Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаСоціологіяСоціологія управління → 
« Попередня
Колективна монографія під редакцією В. А. Давиденко. Соціологія неформальних відносин: економіка, політика, культура - Тюмень: Тюменський державний університет. Кафедра економічної соціології. Вид-во «Вектор-Бук»., 2005 - перейти до змісту підручника

Обчислення індексів РБ1, ІА1, СБ1, ГОУ.

На основі середньої величини по кожному виміру обчислювався свій індекс або показник: із середньої величини віднімалася цифра 3, отриманий результат множився на 25 і до нього додавалася цифра 50. Таким чином, індексу надавалося значення за шкалою від 0 до 100 балів. У результаті виходить кількісна оцінка прихильності респондента до певних цінностей (0-25 балів слабке, 75-100 сильне). Так, якщо вимірювалася дистанція влади, то мала дистанція влади відповідала одному кількістю балів, велика іншому. Це відноситься і до інших індексах / показниками.

Індекс «Дистанція влади» (РБ1) визначався питаннями А4, А5, А8, А16 додатка 1.

Індекс «Уникнення невизначеності» (ЦА1) визначався питаннями А7, А6, А18, А19 додатка 1.

Індекс «Довгострокова - короткострокова орієнтація» (СБ1) визначався питаннями А9, А10, А11, А12 додатка 1.

Індекс «Індивідуалізм-колективізм» (ГОУ) визначався питаннями А1, А2, А3 додатка 1.

Таблиця 8 Індекси / показники Mean Std. Deviation Індекси / показники 1 2 3 4 1 Індивідуалізм-колективізм 42,5 13,3 1,00 2 Дистанція влади 45,2 13,3 0,142 ** 1,00 3 Уникнення невизначеності 49,4 13,6 -0,008 0,088 ** 1,00 4 Орієнтація (довгострокова - короткострокова) 32,1 10,9 0,045 0,202 ** 0,032 1,00 ** Кореляція є значущою на рівні 0,01 (2-сторонні) * Кореляція є значущою на рівні 0,05 (2 -сторони)

Таблиця 9

Матриця кореляції показників Хофштеде (по Тюмені) Індекси / показники Mean Std.

Deviation Індекси / показники 1 2 3 4 1 Індивідуалізм-колективізм 43,1 14,9 1,00 2 Дистанція влади 42,0 15,9 0,104 ** 1,00 3 Уникнення невизначеності 48, 9 14,9 0,005 0,070 ** 1,00 4 Орієнтація (довгострокова - короткострокова) 31,6 11,8 0,114 ** 0,058 ** 0,078 ** 1,00 ** Кореляція є значущою на рівні 0,01 (2-сторонні ) * Кореляція є значущою на рівні 0,05 (2-сторонні)

Таблиця 10 Індекси / показники Mean Std.

Deviation Індекси / показники 1 2 3 4 1 Індивідуалізм-колективізм 37,3 11,9 1,00 Матриця кореляції

показників Хофштеде (по Ставрополю)

2 Дистанція влади 47,4 16,3 0,125 ** 1,00 3 Уникнення невизначеності 55,1 14,1 0,085 * 0,032 1,00 4 Орієнтація (довгострокова - короткострокова) 31,3 11,3 0,094 * 0,035 0,003 1,00 **

Кореляція є значущою на рівні 0,01 (2-сторонні)

* Кореляція є значущою на рівні 0,05 (2 -сторони)

З таблиць 4.1, 4.2, 4.3 видно, що існує слабкі зв'язки між індексами, але вони

значущі. Для Тули, Тюмені, Ставрополя характерна зв'язку між індексами дистанції

влади та індивідуалізмом. Для Тюмені і Тули так само існує значуща зв'язок між

униканням невизначеності і дистанцією влади, униканням невизначеності і

орієнтацією, а для Ставрополя майже всі показники знаходяться в значній зв'язку з

індивідуалізмом.

Показники лінійної кореляції між показниками довіри / чесності (стовпці) і частотою особистісного участі (рядки) в неформальній економіці Міжособистісне довіру Інституційне довіру Довіра до практичної діяльності Чесність Тюмень Ставроп

ль Тула Тюмень Ставроп

ль Тула Тюмень Ставроп

ль Тула Тюмень Ставропол

ь Тула порушення

прав

покупця -0,042 * -0,153 ** -0,257 ** -0,190 ** -0,214 ** -0,235 ** -0,22 ** -0,329 ** -0,257 ** 0,113 ** 0,129 ** -0,066 порушення

прав

Роботодавцям

їй -0,121 ** -0,095 * 0,032 -0,024 -0,265 ** -0,047 -0,103 ** -0,349 ** 0,032 0,356 ** -0,071 -0,134 ** порушення

прав

виробляєте

лей -0,064 ** -0,165 ** -0,058 -0,120 ** -0,25 ** -0,023 -0,106 ** -0,125 ** -0,058 0,220 ** 0,174 ** -0,97 * порушення

