Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаХімічні наукиНеорганічна хімія → 
Наступна »
Лавров І. А.. Особливості синтезу полімерних форм фосфору в розчині / Дисертація, 2005 - перейти до змісту підручника

ВСТУП

Сполуки, що містять фосфор, є важливими компонентами технологічних процесів. До справжнього моменту освоєні і успішно функціонують виробництва з випуску різної продукції, в основі якої лежать сполуки фосфору, - це фосфорорганічні сполуки, добрива, сірникове виробництво [1] та ін Ці процеси характеризуються значними енергетичними витратами і, найчастіше, супроводжуються викидами шкідливих речовин в навколишнє природне середовище. Одним з можливих шляхів вирішення даної проблеми може стати активне впровадження прямих методів синтезу фосфоровмісних сполук з білого фосфору. Проте використання білої модифікації як вихідного реагенту має ряд істотних недоліків, пов'язаних з надзвичайною токсичністю і взрьгвоопасностью таких виробництв. Альтернативою використанню білого фосфору може служити застосування полімерних форм, зокрема, червоної модифікації. Оскільки червоний фосфор (КФ) є неорганічним полімером, процеси його отримання слід віднести до полімеризаційного процесам. Одним з перспективних способів отримання КФ є радіаційно-ініційоване перетворення білого фосфору в червоний.

Радіаційний ініціювання дозволяє уникнути жорстких умов, які характерні для термічного ініціювання. Інтерес до процесів, які проходять при дії іонізуючих випромінювань на системи з фосфором, обумовлений ще й тим, що істотно збільшується швидкість реакцій полімеризації, а, отже, можна говорити про специфічний механізмі перетворення мономерного білого фосфору в червоний.

На жаль, неорганічні полімери стоять особняком у полімерній хімії, і не існує єдиного погляду на особливості протікання процесів полімеризації для різних неорганічних мономерів, у тому числі і для елементного фосфору.

Процеси полімеризації для переважної більшості органічних мономерів добре вивчені, мають математичний опис, для них визначено основні схеми формування структури полімерів. При синтезі органічних полімерів широко використовуються методи управління процесом за допомогою варіювання фізико-хімічних характеристик середовища, а також різні каталізатори, в тому числі кислотні. У зв'язку з цим актуального значення набуває можливість застосувати підходи, які використовуються для управління процесами отримання органічних полімерів, до неорганічних.

Мета цієї роботи полягала у виявленні ролі факторів середовища для реакцій утворення фосфоровмісних полімерів. Проведені раніше дослідження радіаційно-ініційованих процесів полімеризації білого фосфору в різних середовищах (як у полярних, наприклад, вода, так і в неполярних, наприклад, сірковуглець, бензол, бромоформ, чотирихлористий вуглець) не ставили задачу систематичного вивчення впливу полярності середовища на такі процеси. Застосування як розчинника суміші бензолу і ДМСО дозволяє моделювати характеристики розчинника від неполярного (100% бензол) до полярного (100% ДМСО), при цьому в процесі беруть участь одні й ті ж активні інтермедіати - продукти радіолізу. Слід також очікувати, що використання А1Вг3 (кислотного каталізатора) як прискорювача перетворення білого фосфору в червоний дасть можливість значно розширити діапазон умов проведення реакції, що, у свою чергу, зробить можливим управління процесом і властивостями кінцевих продуктів.

Наукова новизна. Вперше досліджено процес радіаційно-ініційованої полімеризації елементного фосфору в середовищах з варьируемой полярністю і однотипними инициирующими частинками.

Методами фізико-хімічного аналізу вивчені склад, структура, властивості утворюється продукту. Визначено деякі фізико-хімічні параметри процесу полімеризації елементного фосфору в різних середовищах (радіаційно-хімічні виходи утворюються продуктів, швидкості реакцій, ефективної енергії активації). Отримано вираз для швидкості реакції взаємодії Р4 і ДФПГ в бензолі.

Виявлені явища асоціації молекул фосфору в бензолі, утворення комплексу [P4-EMIM (CF3S02) 2N] в розчині білого фосфору в ДМСО в присутності іонної рідини.

Показана роль полярності реакційного середовища у впливі на кінетику процесу полімеризації елементного фосфору і на властивості одержуваного полімеру.

Виявлено, що під дією іонізуючого випромінювання в середовищі нитробензола переважно йде окислювання елементного фосфору.

Практична цінність. Запропоновано новий спосіб управління реакції полімеризації елементного фосфору, що полягає у варіюванні полярності середовища процесу та введення добавок.

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ВСТУП "
 1. Введення
  Введення
 2. Глава! Введення
  Глава!
 3. Введення СОФІЯ - ФІЛОСОФІЯ І ФЕНОМЕНОЛОГІЯ
  Введення СОФІЯ - ФІЛОСОФІЯ І
 4. ТЕМА 1. Введення. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ЕСТЕТИКИ.
  ТЕМА 1. Введення. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ
 5. дегуманізація мистецтва
  - поняття, введене в науковий обіг Ортега-і-Гассет у роботі, що має те ж назву
 6. ТЕМА 1. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ЯК ГАЛУЗЬ ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ
  План заняття: Предмет соціальної філософії. Характер соціально-філософського знання. Місце соціальної філософії в системі філософського, гуманітарного і всього наукового знання. Соціальна філософія та соціальна практика. Основні поняття: соціальна філософія, соціологія, соціальні технології. Джерела та література: Конт О. Курс позитивної філософії / / Філософія і суспільство. 1999. № 1. С.
 7. ТЕМА 10. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО СУСПІЛЬСТВА В СУЧАСНІЙ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ
  Заняття 1. План заняття: Соціальний органицизм. Специфіка соціальних систем. Системні моделі суспільства в сучасній соціальній філософії (Т. Парсонс, Н. Луман, Р. Бхасар). Основні поняття: соціальна система, функція, структура, самоорганізація. Джерела та література: Спенсер Г. Синтетична філософія. Київ, 1997. С. 287-298. Франк С.Л. Духовні основи суспільства. М., 1992 С. 45-54. Парсонс Т.
 8. метаетіке
  введене неопозитивізмом для позначення філософської теорії моралі, взятої на противагу нормативній етиці абстрактно від моральних проблем. Сфера метаетікі з т. зр. неопозітівістов, повинна бути обмежена аналізом логіки морального мови, поясненням значення моральних термінів і суджень (мова
 9. 2.6 Вчення про спасіння як обожении людини; св. Григорій Богослов
  введено особливий термін-«оббженіе»
 10. ТЕМА 1. Введення. ПРЕДМЕТ, СПЕЦИФІКА, ЗМІСТ І ЗАВДАННЯ КУРСУ ЕТИКИ ЯК НАУКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
  -Чого шукаєш Людина? Миру і щастя шукаю . У собі чи для себе? - Хіба я щось порушую, - або комусь заважаю пошуком миру і щастя? - Якщо твій пошук не у шкоду світу людей, - то він - тобі на благо і людському