Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаІсторіяІсторія Росії → 
« Попередня Наступна »
Б. Ю. Іванов, В. М. Карєв, Є. І. Куксін, А. С. Орєшников, О. В. Сухарева. ІСТОРІЯ ВІТЧИЗНИ З найдавніших часів до наших ДНІВ, 1999 - перейти до змісту підручника

Східні слов'яни

Алексєєв В.П., Походження народів Східної Європи, М., 1969 ; Алексєєва Т. І., Етногенез східних слов'ян за даними антропології, М., 1973; Давньоруські поселення Середнього Подніпров'я. Археологічна карта, К., 1984; Ляпушкин І. І., Слов'яни Східної Європи напередодні утворення Давньоруської держави (VIII - 1-я половина IX ст.), М.-Л., 1968;

Русанова І.П., Слов'янські старожитності VI-VII ст., М., 1976;

Звід найдавніших письмових звістці про слов'ян, т. 1-2, М., 1994-95;

Сєдов В. В., Східні слов'яни в VI-XIII ст., М., 1982;

Сєдов В. В., Нариси з археології слов'ян, М., 1994;

Сєдов В. В., Походження та рання історія слов'ян, М., 1979;

Сєдов В. В., Слов'яни і старовини, М., 1994;

Сєдов В. В., Слов'яни в ранньому середньовіччі, М., 1995;

Слов'яни і скандинави, М., 1986;

Слов'яни напередодні утворення Київської Русі, М., 1963;

Тимощук Б. А., Східно-слов'янська громада VI-X ст. н.е., М., 1990;

Тимощук Б. А., Східні слов'яни: від громади до міст, М., 1996;

Третьяков П. Н., У витоків давньоруської народності, Л., 1970;

Третьяков П. І., Угро-угри, балти і слов'яни на Дніпрі і Волзі, М.-Л., 1961;

Третьяков П. Н., Слідами древніх слов'янських. племен, Л., 1982.

Історія Росії IX-XVII ст. Основні джерела

Акти московських монастирів і соборів 1509-1609 рр.. З архівів Успенського собору та Богоявленського монастиря, в. 1-2, М., 1984;

Акти Руської держави 1505-1526 рр.., М., 1975;

Акти соціально-економічної історії Північно-східної Русі кінця XIV-початку XVI ст., т. 1-3, М.-Л., 1952-64;

Акти феодального землеволодіння і господарства XIV-XVI століть, ч.1-3, М ., 1951-1961; Грамоти Великого Новгорода і Пскова, М.-Л., 1949;

Духовні і договірні грамоти великих н удільних князів XIV-XVI ст., М.-Л., 1950 ; Давньоруські князівські статути XI-XVвв., М., 1976;

Законодавчі акти Російської держави другої половини XVI - першої половини XVII століття, Л.. 1986-87;

Новгородський літопис старшого і молодшого ізводів, М.-Л., 1950; Пам'ятки російського права, в. 1-8, М., 1952-63;

Повне зібрання російських літописів, т. 1-39, 41, СПБ, М.-Л., 1841-1995;

Радзівілловськая літопис, кн. 1-2, М.-СПБ, 1994;

Правда Руська, т. 1-3, М.-Л., 1940-63;

Повість временних років, ч. 1-2, М.-Л., 1950, 2 вид. М., 1996;

Повісті про Куликовську битву, М., 1959;

Полоцкие грамоти XIII - початку XVI ст., В. 1-5, Покажчики, М., 1977-89; Російське законодавство з найдавніших часів до початку XX століття, т. 1-9, М., 198494;

Слово о полку Ігоревім, М. -Л., 1950; Судебник XV-XVI ст., М.-Л., 1952; Соборний Покладання 1649 р., Л., 1987;

Возз'єднання України з Росією. Документи і матеріали, т. 1-3, М., 1953; Селянська війна під проводом Степана Разіна. Збірник документів, т. 1-4, М., 1954-76.

