Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниПравоохоронні органи → 
« Попередня Наступна »
Рижаков А.П.. Правоохоронні органи. М.: Инфра-М р. - 447 с., 2004 - перейти до змісту підручника

9.6 Вищий Арбітражний суд РФ

9.6.1 Повноваження, порядок утворення та діяльність Вищого Арбітражного Суду РФ

Очолює систему арбітражних судів Російської Федерації Вищий Арбітражний Суд РФ. Це вищестояща судова інстанція по відношенню до федеральних арбітражних судах округів, арбітражним апеляційним судам і арбітражним судам суб'єктів Російської Федерації.

Вищий Арбітражний Суд РФ є найвищим судовим органом для розв'язання економічних суперечок та інших справ, розглянутих арбітражними судами, здійснює в передбачених федеральним законом процесуальних формах судовий нагляд за їх діяльністю і дає роз'яснення з питань судової практики.

Вищий Арбітражний Суд РФ наділений такими повноваженнями. Він:

1) розглядає в першій інстанції: -

справи про оскарження нормативних правових актів Президента РФ, Уряду РФ, федеральних органів виконавчої влади, які зачіпають права і законні інтереси заявника в сфері підприємницької та іншої економічної діяльності; -

справи про оскарження ненормативних правових актів Президента РФ, Ради Федерації та Державної Думи Федеральних Зборів РФ, Уряду РФ, не відповідають за-кону і які зачіпають права і законні інтереси заявника в сфері підприємницької та іншої економічної діяльності;

- економічні суперечки між Російською Федерацією та суб'єктами Російської Федерації, між суб'єктами Російської Федерації (ч. 2 ст. 34 АПК). 2)

розглядає в порядку нагляду справи з перевірки вступили в законну силу судових актів арбітражних судів у Російської Федерації; 3)

переглядає за нововиявленими обставинами прийняті ним і які вступили в законну силу судові акти; 4)

звертається до Конституційного Суду РФ із запитом про перевірку конституційності зазначених у ч. 2 ст. 125 Конституції РФ законів, інших нормативних актів і договорів; 5)

звертається до Конституційного Суду РФ із запитом про перевірку конституційності закону, застосованого чи підлягає застосуванню у справі, розглянутому їм в будь-якої інстанції; 6)

вивчає та узагальнює практику застосування арбітражними судами законів та інших нормативних правових актів, що регулюють відносини у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності, дає роз'яснення з питань судової практики; 7)

розробляє пропозиції щодо вдосконалення законів та інших нормативних правових актів, що регулюють відносини у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності; 8)

веде судову статистику і організовує роботу з її ведення в арбітражних судах; 9)

здійснює заходи щодо створення умов для судової діяльності арбітражних судів, у тому числі з їх кадрового, організаційного, матеріально-технічного та інших видів забезпечення; 10)

вирішує в межах своєї компетенції питання, що випливають з міжнародних договорів Російської Федерації; 11)

вирішує питання освіти постійних судових присутності арбітражних судів; 12)

з питань, які знаходяться у віданні арбітражних судів, має право законодавчої ініціативи; 13)

з питань внутрішньої діяльності арбітражних судів у Російської Федерації і взаємин між ними приймає обов'язковий для арбітражних судів у Російської Федерації регламент; 14)

по закінченні календарного року отримує від Уповноваженого з прав людини в Російській Федерації доповідь про діяльність останнього за рік (ч.

1 ст. 33 Федерального конститу-ційного закону «Про Уповноваженого з прав людини в Російській Федерації» );

15) здійснює інші повноваження, надані йому Конституцією РФ, Федеральним конституційним законом «Про арбітражних судах Російській Федерації» та іншими законами.

Вищий Арбітражний Суд РФ утворюється у складі голови, заступників голови та членів Вищого Арбітражного суду РФ. Голова Вищого Арбітражного Суду РФ призначається на посаду Радою Федерації Федеральних Зборів РФ за поданням Президента РФ за наявності позитивного висновку Вищої кваліфікаційної колегії суддів РФ. Заступники голови (інші судді) Вищого Арбітражного Суду РФ призначаються на посаду також Радою Федерації Федеральних Зборів РФ за поданням Президента РФ, заснованого на поданні (з урахуванням думки) Голови Вищого Арбітражного Суду РФ, за наявності позитивного висновку Вищої кваліфікаційної колегії суддів РФ.

Створений відповідно до Конституції РФ Вищий Арбітражний Суд РФ може бути скасований тільки шляхом внесення поправок до Конституції РФ.

9.6.2 Структура Вищого Арбітражного Суду РФ. Порядок роботи структурних підрозділів

Вищий Арбітражний Суд РФ складається з: -

Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ, -

Президії Вищого Арбітражного Суду РФ, -

Судових колегій Вищого Арбітражного Суду РФ; -

апарату Вищого Арбітражного Суду РФ.

Крім того при Вищому Арбітражному Суді РФ функціонує Науково-консультативна рада.

У складі Вищого Арбітражного Суду РФ діють наступні судові колегії: -

судова колегія з розгляду спорів, що виникають із цивільних та інших правовідносин; -

судова колегія з розгляду спорів, що виникають з адміністративних правовідносин.

