвиток у студентів навичок аналізу конфликто в в організації і формування умінь приймати управлінські рішення в нестандартних ситуаціях. Порядок проведення заняття Підготовчий етап. За один-два тижні студенти отримують установку на проведення практичного заняття у формі аналізу конкретних ситуацій. Їм необхідно дати вказівки для самостійного вивчення
 11. ТЕМА 6. КУЛЬТУРА
  заняття: Історична еволюція поняття «культура». Три підходи до розуміння культури. Функції культури. Культура як детермінанта розвитку суспільства. Культура і соціум Основні поняття: культура, традиція, інновація. Джерела та література: Алексєєв П.В. Соціальна філософія. М., 2003. Гол. 5. Барулин B.C. Соціальна філософія. М., 2002. Гол. 10. Кемеров В.Є. Введення в соціальну філософію. М.,
 12. СЕРЕДНЬОВІЧНА ЕТИКА
  темі Ш. Абсолютизм, авторитаризм (феодальна влада, наказ). Лицарська етика. Лицарство (лицарська доблесть). Аскетизм. Індульгенція. А заплата. Догматизм. Папство. Католицизм Протестантизм. Ригоризм.