НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяКонфліктологія → 
« Попередня Наступна »
Ємельянов С.М.. Практикум з конфліктології - 2-е вид., Доп. і перераб. - СПб.: Пітер. - 400 с: ил., 2004 - перейти до змісту підручника

Заняття 12.4. Практичне заняття з теми «Прогнозування конфліктів в організації» (проводиться методом аналізу робочих документів)

Мета заняття. Розвиток у студентів навичок аналізу робочих документів організації на предмет виявлення можливих проблем, які можуть викликати конфлікти. Формування вміння виробляти конструктивні пропозиції щодо запобігання конфліктів.

Порядок проведення заняття

Підготовчий етап. За один-два тижні студенти отримують установку на проведення заняття методом аналізу робочих документів організації. Їм повідомляється тема і мета заняття, вказується література для самостійного вивчення і видається завдання.

У ході заняття. Для аналізу робочих документів студентам даються зразки трудових договорів, договорів між організаціями, статут організації, конкретні накази і розпорядження організації та інші документи (пакет документів формується викладачем в залежності від спеціалізації студентів).

Організовується обговорення результатів аналізу робочих документів організації.

Контрольний тест

Оберіть варіант правильної відповіді в кожному з 10 питань. 1.

Організація - це:

а) колектив;

б) корпорація;

в) асоціація;

г) соціальна група; об'єднує людей на основі спільної мети, діяльність яких свідомо координується і направляється в інтересах досягнення цієї мети;

д) організована соціальна група на основі об щей мети. 2.

Конфлікт в організації - це:

а) конфлікти між суб'єктами соціальної взаємодії, що виникають всередині організації;

б) конфлікти між суб'єктами соціальної взаємодії, що виникають всередині організації та за її межами;

в) конфлікти між керівництвом організації і її співробітниками;

г) конфлікти між різними структурними елементами організації;

д) конфлікти з приводу організаційної структури колективу. 3.

Структурні конфлікти в організації - це:

а) конфлікти між структурними підрозділами;

б) конфлікти, пов'язані із зміною організаційної структури ;

в) конфлікти, що виникають на основі питання про значущість тих чи інших суб'єктів соціальної взаємодії всередині організації;

г) конфлікти, в основі яких лежать причини, отра жающие становлення і етапи розвитку колективів всередині організації;

д) конфлікти, що виникають на основі порушення принципу справедливості чи доцільності у розподілі обмежених ресурсів.

4.

Інноваційні конфлікти в організації - це:

а) конфлікти між структурними підрозділами;

б) конфлікти, пов'язані із зміною організаційної структури ;

в) конфлікти, що виникають на основі питання про значущість тих чи інших суб'єктів соціальної взаємодії всередині організації;

г) конфлікти, в основі яких лежать причини, що відображають становлення і етапи розвитку колективів всередині організації;

д) конфлікти, що виникають на основі порушення принципу справедливості чи доцільності у розподілі обмежених ресурсів. 5.

Позиційні конфлікти в організації - це:

а) конфлікти між структурними підрозділами;

б) конфлікти, пов'язані із зміною організаційної структури ;

в) конфлікти, що виникають на основі питання про значущість тих чи інших суб'єктів соціальної взаємодії всередині організації;

г) конфлікти, в основі яких лежать причини, що відображають становлення і етапи розвитку колективів всередині організації;

д) конфлікти, що виникають на основі порушення принципу справедливості чи доцільності у розподілі обмежених ресурсів. 6.

Ресурсні конфлікти в організації - це:

а) конфлікти між структурними підрозділами;

б) конфлікти, пов'язані із зміною організаційної структури ;

в) конфлікти, що виникають на основі питання про значущість тих чи інших суб'єктів соціальної взаємодії всередині організації;

г) конфлікти, в основі яких лежать причини, що відображають становлення і етапи розвитку колективів всередині організації;

д) конфлікти, що виникають на основі порушення принципу справедливості чи доцільності у розподілі обмежених ресурсів. 7.

