Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаІсторіяІсторія країн СНД → 
« Попередня Наступна »
А. В. Сурилов. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ АКТИ МОЛДАВСЬКОЇ РСР, 1963 - перейти до змісту підручника

Про тимчасове застосування кодексів Української РСР на території Молдавської РСР1 1.

Задовольнити прохання Уряду Молдавської Радянської Соціалістичної Республіки і тимчасово, аж до "видання загальносоюзних кодексів, дозволити застосування на території цієї республіки наступних кодексів УРСР: кримінального, кримінально-процесуального, цивільного, цивільно-процесуального, кодексу законів про працю та кодексу законів про сім'ю, опіку, шлюб і акти громадянського стану. 2.

Встановити, що на території Бессарабії, включеної до складу Молдавської Радянської Соціалістичної Республіки:

а) вироки і рішення по кримінальних і цивільних справах, винесені судами до возз'єднання Бессарабії з Союзом РСР і не наведені у виконання, не підлягають виконанню; ці справи підлягають перегляду судовими органами Молдавської Радянської Соціалістичної Республіки відповідно до тимчасово діючими на її території кодексами УРСР;

б) притягнення до кримінальної відповідальності за злочини , вчинені до возз'єднання Бессарабії з Союзом РСР, а також закінчення і напрямок по підсудності слідчих і судових справ, порушених до возз'єднання Бессарабії з Союзом РСР, має проводитися відповідно до кодексами УРСР;

в) майнові спори по цивільним та іншим правовідносин, незалежно від часу їх виникнення, підлягають розгляду судовими органами

Молдавської Радянської Соціалістичної Республіки відповідно до тимчасово діючими на її території кодексами УРСР я іншими законами та постановами Урядів Союзу РСР і Молдавської Радянської Соціалістичної Республіки.

(Збірник Законів СРСР та Указів Президії Верховної Ради СРСР, 1938-1958 рр.., Стор 32.)

