Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаНауки про ЗемлюМетеорологія і кліматологія → 
« Попередня Наступна »
В. М. Катц, Н. В. Кобишева, В. П. Мелешко та ін. Оцінка макроекономічних наслідків змін клімату на території Російської Федерації не період до 2030 р. і подальшу перспективу, 2011 - перейти до змісту підручника

Поновлювані джерела енергії

Прийняття необхідності зниження викидів парникових газів з метою скорочення антропогенного навантаження на клімат в якості імперативу політики практично всіх провідних країн світу і міжнародного співтовариства в цілому додало потужне прискорення розвитку відновлюваної енергетики. По суті, цей імпульс розвитку являє собою позитивне (для даного сектора енергетики) наслідок змін клімату. Іншими, ймовірно, ще більш важливими факторами її розвитку є прагнення країн до енергетичної та екологічної безпеки. У результаті склалася нова тенденція розвитку світової енергетики, що виражається у збільшенні частки де це і тралізованного виробництва електричної та теплової енергії за рахунок екологічно чистих відновлюваних джерел енергії (ВДЕ). Вони діють на основі постійно існуючих (вода, сонце, енергія земних надр) або періодично виникають (вітер, хвилі, припливи) в природі процесів, а також завдяки процесам життєвого циклу рослинного, тваринного світу і людини (біомаса).

Потенціал ВДЕ в Росії величезний (табл. 3.1), але їх використання далеко від бажаного.

Так, експлуатація поновлюваних джерел енергії щорічно дозволяє виробляти поки не більше 8,5 млрд кВт - год електричної енергії (без урахування ГЕС потужністю більше 25 МВт), що становить менше 1% загального обсягу виробництва електроенергії в країні. За даними Міжнародного енергетичного

Таблиця 3.1

Ресурси поновлюваних джерел енергії Росії (ТВт? Год / рік) Вид джерела енергії Потенціал теоретичний технічний економічний Вода (мала гідроенергетика) 2930 1017 529 Надра Землі (геотермальна 180 20 936 енергетика) Сонце (геліоенергетика) 18 700 000 18 720 102 Вітер (вітроенергетика) 212000 16280 81 Біомаса 81400431285 Разом по ВДЕ 18996510 36468 1933 Примітка. Наведені данние85 являють собою результати аналізу даних про ресурси ВДЕ, отриманих різними авторами, які використовують різні методики для отримання кінцевого результату. Теоретичний (валовий) потенціал ВДЕ залежить від природних умов і є фактично природним потенціалом. Технічний потенціал ВДЕ - це сумарна енергія, яка може бути отримана при сучасному рівні розвитку науки і техніки та дотриманні екологічних норм. Економічний потенціал ВДЕ - це величина ш.іработкі енергії, отримання якої економічно виправдано для регіону при існуючому рівні цін на обладнання та строітелі> ство з урахуванням транспортування виробленої енергії споживачу та дотримання екологічних норм.

Агентства, виробництво електроенергії з використанням ВДЕ (без ГЕС) в 2000 р. становило 0,3% її загального виробництва проти (округлено) 4% нафтового палива, 18% гідроенергії, 16% атомної енергії, 20% вугілля і 42% газу. За даними Рос-стата, до 2003 р. завдяки введенню в експлуатацію Мутновского геотермальної електростанції потужністю 50 МВт, вітроенергетичних установок в Калінінградській області (3,6 МВт) і на Чукотці (1,5 МВт), близько десятка малих ГЕС, в тому числі на Камчатці (2 МВт), в Республіці Алтай (0,4 МВт) та Республіці Тива (0,165 МВт), вироблення електричної енергії електростанціями, що працюють на ВДЕ, склала 5,4 млрд кВт? ч. Частка ВДЕ в загальному виробництві електроенергії досягла 0,6%, що вдвічі перевищило показник 2000 р. У 2009 р. виробництво електроенергії з використанням ВДЕ перевищило 7 млрд кВт? ч, а їх питома вага в загальному виробленні - 0,7%. Встановлені потужності електростанцій на ВДЕ склали: вітроенергетичні установки - 0,02 ГВт, геотермальні станції - 0,08 ГВт. Для порівняння: частка і потужності ГЕС - 18,7% і 45,6 ГВт відповідно. Прогноз на 2020: ГЕС - 55 ГВт і вітроенергетичні установки - 3 ГВт.86

За цими показниками, а також за динамікою розвитку альтернативної енергетики Росія поки істотно поступається не лише провідним країнам світу, а й країнам Східної Європи (табл. 3.2).

Енергетичною стратегією Росії на період до 2030 г.87 визначено розширення використання ВДЕ як один з основних напрямків при створенні інноваційного та ефективного енергетичного сектора країни.

