Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаНауки про ЗемлюТехнологія буріння та освоєння свердловин → 
« Попередня Наступна »
Чернухин Володимир Іванович. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН З РЕГУЛЬОВАНИМ ТИСКОМ НА ЗАБІЙ, 2005 - перейти до змісту підручника

1.4 Висновки

Грунтуючись на проведеному аналізі впливу диференціального тиску на стан ПЗП, сучасних технологій поглиблення свердловин з регульованим диференційним тиском, а також методів управління тиском в свердловині, можна зробити наступні висновки.

1.4.1 Встановлено, що стан ПЗП і ТЕП буріння залежать великою сте-пені від забійного тиску. Величина диференціального тиску впливає на формування зон проникнення фільтрату і швидкість утворення глинистої кірки, пов'язаних з фізико-хімічними процесами збереження природної про-ницаемости колектора і разупрочнение глинистих порід. Зменшення диффе-

ренціального тиску сприяє збереженню проникності ПЗП і стабільності стовбура свердловини, а також сприяє підвищенню механічної ско-рости буріння з одночасним зростанням проходки на долото, тобто скорочення загально-го часу проводки свердловини за рахунок зниження витрат часу на СПО (допоміжні роботи) і низькій вірогідності виникнення прихватов бурильного інстр-рументов.

1.4.2

Виявлено, що одним з найважливіших елементів вдосконалення тех-нології розкриття пласта в умовах регулювання забійного тиску є розробка методу визначення та контролю гідродинамічної складової за-бойного тиску. У зв'язку з цим метою гідравлічної програми буріння поса-на бути оптимізація не гідравліки долота, а гідравліки кільцевого простору свердловини за рахунок розробки способу визначення середньозважених значень реологічних параметрів бурових розчинів в реальному свердловині (з урахуванням фак-тичні даних буріння і методичних основ традиційної реометрії бурових розчинів). 1.4.3

Виявлено, що найбільш раціональна технологічна схема розтину газоносних пластів з АВПД - це технологія буріння з регулюванням тиску в свердловині (репресія, рівновагу, депресія) шляхом зміни гирлового тиску. Поглиблення свердловини в умовах мінімальної репресії або депресії актуаль-но, як у розвідувальному бурінні (дозволяє виявити всі можливі продуктивні горизонти по розрізу безпосередньо в процесі буріння), так і при бурінні експлуатаційних свердловин (сприяє зростанню продуктивності свердловини).

1.4.4

Виявлено, що підвищення технологічного ефекту буріння свердловини з регульованим тиском на забій може бути досягнуто за рахунок забезпечення по-постійної величини (розрахункової) тиску на гирлі при змінній витраті промис-вочной рідини. У зв'язку з цим необхідно розробити дросель спрощеної конструкції, як спеціальне технологічне обладнання, що дозволяє авто-автоматично підтримувати заданий тиск на гирлі при дистанційному управ-ванні в умовах інтенсивного виносу шламу і підвищити надійність контролю дав-лення в свердловині і в процесі буріння. 1.4.5