Література Давньоруська держава

Астахова А.М., Билини. Підсумки і проблеми вивчення, М.-Л., 1966; Будовніц І. В., Суспільно-політична думка стародавньої Русі. XI-XIVBB., М., I960; Булкін В.А., Дубов І.В., Лебедєв Г. С., Археологічні пам'ятки Стародавньої Русі IX-XI століть, Л., 1978;

Буту С.

В., Миронов Г. Є., Історія держави Російської. Історико-бібліографічні нариси, кн. 1. IX-XVI ст., М., 1991; Введення християнства на Русі, М., 1987; Вернадський Г. В., Давня Русь, М., 1996; Вернадський Г. В., Київська Русь, М., 1996;

Горемикіна В. І., Виникнення і розвиток першої антагоністичної формації в середньовічній Європі, Мінськ, 1982;

Горський А. А., Давньоруська дружина, М., 1989 ; Греков Б. Д., Київська Русь, М., 1953;

Греков Б.Д., Селяни на Русі з найдавніших часів до XVII століття, кн. 1-2, М., 1952-54; Давня Русь. Місто. Замок. Село, М., 1985; Гумільов Л. Н., Давня Русь і Великий степ, М., 1992; Гумільов Л.М., Від Русі до Росії. Нариси етнічної історії, М., 1992; Давня Русь. Побут і культура, М., 1997; Природничонаукові уявлення Давньої Русі, М., 1978; 3імін А. А., Холопи на Русі з найдавніших часів до кінця XV в., М., 1973; Історія держави Російської. Життєписи. IX-XVI ст., М., 1996; Історія держави Російської. Хрестоматія. Свідоцтва. Джерела. Думки. X-X1V ст., Кн. 1, М., 1996;

Історія культури Давньої Русі, т. 1 -2, М., 1948-51; Каргалов В. В., Сахаров А.Н., Полководці Давньої Русі, М., 1986; Ключевський В. О., Давньоруські житія святих як історичне джерело, М., 1988 (репринт, вид. - М.. 1871);

Корзухіна Г.Ф., Російські скарби IX-XIII ст., М.-Л., 1954;

Королюк В.Д., Західні слов'яни н Київська Русь в X-XI ст., М.-Л., 1954;

Куза А. В., Малі міста Стародавньої Русі, М., 1989;

Кузьмін А. Г., Початкові етапи давньоруського літописання, М., 1977;

Кузьмін А.Г., Падіння Перуна, М., 1988;

Левченко М.В., Нариси з історії російсько-візантійських відносин, М., 1956 ; Лихачов Д. С., Російські літописи і їх культурно-історичне значення, М.-Л., 1947; Лихачов Д. С., Людина в літературі Давньої Русі, М., 1970; Лихачов Д.С., Панченко А. М., Понирко Н.В., Сміх у Стародавній Русі, Л., 1984; Ловмяньскій Г., Русь і нормани, М., 1985;

Мавродін В. В., Освіта Давньоруської держави і формування давньоруської народності, М., 1971;

Мавродін В. В., Походження російського народу, Л., 1978; Мейендорф І., Візантія і Московська Русь, Париж, 1990; Насонов А. Н., Історія російського літописання Х - початку XVIII в., М., 1969; Насонов А. Н., "Руська земля" і утворення території Давньоруської держави, М.-Л., 1951;

Нікольський Н. К., Повість временних літ як джерело для початкового періоду російської писемності і культури, Л., 1930;

НовоссльцевА.П., ПашутоВ.Т., Черепнін Л. В. та ін, Давньоруська держава та її міжнародне значення, М., 1965;

НовосельцевА.П., ПашутоВ.Т., Черепнін Л. В., Шляхи розвитку феодалізму: Закавказзя, Середня Азія, Русь , Прибалтика, М., 1972;

Павлов-Сильванський Н. П., Феодалізм в Росії, П., 1924, 2 вид., М., 1988; Пашуто В.Т., Зовнішня політика Древньої Русі, М., 1968;

Пашуто В. Т., Флоря Б.Н., Хоршкевіч А. Л., Давньоруська спадщина та історичні долі східного слов'янства, М., 1982;

Приселков М. Д., Історія російського літописання XI-XV ст., Л., 1940, 2 вид., М., 1998; Приселков М.

Д ., Троїцька літопис. Реконструкція тексту, М.-Л., 1950; Петрухін В. Я., Початок етнокультурної історії Русі IX-XI ст., М.-Смоленськ, 1995; Ранов О.М., Княжі володіння на Русі в Х - першій половині XIII в., М., 1977; Ранов О.М., Російська церква в IX-першої третини XII ст. Прийняття християнства, М., 1988; Романов Б. А., Люди і звичаї стародавньої Русі. Історико-побутові нариси. XI-ХШ ст., М.,

1977;

Рибаков Б.А., Давня Русь. Оповіді. Билини. Літописи, М., 1963; Рибаков Б. А., З історії культури Давньої Русі, М., 1984; Рибаков Б. А., Київська Русь і російські князівства, М., 1982; Рибаков Б. А., Ремесло древньої Русі , М., 1948; Рибаков Б. А., Язичництво древніх слов'ян, т. 1-2, М., 1981-87; Ридзевская Е.А., Давня Русь і Скандинавія. IX-XIV ст., М., 1978; Сапунов Б. В., Книга в Росії в XI-XIII ст., М.-Л., 1978;

Сахаров А. І., Дипломатія стародавньої Русі. IX - перша половина Х ст., М., 1980; Сахаров А.Н., Дипломатія Святослава, М., 1982;

Свердлов М. Б., Генезис і структура феодального суспільства в Стародавній Русі , Л., 1983; Свердлов М.Б., Громадський лад Стародавньої Русі в історичній науці XVIII-XX ст., СПБ. 1996;

Слов'яни і Русь. Збірник статей, М., 1968;

Словник книжників і книжності Київської Русі, в. 1-3, СПБ. 1987-93; Радянська історіографія Київської Русі, Л., 1978; Радянське джерелознавство Київської Русі, Л., 1979; Степу Євразії в епоху середньовіччя, М., 1981;

Тимченко Н. Г., До історії полювання і тваринництва в Київській Русі (Середнє Подніпров'я), К., 1972;

Тихомиров М. Н., Давньоруські міста, М., 1956;

Тихомиров М.Н., Давня Русь, М., 1972;

Тихомиров М.Н., Дослідження про Руській правді, М.-Л., 1941;

Тихомиров М. Н., Історичні зв'язки Русі зі слов'янськими країнами і Візантією, М.,

1969;

Тнхоміров М. Н., Російська культура Х-XVIII вв., М., 1968;

Толочко П.П., Давня Русь. Нариси соціально-політичної історії, К., 1987; Толочко А. П., Князь у Стародавній Русі: влада, власність, ідеологія, К., 1992; Федотов Г. П., Святі Древньої Русі (Х-XVII століть), М ., 1990; Филист Г.М., Історія "злочинів" Святополка Окаянного, Мінськ, 1990; Фроянов І. Я., Київська Русь. Нариси соціально-політичної історії, Л., 1980; Фроянов І. Я., Давня Русь. Досвід дослідження історії соціальної та політичної боротьби, М.-СПБ, 1995;

Фроянов І. Я., ДворніченкоА.Ю., Міста-держави Стародавньої Русі, Л., 1980; Фроянов І.Я ., Юдін Ю. І., Билинна історія (роботи різних років), СПБ, 1997; Чернецов А. В., Орні гармати Стародавньої Русі, М., 1973;

Шахматов А. А. , розвідку про найдавніших російських літописних зводах, СПБ, 1908; Щапов Я. Н., Візантійський і південнослов'янське спадщина на Русі в XI-XIII ст., М., 1978; Щапов Я. Н., Держава і церква в Стародавній Русі X- XIII ст., М., 1989;

