Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяКонфліктологія → 
« Попередня Наступна »
Ємельянов С.М.. Практикум з конфліктології - 2-е вид., Доп. і перераб. - СПб.: Пітер. - 400 с: ил., 2004 - перейти до змісту підручника

Заняття 14.1. Практичне заняття з теми «Управлінські рішення» (проводиться методом аналізу документів)

Мета заняття. Розвиток у студентів навичок аналізу робочих документів організації на предмет прогнозування конфліктних ситуацій, зумовлених управлінськими рішеннями, і формування у них умінь вироблення адекватних пропозицій з попередження конфліктів.

Порядок проведення заняття

Підготовчий етап. За один-два тижні студенти отримують установку на проведення заняття методом аналізу робочих документів організації. Їм необхідно повідомити тему і мету заняття, вказати літературу для самостійного вивчення і видати завдання.

Зміст завдання. Для аналізу робочих документів відповідно з метою заняття студентам необхідно видати зразки бізнес-плану; планів розвитку організації, міста; накази і розпорядження; директиви і вказівки та інші документи (пакет документів формується викладачем в залежності від спеціалізації студентів).

У ході заняття. Організовується обговорення висновків, отриманих в результаті аналізу робочих документів організації.

Заняття 14.2. Практичне заняття з теми «Стиль управління» (проводиться методом тестування)

Мета заняття. Закріплення знань студентів по основних стилям управління, розвиток навичок спостереження і оцінки стилю управління в організації, формування умінь аналізу діяльності керівника з управління організацією.

Порядок проведення заняття

Підготовчий період. За один-два тижні студенти отримують установку на проведення заняття методом тестування. Необхідно повідомити їм тему і мету заняття, дати вказівки для самостійного вивчення літератури та з'ясування основних питань: а) поняття стилю управління; б) характеристика основних стилів управління, в) стиль управління і конфлікти.

У ході заняття. Студенти працюють з тестами. Викладач організовує обговорення результатів тестування.

Тест 14.1. «Визначення стилю управління трудовим колективом» 1221

Інструкція. Опитувальник містить 16 груп тверджень, що характеризують ділові якості керівників. Кожна група складається з трьох тверджень, позначених буквами «а», «б» і «в». Вам слід уважно прочитати всі три твердження в складі кожної групи і вибрати те, яке найбільшою мірою важливо і відповідає вашу думку про керівника. Відзначте вбрання затвердження на опитувальному аркуші знаком «+» під відповідною буквою.

Текст опитувальника № п / п а б в 1 Центральне керівництво вимагає, щоб про всі справи доповідали саме йому Намагається все вирішувати разом з підлеглими, одноосібно вирішує тільки самі термінові й оперативні питання Нскогорие важливі справи вирішуються фактично без участі керівника, його функції виконують інші 2 Завжди що-небудь наказує, розпоряджається, наполягає, але ніколи нс просить І Іріка'шваст так, що хочеться виконувати І Іріказьівать не вміє 3 Намагається, щоб його заступники були кваліфікованими фахівцями Йому байдуже, хто працює у нього заступником, помічником Домагається від заступників і помічників безвідмовного виконання VI підпорядкування

4 Його цікавить тільки виконання плану, а не ставлення людей один до одного В роботі не

зацікавлений , підходить до справи формально Вирішуючи

виробничі завдання, намагається створити хороші стосунки між людьми в колективі 5 Напевно, він консервативний, оскільки боїться НОВОГО Ініціатива підлеглих керівником не береться Сприяє тому, щоб підлеглі працювали самостійно 6 На критику керівник звичайно не ображається, прислухається до неї Не любить, коли його критикують, і не намагається приховати це Критику