Динамічні конфлікти в організації - це:

а) конфлікти між структурними підрозділами;

б) конфлікти, пов'язані із зміною організаційної структури ;

в) конфлікти, що виникають на основі питання про значущість тих чи інших суб'єктів соціальної взаємодії всередині організації;

г) конфлікти, в основі яких лежать причини, що відображають становлення і етапи розвитку колективів всередині організації;

д) конфлікти, що виникають на основі порушення принципу справедливості чи доцільності в розбраті розподілі обмежених ресурсів.

8.

Визначте типи конфлікту в організації (підстава - тип функціональної системи) з наступних причин: неузгодженість формальних організаційних начал; незбалансованість робочих місць; порушення технологічних процесів.

А) організаційно-технологічні конфлікти;

б) конфлікти в соціально-економічній системі організації;

в) конфлікти в адміністративно- управлінській системі;

г) конфлікти, пов'язані з функціонуванням поза формальної організації;

д) конфлікти, пов'язані з функціонуванням соціально-психологічної системи відносин. 9.

Визначте типи конфлікту в організації (підстава - тип функціональної системи) з наступних причин: порушення договірних зобов'язань; неповна інформація про реальний стан справ в організації; інновація без урахування інтересу працівників; порушення трудового законодавства.

А) організаційно-технологічні конфлікти;

б) конфлікти в соціально-економічній системі організації;

в) конфлікти в адміністративно- управлінській системі;

г) конфлікти, пов'язані з функціонуванням поза формальної організації;

д) конфлікти, пов'язані з функціонуванням соціально - психологічної системи відносин. 10.

Визначте типи конфлікту в організації (підстава - тип функціональної системи) з наступних причин: затримка і невиплата заробітної плати за виробничий працю; збільшення норм виробітку або зниження тарифів в оплаті; недосконала система стимулювання.

А) організаційно-технологічні конфлікти;

б) конфлікти в соціально-економічній системі організації;

в) конфлікти в адміністративно- управлінській системі;

г) конфлікти, пов'язані з функціонуванням поза формальної організації;

д) конфлікти, пов'язані з функціонуванням соціально - психологічної системи відносин.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Заняття 12.4. Практичне заняття з теми «Прогнозування конфліктів в організації» (проводиться методом аналізу робочих документів) "
 1. Заняття 11.1. Семінар-гра за темою «Конфлікти в суспільстві» 1161
  заняття. Поглиблення та закріплення знань студентів про різноманіття конфліктів у суспільстві, їх сутності, змісті і формах прояви, розвиток у студентів навичок і формування умінь по підготовці рефератів, рецензій та відгуків, а також з ведення теоретичних дискусій з обговорюваних питань в ігровій формі. Порядок проведення заняття. Заняття проводиться у формі захисту рефератів.
 2. Заняття 12.1. Практичне заняття з теми «Конфлікти в організації» (проводиться з використанням методу аналізу конкретних ситуацій)
  заняття. Розвиток у студентів навичок аналізу конфликто в в організації і формування умінь приймати управлінські рішення в нестандартних ситуаціях. Порядок проведення заняття Підготовчий етап. За один-два тижні студенти отримують установку на проведення практичного заняття у формі аналізу конкретних ситуацій. Їм необхідно дати вказівки для самостійного вивчення
 3. Зміст
  ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ 3 ЧАСТИНА 1 ТЕМА 1. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ЯК ГАЛУЗЬ ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ 5 ТЕМА 2. СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ 6 ТЕМА 3. ТЕОРІЇ ПРИРОДНОГО ПРАВА ТА ГРОМАДСЬКОГО ДОГОВОРУ В ФІЛОСОФІЇ НОВОГО ЧАСУ 7 ТЕМА 4. СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ ІДЕЇ німецької класичної філософії 8 ТЕМА 5. Некласичні СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ XIX СТОЛІТТЯ 9 Заняття 1 вересня Заняття 10 лютого
 4. Тема 2. Характеристика конфлікту як соціального феномена
  конфлікту, його сутність і структура. Необхідні і достатні умови виникнення конфлікту. Суб'єкти конфлікту та їх характеристика. Предмет конфлікту, образ конфліктної ситуації, мотиви конфлікту і позиції конфліктуючих сторін та їх роль в аналізі конфлікту. Класифікація конфліктів і причини конфліктів. Причина та конфліктна ситуація. Типи конфліктних ситуацій. Динаміка конфлікту. Етапи і
 5. Контрольний тест
  конфліктами - це: а) цілеспрямований вплив на процес його динаміки; б) цілеспрямоване, обумовлене об'єктивними законами впливу на процес його динаміки в інтересах розвитку або руйнування тієї соціальної системи, до якої має відношення даний конфлікт, в) цілеспрямований вплив на конфліктуючих в інтересах зниження рівня напруженості між ними;
 6. Ємельянов С.М.. Практикум з конфліктології - 2-е вид., Доп. і перераб. - СПб.: Пітер. - 400 с: ил., 2004

