Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниПравоохоронні органи → 
« Попередня Наступна »
Рижаков А.П.. Правоохоронні органи. М.: Инфра-М р. - 447 с., 2004 - перейти до змісту підручника

9.2 Задачі арбітражних судів

Виходячи зі змісту ст. 5 Федерального конституційного закону «Про арбітражних судах Російській Федерації», ст. 2 АПК та ст. 1.2 КоАП перед арбітражними судами стоять наступні цілі та завдання.

Безпосередня мета:

а) захист порушених або оспорюваних прав і законних інтересів осіб, які здійснюють підприємницьку та іншу економічну діяльність, а також прав і законних інтересів Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності, органів державної влади Російської Федерації, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування, інших органів, посадових осіб у зазначеній сфері,

б) сприяння становленню та розвитку партнерських ділових відносин, формування звичаїв і етики ділового обороту.

Цілі, що збігаються з метою всієї держави і суспільства, тобто більш високого рівня:

а) зміцнення законності,

б) попередження правопорушень у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності;

в) формування шанобливого ставлення до закону і суду.

Власне завданнями арбітражних судів є забезпечення доступності правосуддя в сфері підприємницької та іншої економічної діяльності і справедливе публічний судовий розгляд у встановлений законом термін незалежним і безстороннім судом.

Діяльність судів зі здійснення правосуддя повинна всіляко сприяти вирішенню економічних і соціальних завдань, забезпечувати захист прав і законних інтересів підприємств, установ, організацій та громадян у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності. Недотримання процесуальних норм веде до порушення прав сторін і інших осіб, що у справі, до перегляду прийнятих рішень і волокіте40.

Неухильне дотримання судами арбітражного процесуального законодавства забезпечує правильне і своєчасне

розгляд і вирішення по суті цивільних справ, способст-

- 102

яття зміцненню законності і попередження правопорушень.

Законне і обгрунтоване рішення (ухвала, постанова) арбітражного суду є найважливішим засобом реалізації завдання арбітражного процесу щодо захисту порушених або оспорюваних прав і законних інтересів підприємств, установ, організацій та громадян.

Суди не вправі залишати без реагування встановлені при розгляді арбітражних справ факти бюрократизму, безгосподарності, розбазарювання майна, а також інші правопорушення і недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій та окремих посадових осіб, які надають негативного-

103

ве вплив на стан законності.

9.3 Арбітражні суди суб'єктів Російської Федерації

9.3.1 Види арбітражних судів Російської Федерації, порядок утворення, повноваження

Зазвичай в кожному суб'єкті Російської Федерації мається арбітражний суд, відповідно республіки, краю, області, міста федерального значення, автономної області й автономного округу. Тим часом відповідно до ч. 2 ст. 34 Федерального конституційного закону «Про арбітражних судах Російській Федерації» один арбітражний суд суб'єкта Російської Федерації може здійснювати правосуддя на територіях декількох суб'єктів Російської Федерації. Більш того, судову владу на території одного суб'єкта Російської Федерації можуть здійснювати відразу декілька створених арбітражних судів. Відповідно існує три види арбітражних судів Російської Федерації.

Арбітражні суди в Російській Федерації створюються федеральним законом. Арбітражний суд суб'єкта Російської Федерації вважається утвореним для виконання покладених на нього функцій після призначення голови суду, створення одного судового складу для розгляду справ з числа суддів, призначених до цього суду, або суддів іншого арбітражного суду, та видання головою арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації наказу про початок роботи суда41.

Арбітражний суд суб'єкта Російської Федерації:

1) розглядає в першій інстанції усі справи, підвідомчі арбітражним судам в Російській Федерації, за винятком справ, віднесених до компетенції Вищого Арбітражного Суду РФ, 2)

переглядає за нововиявленими обставинами прийняті ним і які вступили в законну силу судові акти; 3)

звертається до Конституційного Суду РФ із запитом про перевірку конституційності закону , застосованого чи підлягає застосуванню у справі, розглянутому їм в будь-якої інстанції; 4)

вивчає та узагальнює судову практику; 5)

готує пропозиції щодо вдосконалення законів та інших нормативних правових актів; 6)

аналізує судову статистику.

Арбітражному суду суб'єкта Російської Федерації підсудні справи, підвідомчі арбітражним судам, за винятком справ, віднесених до підсудності Вищого Арбітражного Суду РФ (ст. 34 АПК).

