НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяКонфліктологія → 
« Попередня Наступна »
Ємельянов С.М.. Практикум з конфліктології - 2-е вид., Доп. і перераб. - СПб.: Пітер. - 400 с: ил., 2004 - перейти до змісту підручника

Заняття 12.1. Практичне заняття з теми «Конфлікти в організації» (проводиться з використанням методу аналізу конкретних ситуацій)

Мета заняття. Розвиток у студентів навичок аналізу конфликто в в організації і формування умінь приймати управлінські рішення в нестандартних ситуаціях.

Порядок проведення заняття

Підготовчий етап. За один-два тижні студенти отримують установку на проведення практичного заняття у формі аналізу конкретних ситуацій. Їм необхідно дати вказівки для самостійного вивчення літератури та з'ясування основних питань теми: «поняття конфліктів в організації»; «класифікація конфліктів в організації»; «причини конфліктів в організації»; «управління конфліктами в організації».

У ході заняття. Після того як студенти будуть розділені на ігрові групи по 3-4 людини, кожній групі необхідно видати (письмово) однакові завдання, що передбачають аналіз конкретних ситуацій. На аналіз конкретної ситуації і п рінятіе рішення відводиться, залежно від завдання, 5-10 хвилин. Потім викладач організовує обговорення версій аналізу. Після обговорення викладач підводить підсумки.

Ситуація 1

Ви начальник відділу. Отримали завдання і їдете у відрядження. В аеропорту випадково зустрічаєте свою підлеглу - молоду співробітницю, яка вже два тижні не працює. Вам сказали, що вона хворіє. А ви бачите її не тільки в повному здоров'ї, але відпочила і навіть, як вам здалося, що покращала. Вона кого-то з великим нетерпінням зустрічає в аеропорту. У ввіреному вам відділі повний завал, не вистачає співробітників, зриваються терміни виконання робіт.

Що ви скажете своїй співробітниці? З чого почнете розмову? Чим повинен завершитися цей інцидент?

Ситуація 2

Ви досвідчений, давно працюючий, авторитетний начальник відділу. Напередодні свята ви від свого відділу представили прізвища кількох кращих співробітників для заохочення.

Серед тих, кому мають бути вручені грамота і грошова премія, Сидоров, якого ви особисто попередили про необхідність яв иться на урочисті збори, де йому будуть вручені грамота і премія. Сидоров разом зі своєю сім'єю з'явився на урочисті збори, але грамоту і премію, з невідомих для вас причин, йому не вручили. Наступного дня, не встигнувши розібратися в причин е непорозуміння, ви випадково стикаєтеся з Сидоровим в коридорі.

Які можливі варіанти розвитку ситуації, що виникла? Як би ви повелися в кожному з них?

Примітка. Кожна з пропонованих ситуацій може мати кілька варіантів розвитку. Наприклад, у ситуації 1 - співробітниця, яка зустрілася вам, могла перебувати на лікарняному по догляду за дитиною, а в аеропорту зустрічала людини, який повинен був привезти їй дефіцитне ліки. У ситуації 2 - непорозуміння могло виникнути через помилки друкарки, яка друкувала наказ про заохочення.

Ситуація 3

Робочі одного з цехів підприємства неодноразово заявляли про незадовільні умови праці, висловлювали побоювання за своє здоров'я (в цеху не приділялося належної уваги забезпеченню безпеки праці). Їм вже більше трьох місяців не виплачували заробітну плату. Два дні тому з одним з робітників на виробництві стався нещасний випадок. Це переповнило чашу терпіння робітників. Вони відмовилися від роботи і запросили на збори керівництво підприємства.

Як би ви повелися в цій ситуації в якості керівника підприємства?

Заняття 12.2. Тема: «Конфлікти в організації». Ділова гра «Реформування організації»

Мета гри. Розвиток у студентів навичок аналізу конфліктів в організації і формування у них умінь вести ділову дискусію щодо спірних питань.

Ігрова ситуація. Впровадження нових технологій у виробничий процес підприємства призвело до того, що, на думку головного технолога, існування однієї з ділянок в складальному цеху стало недоцільним. На одній з нарад головний інженер висунув ідею про злиття цієї ділянки з іншим, суміжних за технологічної лінії. Пропозиція головного інженера викликало опір з боку начальника цеху і начальника підлягає реорганізації ділянки.

Порядок проведення гри

Підготовчий етап. За один-два тижні студенти отримують установку на проведення ділової гри і дізнаються тему і мету заняття, а також тему ділової гри, її мету і ігрову ситуацію. Слід дати вказівки з самостійного вивчення ю літератури та відпрацюванні основних питань теми (див. заняття 12.1).

В ході гри 1.

Розподілити ролі серед студентів: директор підприємства, головний технолог, начальник цеху, начальник дільниці (склад граючих може змінюватися в ході гри). Студенти, які не вошед рілі до складу граючих, виконують роль експертів. 2.

Граючої уточнюють установку на гру і ігрову ситуацію, а також їх знайомлять з ігровим сценарієм і дають час на підготовку до гри (до 10 хвилин). 3.

Розігрування сценарію (до 30 хвилин):

Директор підприємства проводить нараду щодо спірного питання, відображеному в ігровій ситуації. На нараду запрошені головний технолог, начальник цеху та начальник дільниці.

