Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаІсторіяІсторія країн СНД → 
« Попередня Наступна »
А. В. Сурилов. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ АКТИ МОЛДАВСЬКОЇ РСР, 1963 - перейти до змісту підручника

Гл а в а VII Права та обов'язки членів сільської Ради 38.

Кожен член сільської Ради зобов'язаний відвідувати засідання сільської Ради і виконувати обов'язки, покладені на нього сільською Радою. 39.

Члени сільської Ради мають право входити до сільська Рада або її президія з пропозиціями з питань, що належать до відання сільської Ради. 40.

Члени сільської Ради можуть виступати від імені сільської Ради їв те-випадку, якщо вони уповноважені на те сільською Радою або її президією. 41.

За триразове, без поважної причини, невідвідування засідань сільської Ради члени сільської Ради можуть бути піддані за постановою сільської Ради стягненню, згідно з діючими вказівками.

42.

Виключення зі складу сільської Ради окремих його членів може послідувати лише за постановою сільської Ради і з затвердження районного виконавчого комітету:

а) у разі вимоги більшості виборців про відкликання депутата даної Ради;

9G б) у разі втрати ним виборчих прав;

в) за постановою 2/3 загального числа членів сільської Ради. 43.

Члени сільської Ради, що виконують постійні або тимчасові обов'язки за дорученням сільської Ради, за бездіяльність, зловживання, перевищення влади та інші злочини притягаються до відповідальності у встановленому законом порядку. 44.

Члени сільської Ради можуть бути заарештовані не інакше як з попереднього повідомлення про це президії сільської Ради або його голови. У виняткових випадках члени сільської Ради можуть бути арештовані судовими органами з наступним повідомленням про це президії сільської Ради або його голови. 45.

Члени сільської Ради виконують свої обов'язки по сільському Раді безоплатно.

Голова Центрального Виконавчого Комітету АМСРР (підпис)

Секретар Центрального Виконавчого Комітету АМСРР (підпис)

(АІІП ЦК КПМ, ф. 49, on. 49-4, д. 25, АЛ. 16-21.)

