Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаНауки про ЗемлюЗбагачення корисних копалин → 
« Попередня Наступна »
Костроміна Ірина Володимирівна. Обгрунтування раціональної технології переробки важкозбагачуваних молібденових руд: На прикладі руд Жірекенского родовища / Дисертація / Чита, 2004 - перейти до змісту підручника

Висновки

1. Аналіз геохімічних досліджень молібденових руд п'яти верх-них горизонтів (925-885) Жірекенского родовища дозволяє заклю-чить: -

найбільше поширення мають руди з вмістом загального мо-молібдену 0,03-0,06% ; середній вміст молібдену загального становить 0,056%; -

руди родовища характеризуються досить нерівномірним рас-пределенія в них молібдену (коефіцієнтом варіації від 111 до 200).

2.

За ступенем збагачуваності (рівню вилучення молібдену) доцільно виділити наступні основні типи руд Жірекенского месторожде-ня: легкообогатімие, среднеобогатімие, плохообогатімие, труднообога-тімие; рівень вилучення (у%) молібдену з них відповідно в МЕЖАХлах - 94,0-97,4; 90,2-93,5; 84,2-89,4; 26,9-83,9%. 3.

Як показує аналіз виконаних наукових досліджень обога-тімості руд родовища і практичних даних Жірекенской Збагати-котельної фабрики, до труднообогатнмим рудам слід віднести:

-

молкбден-аргіллізітовис руди, при переробці яких витягу-ня молібдену в концентрат основний флотації змінюється в межах від 26,9 до 83,9%; в їх складі домінують мінерали глин з молібденітом різної крупності, містять 0,08-0,50% молібдену; за об'ємом в балансі запасів вони становлять 10-15%, а але металу - 15-20%; технологічні властивості цих «молибденит-глинистих» руд раніше не були вивчені і в на-варте час існує необхідність у розробці раціональних схем їх збагачення; -

руди з техногенними змінами молібденіту, зокрема, - окис-лені руди зі ступенем окислення більше 20%, що поширюються на глибину 40-100 м; вторинні мінерали цих руд представлені, в основному, феррімолібдітом і частково - новеллітом (віднесені до розряду-заба-балансової); оскільки окислені мінерали молібдену флотацій ме--

тодамі витягуються недостатньо повно, необхідно розробити комбини-рова методи збагачення окислених і змішаних молібденових руд;

- руди з халцедон-кварцовими прожилками, що містять тонкорас-сіяний молибденит (у північно-західній частині рудної зони).

4. У результаті вивчення речового складу декількох техноло-гічних проб важкозбагачуваних молібденових руд Жірекенского місце-народження, встановлено: -

Руда досліджуваних проб JM9 1-2 є позабалансовому з вмістом основного цінного компонента - молібдену 0,028-0,039% ; ступінь окиснення руди проби № 1 складає 54%? що зумовлює застосування ком-бінірованний технології се переробки; -

в руді проби № 3 основним цінним компонентом є моліб-ден з вмістом 0,085%, представлений молібденітом; породообра-зующие мінерали представлені каолінізірованнимі польового шпату і каолінітом (86,4%); підвищений вміст аргіллізіта в руді предопре-деляет необхідність вивчення впливу глинистих мінералів на технологи-етичні показники збагачення молібден-аргшішзітовой руди з метою усо-вершенствования технологічних режимів при їх переробці. -

