Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяВікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Солоділова О. П.. Шпаргалка з вікової психології: навч. посібник. - М.: ТК Велбі. - 56 с., 2006 - перейти до змісту підручника

8. Взаємодія біологічного і соціального факторів у розвитку особистості

Біологічне і соціальне в людині насправді настільки міцно возз'єднані, що розділяти ці дві лінії можна лише теоретично.

Л. С. Виготський у своїй роботі, присвяченій історії розвитку вищих психічних функцій, писав: «Досить загальновідомо корінне і принципова відмінність історичного розвитку людства від біологічної еволюції тваринних видів ...» Процес психологічного розвитку самого людини, згідно з численними дослідженнями етнологів, психологів, відбувається по історичним законам, а не за біологічними.

Основним і всеопределяющім відмінністю цього процесу від еволюційного є те, що розвиток вищих психічних функцій відбувається без зміни біологічного типу людини, який змінюється за еволюційним законам.

Досі недостатньо з'ясовано, яка безпосередня залежність вищих психічних функцій і форм поведінки від структури і функцій нервової системи. Нейропсихологи і нейрофізіологи ще вирішують цю важко піддається проблему - адже мова йде про вивчення найтонших інтегративних зв'язків клітин головного мозку і проявів психічної активності людини.

Безумовно, що кожен етап у біологічному розвитку поведінки збігається із змінами у структурі та функціях нервової системи, кожна нова ступінь в розвитку вищих психічних функцій виникає разом із змінами центральної нервової системи. Однак залишається досі недостатньо з'ясованим, яка