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Гл а в а VII Права та обов'язки членів сільської Ради 38."
 1. Глава III Виконавчі органи сільської Ради
  зобов'язані виконати розпорядження вищестоящих органів влади, довівши про те негайно до відома сільської Ради. Президія сільської Ради звітує у своїй діяльності на чергових засіданнях сільської Ради, а також перед зборами виборців. Президія сільської Ради збирається на засідання в міру потреби, але не рідше одного разу а тиждень. Голова, його
 2. Глава IV Уповноважені сільської Ради 20.
  Членів сільських Рад, що живуть на території їхньої ділянки. 22. На зазначених у попередній статті нарадах членів сільської Ради можуть обговорюватися місцеві питання, які стосуються ведення сільської Ради, причому постанови наради набувають чинності лише після затвердження їх президією сільської Ради, а там, де таких немає, - головою сільської Ради. При незатвердження
 3. Глава II Права та обов'язки сільської Ради 11.
  Членів сільської Ради президії сільської Ради або голови та секретаря сільської Ради у випадках і порядку, зазначених у главі III цього Положення. 2) Вибори делегатів на районний з'їзд Рад. Примітка. На районний з'їзд Рад можуть обиратися в якості делегатів особи і не з числа членів сільради. 3) Дострокові перевибори голови, заступника
 4. Глава V Комісії сільської Ради 27.
  Права. 28. Затвердження голів і членів комісій ^ а рівно і визначення числа членів їх виробляється сільською Радою. 29. Особи, залучені до постійної роботи в комісіях сільської Ради і не є членами його,, можуть бути присутніми на засіданнях сільської Ради з правом дорадчого голосу. 30. До участі в роботах комісії у справах адміністративним,
 5. Глава VI Збори виборців 35.
  Членів сільської Ради для сільської Ради обов'язкові. У разі вимоги загальних зборів виборців про перевибори сільської Ради це вимога должіно бути доведено до відома районного виконавчого
 6. Глава I Організація сільських Рад
  правами, згідно з Конституцією УРСР і положенням про виборчі права громадян з наступного розрахунку: а) від сільського населення-1 делегат на кожні 100 чоловік всього сільського населення без винятку і б) від робочих фабрик, заводів, радянських господарств, промислових підприємств і військових частин Червоної Армії, які знаходяться на даній території, - 1 делегат на кожні 20 виборців.
 7. Про склад і затвердження місцевих органів державної влади в повітах, містах, селищах і селах Молдавської РСР 1
  членів виконавчого комітету; б) районні, міські (районного підпорядкування) виконавчі комітети - з голови виконавчого комітету, заступника голови, секретаря і 4-6 членів виконавчого комітету; в) селищні та сільські виконавчі комітети-з голови виконавчого комітету, заступника голови, секретаря і 2-4 членів виконавчого комітету.
 8. В області господарської 1)
  сільського значення в межах, наданих сільському Раді районним виконавчим комітетом згідно з діючими узаконенням. 2) Спостереження за діяльністю всіх інших підприємств місцевого значення без втручання в їх оперативну діяльність і доведення до відома вищестоящих органів про всі помічені неправильності. Примітка. Сільському Раді належить право вимагати
 9. В області фінансової 1)
  сільському Раді за директивами районного виконавчого комітету в межах, встановлених постановою ВУЦВК і РНК УСРР від 15 липня 1925 « Положення про прибутково-видаткових кошторисах сільських Рад »(СУ УРСР, 1925 р., № 56, стор 329), та подання її до районного виконавчий комітет для включення до загального районний бюджет. 2) Складання сільського бюджету у випадках, передбачених
 10. Глава IX Виборча система
  права при таємному голосуванні. Стаття 102. Вибори депутатів є загальними: всі громадяни Молдавської АРСР, які досягли 18 років, незалежно від расової і національної приналежності, віросповідання, освітнього цензу, осілості, соціального походження, майнового стану і минулої діяльності, мають право брати участь у виборах депутатів і бути обраними, за исклю- чением
 11. ПОЛОЖЕНІЕ50 про сільських Радах АМСРР
  сільських Радах
 12. Глава IX Виборча система
  права при таємному голосуванні. Стаття 113. Вибори депутатів є загальними: всі громадяни Молдавської РСР, які досягли 18 років, незалежно від расової і національної приналежності, віросповідання, освітнього цензу, осілості, соціального походження, майнового стану і минулої діяльності, мають право брати участь у виборах депутатів і бути обраними, за винятком
 13. Глава II Районний виконавчий комітет
  членів РІКа і 7 кандидатів; 2) в районах Крутянського, Дубоссарському і Алексєєв-ському - 21 член РІКа і 7 кандидатів, 3) в районах Кам'янському, Грігоріопольском і Слободзейському - 17 членів РІКа і 5 кандидатів. 8. Районний виконавчий комітет зі свого середовища обирає президію районного виконавчого комітету, діючий на підставі цього Положення. 9. Районний виконавчий
 14. Місцеві органи державної влади
  членів. Стаття 54. Виконавчим і розпорядчим органом сільських Рад депутатів трудящих п невеликих поселеннях є обирані ними голова, його заступник та секретар. Стаття 55. Виконавчі комітети Рад депутатів трудящих (району, міста, селища, села) здійснюють керівництво культурно-політичним і господарським будівництвом на своїй території на
 15. Глава I Районний з'їзд Рад
  правах громадян і порядку-виробництва виборів. 3. Районні з'їзди Рад скликаються районним виконавчим комітетом один раз на рік. Термін скликання з'їзду затверджується Центральним Виконавчим Комітетом. Надзвичайні районні з'їзди можуть бути скликані за пропозицією Центрального Виконавчого Комітету, за постановою районного виконавчого комітету або на вимогу однієї третини
 16. Глава VI Бюджет Молдавської Радянської Соціалістичної Республіки
  сільських Рад депутатів трудящих включаються доходи від місцевого господарства, відрахування від вступників на їх території державних доходів, а також надходження від місцевих податків і зборів у розмірах, що встановлюються законодавством СРСР і-Молдавської
 17. У сфері адміністративної та охорони революційного порядку 1 )
  обов'язків. 3) Накладення адміністративних стягнень у вигляді штрафу в розмірі не більше 2 руб. або примусових робіт, відбуваються за місцем проживання порушника, не більше одного робочого дня за порушення обов'язкових постанов, що видаються вищестоящими виконавчими комітетами, якщо це право буде надано сільським Радам в самому обов'язковому постанові. 4) Вживання заходів
 18. Глава V Місцеві органи державної влади
  членів. Стаття 59. Виконавчим і розпорядчим органом сільських Рад депутатів трудящих в невеликих поселеннях є обирані ними голова, його заступник та секретар. Стаття 60. Виконавчі комітети Рад депутатів трудящих повіту, району, міста, селища, села здійснюють керівництво культурно-політичним і господарським будівництвом на своїй території