Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяГендерна психологія → 
« Попередня Наступна »
Бендас Т. В.. Гендерна психологія: Навчальний посібник. - СПб.: Пітер. - 431 с: ил. - (Серія «Навчальний посібник»)., 2006 - перейти до змісту підручника

Висновки

У ранніх роботах початку XX в. була поширена думка про жінку або як про нездатною до зосередження та розподілу уваги, або як про володіє тонкою спостережливістю - але тільки в тому, що її цікавить.

Сучасні дослідження уваги показали своєрідну картину статевих відмінностей по увазі: перевагу дівчаток у довільному уваги, перевага жінок у вибірковості, стійкості і обсязі уваги, орієнтація дівчаток і жінок на швидкість, а хлопчиків і чоловіків - на точність роботи (за показниками обсягу, стійкості і розподілу уваги), перевага чоловіків у роботі з новими, а жінок - зі старими, шаблонними стимулами, а також перевага жінок в «комунікативному уваги» (до думок і почуттів партнера).

Статеві відмінності по пам'яті пов'язані з характером матеріалу, що запам'ятовується і віком випробуваних: по вербальної пам'яті (на слова, пропозиції, розповіді, імена) відзначається або перевага дівчаток з 3 років, або відсутність відмінностей, за знаковою пам'яті (на цифри, букви, лінії) спостерігається відсутність відмінностей (5-84 року), по пам'яті на предмети і їх просторове розташування - або відсутність відмінностей, або перевагу хлопчиків, за образною пам'яті - або відсутність відмінностей, або перевагу хлопчиків (3-21 рік), проте в поєднанні з назвою картинки - перевага дівчаток (5-21 рік), по короткочасної пам'яті - відсутність відмінностей у дітей і у деяких дорослих (до 21 року), а також перевагу дорослих жінок з високим рівнем естрогенів (жіночих статевих гормонів ), і по соціальній пам'яті - відсутність відмінностей (4-21 рік) або перевага жінок. Крім цього, хлопчики запам'ятовують технічний матеріал краще, ніж вербальний, а дівчинки однаково добре запам'ятовують і той і інший.

У ролі свідків і чоловіки і жінки більш точно запам'ятовують деталі речей і подій, пов'язані з їх підлогою, але в цілому жінки вважаються більш надійними свідками, ніж чоловіки.

За загальним інтелектом найчастіше спостерігається відсутність статевих відмінностей. Ця закономірність простежується у всіх віках (від новонароджених до 70-річних строків), в різних культурах, у представників всіх рас, у випробовуваних, які виросли в несприятливих умовах, у тому числі й економічних, у випробовуваних з затримкою психічного розвитку, за показниками зростання і зниження інтелекту, в лонгітюдних дослідженнях і за вербальними і невербальними субтестам.

Облік діяльності випробуваних виявляє відмінності: загальний інтелект чоловіків має чітко виражену структуру, з домінуванням невербального компонента, в той час як інтелект жінок слабо інтегрований.

У випадку з мовними здібностями за більшістю характеристик виявляється перевага дівчаток і жінок. Воно охоплює здібності до артику-

198 Глава 6. Інтелектуальні, мовні і емоційні характеристики

ляции і наслідуванню, словниковий запас, рівень розвитку мови і мовні навички, декодування мови, багатство і правильність асоціацій, значеннєве розуміння мови, психолінгвістичні здібності, вербальний інтелект в інтелектуальних тестах і показники читання.

По математичним здібностям спостерігаються відсутність статевих відмінностей з обчислювальних здібностям, перевагу дівчаток у завданнях з нумерації і хлопчиків і чоловіків - в області обчислень. У дівчаток виявлена ??«математична тривога», що впливає на їх низьку успішність з цього предмету.

Дослідження емоційних реакції маленьких дітей показали, що в більшості випадків статеві відмінності в плачі і страху відсутні, але у хлопчиків це не тільки емоційна, але н дослідницька реакція на новий стімул.і новизну ситуації, а у дівчаток - «комунікативний» плач (викликається загрозою позбавлення спілкування з оточуючими).

У більшості випадків хлопчики і дівчатка однаково схильні відчувати страх в незнайомих і небезпечних ситуаціях, але в ряді досліджень дівчинки продемонстрували більший рівень страху, а хлопчики жодного разу не показували такої переваги.

Дослідження емоційності здебільшого демонструють перевагу жінок. Так, у жінок є більш високий рівень тривожності, велика значущість зв'язку емоцій з міжособистісними відносинами, велика чутливості до негативних життєвих подій друзів і близьких, частіше спостерігаються депресії, повідомлення про свої негативні емоціях, відзначається велика яскравість позитивних емоцій, відсутність сором'язливості при демонстрації емоційних реакцій , більшу відповідність невербальної експресії емоційному стану і велика точність декодування емоційних невербальних сигналів інших.

Для хлопчиків і чоловіків характерне прагнення приховувати свої емоції, особливо негативні, емоційна стриманість - навіть з друзями своєї статі, і більш жорстка регламентація з боку суспільства з приводу демонстрації емоційних переживань. Однак іноді чоловіки навіть перевершують жінок по емоційності: це стосується таких негативних емоцій, як гнів, презирство і огиду, а також точності декодування невербальних сигналів, що свідчать про переживання гніву у оточуючих.