Стратегічними завданнями розширення використання ВДЕ та місцевих видів палива в Росії є:

- забезпечення сталого тепло-та електропостачання населення і виробництва в зонах децентралізованого енергопостачання, в першу чергу в районах Крайньої Півночі і на територіях, прирівняних до них. На паливо і його завезення в цих регіонах щорічно витрачається більше половини бюджету територій, в той час як в них є поновлювані джерела енергії, здатні забезпечити енергетичні потреби на 60-90%; 86

Див: Статистичний збірник. Регіони Росії. Соціально-економічні показники. - М., Федеральна служба державної статистики, 2007; Renewables 2010 Global Status Report. - New York: REN21 (Renewable Policy Network for the 21 Century), 2010. 87

Енергетична стратегія Росії на період до 2030 р. - М., Міністерство промисловості та енергетики РФ, 2009.

Провідні країни світу з виробництва електроенергії на поновлюваних істочніках88 Обсяг виробництва, Темпи приросту (%) виробництва 2000 2008 рр.. в середньому на рік Країна Виробництво (млрд кВт - год) Країна 2000 - 2008 рр.. Країна 2006 - 2009 рр.. США 134,0 Угорщина 44,3 Туреччина 99,3 ФРН 72,0 Словаччина 43,8 Китай 66,7 Іспанія 36,7 Польща 30,8 Південна Корея 53,6 Японія 23,2 Ірландія 28,6 Польща 33,4 Італія 19,2 Індія 24,6 Чехія 30,6 Бразилія 19,0 Австралія 24,2 Португалія 27,2 Велікобріта 18,3 Іспанія 24,1 Угорщина 24,5 ня - Індія 16,7 Китай 23,3 Франція 23,3 Китай 15,5 Португалія 20,7 Ірландія 21,4 Канада 11,5 Австрія 18,9 Іспанія 20,4 Франція 11,5 Норвегія 18,6 Ісландія 20,0 Швеція 11,4 Німеччина 18,5 Індія 19,7 -

створення в цих регіонах незалежних енерговиробників з метою підвищення надійності енергопостачання та зниження втрати в мережах, предотв] іащевія збитку від аварійних та обмежувальних відключень, який оцінюється мільярдами доларів на рік; -

зниження шкідливих викидів від традиційних енергетичних установок в окремих містах і населених пунктах зі складною екологічною обстановкою, а також у місцях масового відпочинку населення; -

створення додаткових робочих місць на всіх стадіях реалізації проектів з відновлюваної енергетики ( за рахунок виробництва та обслуговування високотехнологічної продукції - обладнання для відновлювальної енергетики).

Конкретні цільові показники розвитку вітчизняних ВДЕ, передбачені Урядом Росії до 2020 р., перед ставлени в табл. 3.3.

Динаміка розвитку електроенергетики на поновлюваних джерелах в Росії до 2020 р. "" Електростанції на ВДЕ Частка в загальному виробництві електроенергії,% 2005 2010 2015 2020 Включає ГЕС потужністю більше 25 МВт

Без урахування ГЕС потужністю більше 25 МВт 19,9 0,88 15,6 1,50 15,5 2,47 20,6 4,51

Розвитку енергетики на ВДЕ в Росії перешкоджає цілий комплекс бар'єрів психологічного, економічного, законодавчого, інформаційного та технічного характеру. При цьому пріоритет належить психологічному аспекту, що обумовлено, в першу чергу, звичкою до централізованих поставок палива, тепла та електрики, а також з традиційними уявленнями про забезпеченість Росії енергією і електроенергіей.57

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Відновлювальні джерела енергії "
 1. 4.1. Північно-Західний регіон
  поновлюваних джерел енергії, зокрема використання біопалива з відходів деревини в котельнях і невеликих ТЕС. Збільшення стоку призведе до підвищення вироблення енергії на малих ГЕС. Разом з тим, збільшення зимового стоку означає перегляд регулювання роботи ГЕС і сформованих термінів ремонту. Збільшаться атмосферні навантаження на будівлі та споруди (снігові, вітрові та ожеледні),
 2. 5.2. Енергетика
  поновлюваних джерел енергії (ВДЕ) - геліоенергетики, вітроенергетики, малої гідроенергетики; біопалива, теплових насосів. Різниця полягає в тому, що якщо стосовно до зниження викидів парникових газів принципове значення має сама технологія виробництва енергії зазначеними джерелами, що передбачає мінімальні або нульові емісії цих газів, то в адаптації до змін
 3. Біопаливо
  поновлюваними джерелами енергії є можливість його транспортування, готовність до використання діючими котельнями і як моторного палива, отримання, крім виробництва енергії, додаткових економіко-екологічних вигод: наприклад, утилізація відходів лісового господарства покращує умови відновлення лісових масивів, зменшує ризик лісових пожеж та розповсюдження комах-
 4. 7.4. ДОГОВІР ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ
  енергопостачання енерго-постачає підприємство (енергопостачальник) відпускає електричну енергію, пару, гарячу і перегріту воду (далі - енергію) споживачеві (абоненту), який зобов'язаний оплатити прийняту енергію та дотримуватися передбаченого договором режиму її використання, а також забезпечити безпечну експлуатацію використовуваного ним енергетичного обладнання. У Цивільному кодексі України
 5. 3.2.3. Лісове господарство
  поновлюваних джерел енергії / Под ред. Н. В. Кобишева, Г. І. Сидоренко, В. В. Єлістратова. - СПб: Наука, 2011. 325 с. ніж в інших. Методика розрахунку умовних одиниць представлена ??в Енциклопедії кліматичних ресурсів Російської Федерації (2005)., Ок Необхідно відзначити, що на території багатьох адміністра ністратівіих областей спостерігається неоднорідність кліматичних умов, однак при
 6. Питання 14. Поняття і правове регулювання договору енергопостачання
  енергопостачання) I! ;? | - 2 і Особливості договора'знергдснаїїжешя Ij_ 3. Правове: регулювати договори j | j ~ t ~ HH ~ t ~ i ~ t "| j 1 і І і І і I! М н 1. За договором енергопостачання енергопостачальна організація зобов'язується подавати споживачеві (абоненту) енергію через приєднану мережу, а споживач (абонент) зобов'язується оплачувати прийняту енергію, а також дотримуватися передбаченого договором
 7. Трансформація характеру і свідомість за Юнгом
  джерел психопатології до визнання Фрейдом і Юнгом їх ролі в регенерації, творчої діяльності та еволюції свідомості. Кожен з цих першопрохідців, мабуть, описував багато в чому одне і те ж явище: існують особливі періоди потенційного стресу або регенерації, які природно наступають у нас в повсякденному житті. Кожен з них описував такі психофізіологічні стану, коли
 8. Рачинський
  енергіямі187. Атоми сили, кванти влади реалізують свою енергію і при цьому наштовхуються на опір інших центрів. Верховний принцип вільної боротьби сил - не збереження енергії і сталість закону, а прагнення до зростання. Як би сказав Ж. Бодріяр, не економія, а трата - ось головний «закон» Всесвіту. Космічний підхід використовується і для інтерпретації вічного повернення: через
 9. стан у провінціях Османської імперії
  поновлюється указ про заборону будівництва нових будинків в Константинополі, так само як і розпорядження всім сім'ям, які живуть у столиці менше 8 - 10 років, повернутися на свої рідні місця. За допомогою цього заходу влади почасти намагаються призупинити скорочення чисельності населення в провінціях, але головним чином вона спрямована на полегшення продовольчого постачання міста, чиє населення вже
 10. 4.4. Приволзький регіон
  відновлюваної енергетики, насамперед геліо-і вітроенергетики. До 2020-2030 рр.. прогнозується підвищений приплив води до основних водосховищ великих ГЕС Російської Федерації, що надасть сприятливий вплив на вироблення гідроелектроенергії в окрузі. Переважним видом небезпечних природних явищ в регіоні є сильні снігопади і завірюхи, які ускладнюють рух автотранспорту та
 11. ФРЕЙДИЗМ
  енергія, але знаходить спрямованість в задоволеннях (секс, їжа, тепло) в агресії і т.д. Головна риса неофрейдизма (амерік. представник Еріх Фромм (1900-1980) - звільнити психоаналіз від крайнощів
 12. 3.1.2. Непрямі наслідки змін клімату для економіки Росії: фактор структурних і технологічних змін у світовому господарстві
  поновлювані (енергія біомаси, води, вітру, земних надр і сонця). В останні роки, незважаючи на рецесію, цей процес суще-Гвен прискорився, в тому числі під впливом (або приводом) кліматичного фактора, роль якого у формуванні еконо-іікі майбутнього (приблизно до середини XXI століття) стає все іцутімее. Характер і зовнішність цієї економіки закладається вже сьогодні завдяки
 13.  3.2. Вплив змін клімату на розвиток окремих секторів економіки
    поновлюваних джерел енергії (ВДЕ). До результату третього десятиліття поточного сторіччя має бути освоєно 70% інвестицій в ВДЕ (в енергозбереження - 65%), передбачених Енергетичною стратегією розвитку Росії в період 2010-2030 гг.50 Функціонування генераторів і ресурси ВДЕ повністю визначаються кліматичними факторами. Енергетична галузь має ряд складових, на кожну