НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаФілософські наукиПершоджерела з філософії → 
« Попередня Наступна »
Артур Шопенгауер. Про четверояком корені закону достатньої підстави. Світ як воля і уявлення Том 1. Критика кантівської філософії. Світ як воля і уявлення, 1993 - перейти до змісту підручника

§ 43. Воління. Закон мотивації

Саме тому, що суб'єкт воління дан самосвідомості безпосередньо, неможливо подальше визначення або опис того, що таке воління; це - саме безпосереднє з усіх наших пізнань, притому таке, безпосередність якого повинна в кінцевому рахунку осяяти світлом всі інші, вельми опосередковані.

При кожному воспринятом нами рішенні, як інших людей, так і власного, ми вважаємо себе вправі запитати: чому? - Тобто ми припускаємо, що цьому рішенню необхідно передувало щось, з чого воно послідувало і що ми називаємо підставою, точніше, мотивом послідував тепер дії. Без мотиву дію для нас так само немислимо, як рух неживого тіла без поштовху або тяги. Тим самим мотив відноситься до причин; він вже зарахований до них і охарактеризований як третя форма каузальності в § 20. Але вся каузальність - тільки форма закону підстави в першому класі об'єктів, тобто в даному зовнішньому спогляданню світі тел. Там вона - зв'язок змін між собою, так як причина служить привхідним ззовні умовою кожного процесу. Внутрішня сторона таких процесів залишається для нас таємницею, бо ми завжди перебуваємо поза ними.

Ми бачимо, що дана причина з необхідністю тягне за собою така дія, однак, як вона досягає цього, чт6 при цьому відбувається всередині, ми не дізнаємося. Ми бачимо, що механічні, фізичні, хімічні дії, а також дії, викликані роздратуванням, кожен раз йдуть за відповідними причинами, але ніколи повністю не розуміємо сутності процесу; головне залишається для нас таємницею; ми приписуємо його властивостям тіл, силам природи, а також життєвій силі, але все це лише qualitates occultae, 02. Чи не краще було б справа і з нашим розумінням рухів і дій тварин і людей, вони також сприймалися б нами як викликані незрозумілим чином їх причинами (мотивами), якби тут нам не був відкритий доступ у внутрішній аспект процесу: ми знаємо на підставі свого внутрішнього досвіду, що це - акт волі, який викликається мотивом, заключающимся тільки в поданні. Отже, вплив мотиву пізнається нами не тільки ззовні і тому тільки опосередковано, як всі інші причини, а одночасно і зсередини, абсолютно безпосередньо і тому у всій його силі. Тут ми ніби стоїмо за кулісами і проникаємо в таємницю, як причина своїм сокровенним істотою викликає дію, бо тут ми пізнаємо зовсім іншим шляхом і тому зовсім іншим чином.
З цього випливає важливе положення: мотивація - це каузальність, видима зсередини. Каузальність виступає тут зовсім іншим чином, в досконалої іншому середовищі, для зовсім іншого роду пізнання: тому в ній слід бачити зовсім особливу форму нашого закону, який постає тут як закон достатньої підстави дії, principium rationis sufficients agendi, коротше, як закон мотивації.

Для подальшої орієнтації в моєї філософії взагалі я тут додам, що, як закон мотивації відноситься до встановленого в § 20 закону каузальності, так цей четвертий клас об'єктів для суб'єкта, отже, сприймається в нас самих воля, належить до першого класу. Це - наріжний камінь всієї моєї метафізики.

З питання про характер і необхідності дії мотивів, їх обумовленості емпіричним, індивідуальним характером, а також пізнавальною здатністю індивідів і т. д. я відсилаю до моєї премійованої роботі про свободу волі, де все це докладно розглянуто .

