Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаНауки про ЗемлюЗбагачення корисних копалин → 
« Попередня Наступна »
Костроміна Ірина Володимирівна. Обгрунтування раціональної технології переробки важкозбагачуваних молібденових руд: На прикладі руд Жірекенского родовища / Дисертація / Чита, 2004 - перейти до змісту підручника

Висновки 1.

Флотаційного збагачення хвостів сульфідної флотації при перс-работке змішаної молібденової руди Жірекенского родовища з ис-користуванням різних жирнокислотних збирачів - Галова масла, олеїнової кислоти, ОПСК, ІМ-50 забезпечує досить високу витягу-ня окисленого молібдену (феррімолібдіта) (до 72,36%). Однак ступінь збагачення при цьому залишається вкрай низькою (2,1-2,5); причому при вище-ванні якості концентрату флотації знижується витяг окисленого мо-молібдену. 2.

Застосування жирнокислотного збирача ОПСК, як встановлено на основі порівняльного аналізу, вельми ефективно при оптимальному його витраті - 200 г / т, при якому витяг окисленого молібдену в концен-трат досягає максимального значення і складає близько 77% , а сте-пень збагачення підвищується в 2 рази.

3.

Значне повишепіе технологічних показників флотації феррімолібдіта забезпечується додатковим введенням окису амфо-терного металу в жирну кислоту, при цьому ступінь вилучення окисленого-го молібдену підвищується з 7735 до 83,51% з одночасним збільшенням ступеня збагачення в 5 -6 разів.

4.

Методом раціонального планування експерименту оптимізовано режим приготування модифікованого збирача. Встановлено залеж-ності вилучення окисленого молібдену в концентрат флотації від змінних факторів, що змінюються в процесі приготування реагенту: коли-пра окису цинку і їдкого натрію, тривалості їх перемішування, продолжііельность і температура омилення жирнокислотного збирача. Ефективне управління технологічними показниками флотації окис-ленного молібдену може бути забезпечено на основі розробленої матема-тичної моделі режиму приготування модифікованого збирача ОПСК, при цьому оптимальними параметрами змінних факторів являють-ся: кількості ZnO і NaOH відповідно - 0,15% і 20% від кількості 5.

Жирної кислоти; тривалість перемішування і омилення відпо-венно 20 і 30 хв; температура омилення - 50 ° С. Щодо високе вилучення окисленого молібдену в концентрат флотації - до 85% досягається при використанні збирача, приготованого в оптимальному ре-жимі як при флотації феррімолібдіта жірекенскіх руд, так і повелліта, присутнього в рудах Бугдаінского родовища.

5.

Комбінований спосіб вилучення окисленого молібдену, осно-ванний на Чанов сернокислотном вилуговуванні пенною продукту жир-нокіслотной флотації, є найбільш ефективним і раціональним при переробці змішаних молібденових руд. 6.

Виявлені залежності вилучення молібдену в продуктивний розчин вилуговування від основних факторів дозволяють встановити їх оптимальних значення. Зокрема, при Чанов сернокислотном вищелачі-вання пінного продукту жирнокислотного флотації оптимальними значе-нііямі досліджуваних факгоров є:

-

концентрація кислоти - 40 г / л; -

тривалість вилуговування 48 годин; -

ставлення Т: Ж - і: 3; -

крупність матеріалу - 93% кл. -0,074 Мм.

