Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка і управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаФілософські наукиФілософія мови
ЗМІСТ:
Радченко Олег Анатолійович. Мова як міросозіданіе: лінгвофілософском концепція неогумбольдтіанства. Вид. 2-е, испр. і доп. - М.: Едиториал УРСС,. - 312 с. (Історія лінгвофілософской думки.), 2005

Пропонована монографія являє собою досвід аналітичного опису неогумбольдтіанского мовознавства - одного з найбільш значних напрямків у сучасному німецькому та європейському мовознавстві. У роботі дається характеристика основних положень неогумбольдтіанской філософії, соціології та психології мови, які отримали найбільш глибокий розвиток у працях Й. JI. Вайсгербера та його учнів. Книга вперше у вітчизняному мовознавстві всебічно висвітлює це лінгвістичне протягом, багато в чому визначило розвиток лінгвістики другої половини нашого століття.

Монографія розрахована на фахівців з загального мовознавства, філології та філософії.

ВСТУП
РОЗДІЛ ПЕРШИЙ
Концепт «рідної мови» в німецькому мовознавстві XIX століття (витоки концептогенеза)
1.1. Ю. Г. Шоттель і lingua ipsa
1.2. Г. В. Лейбніц і «зерцало розуму»
1.3. «Magus im Norden» і «геній мови»
1.4. «Відкриття» Гердера
1.5. Кабінетна революція - В. фон Гумбольдт
1.6. Диад охи
1.7. «Перший апостол» X. Штайнталь
1.8. «Чиста архітектоніка» В. Вундта
1.9. «Псевдогумбольдтіаиство» Ф. Маутнера
1.10. «Інструментування мовного мислення» в концепції К. Фосслера
1.11 Гумбольдт в Росії
1.12. «Гумбольдтіанской неокантіанство» Кассирера
1.13. «Принцип мовної відносності» Е. Сепіра
РОЗДІЛ ДРУГИЙ Феномен рідної мови в концептуальній системі неогумбольдтіанства
2.1. Відкриття рідної мови як феномен людської історії
2.2. Deutsch як етнонім
2.3. Мова як об'єктивне соціальне утворення
2.4. Дієвість рідної мови
2.5. Іпостасі мови
2.6. Диктатура листи
2.7. Мовний закон людства
2.8. Рідна мова як форма суспільного пізнання
2.9. Можливості мови (sprachliche Leistimg)
2.10. Мова як енергейя
2.11. Мова як діюча сила
2.12. Сутність мовного організму
2.13. Дитяча мова як об'єкт неогумбольдтіанской психології мови
2.14. Неогумбольдтіанскіе принципи лінгводидактики
2.15. Мова і буденна свідомість. Мовний реалізм
2.16. Закон рідної мови та проблема двомовності
2.17. Мова як медіум символічного пізнання
2.18. Структура мовного знака
2.19. «Екзистенціальна чеканка» понять
2.20. Феномен цінності мовних знаків
2.21. Граматика, орієнтована на утримання
2.22. Феномен мовного поля
2 * 23. Мова як проміжний світ
2.24. Мовна картина світу (sprachliches Weltbild)
2.25. Мовна і наукова картини світу
2.26. Внутрішня форма мови
2.27. Феномен Worten der Welt
2.28. Духовне освоєння фрагментів світу (Zugriff)
2.29. Різноманіття мов і нові принципи їх порівняння
2.30 «Мовні зустрічі народів»
2.31. Мова як феномен культури
ВИСНОВОК
БІБЛІОГРАФІЯ Список цитованої літератури
Список цитованих наукових праць Й. Л. Вайсгербера
Філософія мови: