Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка і управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяЗагальна психологія → 
« Попередня Наступна »
Резепов Ільдар Шамильевич. Шпаргалка з загальної психології, 2010 - перейти до змісту підручника

31. Види уваги

По активності людини в організації уваги розрізняють три види уваги: ??

мимовільне, довільне і послепроизвольное.

Мимовільне увагу - це зосередження свідомості на об'єкті в силу його особливості

як подразника.

Більш сильний подразник на тлі діючих привертає увагу людини.

Викликає мимовільне увагу новизна подразника, початок і припинення

дії подразника.

Перераховані особливості подразника ненадовго перетворюють його на об'єкт уваги.

Тривале зосередження мимовільної уваги на предметі пов'язано з потребами

в ньому, з його значимістю для особистості.

Предмети, що створюють в процесі пізнання яскравий емоційний тон, викликають

мимовільне зосередження уваги. Ще більше значення для виникнення

мимовільної уваги мають інтелектуальні, естетичні та моральні почуття.

Інтерес виступає однією з найважливіших причин тривалого мимовільної уваги

до предметів.

У процесі пізнання цікавим для людини є не те, що зовсім невідомо,

і не те, про що вже все відомо. Нове у відомому викликає пізнавальний інтерес.

Довільна увага - це свідомо регульоване зосередження на об'єкті,

направляемое вимогами діяльності.

При довільному уваги зосередження відбувається не тільки на тому, що

емоційно приємно, а в більшій мірі на тому, що має робити. Тому психологічне

зміст довільної уваги пов'язаний з постановкою мети діяльності і

вольовим зусиллям.

Довільний зосередження на об'єкті передбачає вольове зусилля, яке і

підтримує увагу. Вольове зусилля переживається як напруга, мобілізація

сил на вирішення поставленої мети. Воно допомагає утримувати увагу на об'єкті,

не відволікатися, не помилятися в діях.

Довільна увага як властивість особистості не може бути сформовано

незалежно від самої особистості.

Послепроизвольное уваги знижується вольове напруження, необхідне при

зосередженні в довільному уваги. Після-довільна увага - зосередження

на об'єкті в силу його цінності для особистості.

Послепроизвольное увага виникає на основі інтересу, але це не зацікавленість,

стимульована особливостями предмета, а прояв спрямованості особистості.

При такій увазі сама діяльність переживається як потреба, а її результат

особистісно значущий.

Перехід до контролю діяльності на рівні Послепроизвольное уваги в

значній мірі визначається особливостями особистості. Якщо довільне

увагу перейшло в послепроизвольное, то до настання загальної втоми не

відчувається напруження.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 31. Види уваги "
 1. Тема 4. Морфологія мистецтва
  види, розкрийте джерела їх різноманітності. Доведіть, що види мистецтв складають історично рухливу систему. Покажіть, які чинники впливають на розвиток даної системи. Необхідно також проаналізувати, як формувалися принципи класифікації видів мистецтв, сформулювати сучасні критерії такої класифікації, відзначте їх умовний характер. Розкрийте особливості кожного з видів
 2. ВИДИ АВТОРСЬКИХ ПРАВ
  ВИДИ АВТОРСЬКИХ
 3. § 2. ВИДИ ОБ'ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА
  § 2. ВИДИ ОБ'ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО
 4. Глава 2. ПОНЯТТЯ І ВИДИ речового права
  Глава 2. Поняття і види речових
 5. РОЗДІЛИ 114 і 115. ОБРАЗ ДІЙ (ЦАРЯ), щодо якої провадиться ПОХОД.1 РІЗНІ ВИДИ СОЮЗНИКІВ, які належить НАДАВАТИ ДОПОМОГУ »
  РОЗДІЛИ 114 і 115. ОБРАЗ ДІЙ (ЦАРЯ), щодо якої провадиться ПОХОД.1 РІЗНІ ВИДИ СОЮЗНИКІВ, які належить НАДАВАТИ
 6. Запитання для самопідготовки
  види соціальних монополій Ви знаєте? Якого роду прибутку вони приносять своїм суб'єктам? 11. Як пов'язані соціальне становище індивіда і його соціальна ідентичність? У яких випадках вони суперечать один одному? Як називається таке соціальний стан? 12. Чим різняться природна, вимушена і насильницька маргіналізація? Наведіть приклади. 13. У чому специфіка корпоративних елементів
 7. Питання Т. Поняття та види договору купівлі-продажу
  1. Поняття договору купівлі-продажу 2. Правовое.регулірованіе договору купівлі-продажу * 4 +4- 3. Види договору куші-продажу 1. Договір купівлі-продажу - це договір, за яким одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну суму {ціну). Предмет договору купівлі-продажу
 8. ТРИВАЛІСТЬ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  Виходячи з розрахунку тривалості семестру 17 тижнів, трудомісткість вивчення дисципліни складає в годинах (всього в семестрі / в середньому на тиждень) : Загальна 102/6 Обов'язкова аудиторна: 68/4 лекції 34/2 семінарські заняття 34/2 Самостійна позааудиторна робота студента 34/2 Види контролю: поточний курсова робота
 9. Морфологія мистецтва
  види мистецтва з психологічної точки зору: з позицій практичної користі виду мистецтва. Так він відніс до мистецтва і кулінарію, і парфумерію, тобто види естетичної діяльності, які крім естетичних цінностей, виконують і інші практичні функції. Приблизно таких же поглядів дотримувався і Т. Манро і всього нарахував близько 400 видів мистецтв. В епоху Середньовіччя східних поглядів
 10. 2. Коло охоронюваних законом творів
  види творів, виділені особливо, цілком поглинаються іншими видами творів. Так, наприклад, переклади та збірники підпадають під поняття літературних творів. Однак основне призначення закріпленого в законі переліку охоронюваних творів полягає не в тому, щоб дати їх ідеальну класифікацію, а в тому, щоб відобразити у відносно впорядкованому вигляді їх найбільш поширені
 11. Частина 2. ЕСТЕТИКА З ЕЛЕМЕНТАМИ КУЛЬТУРОРОЛОГІІ
  види мистецтва. Їх специфіка с.140 ТЕМА 6. Естетичне виховання та естетична культура .. с151 ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ с. 153 СЛОВНИК КЛЮЧОВИЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ залік ЗАПИТАННЯ І
 12. питання до заліку
  Предмет естетики. Завдання естетики. Система категорій естетики. Прекрасне і потворне. Піднесене і нице. Трагічне і комічне. Художник і духовне життя суспільства. Фантазія і уява. Естетичний смак художника. Естетичні ідеали. Види мистецтва. Художній образ як інтегральна структура мистецтва. Структура естетичної свідомості. Естетика античності. Естетика Візантії.
 13. Широта
  види терапії є еклектичними, далеко не всі еклектичні види терапії є "мультимодальні" в плані вивчення всіх складових, про які ми говоримо. Наш підхід - це приклад широти. Ми виходимо з того, що, чим більшій кількості способів реагування людина навчиться під час терапії, тим меншою буде вірогідність виникнення у нього рецидивів. З цим пов'язано і наше переконання в
 14. Де може і де не може використовуватися когнітивна техніка в чистому вигляді
  види депресії - наприклад, психотическая депресія і меланхолія - ??відносно погано піддаються лікуванню за допомогою когнітивної терапії, якщо вона є єдиним методом впливу. Проте, останні дослідження показують, що ті види депресії, які не можна вилікувати тільки когнітивної терапією або тільки антидепресантами, можуть краще піддаватися лікуванню, якщо використовувати