9.3.2 Структура арбітражних судів цього рівня

Арбітражний суд суб'єкта Російської Федерації складають такі його структурні підрозділи як: -

президія; -

судова колегія з розгляду спорів, що виникають із цивільних та інших правовідносин; -

судова колегія з розгляду спорів, що виникають з адміністративних правовідносин; -

апарат суду.

Президія мається на кожному арбітражному суді суб'єкта Російської Федерації. Проте судові колегії в такому суді можуть бути відсутні. З іншого боку, за рішенням Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ у складі арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації можуть бути утворені інші судові колегії з розгляду окремих категорій справ, а також постійні судові присутності, розташовані поза місцем постійного перебування арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9.2 Задачі арбітражних судів "
 1. 3.4 Поняття ланки судової системи та судової інстанції. Перша інстанція, апеляційна інстанція, касаційна інстанція, наглядова інстанція, відновлення справ за нововиявленими обставинами (зважаючи нових і нововиявлених обставин)
  арбітражних судів. Конституційний Суд РФ один, тому поняття ланки судової системи до нього застосовується. Під ланкою судової системи Російської Федерації розуміється сукупність судів, які мають рівною компетенцією. Лише стосовно федеральним судам загальної юрисдикції третього (вищого) ланки поняття рівної компетенції застосовується з певною часткою умовності, оскільки в цей ланка
 2. 4.2.5 Здійснення правосуддя тільки судом
  завдання можливе лише за умови розуміння суддями особистої відповідальності за законність і обгрунтованість прийнятих решеній27. Правова основа даного принципу міститься не тільки в ст. 118 Конституції РФ, але і в ст. 49 Конституції РФ, де говориться, що кожен обвинувачуваний у скоєнні злочину вважається невинним, поки його винність не буде доведена в передбаченому федеральним
 3. 9.1 Система (підсистема) арбітражних судів і її місце в системі Російської Федерації. Види і підвідомчість арбітражних судів
  арбітражних судів. Цей вид правосуддя дозволяє встановити жорстку дисципліну договірних відносин, припинити економічний свавілля чиновників, цивілізовано здійснювати процес бан-98 крутство. Всі арбітражні суди - це федеральні суди. Система арбітражних судів складається з: - арбітражних судів республік, країв, областей, міст федерального значення, автономної області,
 4. Глава 9. Арбітражні суди та інші арбітражні органи
  арбітражні
 5. 1.2 Функції (направлення) правоохоронної діяльності
  задач стоять перед правосуддям). Інші не увійшли у зміст рекомендованої Радою з правознавства УМО університетів РФ 21 Програмі дисципліни «Правоохоронні органи», на основі якої підготовлений справжній підручник. Основні напрямки правоохоронної діяльності взаємозалежні один з одним. Так, різновидом правосуддя є правосуддя, здійснюване в рамках
 6. 3.3 Поняття судової системи. Судова система Російської Федерації, її структура
  завдання. Безпосередні цілі: а) щоб кожен вчинив злочин був підданий справедливому покаранню, б) щоб жоден невинний не був притягнутий до кримінальної відповідальності і засуджений; а також в) захист порушених або оспорюваних прав (свобод) та охоронюваних законом інтересів фізичних та юридичних осіб, Російської Федерації, її суб'єктів, органів
 7. 1.3 Предмет дисципліни «Правоохоронні органи», його співвідношення з іншими юридичними дисциплінами
  завдання і цілі правоохоронної діяльності; 2) функції (напрямки ) правоохоронної діяльності; 3) поняття, ознаки та види правоохоронних органів; законодавчі та інші правові акти про правоохоронні органи; 4) поняття і основні ознаки судової влади; 5) загальна характеристика суду як органу судової влади; поняття і структура судової
 8. Глава 6. Середня ланка цивільних судів загальної юрисдикції
  судів загальної
 9. Глава 13. Організаційне забезпечення діяльності судів та органи його здійснюють
  судів та органи його
 10. Глава 5. Основна ланка цивільних судів загальної юрисдикції
  судів загальної
 11. Вступне слово
  завдання не тільки викладу позитивного матеріалу (визначень, класифікацій, кримінально- цивільно-та арбітражно-процесуальних вимог, характеристик і т. п.), але і більш глибокого аналізу існуючої законодавчої бази та офіційних роз'яснень закону стосовно до поняття, структурі, організації та повноважень різних правоохоронних органів. Однією з відмінних