Щапов Я. І., Княжі статути і церква в Стародавній Русі, М., 1972;

Юшков С. В ., Суспільно-політичний лад і право Київської держави, М.,

ЮшковС. В., Нариси з історії феодалізму в Київській Русі, М.-Л., 1939; Янін В. Л., Грошово-вагові системи російського середньовіччя, М., 1956; Янін В. Л., Я послав тобі берест, 3 видавництва ., М., 1998.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Східні слов'яни "
 1. Давні народи і держави в ранньому залізному віці
  східних районів) поширилася металургія заліза, у зв'язку з чим прискорилося розкладання первісно-общинних відносин. При цьому на Півночі - у тайзі і тундрі, в суворих природних умовах, зберігався архаїчний первісний уклад. На Північному Кавказі знаряддя з заліза створювалися з 9-6 ст. до н. е.. під впливом железоделательного і ковальського виробництва Закавказзя. Перехід до виробництва
 2. СЛОВ'ЯНСЬКА ЕТИКА
  слов'янської етики. Язичницька мораль викладена у «Велесовій книзі» та ін джерелах слов'янського язичництва. (Див. кн.: Б. Рибаков. Русское язичництво.-М., 1998). З 998 р. за фактом прийняття християнства князем Володимиром на Русі впроваджуються принципи християнської етики, викладені в книгах
 3. ТЕМА 14 Візантія і Балкани в XI-XШвв. Сельджуки в XI-XШвв.
  Слов'яни в VI - XI в. Територія розселення протославян в Європі. Західні слов'яни. Господарство. Сусідська община і військо. Зростання майнової диференціації. Поширення християнства. Воєначальники і дружина, військові походи. Боротьба слов'ян з аварами, франками та іншими германцями. Князівство Само. Великоморавська держава. Межі та етнічний склад населення. Економічний розвиток: землеробство,
 4. Культура готовий
  східна гілка готовий - оселилися на землях Італії. Їх культура була повністю поглинена більш високою римської, лише в плетеному орнаменті кам'яних рельєфів простежується їх вплив. Остготи (остроготи, грейтунгі) (лат. ostrogothae, східні готи), одне з готських племен, завоювало Італію і утворилось на її території своє королівство (493-552). У 3 в. населяли Північне Причорномор'я і Крим
 5. ГЛАВА 5. КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 40-х-90-ті р.
  Після другої світової війни історичний розвиток країн і народів Центральної та Південно-Східної Європи проходило у формах, які докорінно відрізнялися від Західної Європи. Нетривалі перетворення в цілому загальнодемократичною спрямованості тут змінив перехід до соціалізму, який копіював мінуси і плюси радянської консервативної моделі. Переживши ряд політичних потрясінь,
 6. ЗМІСТ
  Глава 1. СРСР у середині 1940 - середині 1980-х г 3 § 1. Радянське суспільство в середині 1940 - середині 1950-х г 3 § 2. Громадсько-політичне життя в середині 1950 - середині 1960-х г 10 § 3. Економічний і соціальний розвиток СРСР у середині 1950 - середині 1960-х г 15 § 4. Тенденції і суперечності соціально-економічного життя в другій половині 1960 - початку 1980-х г 19 § 5. Особливості
 7.  Средневизантийский період
    східно-християнському світі. Хрещення болгар, сербів, а потім і слов'янської Київської Русі розширило межі візантійської цивілізації, окресливши ареал духовної спільності східноєвропейських православних народів. У средневизантийский період складаються основи того, що сучасними дослідниками було визначено як «Візантійська співдружність» (Byzantin Commonwealth), зримим вираженням якого стала
 8.  Франкська держава при Каролингах
    східними сусідами, полабськими слов'янами-ободрітамі, здавна ворогували з саксами. У ході війни і після її завершення в 804 р. Карл практикував масові переселення саксів у внутрішні області Франкського королівства, а франків і ободритов - до Саксонії. Завоювання Карла були спрямовані і на південний схід. У 788 р. він остаточно приєднав Баварію, ліквідувавши там герцогський владу. Завдяки