7. Розроблена стохастична математична модель процесу сер-нокіслотного вилуговування позволяет1 оптимізувати процес вищелачі-вання; проведені коїггрольїше досліди з використанням даної моделі підтверджує прогнозоване витяг молібдену в продуктивний рас-твор на рівні більше 90%.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Висновки 1. "
 1. В. Про логічне застосуванні розуму
  виводять лише за допомогою умовиводу. Те, що у фігурі, обмеженою трьома прямими лініями, є три кута, пізнається безпосередньо; але те, що сума цих кутів дорівнює двом прямим, виведено лише за допомогою умовиводу. Так як ми постійно потребуємо умовиводах і тому зовсім звикли до них, то зрештою ми перестаємо помічати це розходження і, як, наприклад, у випадку так
 2. В. Про логічне застосуванні розуму
  виводять лише за допомогою умовиводу. Те, що у фігурі, обмеженою трьома прямими лініями, є три кута, пізнається безпосередньо; але те, що сума цих кутів дорівнює двом прямим, виведено лише за допомогою умовиводу. Так як ми постійно потребуємо умовиводах і тому зовсім звикли до них, то зрештою ми перестаємо помічати це розходження і, як, наприклад, у випадку так
 3. ПРО ТЕ, ЩО МОЖЕ БУТИ ЗРОБЛЕНО, ЩОБ ПЕРЕТВОРИТИ В ДІЙСНІСТЬ метафізика ЯК НАУКУ
  висновки з критичних досліджень, сильно розходяться з прийнятої ним метафізикою, і спочатку розглядає підстави, з яких робляться ці висновки. Якби те, що викладає буденна метафізика, було абсолютно достовірно (як, наприклад, в геометрії), то перший спосіб судження мав би силу; дійсно, якщо висновки з тих чи інших основоположний суперечать загально істинам, то ці
 4. § 3 Про чистих і змішаних умовиводах
  висновків; серед них найбільш важливі суть, безсумнівно, ті, які виходять за допомогою логічного звернення і протиставлення. І от якщо умовивід будується тільки за допомогою трьох пропозицій за правилами, тільки що викладеним для всякого умовиводи, то такий умовивід я називаю чистим умовиводом (ratio-cinium purum), якщо ж воно можливе тільки через з'єднання між
 5. ВИСНОВОК
  висновків щодо як самого проекту, так і його місця в оточенні інших проектів і поглядів. Перший і, мабуть, найголовніший висновок полягає в тому, що "можливість техніки" - її сутність - корениться, згідно Дессауера, не в об'єктах матеріального світу і не в "матеріальних людських потребах" - цієї незмінною іконі матеріалізму, - а в світі " зумовлених форм і образів ",
 6. ДАВИД ЮМ (1711-1776)
  виводить моральність з притаманних людині почуттів, які, з його т. зр. носять одночасно гедоністичний і утилітарний характер. Основні етичні твори Юма: «Трактат про людську природу» (1740), «Моральні та політичні есе» (1741), «Дослідження принципів моралі»
 7. § 18. Що таке модальність судження смаку?
  Виводити з певних понять; вона, отже, не аподиктичні необхідність. Ще меншою мірою її можна виводити з загальності досвіду (з повної одностайності в судженнях про красу того чи іншого предмета). Справа не тільки в тому, що досвід навряд чи міг би дати для цього достатньо підтверджень, а й у тому, що на емпіричних судженнях не може бути засноване ніяке поняття про
 8. § 12. Судження смаку покоїться на апріорних підставах
  виводили a priori із загальних моральних понятій9. Але там ми могли вийти за межі досвіду і закликати [на допомогу] каузальність, що грунтується на сверхчувственном властивості суб'єкта, а саме каузальність волі. Але навіть і там ми виводили, власне, не це почуття з ідеї морального як причини, а тільки виводили звідси визначення волі. Душевна ж стан чимось обумовленою волі вже саме
 9. 2.3 Основні підсумки іконопочитательськой аргументації в VIII столітті
  висновок для обгрунтування іконошанування: зображення цієї плоті буде зображенням Бога. 2. «Теорія (церковного) символу»: графічний (живо-, Пісний) символ не має принципових відмінностей від «літерного», тобто описового, а також і від подання в розумі. Все це служить для сприйняття імені Божого, або, інакше кажучи, освячується ім'ям Божим. Звідси висновок для обгрунтування іконошанування:
 10. Висновки 1.
  Виведення глинистої фракції з процесу подрібнення. 4. Найбільш раціональним технологічним методом підвищення еф-бництва переробки молібден-аргіллізітовой руди в промислових умовах є спрямована зміна плотностних режимів подрібне-ня з одночасною подачею в млин реагентів-модифікаторів. Іс-користування даного методу дозволяє 'підвищити витяг
 11. 3.7 Короткі висновки.
  Проведена модифікація моделі з метою подальшого отримання аналітичного рішення. Отримано загальний аналітичне рішення в квадратурі і приватне рішення при вирішенні задачі Коші. Нова модель найменшим чином в порівнянні з іншими, отриманими раніше, в процентному відношенні (від 5,4% до 11,7%) відхиляється від базової. Ідентифікація параметрів моделі проведена для конкретних значень вхідних
 12. АВТОНОМНА
  виводиться відповідно з понять насолоди, щастя,
 13. СМИРЕННЯ - ГОРДИНЯ.
  Висновок: людина, пам'ятай міру своїх бажань ... {Foto24} Нідерландський художник Гєєрта той Сінт Янс на картині «Іоанн Хреститель у пустелі» (1480) передав ідеали етики християнського смирення. «Християни яко ягнята (овечки) покірні святу Трійцю». АЛЬТРУЇЗМ безкорисливість ФІЛАНТРОПІЯ
 14. Петров Г.В.. Філософія сенсу життя. Псков. ПГПИ. - 80 стр., 2002