НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяВікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Солоділова О. П.. Шпаргалка з вікової психології: навч. посібник. - М.: ТК Велбі. - 56 с., 2006 - перейти до змісту підручника

81. Вплив навчання на інтелектуальний розвиток дорослих

Фактори - зрости навчання - виступають не изоли-рова, а у взаємозв'язку. Вони в сукупності впливають на людину і визначають сприйнятливість його до умов життя, формам і засобам навчання, змінюючи ставлення до навчального процесу, змісту навчального матеріалу.

Сприйнятливість до засобів навчання, що розуміється J як здатність до навчання, у осіб різного віку, але з однаковий-вим рівнем освіти неоднакова. Так, представи-, тели старшої вікової групи скаржаться на зниження пам'яті, швидку стомлюваність на заняттях.

Б. А. Греков, зіставляючи пам'ять 30-річних і 70-90-річних, звернув увагу на общевозрастное зниження пам'яті лише в 90 років. Рівень механічної та образної пам'яті сни-'жается швидше, ніж смисловий, що відрізняється тривалою стабільністю (70 років і старше). ,

При порівнянні рівнів розвитку пам'яті, мислення та інтелекту двох груп дорослих (навчаються і необ-чающихся) виявилося, що у нездібних спостерігається значне зниження рівня розвитку всіх функцій пам'яті, але особливо короткочасної по слуховий мо- дальності, мимовільного запам'ятовування слів, вербального та образного запам'ятовування.

У навчаються структура пам'яті виявилася схожою із структурою пам'яті періоду ранньої зрілості (8-25 років), тобто віку, який характеризується найвищими-ми показниками розвитку пам'яті. Активна розумова діяльність у процесі засвоєння знань сприяє збереженню функцій пам'яті.

У навчаються в порівнянні з нездібних виявлені більш високі показники розвитку вербально-

\

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "81. Вплив навчання на інтелектуальний розвиток дорослих"
 1. 1. Предмет і завдання вікової психології
  впливу стихійного і організованого навчання і виховання на розвиток де-тей; проблема співвідношення та виявлення задатків і здібностей; проблема співвідношення інтелектуальних і особистісних змін у психічному розвитку дитини; проблема розробки розділів вікової психології; проблема вікової періодизації; проблема методів дослідження, їх стандартизації,
 2. 6. Зв'язок навчання і розвитку особистості
  впливом природного і соціального середовища, історичного розвитку суспільства, національної приналежності особистості та ін Спеціальне розвиток - розвиток психічних функцій, процесів, властивостей особистості в умовах професійної підготовки. Становлення особистості виступає як особливий тип розвитку, що має свої тенденції, перспективи розгортання, самовизначення, самореалізації, що включає в
 3. 43. Соціальна ситуація розвитку дошкільника
  розвитку. У чому ж вона полягає? Вперше дитина виходить за межі свого сімейного світу і встановлює відносини зі світом дорослих людей. Ідеальною формою, з якою дитина починає взаємодіяти, стає світ соціальних відносин, що існують у світі дорослих людей. Ідеальна форма, як вважав Л. С. Виготський, - це та частина об'єктивної дійсності (більш висока, ніж рівень,
 4. 86. Психологічні особливості дорослої людини (рання дорослість від 20 до 40 років)
  інтелектуальний розвиток не припиняється, а триває ще багато років. В емоційній сфері головні проблеми, які потребують свого вирішення в період ранньої дорослості,-це досягнення ідентичності та близькості. Близькість - основа любові. Любов складається з таких емоцій, як інтерес - збудження і задоволення-радість. У цьому періоді людина переживає новий комплекс емоцій. Серед них - емоції
 5. 40. Розвиток мови в ранньому дитинстві
  розвитку мови відразу
 6. 80. Підходи до класифікації вікових груп у акмеології
  впливом життєвих факторів, що є причиною якісних змін інтелекту як цілісної системи. Серед цих факторів вирішальна роль в онтогенетичному розвитку людини належить навчанню і трудової діяльності. в юності людина занурюється в ці амбівалентні стану. Саме в юності відбувається сходження людини до найвищого потенціалу людяності і духовності, але саме в
 7. 77. Задатки і здібності
  вплив на освіту здібностей. Задатки насамперед проявляються в схильності до певного виду діяльності (спеціальні здібності) або у підвищеній допитливості до всього (загальна здатність). Схильності - це перший і найбільш рання ознака зароджуєтьсяздібності. Схильність проявляється у прагненні, тяжінні дитини (або дорослого) до певної
 8. 63. Підлітковий кризу
  розвитку самосвідомості є рефлексія. Підлітки критично ставляться до негативних рис свого характеру, переживають через тих рис, які заважають їм в дружбі і взаєминах з іншими людьми. Хоча в цей період відбувається об'єктивна зміна соціального стану отрока (виникають нові
 9. 84. Криза трьох років
  дорослих. Негативізм не можна змішувати з непослухом, яке буває і в більш ранньому віці; 2) впертість. Це реакція на своє власне рішення. Упертість не слід змішувати з наполегливістю. Упертість полягає в тому, що дитина наполягає на своїй вимозі, на своєму рішенні. Тут відбувається виділення особистості і висувається вимога, щоб з цією особистістю рахувалися;
 10. 82. Стадія дитинства
  розвитку дитини дитячого віку - ситуація нерозривної єдності дитини і дорослого, соціальна ситуація комфорту. До дев'яти місяців дитина стає на ніжки, починає ходити. Головне в акті ходьби не лише те, що розширюється простір дитини, але і те, що дитина відділяє себе від дорослого. Вперше відбувається роздроблення єдиної соціальної ситуації «ми», тепер не
 11. 85. Дошкільний вік
  розвитку у дітей орієнтовної основи їх дій. Орієнтація і проби перетворюються в розгорнуту пошукову діяльність, яка є однією з підстав мислення дошкільнят. Мислення в цей період перебуває на рівні конкретних операцій, тобто воно - наочно-образне. Водночас дошкільний період - один з періодів становлення особистості, яка включає в себе систему
 12. 83. Ранній вік
  розвитку в ранньому віці така: «Дитина - предмет - дорослий». У цьому віці дитина цілком поглинений предметом. Соціальна ситуація спільної діяльності дитини і дорослого містить у собі протиріччя. У цій ситуації спосіб дії з предметом, зразок дії належить дорослому, а дитина в той же час повинен виконувати індивідуальну дію. Це протиріччя
 13. 32. Соціальна ситуація розвитку немовляти
  развітія'ребенка вже склалася. Це соціальна ситуація пов'язаності дитини з дорослим. Л . С. Виготський назвав її соціальною ситуацією «МИ». Дитина нічого не може без дорослої людини. Життя і діяльність дитини ніби вплетені в життя і діяльність доглядає за ним дорослого. Загалом, це ситуація комфорту, і центральний елемент цього комфорту-дорослий чоловік. Соціальна ситуація
 14. 83. Здібності
  навчання за прийнятими правилами. Здібності формуються в конкретних життєвих умовах при вирішальній ролі виховання і навчання, соціального досвіду людини. Природними передумовами здібностей є задатки, які являють собою можливості для розвитку здібностей у діяльності. До задаткам відносяться не тільки анатомо-фізіологічні особливості організму (будова тіла для
 15. 84. Вік і праця
  інтелектуального розвитку людини від його діяльності. Г. Леман (США) зробив висновок про різночасної послідовності в прояві здібностей у різних видах діяльності. Оптимальні показники прояву здібностей розташовуються в межах віків середньої дорослості: у спорті - 25-30 років, в поезії - 25-29 років, у прозі - 30-39 років, в живопису - 30-40 років, у філософії та
 16. 42. Криза трьох років
  розвитку самопостижения. негативізм і упертість розвиваються всередині відносин дорослих і дитини. Спроби поводитися з дитиною в рамках сформованих перш відносин, коли дитина прагне діяти самостійно, можуть привести до підтримання негативізму і впертості. Криза трьох років виникає в результаті певних досягнень в особистісному розвитку дитини і неможливості його діяти
 17. 38. Розвиток предметно-гарматної діяльності в ранньому дитинстві
  розвитком нового ставлення до світу предметов'-вони починають виступати для дитини не просто як об'єкти, зручні для маніпулювання, а як речі, що мають певне призначення і певний спосіб вживання. Функції предметів не можуть бути виявлені шляхом простого маніпулювання, їх розкриває дитині дорослий. На перших щаблях розвитку предметної діяльності дію і предмет дуже
 18. 82. Праця як провідна діяльність періоду зрілості
  впливом чинників, що прискорюють, що уповільнюють або затримують розвиток. У зрілості, дорослості провідним видом діяльності є праця який надає розвиваюче вплив на особистість в сукупності з такими факторами, як вік і освіту. Що впливають на людину фактори самі схильні до змін. Інтенсивність впливу різнорідних явищ на психофізіологічні функції і
 19. У галузі військової 1)
  навчанню. 3) Сприяння військовим організаціям і військових частин, згідно існуючим з цього питання вказівкам, і, зокрема, сприяння представникам військового командування, відрядженим до сіл, в їх діяльності з підготовки та проведення військових заходів. 4) розквартирування в порядку, встановленому в законі, і відведення приміщень для перехожих військових частин і військових
 20. 14. Особистість як самокерована система
  впливом оцінок дорослих і усвідомлення своїх можливостей. Сформувавшись певним чином, вона може зберігатися протягом всього життя, і її зміна вимагає нерідко сильних або слабких, але тривалих впливів, особливо з боку авторитетних осіб. Людина, усвідомлюючи свої сили в процесі діяльності, в подальшому сам може коригувати оцінку себе, може її