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Про тимчасове застосування кодексів Української РСР на території Молдавської РСР1 1. "
 1. ПРО ОСВІТУ союзні МОЛДАВСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКІ1
  території Бессарабії та Молдавської АРСР, згідно з пунктом другим цього Закону, за винятком невеликої кількості підприємств, що мають загальносоюзне значення. 4. Просити Верховна Рада Української РСР і Верховна Рада Молдавської РСР подати на розгляд Верховної Ради Союзу Радянських Соціалістичних Республік проект встановлення точної межі між Українською Радянською
 2. 06 встановленні кордону між Українською Радянською Соціалістичною Республікою і Молдавської Радянської Соціалістичної Республікой1
  території Хотинського повіту між населеними пунктами Мамалига та Крива, залишаючи населений пункт Мамалига в складі Української РСР, а населений пункт Крива - у складі Молдавської РСР; далі межа йде по напрямку на населені пункти Ліпкани і Кішла Замжіева, залишаючи населений пункт Ліпкани у складі Молдавської РСР, а населений пункт Кішла Замжіева - у складі Української РСР;
 3. Глава X Герб, прапор, столиця
  українською та молдовською мовами, з додаванням під написом «УРСР» літерами меншого розміру написи «Молдавська АРСР» українською та молдовською мовами. Стаття 112. Державним прапором Молдавської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки є державний прапор УРСР, що складається з червоного полотнища, в лівому кутку якого, у древка нагорі, поміщені золоті серп і молот і букви
 4. Глава VI Бюджет Молдавської Радянської Соціалістичної Республіки
  території державних доходів, а також надходження від місцевих податків і зборів у розмірах, що встановлюються законодавством СРСР і-Молдавської
 5. 1. Загальні положення
  українського Центрального Виконавчого Комітету. Примітка 2. Пристрій органів юстиції Автономної Молдавської Соціалістичної Радянської Республіки, в тому числі Головного суду АМСРР, а також організація Прокуратури визначаються особливими законами, що видаються Все-українським Центральним Виконавчим Комітетом відповідно до розділу V цієї Конституції. Б. Видавати
 6. ПОЛОЖЕННЯ про земельно-судових комісіях Автономної Молдавської Соціалістичної Радянської Республікі41 1.
  Українського Центрального Виконавчого Комітету (підпис) про (підпис) Голова Ради Народних Комісарів Секретар Всеукраїнського Центрального Виконавчого
 7. Глава VI Бюджет Молдавської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки
  українською мовами, із забезпеченням для осіб, які не володіють цими мовами, повного ознайомлення з матеріалами справи через перекладача, а також права виступати на суді рідною мовою. Стаття 79. Розгляд справ у всіх судах Молдавської АРСР відкрите, оскільки законом не передбачені винятки, з забезпеченням обвинуваченому права на захист. Стаття 80. Судді незалежні і підкоряються тільки
 8. II. Про верховних органах влади АМСРР 11.
  Тимчасового проведення бюджету АМСРР через Молдавський з'їзд Рад Молдавський Центральний Виконавчий Комітет представляє такий безпосередньо в належні органи Української Соціалістичної Радянської Республіки з наступним доповіддю найближчого Молдавському з'їзду Рад. 16. Молдавський Центральний Виконавчий Комітет обирається черговим Молдавським з'їздом Рад на термін до
 9. Організація влади на місцях у АМСРР 37.
  Українським Центральним Виконавчим Комітетом. г) дозвіл, як Суду першої інстанції, справ особливої ??важливості, а також за обвинуваченням вищих посадових осіб АМСРР у злочинах за посадою, за винятком тих випадків, коли такі справи спеціальною постановою Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету будуть передані на розгляд Верховного суду УРСР;
 10. Глава IV Про Голову Молдавського Центрального Виконавчого Комітету 24.
  Голова Молдавського Центрального Виконавчого Комітету обирається сесією Молдавського Центрального Виконавчого Комітету. 25. У разі від'їзду або хвороби Голови Молдавського Центрального Виконавчого Комітету обов'язки його виконує один ііз членів Президії Центрального Виконавчого Комітету з призначення Президії. 26. Голова Молдавського Центрального
 11. Державний устрій
  території Молдавської АРСР. У разі розбіжності закону Молдавської АРСР з законами СРСР і УРСР діють закони СРСР і УРСР. Стаття 17. Кожен громадянин Молдавської АРСР є громадянином УРСР і CCGP. Громадяни УРСР і всіх інших союзних. Республік користуються на території Молдавської АРСР однаковими правами з громадянами Молдавської АРСР. Стаття 18. Веденню Молдавської Автономної
 12. Глава II Про сесіях Молдавського Центрального Виконавчого Комітету 9.
  Тимчасового проведення бюджету АМСРР через Молдавський з'їзд Рад Молдавський Центральний Виконавчий Комітет представляє такий безпосередньо в належні органи УРСР з наступним доповіддю найближчого Молдавському з'їзду Рад. Примітка 4. Норма представництва та порядок обрання на з'їзди Рад встановлюються Молдавським Центральним Виконавчим Комітетом і затверджуються
 13. Вищі органи державної влади Молдавської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки
  українською мовами за підписами Голови та Секретаря Президії Верховної Ради Молдавської АРСР. Стаття 25. Верховна Рада Молдавської АРСР обирає Голову Верховної Ради Молдавської АРСР і двох його заступників. Стаття 26. Голова Верховної Ради Молдавської АРСР керує засіданнями Верховної Ради Молдавської АРСР і відає її внутрішнім розпорядком. Стаття
 14. Глава II Державний устрій
  території Молдавської РСР. Стаття 17. Кожен громадянин Молдавської РСР є громадянином СРСР. Громадяни всіх інших союзних республік користуються на території Молдавської РСР однаковими правами з громадянами Молдавської РСР. Стаття 18. Молдавська Радянська Соціалістична Республіка складається з: повітів Бельцкого, Бендер-ського, Кагульського, Кишинівського, Оргеевского і Сорок-ського;
 15. Глава VII Суд і прокуратура
  території Молдавської РСР здійснюється як Прокурором СРСР безпосередньо, так і через Прокурора Молдавської РСР. Стаття 93. Прокурор Молдавської РСР призначається Прокурором СРСР на строк п'ять років. 168 Стаття 94. Повітові, районні та міські проку-рори призначаються Прокурором Молдавської РСР з-твердження Прокурора СРСР строком на п'ять років. Стаття 95. Органи прокуратури
 16. Про створення Ревкома Молдавської Автономної Соціалістичної республікі39
  українського Центрального Виконавчого Комітету (підпис) Секретар ВУЦВК (підпис) {Із Зборів узаконень і розпоряджень Робітничо-Селянського Уряду України за 1924 рік, отд. 1. М 48, ст.
 17. Глава VI Про членів Молдавського Центрального Виконавчого Комітету 33.
  Українського Центрального Виконавчого Комітету за необхідними вказівками. 36. Всі члени Молдавського Центрального Виконавчого Комітету мають право вільного входу в усі радянські установи на території АМСРР після пред'явлення своїх мандатів і можуть отримувати в усіх радянських установах необхідні їм довідки. Секретні відомості члени Молдавського Центрального Виконавчого
 18. Глава I Загальні положення
  1. Молдавський Центральний Виконавчий Комітет у період між молдавськими з'їздами Рад є найвищою владою Автономної Молдавської Соціалістичної Радянської Республіки. 2. Молдавський Центральний Виконавчий Комітет несе відповідальність за свою діяльність як 1 Схвалено II Молдавським з'їздом Рад 9-14 травня 1926 і затверджено постановою ВУЦВК 2 лютого 1927 7
 19. Глава IV Органи державного управління Молдавської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки
  території Молдавської АРСР. Стаття 42. Рада Народних Комісарів Молдавської АРСР: а) об'єднує і спрямовує роботу Народних Комісаріатів Молдавської АРСР та інших підвідомчих йому господарських і культурних установ; об'єднує і перевіряє роботу уповноважених загальносоюзних і союзно-республіканських Народних Комісаріатів; б) вживає заходів щодо здійснення
 20. Глава III Вищі органи державної влади Молдавської Радянської Соціалістичної Республіки
  молдавською та російською мовами за підписами Голови та секретаря Президії Верховної Ради Молдавської РСР. Стаття 26. Верховна Рада Молдавської РСР обирає Голову Верховної Ради Молдавської РСР і двох його заступників. Стаття 27. Голова Верховної Ради Молдавської РСР керує засіданнями Верховної Ради Молдавської РСР і відає її внутрішнім розпорядком.