Можна говорити про існування гендерно типових «чоловічих» і «жіночих» емоцій: для чоловіків це гнів, а для жінок - печаль і страх.

Запитання для самоперевірки 1.

У чому виявляються статеві відмінності по увазі? 2.

Розкажіть про статеві відмінності по пам'яті залежно від характеру матеріалу, що запам'ятовується. 3.

Чи впливає віковий фактор на статеві відмінності по пам'яті? Обгрунтуйте свою відповідь. 4.

Що таке ефект самореферентності? У кого він найбільш виражений? 5.

У чому відмінність чоловіків і жінок як свідків? 6.

Розкажіть про дослідження статевих відмінностей за загальним інтелектом. Що вони виявили? '7.

Навчальні завдання 199 7.

Що таке спонтанне мовна поведінка? Чи по ньому статеві відмінності? 8.

Розкажіть про дослідження статевих відмінностей за мовним здібностям. 9.

Що таке математична тривога? У кого вона частіше проявляється? Який підлогу має перевагу за математичним здібностям?

10.

У яких ситуаціях найчастіше плачуть хлопчики, а в яких - дівчатка? 11.

Чи є статеві відмінності у прояві страху і боязкості? 12.

Який стать є більш емоційним? Проілюструйте свою відповідь експериментальними даними.

Навчальні завдання 1.

Запитайте у своїх знайомих-непсіхологов про те, у кого, на їхню думку, краще пам'ять - у жінок або у чоловіків? Обговоріть у групі питання про поширення життєвих уявлень про статеві відмінності по увазі і пам'яті. Які слідства породжують такі життєві уявлення? 2.

Вивчіть розділ про статеві відмінності по увазі і пам'яті. Напишіть твір на тему «Рекомендації психолога вчителям, які працюють з хлопчиками і дівчатками, з організації навчального процесу». Обговоріть ці твори в групі. 3.

Проведіть експеримент по пам'яті за допомогою піктограм (використовуючи практикум з загальної психології) з дівчинкою і хлопчиком. Чи збіглися їх результати? Які гендерно-типові особливості проявилися в цих результатах? Дайте випробуваним рекомендації з розвитку їхньої пам'яті, враховуючи дані про статеві відмінності і їх індивідуальні особливості. 4.

Напишіть твір на тему «Чоловіки і жінки в ролі свідків: як їх свідчення можуть вплинути на долю злочинця і жертви обох статей». Складіть рекомендації юристів, які працюють зі свідками. Обговоріть виконану роботу в групі. 5.

Запитайте у 3 жінок та 3 чоловіків - непсіхологов, хто, на їх думку, розумніші: жінки чи чоловіки? Обговоріть у групі питання про поширення життєвих уявлень про статеві відмінності за інтелектом. Які слідства породжують такі життєві уявлення? 6.

Опитайте 3 дівчаток і 3 хлопчиків на предмет того, чи люблять вони математику і чи відчувають страх перед нею. Обговоріть результати в групі, включивши в обговорення питання про те, за якими показниками можна судити про математичні здібності. 7.

Розділившись на дві підгрупи, проведіть у групі дискусію про те, який стать є більш емоційним. Одна підгрупа повинна пред'являти докази більшої емоційності жінок, а інша - чоловіків. Потім спільно обговоріть результати. 8.

Проведіть в групі дискусію про те, як змінилися ваші погляди на статеві відмінності за інтелектуальним і емоційним характеристикам з моменту надходження на психологічний факультет, а також обговоріть проблему впливу гендерних стереотипів на ефективність роботи психолога. 9.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Висновки "
 1. В. Про логічне застосуванні розуму
  виводять лише за допомогою умовиводу. Те, що у фігурі, обмеженою трьома прямими лініями, є три кута, пізнається безпосередньо; але те, що сума цих кутів дорівнює двом прямим, виведено лише за допомогою умовиводу. Так як ми постійно потребуємо умовиводах і тому зовсім звикли до них, то зрештою ми перестаємо помічати це розходження і, як, наприклад, у випадку так
 2. В. Про логічне застосуванні розуму
  виводять лише за допомогою умовиводу. Те, що у фігурі, обмеженою трьома прямими лініями, є три кута, пізнається безпосередньо; але те, що сума цих кутів дорівнює двом прямим, виведено лише за допомогою умовиводу. Так як ми постійно потребуємо умовиводах і тому зовсім звикли до них, то зрештою ми перестаємо помічати це розходження і, як, наприклад, у випадку так
 3. ПРО ТЕ, ЩО МОЖЕ БУТИ ЗРОБЛЕНО, ЩОБ ПЕРЕТВОРИТИ В ДІЙСНІСТЬ метафізика ЯК НАУКУ
  висновки з критичних досліджень, сильно розходяться з прийнятої ним метафізикою, і спочатку розглядає підстави, з яких робляться ці висновки. Якби те, що викладає буденна метафізика, було абсолютно достовірно (як, наприклад, в геометрії), то перший спосіб судження мав би силу; дійсно, якщо висновки з тих чи інших основоположний суперечать загально істинам, то ці
 4. 4.8. Висновки і включення результатів у систему знань
  висновків. Вони повинні відображати суть проблеми і бути короткими, тобто висновки передусім мають бути лаконічними. Необхідно, щоб висновки були узгоджені зі сформульованими на початку дослідження цілями і завданнями, тобто у висновках вказується, чи вирішені завдання, чи досягнуто мети дослідження, в кінцевому підсумку - чи дозволено проблема. Слід прагнути до оптимального числа висновків, не
 5. § 3 Про чистих і змішаних умовиводах
  висновків; серед них найбільш важливі суть, безсумнівно, ті, які виходять за допомогою логічного звернення і протиставлення. І от якщо умовивід будується тільки за допомогою трьох пропозицій за правилами, тільки що викладеним для всякого умовиводи, то такий умовивід я називаю чистим умовиводом (ratio-cinium purum), якщо ж воно можливе тільки через з'єднання між
 6. 5.3. Розробка режиму зниження сорбційної здатності глинистих мінералів 5.3.1. Вивчення впливу виведення глинистої фракції з операції подрібнення на технологічні показники флотації
  виведення їх з операції подрібнення. З цією метою в лабо-торним умовах проведений експеримент за відмиванням класу крупності -0,074 мм (в якому знаходиться переважно глинистий маїсріал) НЕ-ред подрібненням (рис. 25). Навішування роздробленої руди піддавалася забезпе-шламліванію мокрим способом з використанням сита 0,074 мм, після чого подавалася на подрібнення. Попереднє
 7. ВИСНОВОК
  висновків щодо як самого проекту, так і його місця в оточенні інших проектів і поглядів. Перший і, мабуть, найголовніший висновок полягає в тому, що "можливість техніки" - її сутність - корениться, згідно Дессауера, не в об'єктах матеріального світу і не в "матеріальних людських потребах" - цієї незмінною іконі матеріалізму, - а в світі " зумовлених форм і образів ",
 8. ДАВИД ЮМ (1711-1776)
  виводить моральність з притаманних людині почуттів, які, з його т. зр. носять одночасно гедоністичний і утилітарний характер. Основні етичні твори Юма: «Трактат про людську природу» (1740), «Моральні та політичні есе» (1741), «Дослідження принципів моралі»
 9. § 10. Логіка доказів в майбутньому.
  Виведення справжнього стану А з системи постулатів, що володіють психологічним властивістю очевидності, абсолютно того ж роду ", що завдання про інтегрування в кінцевому вигляді або побудові за допомогою циркуля і лінійки. Вона може вирішуватися, може і не вирішуватися, причому в більшості випадків зазвичай не дозволяється. постулатів очевидних просто може виявитися недостатньо для виведення. У XVI
 10.  § 18. Що таке модальність судження смаку?
    виводити з певних понять; вона, отже, не аподиктичні необхідність. Ще меншою мірою її можна виводити з загальності досвіду (з повної одностайності в судженнях про красу того чи іншого предмета). Справа не тільки в тому, що досвід навряд чи міг би дати для цього достатньо підтверджень, а й у тому, що на емпіричних судженнях не може бути засноване ніяке поняття про
 11.  § 12. Судження смаку покоїться на апріорних підставах
    виводили a priori із загальних моральних понятій9. Але там ми могли вийти за межі досвіду і закликати [на допомогу] каузальність, що грунтується на сверхчувственном властивості суб'єкта, а саме каузальність волі. Але навіть і там ми виводили, власне, не це почуття з ідеї морального як причини, а тільки виводили звідси визначення волі. Душевна ж стан чимось обумовленою волі вже саме
 12.  2.3 Основні підсумки іконопочитательськой аргументації в VIII столітті
    висновок для обгрунтування іконошанування: зображення цієї плоті буде зображенням Бога. 2. «Теорія (церковного) символу»: графічний (живо-, Пісний) символ не має принципових відмінностей від «літерного», тобто описового, а також і від подання в розумі. Все це служить для сприйняття імені Божого, або, інакше кажучи, освячується ім'ям Божим. Звідси висновок для обгрунтування іконошанування:
 13.  Висновки 1.
    виведення глинистої фракції з процесу подрібнення. 4. Найбільш раціональним технологічним методом підвищення еф-бництва переробки молібден-аргіллізітовой руди в промислових умовах є спрямована зміна плотностних режимів подрібне-ня з одночасною подачею в млин реагентів-модифікаторів. Іс-користування даного методу дозволяє 'підвищити витяг
 14.  3.7 Короткі висновки.
    Проведена модифікація моделі з метою подальшого отримання аналітичного рішення. Отримано загальний аналітичне рішення в квадратурі і приватне рішення при вирішенні задачі Коші. Нова модель найменшим чином в порівнянні з іншими, отриманими раніше, в процентному відношенні (від 5,4% до 11,7%) відхиляється від базової. Ідентифікація параметрів моделі проведена для конкретних значень вхідних