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 43. Волен. Закон мотивації "
 1. § 42. Суб'єкт воління
  воління, воля. Виходячи з пізнання, можна сказати, що «Я пізнаю» - аналітичне судження, навпаки, «Я волю» - синтетичне судження, притому судження a posteriori, а саме дане досвідом, тут внутрішнім досвідом (тобто тільки в часі). У цьому сенсі, отже, суб'єкт воління був би для нас об'єктом. Дивлячись всередину себе, ми завжди знаходимо себе водящими. Однак валя має багато
 2. Програма. Конференція «Управління в сучасному світі»
  мотивації. 11. Зміна соціальної та кратической структури сучасного виробництва. 12. Проблеми бюрократизації
 3. ФОРМУВАННЯ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЯК чинником підвищення конкурентоспроможності РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ В. Н. Бунге
  законів) є суспільним благом по відношенню до всіх учасників інноваційної діяльності. Нове кодифіковане знання створене в рамках організації та вироблений на його основі товар або послугу можна віднести до групового (клубному) благу. Таке благо може поширюватися всередині відповідної галузевої групи шляхом імітації. Дифузія знань обумовлює усереднений рівень
 4. Арон Раймон (1905-1983)
  мотивація, ціннісні орієнтації суб'єктів дії, точка зору дослідника). Він пропонував цей підхід як нову, «неідеологічних» теорію суспільства, оскільки ця теорія вивчає «те, що є насправді». Арон вніс значний внесок у розробку концепції деідеологізації. Праці російською мовою, що рекомендуються для читання: Етапи розвитку соціологічної думки. М.,
 5. § 29
  воління; так що ж, зрештою хоче чи до чого прагне воля, яку нам представляють як сутність в собі світу? - Це питання, як і багато інших, заснований на змішуванні речі в собі і явища. Тільки на явище, що не на річ у собі, поширюється закон підстави, вид якого представляє собою і закон мотивації. Вказати підставу можна всюди тільки для явищ як таких, для одиничних
 6. § 46. Систематичний порядок
  закону, що не систематичен; він обраний тільки заради ясності, для того, щоб предпослать більш відоме і те, що менше за все передбачає інше, - згідно з правилом Аристотеля: et doctrina поп a primo , ас rei principio aliquando inchoanda est, scd unde, quis facilius discat (Metaph. IV, 1), ое. Систематичний же порядок, в якому повинні були б слідувати класи підстав, такий.
 7. Заняття 11.1. Семінар-гра за темою «Конфлікти в суспільстві» 1161
  мотивація конфліктів у суспільстві. 3. Рівні економічних конфліктів в сучасному суспільстві. 4. Війна як конфлікт. 5. Ідеологічні конфлікти в сучасному російському суспільстві. 6. Конфлікти у сфері мистецтва. 7. Релігійні конфлікти й основні сфери їх прояву: історія і сучасність. 8. Державна влада як основою предмет політичних конфліктів. 9.
 8. ТЕМА 2. ЕКОНОМІЧНЕ БУТТЯ СУСПІЛЬСТВА
  мотивація / / Соціологічні дослідження. 1997. № 4. Маркс К. Капітал. Т. 1. Гол. 5, § 1 / / Маркс К., Енгельс Ф. Соч. Т. 23. Маркс К.К критики політичної економії. Передмова / / Маркс К. Енгельс Ф. Соч. Т. 13. Іноземцев В. Л. Постіндустріальне господарство і «постіндустріальне» суспільство. / / Суспільні науки і сучасність. 2001. № 3. Ракитов А.І.Цівілізація, культура технологія і ринок / /
 9. § 18
  воління або неволеніе впливу, випробовується тілом. Розглядати як уявлення і тому як виключення зі сказаного вище можна тільки деякі, небагато впливу на тіло, які не порушують волю і в силу яких тіло служить безпосереднім об'єктом пізнання, тоді як в якості споглядання в розумі воно вже є опосередкований об'єкт, подібно все іншим. Я маю тут на
 10. § 20
  воління. Тому моє воління не може бути у всій своїй сутності пояснено з мотивів; вони визначають лише його прояв у даний момент часу, служать лише приводом, за яким виявляє себе моя воля; сама ж воля знаходиться поза області закону мотивації; їм необхідно визначається лише її прояв в кожен момент часу. Мотив служить достатньою підставою пояснення моїх дій,
 11. 31. Наші помилки у ставленні до Бога суть лише заперечення, відносно ж до нас самих вони є недоліками
  воління, або дія волі. Адже почуття, уяву і чисте розуміння - все це лише різні модуси сприйняття, подібно до того як бажати, відчувати відразу, стверджувати, заперечувати, сумніватися - це різні модуси воління. 33. Ми помиляємося лише тоді, коли судимо про недостатньо осмисленої речі (res поп satis percepta) Однак, коли ми що-небудь сприймаємо, але
 12. Матеріал для самостійного вивчення
  законами . Управління як складний процес включає в себе планування, організацію, мотивацію і контроль діяльності соціальних суб'єктів. Об'єктивні передумови виникнення конфліктів у сфері управління пов'язані з основним завданням управлінської діяльності, яка зводиться до забезпечення цілеспрямованої, скоординованої роботи як окремих учасників спільної праці,
 13. § 37
  воління виникає з потреби, отже, з недоліку чого-небудь, отже, з страждання. Воно припиняється слідом за задоволенням цієї потреби; і все-таки на одне задоволене бажання доводиться принаймні десять залишилися незадоволеними; далі, бажання триває довго, вимоги йдуть у нескінченність; виконання ж коротко і скупо відміряно. Але навіть остаточне
 14. Психотерапевт обличчям до обличчя з сімейною системою
  мотивацію і двосторонній характер обміну життєвим досвідом. Ділові якості терапевта, його операциональное майстерність - результат насамперед його власної цілісності, його росту і не в останню чергу - його здатності розширювати притаманне людині почуття приналежності родині - тієї, де народився, і тієї, що створив сам. Завдяки всьому цьому стає можливим діалектичне рівновагу між