Примітка. Ігровий сценарій може бути програний двома або трьома складами учасників, що дозволить виро звесті порівняльний аналіз роботи студентів з кожної ролі. 4.

Аналіз дій учасників гри експертами (до 30 хвилин). 5.

Підведення підсумків викладачем.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Заняття 12.1. Практичне заняття з теми «Конфлікти в організації» (проводиться з використанням методу аналізу конкретних ситуацій) "
 1. Заняття 11.1. Семінар-гра за темою «Конфлікти в суспільстві» 1161
  заняття. Поглиблення та закріплення знань студентів про різноманіття конфліктів у суспільстві, їх сутності, змісті і формах прояви, розвиток у студентів навичок і формування умінь по підготовці рефератів, рецензій та відгуків, а також з ведення теоретичних дискусій з обговорюваних питань в ігровій формі. Порядок проведення заняття. Заняття проводиться у формі захисту рефератів.
 2. Зміст
  ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ 3 ЧАСТИНА 1 ТЕМА 1. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ЯК ГАЛУЗЬ ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ 5 ТЕМА 2. СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ 6 ТЕМА 3. ТЕОРІЇ ПРИРОДНОГО ПРАВА ТА ГРОМАДСЬКОГО ДОГОВОРУ В ФІЛОСОФІЇ НОВОГО ЧАСУ 7 ТЕМА 4. СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ ІДЕЇ німецької класичної філософії 8 ТЕМА 5. Некласичні СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ XIX СТОЛІТТЯ 9 Заняття 1 вересня Заняття 10 лютого
 3. Ємельянов С.М.. Практикум з конфліктології - 2-е вид., Доп. і перераб. - СПб.: Пітер. - 400 с: ил., 2004

 4. Передмова
  занять зі студентами та іншими категоріями учнів по курсу «Конфліктологія», а також для самостійної роботи над змістом даного курсу. Метою практикуму є закріплення і поглиблення теоретичних знань, одержуваних на лекціях, а також формування і розвиток у учнів навичок і вмінь вирішення конкретних завдань з управління конфліктами в різних сферах соціальної
 5. Контрольний тест
  зайнятість одного або обох подружжя на роботі; неможливість нормального працевлаштування подружжя або інших членів сім'ї; соціально-економічна ситуація в суспільстві. 3. До факторів мікросередовища, яке обумовлює сімейні конфлікти, відносяться: а) обмеження свободи активності, дії; відхиляється поведінка одного з членів сім'ї; авторитарний, жорсткий тип сімейних відносин;
 6. Тема 2. Характеристика конфлікту як соціального феномена
  Поняття конфлікту, його сутність і структура. Необхідні і достатні умови виникнення конфлікту. Суб'єкти конфлікту та їх характеристика. Предмет конфлікту, образ конфліктної ситуації, мотиви конфлікту і позиції конфліктуючих сторін та їх роль в аналізі конфлікту. Класифікація конфліктів і причини конфліктів. Причина та конфліктна ситуація. Типи конфліктних ситуацій. Динаміка конфлікту.
 7. Тема 5. Теорії поведінки особистості в конфлікті
  темі розглядаються деякі теорії, що розкривають поведінку особистості в конфлікті, обумовлене різними факторами. Матеріал для самостійного вивчення Основні моделі поведінки особистості в конфло ктном взаємодії У літературі виділяють три основні моделі поведінки особистості в конфліктній ситуації: конструктивну, деструктивну і конформістську (табл. 5.1). Кожна з
 8. ТЕМА 2. СУБ'ЄКТИ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
  заняття: Класи як суб'єкт суспільного розвитку. Національні рухи і суспільний прогрес. Роль особистості в історії. Основні поняття: класова боротьба, етнічний конфлікт, соціальний консенсус. Джерела та література: Барулин В.С. Соціальна філософія. М., 2002. Гол. 8. Гобозов І.А. Введення у філософію історії. М., 1999. Гол. 16. Рузавин Г.І. Основи філософії історії. М., 2001. Гол. 5, 9.
 9. МОДЕЛЬ ЯКОСТІ ЗАЙНЯТОСТІ О. С. Крутова
  зайнятого населення. Актуальним стає дослідження специфіки якості зайнятості населення як соціально-економічної категорії, що відбиває ефективність від трудової діяльності для населення, ступінь задоволення мінімального набору потреб за допомогою якої-небудь зайнятості. Категорія «якість зайнятості» є багатовимірну дуалістичну модель, що включає
 10. Тема 3. Теорії механізмів виникнення конфліктів
  темі практикуму ми розглянемо деякі з найпростіших механізмів, які були описані в роботах вітчизняних і зарубіжних авторів. Матеріал для самостійного вивчення Формули конфлікту Один з вітчизняних дослідників у галузі конфліктології В. П. Шейнов у своїй книзі «Конфлікти в нашому житті і їхній дозвіл» наводить три формули конфліктів (А, Б і В). Практичне значення
 11. Тема 8. Внутріособистісні конфлікти
  Поняття внутриличностного конфлікту та його особливості. Внутрішньоособистісний конфлікт і боротьба мотивів. Основні психологічні концепції внутрішньоособистісних конфліктів. Проблема внутрішньоособистісних конфліктів у поглядах 3. Фрейда. Теорія комплексу неповноцінності А. Лодер. Вчення про екстраверсії і інтроверсії К. Юнга. Концепція «екзистенціальної дихотомії» Е. Фромма. Теорія психоаналітичного розвитку