 9.  Підсумки Великої Вітчизняної Війни
    Перемогла антигітлерівська коаліція, СРСР відстояв свою державну незалежність, була відновлена ??державність народів Європи, які зазнали фашистської агресії. Міжнародний престиж СРСР якісно зріс завдяки його блискучим військовим перемогам і незаперечною військово-політичній силі. Нацистська Німеччина і Японія зазнали військово-політичну поразку, авторитарні режими в цих
 10.  ТЕМА 1 Роль Римського спадщини. Германці і Рим. Східна Римська Імперія IV-УВВ.
    східні і північні. Північні займали скандинавські країни. Західні германці напирали на романтизувати Галлію. З цією групою римляни мали зіткнення, починаючи з походів Цезаря до Траяна (98-117). У східних германців було більше простору. Вони соседничали зі слов'янськими племенами. На північ від них знаходилися Литовсько-латиські племена і фіни. В цілому всі вони перебували на тій примітивній
 11.  Імператор Східної Римської імперії Юстиніан I
    східних рубежах держави, позбавлених надійного захисту. Багато років (528-562, з перервами) йшли війни з Персією через спірні території в Закавказзі і вплив у Месопотамії і Аравії, відволікали величезні кошти і не дали ніяких плодів. Протягом усього правління Юстиніана племена слов'ян, германців, авар розоряли своїми вторгненнями задунайські провінції. Недолік оборонних ресурсів
 12.  ТЕМА 10 Візантія і Балкани в VШ-Xвв.
    східно-християнської, візантійської архітектури (базиліка, купольні церкви, декорація фасадів і стін храмів). З початком панування візантійців в Болгарії на території країни остаточно затверджується хрестово-купольна система, що стала класичною для всіх країн візантійського світу (церква св. Германа близько Преспа, 993), церква Іоанна в Месемврії, 11 в.). З 13 в. домінуючими рисами в
 13.  ТЕМА 20 Візантія
    східний колорит. Традиційність. Типологічна однорідність. Нікейський період. «Палеологовское відродження». Феодор Метохит. Мануїл Хрісолор. Віссаріон Нікейський. Пліфон. «Гуманісти». «Ісихасти». Симеон Богослов. Історіописання камніновского часу. Глави держав Інтер'єр собору св.
 14.  Зовнішня політики 60-70-х рр.. 19 в.
    слов'ян і російсько-балканських зв'язків у 50-70-ті роки XIX ст., М., 1970; Ревуненков В., Польське повстання 1863 року та європейська дипломатія, Л., 1957; Росія і Східний криза 70-х років XIX століття , М., 1981; Росія і національно-визвольна боротьба на Балканах, М., 1978; Сєрова О. В., Горчаков, Кавур і об'єднання Італії, М., 1997; Улунян А. А., Квітневе повстання
 15.  Ранньовізантійський період
    східних провінцій мало наслідком зростання домінуючої ролі грецького етносу і припинення полеміки з монофісіти, колишньої настільки важливим чинником внутрішньої політики імперії на сході в попередній період. Латинська, перш офіційна державна мова, виходить з ужитку і змінюється грецьким. У 7-8 вв. за імператора Іраклія (610-641 рр..) і Лева III (717-740 рр..)
 16.  К. Г. Менгес. Східні елементи в "Слові о полку Ігоревім" / Наука. Ленінградське відділення, 1979

 17.  ЕТИЧНІ НАВЧАННЯ в ВИЗАНТИИ
    слов'янами на Балканах і західноюекспансією. Короткий період «відновлення Римської імперії» від Сходу до Заходу в епоху Юстиніана (VI ст.), Нищівної поразки від арабів, яке поставило Візантію на грань загибелі (VIII в.), Зміцнення і повернення втрачених земель в Малій Азії і на Близькому Сході і відносна стабілізація кордонів (IX-XII ст.), розпад на феодальні королівства, після