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Висновки"
 1. В. Про логічне застосуванні розуму
  виводять лише за допомогою умовиводу. Те, що у фігурі, обмеженою трьома прямими лініями, є три кута, пізнається безпосередньо; але те, що сума цих кутів дорівнює двом прямим, виведено лише за допомогою умовиводу. Так як ми постійно потребуємо умовиводах і тому зовсім звикли до них, то зрештою ми перестаємо помічати це розходження і, як, наприклад, у випадку так
 2. В. Про логічне застосуванні розуму
  виводять лише за допомогою умовиводу. Те, що у фігурі, обмеженою трьома прямими лініями, є три кута, пізнається безпосередньо; але те, що сума цих кутів дорівнює двом прямим, виведено лише за допомогою умовиводу. Так як ми постійно потребуємо умовиводах і тому зовсім звикли до них, то зрештою ми перестаємо помічати це розходження і, як, наприклад, у випадку так
 3. ПРО ТЕ, ЩО МОЖЕ БУТИ ЗРОБЛЕНО, ЩОБ ПЕРЕТВОРИТИ В ДІЙСНІСТЬ метафізика ЯК НАУКУ
  висновки з критичних досліджень, сильно розходяться з прийнятої ним метафізикою, і спочатку розглядає підстави, з яких робляться ці висновки. Якби те, що викладає буденна метафізика, було абсолютно достовірно (як, наприклад, в геометрії), то перший спосіб судження мав би силу; дійсно, якщо висновки з тих чи інших основоположний суперечать загально істинам, то ці
 4. § 3 Про чистих і змішаних умовиводах
  висновків; серед них найбільш важливі суть, безсумнівно, ті, які виходять за допомогою логічного звернення і протиставлення. І от якщо умовивід будується тільки за допомогою трьох пропозицій за правилами, тільки що викладеним для всякого умовиводи, то такий умовивід я називаю чистим умовиводом (ratio-cinium purum), якщо ж воно можливе тільки через з'єднання між
 5. ВИСНОВОК
  висновків щодо як самого проекту, так і його місця в оточенні інших проектів і поглядів. Перший і, мабуть, найголовніший висновок полягає в тому, що "можливість техніки" - її сутність - корениться, згідно Дессауера, не в об'єктах матеріального світу і не в "матеріальних людських потребах" - цієї незмінною іконі матеріалізму, - а в світі " зумовлених форм і образів ",
 6. ДАВИД ЮМ (1711-1776)
  виводить моральність з притаманних людині почуттів, які, з його т. зр. носять одночасно гедоністичний і утилітарний характер. Основні етичні твори Юма: «Трактат про людську природу» (1740), «Моральні та політичні есе» (1741), «Дослідження принципів моралі»
 7. § 18. Що таке модальність судження смаку?
  Виводити з певних понять; вона, отже, не аподиктичні необхідність. Ще меншою мірою її можна виводити з загальності досвіду (з повної одностайності в судженнях про красу того чи іншого предмета). Справа не тільки в тому, що досвід навряд чи міг би дати для цього достатньо підтверджень, а й у тому, що на емпіричних судженнях не може бути засноване ніяке поняття про
 8. § 12. Судження смаку покоїться на апріорних підставах
  виводили a priori із загальних моральних понятій9. Але там ми могли вийти за межі досвіду і закликати [на допомогу] каузальність, що грунтується на сверхчувственном властивості суб'єкта, а саме каузальність волі. Але навіть і там ми виводили, власне, не це почуття з ідеї морального як причини, а тільки виводили звідси визначення волі. Душевна ж стан чимось обумовленою волі вже саме
 9. 2.3 Основні підсумки іконопочитательськой аргументації в VIII столітті
  висновок для обгрунтування іконошанування: зображення цієї плоті буде зображенням Бога. 2. «Теорія (церковного) символу»: графічний (живо-, Пісний) символ не має принципових відмінностей від «літерного», тобто описового, а також і від подання в розумі. Все це служить для сприйняття імені Божого, або, інакше кажучи, освячується ім'ям Божим. Звідси висновок для обгрунтування іконошанування:
 10. Висновки 1.
  Виведення глинистої фракції з процесу подрібнення. 4. Найбільш раціональним технологічним методом підвищення еф-бництва переробки молібден-аргіллізітовой руди в промислових умовах є спрямована зміна плотностних режимів подрібне-ня з одночасною подачею в млин реагентів-модифікаторів. Іс-користування даного методу дозволяє 'підвищити витяг