 7. Контрольний тест
  зайнятість одного або обох подружжя на роботі; неможливість нормального працевлаштування подружжя або інших членів сім'ї; соціально-економічна ситуація в суспільстві. 3. До факторів мікросередовища, яке обумовлює сімейні конфлікти, відносяться: а) обмеження свободи активності, дії; відхиляється поведінка одного з членів сім'ї; авторитарний, жорсткий тип сімейних відносин;
 8. Белл Данієл (р. 1919)
  конфлікти між керівниками і керованими. Белл - один з найбільш видних представників американського неоконсерватизму. Основні праці: «Кінець ідеології» (I960), «Прийдешнє постіндустріальне суспільство» (1978), «Культурні протиріччя капіталізму»
 9. Передмова
  занять зі студентами та іншими категоріями учнів по курсу «Конфліктологія», а також для самостійної роботи над змістом даного курсу. Метою практикуму є закріплення і поглиблення теоретичних знань, одержуваних на лекціях, а також формування і розвиток у учнів навичок і вмінь вирішення конкретних завдань з управління конфліктами в різних сферах соціальної
 10. Тема 5. Теорії поведінки особистості в конфлікті
  темі розглядаються деякі теорії, що розкривають поведінку особистості в конфлікті, обумовлене різними факторами. Матеріал для самостійного вивчення Основні моделі поведінки особистості в конфло ктном взаємодії У літературі виділяють три основні моделі поведінки особистості в конфліктній ситуації: конструктивну, деструктивну і конформістську (табл. 5.1). Кожна з
 11. ТЕМА 5. ІСТОРІЯ XX СТОЛІТТЯ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРІОСОФІЇ РОСІЇ
  заняття: Що таке історія? Проблема сенсу історії. Ідея циклічності історії та концепції історичного регресу в соціальній філософії ХХ століття. Суспільний прогрес і його критерії. Основні поняття: історія, сенс історії. Джерела та література: Кемеров В.Є. Історія / / Нова філософська енциклопедія. М., 2001. Т. 2. Момджян К.Х. Введення в соціальну філософію. М., 1997. Розд. 2, гл. 3.
 12. Управління глобальними конфліктами
  темі «суспільство-природа» або «людина-природа», б) суперечності між розвиненими і країнами, що розвиваються, в) протиріччя між ядерними державами в сфері військово-політичних відносин; г) демографічні протиріччя. Особливу небезпеку планетарного характеру сьогодні представляє міжнародний тероризм, який в умовах современног про техногенного розвитку та розвитку засобів
 13. Управління регіональними конфліктами
  конфліктами зводиться до основних етапів управлінської діяльності такого роду - прогнозуванню, попередженню, регулювання і вирішенню. При цьому важливо відзначити, що управління здійснюється державною або міжнародному рівні. Правову базу управління регіональними конфліктами складають конституційні норми, а також норми Міжнародного права. Основний зміст