вислуховує, навіть збирається вжити заходів, але нічого не робить 7 Складається враження, що керівник боїться відповідати за свої дії, бажає зменшити свою відповідальність Відповідальність розподіляє між собою і підлеглими Керівник одноосібно приймає рішення або скасовує їх 8 Регулярно радиться з підлеглими, особливо з досвідченими працівниками Підлеглі не тільки радять, але можуть давати вказівки своєму керівникові Не допускає, щоб підлеглі йому радили, а тим більше заперечували 9 Зазвичай радиться із заступниками і нижчестоящими керівниками, але не з рядовими підлеглими Регулярно спілкується з підлеглими, говорить про стан справ у колективі, про труднощі, які належить подолати Для виконання будь-ЛІБС роботи йому нерідко доводиться умовляв »своїх підлеглих 10 Завжди звертається до підлеглих чемно, доброзичливо У зверненні з підлеглими часто проявляє байдужість По відношенню до підлеглих буває нетактовним і навіть грубим 11 У критичних ситуаціях погано справляється зі своїми обов'язками У критичних ситуаціях, як правило, переходить на більш жорсткі методи керівництва Критичні ситуації не змінюють способу його керівництва Закінчення тексту опитувальника 12? "аМ рСШаСТ навіть ті питання, і якими не зовсім добре знайомий Якщо що то не знає, то не боїться 'ЦЬОГО показати і звертається за допомогою до інших Oil ЕІС може діяти сам, а ждег« подгалкі Esafiiifl » з боку 13 Мабуть, 0Е1 не надто требо Ватель ьіи ї чсло століття OEI вимогливий, але 0, 'Ц1 про часів АЛЕ II справедливий Про Е1 ем можна сказати, що він оиваег їв Йен ком строгим п навіть прискіпливим 14 Ко нтрол іруя реіул ьтати, завжди іамсчаег положітвПьнуso сторо ііу, хвалить підлеглих Завжди дуже строго контролює роботу підлеглих II колективу в цілому Контролюй! роботу ВІД випадку до Сйучаю 15 Умеег підтримувати дисципліну і порядок Часто робить підлеглим зауваження, догани Не може впливати на дисципліну 16 У його присутності ПОЛ.

лагоджена ESLC ВрСМЯ доводиться працювати в напрузі З ЕШМ працювати цікаво По ДЧ ІНСЕІЕ1ИС надані самі собі

Опитувальний лист 1. а 6 в 9. а 6 2_ а в 10. а а б в II. а б 4. а в [2. а 5. а в 13. а 6. а в 14. а 7_ а в [5. а Н. а б в 16. а б

Інтерпретація

Директивний компонент - Д.

Орієнтація на власну думку і оцінки. Прагнення до влади, впевненість у собі, схильність до жорсткої формальної дисципліни, велика дистанція по відношенню до підлеглих, небажання визнавати свої помилки. Ігнорування ініціативи, творчої активності людей. Одноосібне прийняття рішень. Контроль за діями підлеглих.

Попустительский компонент (пасивного невтручання) - П.

Поблажливість до працівників. Відсутність вимогливості, суворої дисципліни, контролю, ліберальність, панібратство з підлеглими. Схильність перекладати на підлеглих відповідальність у прийнятті рішень.

Колегіальний компонент - К.

Вимогливість і контроль сполучаються з ініціативним і творчим підходом до виконуваної роботи й свідомим дотриманням дисципліни. Прагнення делегувати повноваження й розділити відповідальність. Демократичність в ухваленні рішень.

Ключ до тесту а б в № п / п і б в д к] [я д до П д к] [10 К] [Д К] [л 11 II Д К д] [к 12 д до П] [д до 13 II до д К д] [ 14 до д] [] [к д 15 до Д] [К] [д 16 Д До 11

