Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяВікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Солоділова О. П.. Шпаргалка з вікової психології: навч. посібник. - М.: ТК Велбі. - 56 с., 2006 - перейти до змісту підручника

79. Вплив відокремлення на формування особистості юнака

В юності отримує новий розвиток механізм ідентифікації - відокремлення. Саме в юності загострюються здатність до вчувствованию в стану інших, здатності переживати емоційно ці стани як свої. Саме тому юність може бути настільки Сенза-тивна, настільки тонка у своїх проявах до інших людей, у своєму переживанні вражень від споглядання природи та ідентифікації з нею, у своєму ставленні і розумінні мистецтва. Ідентифікація стоншує сферу відчування людини, роблячи його багатшим і одночасно ранимее.

У той же час саме в юності загострюється потреба до відокремлення, прагнення захистити свій унікальний світ від вторгнення сторонніх і близьких людей, для того щоб через рефлексії зміцнити почуття особистості, щоб зберегти свою індивідуальність, реалізувати свої домагання на визнання. Відокремлення як засіб утримання дистанції при взаємодії з іншими дозволяє молодій людині «зберігати своє обличчя» на емоційному і раціональному рівнях спілкування.

Ідентифікація-відокремлення в юності має свою специфіку: юнак одночасно «гаряче» і «холодніше», ніж людина в інших вікових періодах.

Це проявляється в безпосередньому спілкуванні з іншими людьми, з тваринами, з природою. На тому й іншому полюсі добра і зла, ідентифікації та відчуження домінує молодь. Це пора можливої ??безоглядної закоханості і можливої ??нестримної ненависті. Любов - завжди ідентифікація найвищою мірою. Ненависть - завжди відчуження в крайньому ступені. Саме
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "79. Вплив відокремлення на формування особистості юнака"
 1. 18. Світогляд та ідеали особистості
  впливом певної ідеології. Чим більше розвинене суспільство, тим значніше роль ідеології у формуванні свідомості мас. Тому, розглядаючи світогляд особистості, неможливо не враховувати ідеологічного впливу на формування поглядів окремої людини. Світогляд особистості насамперед відображає суспільне буття. Це відображення відбувається в процесі життя, в реальних
 2. 21. Особистість і колектив
  вплив колективу на особистість і вплив особистості на колектив. Вплив колективу на особистість. Колектив зацікавлений у всебічному розвитку особистості, так як від повноти і багатства кожної особистості, кожного члена колективу робиться повнокровніше життя колективу. Разом з тим не можна заперечувати того факту, що колектив робить певний вплив на особистість, що входить до
 3. 80. Підходи до класифікації вікових груп у акмеології
  впливом життєвих факторів, що є причиною якісних змін інтелекту як цілісної системи. Серед цих факторів вирішальна роль в онтогенетичному розвитку людини належить навчанню і трудової діяльності. в юності людина занурюється в ці амбівалентні стану. Саме в юності відбувається сходження людини до найвищого потенціалу людяності і духовності, але саме в
 4. 66. Відносини з дорослими і однолітками в підлітковому періоді
  вплив, і в першу чергу це відноситься до батьківської сім'ї. Відчуження по відношенню до сім'ї зовні виражається в негативізмі - прагненні протистояти будь-яким пропозиціям, судженням, почуттів тих, на кого спрямоване відчуження. Негативізм - первинна форма механізму відчуження, і вона ж є початком активного пошуку підлітком власної унікальної сутності, власного «Я».
 5. ПОНЯТТЯ МОРАЛЬНОГО БОРГУ
  формування почуття обов'язку перед Богом і людьми. Кому і що повинен людина? Людина має бути людяним і дотримуватися норм розумного гуртожитку: бути ввічливим, пунктуальним, працьовитим, виконавчим, акуратним, дбайливим по відношенню до близьких і нужденним в його увагу. (Гегель. Вчення про борг або мораль. В 2 т.-М., 1973.-Т.
 6. 2. Вплив внутрішньої позиції особистості на психічний розвиток
  формування особистості. Це період підготовки народження обізнаної себе особистості, коли у дитини з'являються в явних формах полімотівірованность і підпорядкованість його дій. Початок розвитку особистості обумовлено наступними подіями в житті дитини. Насамперед він виділяє себе як персону (це відбувається протягом усього раннього та дошкільного віку), як носія певного імені
 7. Основні соціальні функції мистецтва
  формування цілісної особистості); внушающая функція (мистецтво як сугестія, вплив на підсвідомість); естетична функція (мистецтво як формування творчого духу і ціннісних орієнтацій); гедоністична функція (мистецтво як
 8. 75. Когнітивні ізмененм.ЮНОСТІ
  формуванні індивідуального стилю розумової діяльності. С
 9. 12. суспільна сутність особистості
  впливу різних відносин, і насамперед економічних, трудових, що складаються в процесі виробництва і споживання матеріальних благ. Особистість знаходиться також у сфері політичних відносин. Від того, вільна вона чи пригнічена, має політичні права чи ні, може реально обирати і бути обраною, обговорювати питання суспільного життя або бути виконавицею волі
 10. Соціально-біологічні та особистісні передумови формування суб'єктів громадянського суспільства
  формування громадянських суб'єктів пов'язано з усім ходом АНТРОПОС-ціокультурогенеза, в процесі якого відбувається коеволюція громадянського типу особистості, громадянської соціальності і культури. Основним змістом процесу формування громадянського суспільства виступають розвиток родових сутнісних сил людини і становлення останнього як Родового Людини (цілісного, вільного і
 11. 42. Криза трьох років
  відокремлення себе від оточуючих. Виникаючі в процесі розвитку власна воля, здатність до відокремлення, рефлексивні здібності готують дитину до того, щоб стати
 12. Запитання для самопідготовки
  особистості в соціології від уявлень в рамках інших наук? Які філософські та психологічні концепції ввібрала сучасна соціологія особистості? Які основні макросоціологічні підходи до теорії особистості Ви знаєте? Сформулюйте особливості мікросоціологічного аналізу та інтерпретації проблеми особистості. У чому полягає суть теорії ролей? Які моделі адаптації виділив Р. Мертон, і чим вони