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "8. Взаємодія біологічного і соціального факторів у розвитку особистості"
 1. 4. Процес розвитку особистості
  біологічних і соціальних чинниках, в неповторності шляху
 2. Соціально-біологічні та особистісні передумови формування суб'єктів громадянського суспільства
  біологічні) , так і соціокультурні (особистісні) якості. Причому загальновидового властивості людини формуються всім ходом філогенезу, тоді як його особистісні якості появ-Спільна діяльність: методологія, теорія, практика. М., 1988. С. 32-36. 249 ляють в основному в процесі його соціокультурної еволюції (культурогенеза). Ніяка фізична (біологічна) еволюція не могла
 3. 9.2.2. Біологічне і еволюційне значення емоцій
  біологічно необхідних ві-дотіпічних адаптивних реакцій організму. Петро Кузьмич Анохін Біологічна теорія емоцій 1. Емоції виникають у процесі еволюції як життєво важливі пристосувальні механізми, що сприяють адаптації тварини до умов проживання. 219 2. Емоції охоплюють весь організм і здійснюють б струмінь інтеграцію та узгодження всіх функцій
 4. Кулі Чарльз Хортон (1864-1929)
  взаємодії основні суспільні цінності і норми, способи діяльності. Кулі характеризував особистість як суму психічних реакцій людини на думку про нього оточуючих людей (теорія «дзеркального Я»). Правильно відзначаючи деякі суттєві риси соціалізації та формування самосвідомості особистості, Кулі разом з тим неправомірно зводив їх до безпосередньої взаємодії індивідів. Вторинні
 5. 11. Поняття «людина», «особистість», «індивідуальність» і їх співвідношення
  біологічна істота, що належить до класу ссавців виду Homo sapiens, наділена свідомістю, тобто здатністю пізнавати сутність як зовнішнього світу, так і свою власну природу і відповідно до цього поступати і діяти розумно. Людина як біологічний вид характеризується особливою тілесною організацією, істотними ознаками якої є: прямо-ходіння,
 6. 6. Зв'язок навчання і розвитку особистості
  взаємодії дитини з ідеальною формою, опосередкованого дорослим. До теперішнього часу склалися три основні концепції навчання та розвитку: Е. Торндайка, Ж. Піаже і Л. С. Виготського. . Е. Торндайк ототожнює процеси розвитку та навчання. Навчання - це процес придбання навичок, а навички внутрішньо пов'язані з розвитком психіки. 2. Ж. Піаже вважає, що навчання має йти за
 7. Запитання для самопідготовки
  соціальних відхилень? Розкрийте поняття «індивідуальної девіації» і «соціальної аномії». Які явища вони описують? Чим відрізняються нормативна та модальна особистості? Що таке «конфлікт ролей» і «рольової соціальний невроз»? Яку роль у процесі соціалізації грають «мене-концепція» і «значущий інший»? Як соціологи та соціальні психологи описують механізми і стадії соціалізації особистості? Чим
 8. ТЕМА 1. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ЯК ГАЛУЗЬ ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ
  соціальної філософії. Характер соціально-філософського знання. Місце соціальної філософії в системі філософського, гуманітарного і всього наукового знання. Соціальна філософія та соціальна практика. Основні поняття: соціальна філософія, соціологія, соціальні технології. Джерела та література: Конт О. Курс позитивної філософії / / Філософія і суспільство. 1999. № 1. С. 200-209. Вебер М.
 9. Мід Джордж Герберт (1863-1931)
  взаємодій. Стадії прийняття ролі іншого, інших, «узагальненого іншого» - етапи перетворення фізіологічного організму в рефлексивне соціальне Я. Таким чином, походження Я цілком соціально, а головна його характеристика - здатність ставати об'єктом для самого себе. Багатство і своєрідність закладених людської особистості реакцій, способів дій, символічних змістів
 10. Колоквіум з теми «Фізика в сучасній науковій картині світу» Питання для обговорення 1.
  Взаємодія факторів і тенденції розвитку Мінськ, 1989. Карако П.С. Філософія та методологія науки: В.І. Вернадський. Вчення про біосферу. Мінськ, 2007. Мамзіна А.С. Біологія в системі культури. СПб, 1998. Методологія біології: нові ідеї (синергетика, семіотика, коеволюція). М., 2001. Наукові революції в динаміці культури. Мінськ, 198 / Попова Т.Є. Біотехнологія і соціум / Т.Є. Попова, О.В
 11. 6.2. «Перше занурення» в соціокультурну реальність громадянського суспільства: конституювання структурних компонентів цивільного життя (особистість - культура - соціальна організація)
  взаємодії. В аналітичному плані «суб'єктні», «об'єктні» і «міжсуб'єктна» або «межоб'ектние» аспекти життєдіяльності громадянського суспільства співвідносяться між собою як сфери особистості, культури та соціальної
 12. 25. Етапи соціалізації в концепції "А. В. Петровського
  взаємодії, діяльності; індивідуалізації як задоволення« потреби індивіда в максимальної персоналізації »і интергации особистості в цій спільності. Якщо індивідуалізація характеризується« пошуком засобів і способів для позначення своєї індивідуальності », з тим щоб зняти протиріччя між цим прагненням і результатом адаптації (став такою ж, як все в спільності»), то
 13. 1.Сущность людини. Біологічне і соціальне у розвитку людини.
  біологічного (анатомо-фізіологічні задатки, тип нервової системи, статеві та вікові особливості тощо) психічного (почуття, уяви, пам'ять, мислення, воля, характер і т.д.) соціального ( світогляд, ціннісні установки, знання та вміння тощо) Він істота цілісне - з'єднує в собі фізичне, психічне та духовне начало; універсальне - здатне до будь-якого виду
 14. 2. Вплив внутрішньої позиції особистості на психічний розвиток
  взаємодіють один з одним, визначаючи внутрішню позицію людини по відношенню до себе самого і оточуючим людям. На першому етапі відбувається стихійне, не направляти самосвідомістю формування особистості. Це період підготовки народження обізнаної себе особистості, коли у дитини з'являються в явних формах полімотівірованность і підпорядкованість його дій. Початок розвитку особистості обумовлено
 15. Тема 5. Теорії поведінки особистості в конфлікті
  взаємодії. У справжній темі розглядаються деякі теорії , що розкривають поведінку особистості в конфлікті, обумовлене різними факторами. Матеріал для самостійного вивчення Основні моделі поведінки особистості в конфло ктном взаємодії У літературі виділяють три основні моделі поведінки особистості в конфліктній ситуації: конструктивну, деструктивну і
 16. 7. Концепція конвергенції двох факторів дитячого розвитку
  біологічного і соціального. У психології існували дві теоретичні концепції, однаково мають право на існування, - емпіризм («людина - чиста дошка») і нативізм («існують вроджені ідеї» ). Якщо з двох протилежних точок зору кожна може спиратися на серйозні підстави, то істина повинна полягати в їх з'єднанні,-так вважав В. Штерн (922). З його точки зору