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Заняття 14.1. Практичне заняття з теми «Управлінські рішення» (проводиться методом аналізу документів) "
 1. Зміст
  ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ 3 ЧАСТИНА 1 ТЕМА 1. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ЯК ГАЛУЗЬ ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ 5 ТЕМА 2. СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ 6 ТЕМА 3. ТЕОРІЇ ПРИРОДНОГО ПРАВА ТА ГРОМАДСЬКОГО ДОГОВОРУ В ФІЛОСОФІЇ НОВОГО ЧАСУ 7 ТЕМА 4. СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ ІДЕЇ німецької класичної філософії 8 ТЕМА 5. некласичних СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ XIX СТОЛІТТЯ 9 Заняття 9 січня Заняття 2 жовтня
 2. Заняття 11.1. Семінар-гра за темою «Конфлікти в суспільстві» 1161
  заняття. Поглиблення і закріплення знань студентів про різноманіття конфліктів у суспільстві, їх сутність, зміст і формах прояви, розвиток у студентів навичок і формування умінь по підготовці рефератів, рецензій та відгуків, а також з ведення теоретичних дискусій з обговорюваних питань в ігровій формі. Порядок проведення заняття. Заняття проводиться у формі захисту рефератів.
 3. Заняття 12.4. Практичне заняття з теми «Прогнозування конфліктів в організації» (проводиться методом аналізу робочих документів)
  заняття. Розвиток у студентів навичок аналізу робочих документів організації на предмет виявлення можливих проблем, які можуть викликати конфлікти . Формування вміння виробляти конструктивні пропозиції щодо запобігання конфліктів. Порядок проведення заняття Підготовчий етап. За один-два тижні студенти отримують установку на проведення заняття методом аналізу робочих
 4. Глава 7. ОСКАРЖЕННЯ прокурора судової рішень у касаційному порядку
  Глава 7. ОСКАРЖЕННЯ прокурора судової РІШЕННЯ У КАСАЦІЙНОМУ
 5. Заняття 12.1. Практичне заняття з теми «Конфлікти в організації» (проводиться з використанням методу аналізу конкретних ситуацій)
  заняття. Розвиток у студентів навичок аналізу конфликто в в організації і формування умінь приймати управлінські рішення в нестандартних ситуаціях. Порядок проведення заняття Підготовчий етап. За один-два тижні студенти отримують установку на проведення практичного заняття у формі аналізу конкретних ситуацій . Їм необхідно дати вказівки для самостійного вивчення
 6. Передмова
  занять зі студентами та іншими категоріями учнів по курсу «Конфліктологія», а також для самостійної роботи над змістом даного курсу. Метою практикуму є закріплення і поглиблення теоретичних знань, одержуваних на лекціях, а також формування і розвиток у учнів навичок і вмінь вирішення конкретних завдань з управління конфліктами в різних сферах соціальної
 7. ТЕМА 3. великомасштабного членування ІСТОРИЧНОГО ПРОЦЕСУ
  заняття: Проблема ступенів розвитку суспільства в історії соціальної думки: Дж. Віко, А. Сен-Симон, І.Г. Гердер, Г. Гегель, О. Конт. Формаційний зріз історії. Суспільно-економічна формація і її основні елементи. Сучасні підходи до аналізу формаційної парадигми. Єдність і різноманіття історії людства. Безперервність природничо-історичного процесу. Основні поняття:
 8. Заняття 13.1. Практичне заняття з теми «Сімейні відносини» (самооцінка готовності до конструктивних взаємин в сім'ї методом тестування)
  заняття. Закріплення знань студентів щодо основних проблем, пов'язаних із сімейними конфліктами, розвиток у них навичок самооцінки готовності до конструктивного поведінці в сімейних відносинах, формування умінь аналізувати отримані результати тестування і вирабативат ь програми підвищення психолого-педагогічної культури і самокорекції поведінки. Порядок проведення заняття
 9. Ємельянов С.М.. Практикум з конфліктології - 2-е вид., доп. і перероб. - СПб.: Пітер . - 400 с: ил., 2004

 10. Контрольний тест
  зайнятість одного або обох подружжя на роботі; неможливість нормального працевлаштування подружжя або інших членів сім'ї; соціально-економічна ситуація в суспільстві. 3. До факторів мікросередовища, яке обумовлює сімейні конфлікти, відносяться: а) обмеження свободи активності, дії; відхиляється поведінка одного з членів сім'ї; авторитарний, жорсткий тип сімейних відносин;
 11. Попередження і дозвіл управлінських конфліктів
  методів управління з урахуванням конкретних умов. Зокрема, керівник повинен володіти різними формами впливу на підлеглих: - прямий вплив (наказ, директива, вказівка, завдання і т. п.); - вплив через мотиви (стимулювання потреб та інтересів з метою бажаної поведінки і діяльності); - вплив через систему цінностей (виховання,