Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяПсихокоррекция → 
Наступна »
И.В.Дубровина, А. Д. Андрєєва, Е.Е.Данілова, Т. В. Вохмянина . Психокорекційна і розвиває роботу з дітьми: Учеб. посібник для студ. середовищ. пед. навч. закладів. - М.: Видавничий центр «Академія». -160 С., 1998 - перейти до змісту підручника

ВСТУП

Інтерес до практичної психології в даний час великий і не випадковий. Це пов'язано насамперед з тим, що ключовим завданням системи освіти в нашій країні стає виховання розвиненої, вільно мислячого, творчо відноситься до життя людини. Звичайно, вирішення складних завдань виховання і навчання залежить в значній мірі від професійної майстерності вихователя, вчителя. Але зараз рівень цієї майстерності багато в чому визначається психологічною підготовкою педагога, його прагненням до співпраці з психологами, які працюють в закладах освіти - дитячих садках, школах, ліцеях, гімназіях, інтернатах та ін Саме спільна діяльність педагога і психолога забезпечує індивідуальний підхід до дитини на основі розуміння його психологічних особливостей, дозволяє своєчасно виявляти порушення в психічному розвитку і поведінці дитини і надавати йому необхідну психолого-педагогічну допомогу.
У даному посібнику розкриваються зміст і форми організації одного з найбільш складних і відповідальних видів спільної діяльності психолога і педагога - психологічної корекції. Психолого-педагогічна корекція - це діяльність психолога і педагога, спрямована на підвищення можливостей дитини у навчанні, поведінці, у відносинах з іншими людьми - дітьми та дорослими, на розкриття його потенційних творчих резервів. У посібнику розкриваються основні цілі, завдання, принципи і зміст корекційної роботи, представлені конкретні корекційно-діагностичні та корекційно-розвиваючі програми для роботи з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку. Майбутні вихователі і педагоги повинні добре уявляти собі можливості психокорекційних методів, знати галузі їх застосування, вміти грамотно використовувати корекційні прийоми і способи в практиці виховання і навчання дітей.
Колектив авторів посібника сподівається, що воно допоможе майбутньому фахівцю оволодіти системою основних понять психологічної корекції, ознайомитися з практикою корекційної роботи, сформувати адекватні уявлення про роль і місце цього виду діяльності в загальній психолого-педагогічної роботи з дитиною .
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ВСТУП "
 1. Введення
  Введення
 2. Введення
  Введення
 3. Глава! Введення
  Глава!
 4. Введення в соціологію музики
  Введення в соціологію
 5. Введення СОФІЯ - ФІЛОСОФІЯ І ФЕНОМЕНОЛОГІЯ
  Введення СОФІЯ - ФІЛОСОФІЯ І
 6. ТЕМА 1. Введення. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ЕСТЕТИКИ.
  ТЕМА 1. Введення. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ
 7. Тема 15. КУЛЬТУРА: СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ 1.
  Введення в XXI століття. М., 1991. Введення в культурологію: Навчальний посібник для вузів / Відп. ред. Є.В. Попов. М., 1995. Введення у філософію: Підручник для вузів: У 2 ч. / За ред. І.Т. Фролова. М., 1989. Ч.2. С.522-549. Культурологія. Історія світової культури. М., 1995. Малишевський А.Ф. та ін Введення в філософію: Навчальний посібник для 10-11 класів загальноосвітніх установ. М., 1995. С.
 8. 4 грудня Введення у Храм Діви Марії
  Владною ходою рипучого Снігові ганяючи хмари, холоднечу ранкової лякаючи, До нас прийшла зима сива. Пост Різдвяний зустрічаємо, Славний свято відзначаємо - Приснодіви в храм Введенье, Ангелам на удивленье. Входить Богоматір прямо Під Святе місце храму І Народження Господнє Оголошує нам сьогодні.
 9. Тема 13. НАУКА 1.
  Поняття науки. Наука і техніка. 2. Роль науки в розвитку цивілізації. Методичні вказівки У першому питанні, спираючись на навчальну літературу (Введення у філософію: Підручник для вузів: М., 1989. Ч.2. С.359-372; Спиркин А.Г. Основи філософії: Навчальний посібник для вузів. М., 1988. С.543-551), сформулюйте своє розуміння науки і її функції, знайдіть основні відмінності між наукою і буденним
 10. дегуманізація мистецтва
  - поняття, введене в науковий оборот Ортега-і-Гассет у роботі, що має те ж назву
 11. Тема 18. ОСОБИСТІСТЬ І КУЛЬТУРА 1.
  Культура духовний вимір особистості і суспільства. 2. Особистість як носій культури. Методичні вказівки При розкритті першого питання необхідно мати на увазі, що у філософській літературі поняття "культура" і "особистість" розглядаються в нерозривній єдності. У процесі освоєння культури суспільства відбувається певна соціальна адаптація індивіда до умов буття в наявній
 12. Тема 14. СОЦІАЛЬНЕ БУТТЯ ЛЮДИНИ 1.
  Суспільне життя людей. 2. Соціальні інститути та соціальні групи. Методичні вказівки У першому питанні покажіть своє розуміння соціального буття людини, а для цього ви повинні розкрити, що таке суспільне життя і як вона складається (Введення у філософію: Підручник для вузів: М., 1989. Ч.2. С.416-445 , 455-478). Необхідно при цьому пам'ятати, що в підручнику представлена ??лише
 13. Тема 26. СВОЄРІДНІСТЬ ФІЛОСОФІЇ У Стародавньому Китаї 1.
  Основні філософські школи: даосизм, моізм, інь-ян. 2. Вчення Конфуція. Методичні вказівки Спираючись на навчальну літературу (Введення у філософію: Підручник для вузів. М., 1989. Ч.1. С.80-92; Історія філософії в короткому викладі: М., 1995 С.48-52), покажіть особливості та різноманіття філософських напрямів культури Стародавнього Китаю. Зверніть увагу на даосизм, який закликав до
 14. ТЕМА 1. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ЯК ГАЛУЗЬ ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ
  План заняття: Предмет соціальної філософії. Характер соціально-філософського знання. Місце соціальної філософії в системі філософського, гуманітарного і всього наукового знання. Соціальна філософія та соціальна практика. Основні поняття: соціальна філософія, соціологія, соціальні технології. Джерела та література: Конт О. Курс позитивної філософії / / Філософія і суспільство. 1999. № 1. С.
 15. Тема 17. КУЛЬТУРА І ЦИВІЛІЗАЦІЯ 1.
  Співвідношення понять "культура" і "цивілізація". 2. Теорія локальних цивілізацій. Методичні вказівки У першому питанні, спираючись на навчально-методичну літературу (Введення у філософію: Підручник для вузів: М., 1989. Ч.2. С.522-532; Фролов Б.А. Основні ідеї та проблеми філософії. Пенза, 1996 . С. 6264), постарайтеся розібратися в поняттях "культура" і "цивілізація", співвіднесіть їх один з