прав

держави -0,116 ** -0,127 ** 0,008 -0,063 ** -0,18 ** -0,102 * -0,063 ** 0,072 0,008 0,308 ** 0,249 * * -0,17 неформальна я зайнятості -0,095 ** -0,113 ** -0,034 -0,071 ** -0,047 -0,012 -0,026 0,112 ** -0,034 0,271 ** 0,122 ** -0,13 неформально

е

предоставле ня послуг 0,044 * 0,034 0,074 -0,102 ** -0,164 ** 0,029 -0,105 ** -0,373 ** 0,074 0,158 ** -0,02 0,027 ** Кореляція є значущою на рівні 0,01 (2-сторонні)

« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Обчислення індексів РБ1, ІА1, СБ1, ГОУ. "
 1. ІКОНА, ІНДЕКС І СИМВОЛ
  ІКОНА, ІНДЕКС І
 2. 4.1 Промислові випробування способу визначення реологічних харак-теристик бурового розчину в буря свердловині .
  Обчислених за значеннями то і т \ (перед-лага спосіб), т0е і л.е (емпіричні формули), т0 лаб і л.лаб, реальним значени-ям коефіцієнтів гідравлічних опорів були проведені розрахунки гід-равліческіх втрат тиску при циркуляції розчину за відомою методикою [11] і зіставлені з фактичними вимірами тиску нагнітання на насосах. Перед проведенням промислових
 3. Зміст
  Глава I. Економічний потенціал у механізмі функціонування господарських систем Зміст і структура економічного потенціалу Еколого-економічний (природно-ресурсний) потенціал території Виробничий потенціал. Інвестиційна привабливість регіонів Інноваційно-освітній потенціал. Науково-технічні фактори розвитку економіки Трудовий (кадровий) потенціал Глава II.
 4. § 5. Індекс9
  індексом. Якщо У! говорить У: «Вонтов вогонь»,-го випросити: «Де?» І слідом за етімЛ змушений буде звернутися до індексу, навіть якщо він хоче сказати: десь у универсуме сьогодення, минулого і майбутнього. Інакше він сказав би тільки, що є така ідея, як вогонь, а це не повідомило б ніякої інформації, бо якщо б вона [ідея] вже заздалегідь не була відома, то слово «вогонь» було б незрозумілим. Якщо А
 5. 17.4. Методика Фідлера
  індекс ASO (оцінка схожості), що обчислюється за спеціальною формулою. Чим вище ASO, тобто чим сильніше біполярність оцінок, тим більш категоричний суб'єкт у своїх рішеннях і судженнях про інших людей, схильний до авторитаризму, непримиренний до чужих недоліків. Численні дослідження показали, що індекси ASO для групи особистісних і групи ділових якостей у одного і того ж людини можуть сильно
 6. 3.4.2. Соціологічний вимір
  індексах. Останні являють собою узагальнені якісно-кількісні емпіричні показники часом вельми абстрактних досліджуваних якостей. За допомогою індексів дуже зручно здійснювати порівняльний аналіз досліджуваних явищ. Індекси можуть бути індивідуальними, груповими, позитивними, негативними. Наведемо далі приклад розрахунку найпростішого індексу. Припустимо, що індекс
 7. Івлєва Є.І., Щербатих Ю.В., Макарова А.Г., Гамапчук П.В. Статеві особливості структури особистісних страхів
  індекс страху по обстеженої жіночій популяції склав 4.24 + / -0.05 балів, а по чоловічій - 3.49 + / -0.06 (р <0.001). Найбільш значні відмінності були виявлені по страхам перед темрявою, висотою глибиною, деяких тварин (змії і павуків) і кладовищ, в основі яких лежать архаїчні, не до кінця з'ясовані механізми (згідно концепції К. Юнга, що визначаються "колективним несвідомим").
 8. II.2. Характеристика соціального розвитку. Індекс розвитку людського потенціалу
  індекс розвитку людського потенціалу, що розраховується як зважена величина трьох індексів: очікуваної тривалості життя при народженні, рівня освіти і реального ВВП на душу населення. За уточненою методикою 1999 р. [4] індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП) розраховується як усереднене значення трьох узагальнюючих показників: індекс очікуваного життя (довголіття) при народженні
 9. Ф'ючерсний І ФОРВАРДНІ УГОДИ на організованому ринку Е. А. Павлодскій
  індекси. Павлодский Е.А., заступник завідувача відділом цивільного законодавства Інституту законодавства та порівняльного правознавства при Уряді Російської Федерації, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист Російської Федерації. 1. Термінові угоди В даний час все більше уваги приділяється біржового ринку, біржовим котируванням, оскільки
 10. ВСТУП
  індексу розвитку людського потенціалу і його рівень для регіонів і Росії в
 11. ПРО ВПЛИВ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СЕКТОРА ПОСЛУГ НА МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ А. А. Сафронов
  індексів фізичного обсягу, відрізняється від розглянутого в поточних цінах. У середньому за 1996-2004 рр.. він становив 50,2% ВДВ; це нижче, ніж в поточних цінах. Якщо в період після 1998 р. з урахуванням цін на продукцію сектор послуг формував з 2002 р. більше 50% ВДВ, то в порівнянних цінах 50-ти відсотковий рівень був досягнутий тільки в 2003 р.; в 2004 р. - частка товарного виробництва знову перевищувала