Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка і управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяВікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Солоділова О. П.. Шпаргалка з вікової психології: навч. посібник. - М.: ТК Велбі. - 56 с., 2006 - перейти до змісту підручника

84. Вік і праця

При вирішенні професійних завдань психічні функції і процеси знаходяться в стані підвищеної активності. Оперування просторовими образами, гнучкість у встановленні зв'язків між образними, понятійним і дієвими компонентами мислення пов'язані не тільки з видом професійної діяльності, але і з рівнем освіти суб'єкта діяльності.

Відомі дослідження, проведені за допомогою лон-гітюдного та біографічного методів вивчення творчої діяльності та життєвого шляху людини, які підтверджують залежність показників інтелектуального розвитку людини від його діяльності. Г. Леман (США) зробив висновок про різночасної послідовності в прояві здібностей у різних видах діяльності. Оптимальні показники прояву здібностей розташовуються в межах віків середньої дорослості: у спорті - 25-30 років, в поезії - 25-29 років, у прозі - 30-39 років, в живопису - 30-40 років, у філософії та медицині - 35 - 39 років, в шаховому спорті-підйом в 35 років, деяке зниження спостерігається в 4 -43 року, а помітний спад - в 47 років.

Наукова діяльність найбільш інтенсивної виявилася у тих вчених, які поєднують її з педагогічною роботою. Остання є сприятливою умовою формування наукової спрямованості вченого на всіх етапах його дослідницької діяльності, що забезпечує високий ступінь її продуктивності.

На інтелектуальний розвиток дорослого впливає його участь у творчій праці (наприклад, робітник - винахідник).

Ціннісні орієнтації людини залежать від вік-ного фактора. Так, до 25 років велика роль у развітііздесь у рівні розвитку пам'яті і мислення.

Фронтальний прогрес протікає в цей період в умовах відносної самостійності функціонування пам'яті, мислення та уваги, про що свідчить невелика кількість міжфункціональних зв'язків.

Друга фаза розвитку тих же функцій - спеціалізація - починає активно проявлятися переважно після 26 років, про що свідчить наростання внутрішньо-функціональних і міжфункціональних зв'язків. Починаючи з 30 років спеціалізація психічних функцій домінує, що пов'язано з придбанням життєвого досвіду і професійної майстерності.

Засоби впливу на людину в період професійної підготовки до самостійної трудової діяльності через спеціалізацію психічних функцій призводять до раціонального поєднання загальних і спеці-них здібностей. логічного, образного і практичного мислення, взаємозв'язку між якими відрізняються рухливістю і гнучкістю.

Як показує експериментальний матеріал, в процесі навчальної діяльності поряд з розширенням розум-. жавного кругозору людини відбуваються глибинні перетворення і зміни в структурі психічних функцій, що є компонентами інтелекту. Необ-чающиеся відстають від навчаються з розвитку як вербального, так і невербального інтелекту. Навчання прискорює процес інтелектуального розвитку в різні періоди зрілості.

Таким чином, за умови постійної оптимального навантаження, операційних перетворень і мотивації відзначається прогрес розвитку психічних функцій та інтелекту. За відсутності подібних умов спостерігається передчасна інволюція цих функцій навіть у більш молоді роки.

Особистості належить прагненню до знань, у віці 26-30 років на передній план виступають турботи про благополуччя сім'ї, поліпшення житлових умов. У групі робочих старше 40 років домінує життєва орієнтація на умови праці та відпочинку, після 50 років - прагнення до підвищення заробітку з наближенням пенсійного віку.

Праця вимагає з боку людини розумової напруги, тому є стимулом розвитку не тільки професійних умінь і навичок, а й інтелектуальної системи в цілому. Інтенсивність розвитку дорослого залежить від спрямованості праці та її напруженості, від включеності в діяльність різних психофізіологічних особливостей людини. Розрізняють здібності загальні та спеціальні. Загальні здібності відповідають вимогам багатьох видів діяльності, до них відносять інтелект, мовні і вольові якості особистості. Спеціальні здібності - властивості особистості, що допомагають людині в досягненні високих результатів у конкретному виді діяльності (живопис, музика, конструювання та ін.) Між загальними і спеціальними здібностями існують взаємозв'язок і взаємодію. Для успіху в діяльності необхідно певне поєднання загальних і спеціальних здібностей.

Здібності, як вважає Б. М. Теплов, не тільки виявляються в діяльності, вони створюються цією діяльністю. Саме в процесі діяльності, навчальної та трудової, відбувається тренування, упражняемость психофізіологічних функцій, психічних процесів і властивостей особистості відповідно до вимог діяльності.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 84. Вік і праця "
 1. ПРАЦЬОВИТІСТЬ
  труд все перетруть» «Хто не працює, той не їсть» «Чесна праця - велике достоїнство людини» «Людина славен плодами своєї праці ». «Вільна праця вільних людей веде до вдосконалення людини і суспільства». {Foto21} Картина Пітера Брейгеля «Косовиця» (1565) Ця картина - символ краси селянського працьовитості. ЛІНЬ, неробство, дармоїдство - мати пороків людських. {Foto22}
 2. Глава 8 молодшого шкільного віку
  Глава 8 МЛАДШИЙ ШКІЛЬНИЙ
 3. ПІДЛІТКОВИЙ ВІК: психічного розвитку та СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ
  ПІДЛІТКОВИЙ ВІК: психічного розвитку та СТАНОВЛЕННЯ
 4. ГОЛОВНИЙ ТРУД КАНТА
  ГОЛОВНИЙ ТРУД
 5. П. Навіл' Автоматизація та праця людини
  працю
 6. 83. Ранній вік
  віці дитина набуває деяку ступінь самостійності: з'являються перші слова, дитина починає ходити, розвиваються дії з предметами. Однак діапазон можливостей дитини ще обмежений. Соціальна ситуація розвитку в ранньому віці така: «Дитина - предмет - дорослий». У цьому віці дитина цілком поглинений предметом. Соціальна ситуація спільної діяльності
 7. Артур Шопенгауер. Про четверояком корені закону достатньої підстави. Світ як воля і уявлення Том 1. Критика кантівської філософії. Світ як воля і уявлення, 1993

 8. КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО виховання гармонійно ОСОБИСТОСТІ
  працю. Чесною працею красен людина, бо праця прикрашає людину. Праця годує, а лінь псує. Один за всіх і всі за одного. Гуртом (колективно, спільно, громадою, організовано) легше трудитися. Що зробить один, то зробимо разом. Соціальне щастя полягає у чесному і колективній праці на благо суспільних
 9. 88. Психологічні особливості юнацького та студентського віку
  вік - етап формування самосвідомості і власного світогляду, етап прийняття відповідних рішень, етап людської близькості, коли цінності дружби, любові, інтимної близькості можуть бути першорядними. Відповідаючи самому собі на питання: «Хто я? Який я? До чого я прагну? », Молода людина формує: 1) самосвідомість - цілісне уявлення про самого себе, емоційне ставлення
 10. Артур Шопенгауер. Том 2. Про волі у природі, 1993