За рішенням Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ у складі Вищого Арбітражного Суду РФ можуть бути утворені інші судові колегії з розгляду окремих категорій справ.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9.6 Вищий Арбітражний суд РФ "
 1. Глава 9. Арбітражні суди та інші арбітражні органи
  арбітражні
 2. 9.5.2.1 Президія, судові колегії федерального арбітражного суду округу. Порядок їх формування, компетенція. Судові склади федерального арбітражного суду округу
  арбітражного суду округу спеціально створюваний орган даного суду. Він діє у складі голови федерального арбітражного суду округу, його заступників, голів судових складів і суддів. Де судді, які входять до складу президії федерального арбітражного суду округу, затверджуються Пленумом Вищого Арбітражного Суду РФ за поданням голови федерального арбітражного суду
 3. 9.4 Арбітражні апеляційні суди
  арбітражних апеляційних судів, порядок утворення, повноваження Арбітражні апеляційні суди - це федеральні суди, призначенням яких є перевірка в апеляційній інстанції законності і обгрунтованості судових актів арбітражних судів суб'єктів Російської Федерації, прийнятих ними в першій інстанції. У Російській Федерації діють: 1) у Волго-Вятському судовому окрузі:
 4. 9.5 Федеральні арбітражні суди округів
  арбітражних судів округів, їх основні повноваження Федеральні арбітражні суди округів є судами з перевірки в касаційній інстанції законності вступили в законну силу судових актів арбітражних судів суб'єктів Російської Федерації і арбітражних апеляційних судів. У Російській Федерації діють: 1) Федеральний арбітражний суд Волго-Вятського округу, який здійснює
 5. 9.4.2.1 Президія арбітражного апеляційного суду
  арбітражного апеляційного суду входять: - голова цього суду , - його заступники, - голови судових складів. - І введені до складу президії, затверджені Пленумом Вищого Арбітражного Суду РФ за поданням голови арбітражного апеляційного суду. Президія арбітражного апеляційного суду: 1) затверджує за поданням голови арбітражного
 6. 9.3.2.3 Апарат арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації
  арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації здійснює голова цього арбітражного суду. Він же призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату суду. Організовує діяльність структурних підрозділів апарату арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації заступник голови арбітражного суду. Очолює ж апарат арбітражного суду суб'єкта Російської
 7. 9.3.2.1 Президія арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації
  арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації входять: - голова цього суду, - його заступники, - голови судових складів. - І введені до складу президії, затверджені Пленумом Вищого Арбітражного Суду РФ за поданням голови арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації судді. Президія арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації: 1)
 8. НАТХНЕННЯ
  вищий підйом духовних і фізичних сил художника в процесі створення ним творів
 9. Глава 12. Статус суддів, присяжних і арбітражних засідателів
  арбітражних
 10. Припинення договору доручення
  арбітражний суд України порахував, що в порушення ст.ст. 368, 387 ЦК України відповідач перевищив повноваження, нада-лені йому договором доручення, від свого імені уклав контракт на поставку мазуту з інофірмою, чим позбавив позивача (ПО) можливості безпосередньо звернутися до арбітражного суду м. Стокгольм, визначений сторонами для вирішення суперечок, з позовом про стягнення з фірми "Ф." збитків за
 11. 4.2.5 Здійснення правосуддя тільки судом
  арбітражному процесах - це діяльність суду з розгляду кримінальних і цивільних справ у першій , апеляційної, касаційної інстанціях, в порядку нагляду і за нововиявленими обставинами (зважаючи нових або нововиявлених обставин), спрямована на встановлення винуватості підсудних, застосування до них заходів покарання або на виправдання невинних, а по цивільних справах на дозволи
 12. Контроль за дотриманням порядку проведення розрахунків
  арбітражного суду у справі за позовом господарського товариства (далі - Позивач), якими визнано недійсним рішення Відповідача про стягнення з Позивача фінансових санкцій за порушення вимог Закону України « Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг »в редакції, чинній на час
 13. 9.2 Задачі арбітражних судів
  арбітражних судах Російській Федерації », ст. 2 АПК та ст. 1.2 КоАП перед арбітражними судами стоять наступні цілі та завдання. Безпосередня мета: а) захист порушених або оспорюваних прав і законних інтересів осіб, які здійснюють підприємницьку та іншу економічну діяльність, а також прав і законних інтересів Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних
 14. 9.1 Система (підсистема) арбітражних судів і її місце в системі Російської Федерації. Види і підвідомчість арбітражних судів
  арбітражних судів. Цей вид правосуддя дозволяє встановити жорстку дисципліну договірних відносин, припинити економічний свавілля чиновників, цивілізовано здійснювати процес бан-98 крутство. Всі арбітражні суди - це федеральні суди. Система арбітражних судів складається з: - арбітражних судів республік, країв, областей, міст федерального значення, автономної області,
 15. 1.2 Функції (направлення) правоохоронної діяльності
  арбітражні суди ( Вищий арбітражний Суд РФ, федеральні арбітражні суди округів, (арбітражні касаційні суди), арбітражні апеляційні суди, арбітражні суди суб'єктів Російської Федерації); 5) органи прокуратури (Генеральна прокуратура РФ, прокуратури суб'єктів Російської Федерації, районні, міські прокуратури, військові прокуратури, прокуратури на залізничному, водному і
 16. 3.3 Поняття судової системи. Судова система Російської Федерації, її структура
  арбітражні суди Федеральних судів три види: 1. Конституційний Суд РФ. 2. Федеральні суди загальної юрисдикції. 3. Арбітражні суди. Конституційний Суд РФ в Російській Федерації єдиний судовий орган конституційного контролю. Федеральних судів загальної юрисдикції та арбітражних судів - більша кількість. Конституційний Суд РФ наділений такими повноваженнями. Він: