Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаГірничо-геологічна галузьБуропідривні роботи → 
« Попередня Наступна »
Матвейчук В.В.. Вибухова справа (Увага, вибух): Навчально-практичний посібник. - М.: Академічний Проект. -512 С., 2005 - перейти до змісту підручника

ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, завдані внаслідок терористичних АКЦІЇ, ТА СОЦІАЛЬНИЙ РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ТЕРОРИСТИЧНІЙ АКЦІЇ

Стаття 1 ?

Відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок терористичної акції 1.

Відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок терористичної акції, проводиться за рахунок коштів бюджету суб'єкта Російської Федерації, на території якого здійснена ця терористична акція, з подальшим стягненням сум цього відшкодування з заподіювача шкоди в порядку, встановленому цивільно- процесуальним законодавством. 2.

Відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок терористичної акції, досконалої на територіях декількох суб'єктів Російської Федерації, а також відшкодування ушерб, заподіяної одному суб'єкту Російської Федерації і перевищує МОЖЛИВОСТІ компенг щ п та ІЗ бюджету даного суб'єкта Російської Федерації, про і j-води ~ <а рахунок коштів фе д ^ рсликті бюджету з пос \ едующім р еканье с; \ мм того в <-змещення з заподіювача шкоди ь портдкпе ус г гневленном

Гр; ztv V * І Ї С К О - І р про Ц "С з V ПЛЬНИ»!-іаКСРІРДс! т СЛіПТ. ВОМ.

^ НД в ре \ а, причи - {PH.f " 'і), н <сї ранні.і «-і

'' о-.с - \'"> 1 г> Г '' pa 'lr? ч'. к1 -> ' іл, * '"

досконалої на території Російської Федерації, проводиться за рахунок коштів федерального бюджету з наступним стягненням сум цього відшкодування з заподіювача шкоди.

4. Відшкодування шкоди, заподіяної організації в результаті терористичної акції, проводиться в порядку, встановленому Цивільним кодексом Російської Федерації.

Стаття 18

Соціальна реабілітація осіб, постраждалих в результаті терористичної акції 1.

Соціальна реабілітація осіб, постраждалих в результаті терористичної акції, проводиться з метою повернення їх до нормального життя, включає в себе правову допомогу зазначеним особам, їх психологічну, медичну, професійну реабілітацію, працевлаштування аж до відновлення на роботі , надання їм житла. 2.

Соціальна реабілітація осіб, постраждалих в результаті терористичної акції, а також осіб, перелічених у статті 19 цього Закону, провадиться за рахунок коштів федерального бюджету та коштів бюджету суб'єкта Російської Федерації, на території якого здійснена ця терористична акція.

3.

Порядок здійснення соціальної реабілітації осіб, які постраждали від терористичної акції, визначається Урядом Російської Федерації.

ГЛАВА V. ПРАВОВИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ОСІБ, БЕРУТЬ УЧАСТЬ У БОРОТЬБІ З ТЕРОРИЗМОМ

Стаття 19

Особи, які беруть участь у боротьбі з тероризмом, що підлягають правовому і соціальному захисту

1. Особи, що у боротьбі з тероризмом, перебувають під захистом держави. Правового і соціального захисту підлягають: 1)

військовослужбовці, співробітники та фахівці федеральних органів виконавчої влади та органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, безпосередньо беруть участь (що брали участь) у боротьбі з тероризмом; 2)

особи, що сприяють на постійній чи тимчасовій основі державним органам, що здійснюють боротьбу з злочинністю, попередженні, виявленні, припиненні терористичної діяльності та мінімізації її наслідків; 3)

члени сімей осіб, перелічених у підпунктах 1 і 2 пункту 1 цієї статті, якщо необхідність в забезпеченні їх захисту викликана участю перелічених осіб у боротьбі з тероризмом.

2. Соціальний захист осіб, які залучаються до боротьби з тероризмом, здійснюється з урахуванням правового статусу таких осіб, встановлюваного федеральними законами та іншими нормативними правовими актами, відповідно до порядку, встановленого Урядом Російської Федерації.

Стаття 21

Відшкодування шкоди особам, які беруть участь у боротьбі з тероризмом. 1.

Шкода, заподіяна здоров'ю або майну осіб, перелічених у статті 19 цього Закону, у зв'язку з їх участю в боротьбі з тероризмом, відшкодовується в порядку, визначеному законодавством Російської Федерації. 2.

У разі загибелі особи, яка брала участь у боротьбі з тероризмом, при проведенні контртерористичної операції членам сім'ї загиблого і особам, які перебувають на його утриманні, виплачується одноразова допомога в розмірі 100 тис. руб., Призначається пенсія по нагоди втрати годувальника, а також зберігаються пільги на отримання житла, оплату житлово-комунальних послуг, якщо такі пільги були у загиблого.

<У ред. Федерального закону від 7 серпня 2000 р. № 122-ФЗ; НГР: Р0003618 (зміна набирає чинності з 1 січня 2001 р.)> 3. Якщо особа, яка брала участь у боротьбі з тероризмом, при проведенні контртерористичної операції отримало каліцтво, що спричинило за собою настання інвалідності, цій особі за рахунок коштів федерального бюджету виплачується одноразова допомога в розмірі 50 000 рублів і призначається пенсія відповідно до законодавства Російської Федерації, <В ред. Федерального закону від 7 серпня 2000 Ng 122-ФЗ; НГР: Р0003618 (зміна набирає чинності з 1 січня 2001 р.н> 4 Якщо особа, яка брала участь у боротьбі з тероризмом, при проведенні к о н т р т е р р про р і з т і ч о с к о п операції зазнала поранення, що не призвели до настання інвалідності, цій особі виплачується одноразова допомога в розмірі 10 тис. руб. <В ред. Федерального закону від 7 серпня 2000 No 122 -ФЗ; НГР: Р0003618 (зміна набирає чинності з 1 січня 2001 р.)>

Стаття 21

Звільнення від відповідальності за заподіяння шкоди при проведенні контртерористичної операції на підставі та в межах, що встановлені законом, допускається вимушене заподіяння шкоди життю, здоров'ю та майну терористів, а також іншим л р а в о о х р а і я е \ \ и м інтересам. При jri ом військовослужбовці. фахівці та інші особи , беруть участь у боротьбі з тероризмом, звільняються О] відповідальності за перед. заподіяну при проведенні кошv терористичної І, і «рс'цан, відповідно до за * се і - лаіельс гном Російської Федерації.

Стаття 11

тельной влади, які проходять (проходили) службу в підрозділах, які безпосередньо здійснюють (здійснювали) боротьбу з тероризмом, в вислугу. років для призначення пенсій зараховується ^ один день служби за півтора дня, а під час участі у проведенні контртерористичної операції - один день служби за три дні (якщо законодавством Російської Федерації не передбачається більш пільгове обчислення вислуги років).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, завдані внаслідок терористичних АКЦІЇ, ТА СОЦІАЛЬНИЙ РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ТЕРОРИСТИЧНІЙ АКЦІЇ"
 1. 0 БОРОТЬБІ З ТЕРОРИЗМОМ
  шкоди життю, здоров'ю або майну невизначеного кола осіб шляхом створення умов для аварій і катастроф техногенного характеру або реальної загрози створення такої небезпеки; поширення загроз у будь-якій формі і будь-якими засобами ; інших дій, що створюють небезпеку загибелі людей, заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших суспільно небезпечних наслідків.
 2. 12.6 Державний захист суддів, присяжних і арбітражних засідателів
  відшкодуванню їм або членам їх сімей у повному обсязі, включаючи упущену вигоду, у встановленому порядку. Підставою для відмови у виплаті страхових сум і компенсацій у випадках, передбачених законом, є тільки вирок або постанову суду щодо особи, визнаного винним у загибелі (смерті) судді, арбітражного засідателя чи присяжного засідателя, або заподіянні йому тілесних
 3. ПІДБИТТЯ ШТРТЕРРОРІСТІЧЕСШ ОПЕРАЦІЙ
  результаті припинення терористичної акції, здійснюється в порядку, що встановлюється Урядом Російської Федерації. При цьому їх тіла для поховання не видаються і про місце їх поховання не
 4. § 4. Особливості цивільно-правової відповідальності публічно-правових утворень
  відшкодування збитків, заподіяних внаслідок незаконних дій державних органів, органів місцевого самоврядування або посадових осіб цих органів, відповідачем у таких справах визнаватися повинні Російська Федерація або суб'єкт Російської Федерації чи майнове освіту в особі відповідного фінансового чи іншого уповноваженої органу (п. 12). Вісник ВАС РФ. 2005. N 12.
 5. 1.1. Терористичний акт (ст. 205 КК)
  шкоди здоров'ю. 3. В об'єктивну сторону складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 205 КК, включений додатковий ознака - використання " отруйних, отруйних, токсичних, небезпечних хімічних або біологічних речовин ". Зрозуміло, що даний додаток зумовлено сучасною кримінальною ситуацією. Про необхідність подібних змін докладніше див: Ємельянов В.П. Тероризм
 6. В.А. Бурковський, Е.А. МАРКІНА, В.В. МЕЛЬНИК, Н.Ю. РЕШЕТОВА. кримінальним переслідуванням ТЕРОРИЗМУ. МОНОГРАФІЯ, 2008

 7. 1.5. Захоплення заручника (ст. 206 КК)
  шкоди здоров'ю і т.д. ", або застосуванням фізичного насильства. КонсультантПлюс: примітка. Підручник" Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина "(під ред. А.І. Рарога) включений до інформаційного банку відповідно до публікації - МАУП, 2004 (видання друге, перероблене і доповнене). Кримінальне право. Особлива частина: Підручник / За ред. проф. А.І. Рарога. М., 1997. С.
 8. Спокута
  реабілітація, амністія) або релігійним (покаяння і відпущення
 9. § 3. Про суб'єкта права власності на ділянки надр
  відшкодування безпідставно заощадженого майна з особи, незаконно використовує надра. Таке заощадження виражається в несплачених платежах за користування надрами, які особа повинна була б сплатити при використанні надр на підставі ліцензії. Законодавство про надра не дозволяє вважати платниками платежів за користування надрами осіб, що незаконно користуються надрами, що
 10. 11.1 Конституційний (статутний) суд суб'єкта Російської Федерації, його місце в судовій системі Російської Федерації. Склад, порядок утворення, повноваження цього суду. Юридичне значення прийнятих ним рішень
  шкоди здоров'ю в стані афекту (ст. 113 КК). 2. Заподіяння тяжкого або середньої тяжкості шкоди здоров'ю при перевищенні меж необхідної оборони або при перевищенні заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила злочин (ст. 114 КК). 3. Заподіяння тяжкого або середньої тяжкості шкоди здоров'ю з необережності (ст. 118 КК). 4. Погроза вбивством або заподіянням
 11. Позови на захист прав та інтересів сусідів
  відшкодування збитків. Якщо вимога сусіда засноване на ст . 10 ГК РФ, застосовуються позови виходячи з характеру порушення з боку відповідача: негаторний позов, позов про відшкодування збитків і т. д. Позов, що випливає з ст. 10 ГК РФ, може бути пред'явлений у разі, якщо, наприклад, власник лежачого вище ділянки змінив русло річки таким чином, що вона перестала протікати по ділянці сусіда.
 12. Види і форми страхування
  відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а також шкоди , заподіяної юридичній особі. Форми страхування: добровільне та обов'язкове. Добровільне страхування - це страхування, яке здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком. Загальні умови і порядок проведення добровільного страхування визначаються правилами страхування,
 13. 1.6. Завідомо неправдиве повідомлення про акт тероризму (ст. 207 КК)
  шкоди здоров'ю або за ст. 360 КК - у разі заподіяння легкого чи середньої тяжкості шкоди здоров'ю. Цей висновок випливає з об'єкта складу злочину, передбаченого ст. 277 КК. Стаття, що розташована в главі "Злочини проти основ конституційного ладу і безпеки держави", отже, всі злочини, що знаходяться в ній, спрямовані проти безпеки
 14. 4.1. Предмет судового слідства у справах про злочини терористичного характеру
  шкоди здоров'ю громадян. Говорячи про наслідки терористичного акту, підлягає також встановити, що було результатом терористичних дій, а які наслідки в причинному зв'язку з ними не знаходяться. Підтвердження обгрунтованості пред'явленого підсудному обвинувачення неможливо без доведення суб'єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 205 КК. Очевидно, що
 15. 12.4 матеріальне та соціальне забезпечення суддів
  відшкодування у вигляді заробітної плати займає відповідну посаду судді. Однак пенсія по інвалідності, призначена судді у зв'язку з каліцтвом, а одно інші види пенсій, призначені як до, так і після каліцтва, в рахунок відшкодування цієї шкоди зараховуватися не будуть. Також не зараховуються в рахунок відшкодування шкоди заробіток, одержуваний потерпілим суддею після каліцтва, а також виплати, отримані
 16. § 1. Неприпустимість застави речей, вилучених з обороту
  відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю, та інших прав, уступка яких іншій особі заборонена законом " (п. 1 ст. 336 ГК РФ). Таким чином, в силу прямої положення Цивільного кодексу РФ застава не може бути встановлений на невідчужуване майно, будь то речі або майнові права. У цьому сенсі положення п. 1 ст. 336 ГК РФ, по суті, є лише розвитком і прямим
 17.  ВСТУП
    результати вивчення практики підтримання державного обвинувачення у справах злочинів терористичного характеру, проаналізовано 28 обвинувальних промов по розглянутих справах. Монографія складається з двох розділів. У першому розділі першого розділу дається кримінально-правова характеристика злочинів терористичного характеру (з урахуванням змін, внесених до КК РФ Федеральним законом
 18.  Попередження небезпеки заподіяння шкоди
    шкоди сусідові, останньому має бути дано право вимагати від власника вжиття заходів щодо запобігання шкоди, а якщо такі не будуть прийняті, то знесення загрожує обваленням будівлі (ймовірно, слід допустити виключення щодо пам'яток історії та культури). Російське право не знає норму, яка надавала б сусідові зазначені можливості в повному обсязі. За чинним праву