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація , релевантна "1.4 Висновки"
 1. В. Про логічне застосуванні розуму
  виводять лише за допомогою умовиводу. Те, що у фігурі, обмеженою трьома прямими лініями, є три кута, пізнається безпосередньо; але те, що сума цих кутів дорівнює двом прямим, виведено лише за допомогою умовиводу. Так як ми постійно потребуємо умовиводах і тому зовсім звикли до них, то зрештою ми перестаємо помічати це розходження і, як, наприклад, у випадку так
 2. В. Про логічне застосуванні розуму
  виводять лише за допомогою умовиводу. Те, що у фігурі, обмеженою трьома прямими лініями, є три кута, пізнається безпосередньо; але те, що сума цих кутів дорівнює двом прямим, виведено лише за допомогою умовиводу. Так як ми постійно потребуємо умовиводах і тому зовсім звикли до них, то зрештою ми перестаємо помічати це розходження і, як, наприклад, у випадку так
 3. ПРО ТЕ, ЩО МОЖЕ БУТИ ЗРОБЛЕНО, ЩОБ ПЕРЕТВОРИТИ В ДІЙСНІСТЬ метафізика ЯК НАУКУ
  висновки з критичних досліджень, сильно розходяться з прийнятої ним метафізикою, і спочатку розглядає підстави, з яких робляться ці висновки. Якби те, що викладає буденна метафізика, було абсолютно достовірно (як, наприклад, в геометрії), то перший спосіб судження мав би силу; дійсно, якщо висновки з тих чи інших основоположний суперечать загально істинам, то ці
 4. § 3 Про чистих і змішаних умовиводах
  висновків; серед них найбільш важливі суть, безсумнівно, ті, які виходять за допомогою логічного звернення і протиставлення. І от якщо умовивід будується тільки за допомогою трьох пропозицій за правилами, тільки що викладеним для всякого умовиводи, то такий умовивід я називаю чистим умовиводом (ratio-cinium purum), якщо ж воно можливе тільки через з'єднання між
 5. 5.3. Розробка режиму зниження сорбційної здатності глинистих мінералів 5.3.1. Вивчення впливу виведення глинистої фракції з операції подрібнення на технологічні показники флотації
  виведення їх з операції подрібнення. З цією метою в лабо-торним умовах проведений експеримент за відмиванням класу крупності -0,074 мм (в якому знаходиться переважно глинистий маїсріал) НЕ-ред подрібненням (рис. 25). Навішування роздробленої руди піддавалася забезпе-шламліванію мокрим способом з використанням сита 0,074 мм, після чого подавалася на подрібнення. Попереднє
 6. ВИСНОВОК
  висновків щодо як самого проекту, так і його місця в оточенні інших проектів і поглядів. Перший і, мабуть, найголовніший висновок полягає в тому, що "можливість техніки" - її сутність - корениться, згідно Дессауера, не в об'єктах матеріального світу і не в "матеріальних людських потребах" - цієї незмінною іконі матеріалізму, - а в світі " зумовлених форм і образів ",
 7. ДАВИД ЮМ (1711-1776)
  виводить моральність з притаманних людині почуттів, які, з його т. зр. носять одночасно гедоністичний і утилітарний характер. Основні етичні твори Юма: «Трактат про людську природу» (1740), «Моральні та політичні есе» (1741), «Дослідження принципів моралі»
 8. § 18. Що таке модальність судження смаку?
  Виводити з певних понять; вона, отже, не аподиктичні необхідність. Ще меншою мірою її можна виводити з загальності досвіду (з повної одностайності в судженнях про красу того чи іншого предмета). Справа не тільки в тому, що досвід навряд чи міг би дати для цього достатньо підтверджень, а й у тому, що на емпіричних судженнях не може бути засноване ніяке поняття про
 9. § 12. Судження смаку покоїться на апріорних підставах
  виводили a priori із загальних моральних понятій9. Але там ми могли вийти за межі досвіду і закликати [на допомогу] каузальність, що грунтується на сверхчувственном властивості суб'єкта, а саме каузальність волі. Але навіть і там ми виводили, власне, не це почуття з ідеї морального як причини, а тільки виводили звідси визначення волі. Душевна ж стан чимось обумовленою волі вже саме
 10. 2.3 Основні підсумки іконопочитательськой аргументації в VIII столітті
  висновок для обгрунтування іконошанування: зображення цієї плоті буде зображенням Бога. 2. «Теорія (церковного) символу»: графічний (живо-, Пісний) символ не має принципових відмінностей від «літерного», тобто описового, а також і від подання в розумі. Все це служить для сприйняття імені Божого, або, інакше кажучи, освячується ім'ям Божим. Звідси висновок для обгрунтування іконошанування:
 11. Висновки 1.
  Виведення глинистої фракції з процесу подрібнення. 4. Найбільш раціональним технологічним методом підвищення еф-бництва переробки молібден-аргіллізітовой руди в промислових умовах є спрямована зміна плотностних режимів подрібне-ня з одночасною подачею в млин реагентів-модифікаторів. Іс-користування даного методу дозволяє 'підвищити витяг
 12. 3.7 Короткі висновки.
  Проведена модифікація моделі з метою подальшого отримання аналітичного рішення. Отримано загальний аналітичне рішення в квадратурі і приватне рішення при вирішенні задачі Коші. Нова модель найменшим чином в порівнянні з іншими, отриманими раніше, в процентному відношенні (від 5,4% до 11,7%) відхиляється від базової. Ідентифікація параметрів моделі проведена для конкретних значень вхідних