Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЮридичні словники, довідники та енциклопедії → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006 - перейти до змісту підручника

Види і форми страхування

Види страхування: 1)

особисте страхування - страхування, пов'язане з життям, здоров'ям, працездатністю та додатковою пенсією страхувальника або застрахованої особи; 2)

майнове страхування - страхування, пов'язане з володінням, користуванням і розпорядженням майном; 3)

страхування відповідальності - страхування, пов'язане з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі.

Форми страхування: добровільне та обов'язкове.

Добровільне страхування - це страхування, яке здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком.

Загальні умови і порядок проведення добровільного страхування визначаються правилами страхування, що встановлюються страховиком самостійно відповідно до Закону. Конкретні умови страхування визначаються при укладенні договору страхування відповідно до законодавства.

Видами добровільного страхування можуть бути: 1)

страхування життя; 2)

страхування від нещасних випадків; 3)

медичне страхування (безперервне страхування здоров'я); 4)

страхування здоров'я у випадку хвороби; 5)

страхування залізничного транспорту; 6)

страхування наземного транспорту (крім залізничного); 7)

страхування повітряного транспорту; 8)

страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту); 9)

страхування вантажів та багажу (вантажобагажу); 10)

страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних лих; 11)

страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9); 12)

страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника); 13)

страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника); 14)

страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника); 15)

страхування відповідальності перед третіми особами (інший, ніж передбачено пунктами 12-14); 16)

страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту); 17)

страхування інвестицій; 18 )

страхування фінансових ризиків; 19)

страхування судових витрат; 20)

страхування виданих гарантій (поручительств) та прийнятих гарантій; 21)

страхування медичних витрат та ін

Одним з видів добровільного страхування є морське страхування, передбачене в розділі VIII Кодексу торгового мореплавання (КТМ) України.

За договором морського страхування страховик зобов'язується за обумовлену плату (страхову премію) при настанні передбачених у договорі небезпек або випадковостей, яких зазнає об'єкт страхування (страхового випадку), відшкодувати страхувальнику або іншій особі, на користь якої укладено договір, понесений збиток (ст. 239 КТМ).

Об'єктом морського страхування може бути будь-який пов'язаний з мореплавством майновий інтерес, а саме: судно, у тому числі і що будується, вантаж, фрахт, плата за проїзд, орендна плата, очікуваний від вантажу прибуток і вимоги, забезпечувані судном, вантажем і фрахтом, заробітна плата, інші види винагороди капітана, інших осіб суднового екіпажу, цивільна відповідальність судновласника і перевізника, а також ризик, прийнятий на себе страховиком (перестрахування).

Обов'язкове страхування. Згідно ст.999 ГК законом може бути встановлено обов'язок фізичної або юридичної особи бути страхувальником життя, здоров'я, майна або відповідальності перед іншими особами за свій рахунок або за рахунок зацікавленої особи (обов'язкове страхування). До відносин, що випливають із обов'язкового страхування, застосовуються положення ЦК, якщо інше не встановлено актами цивільного законодавства.

Види обов'язкового страхування (особистого, майнового і страхування відповідальності) встановлені Законом України «Про страхування».

У Законі міститься вичерпний перелік 33 видів обов'язкового страхування. Це, зокрема: медичне страхування;

особисте страхування від нещасних випадків на транспорті; авіаційне страхування цивільної авіації; страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов'язаних із обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування шкоди, заподіяної пасажирам багажу, пошті вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам;

страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів;

страхування засобів водного транспорту;

страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур і цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності;

страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бьггь нанесений пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожаровзировоопасние об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру;

страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду, завдану навколишньому середовищу, здоров'ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою;

страхування майнових ризиків за угодою про розподіл продукції у випадках, передбачених Законом України «Про угоди про розподіл продукції»;

страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України «Про нафту і газ»;

страхування цивільної відповідальності суб'єктів космічної діяльності;

страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів;

страхування відповідальності суб'єктів туристичної діяльності за шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю туриста або його майну;

страхування відповідальності морського судновласника та ін

Відповідно до ст.7 Закону України «Про страхування» для здійснення обов'язкового страхування Кабінет Міністрів України встановлює порядок та правила його проведення, форми типового договору, особливі умови ліцензування обов'язкового страхування, розміри страхових сум та максимальні розміри страхових тарифів або методику актуарних розрахунків.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Види і форми страхування "
 1. Механізми перерозподілу ризику.
  Страхування (державне, незалежне і взаємне страхування). Головна проблема при розробці механізмів страхування - це визначення страхових
 2. Механізми страхування
  страхування пов'язано з тим, що премія a (x) страховика (страховий внесок страхувальника) ставиться в залежність від від рівня ризику (безпеки). У лінійному випадку a (x) = 1x = 1 (1-y). Порівнюючи з механізмом плати за ризик, легко бачити, що за типом стимулюючого впливу механізм страхування еквівалентний механізму плати за
 3. Тема 9. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕД
  форми ділових операцій в глобальній мережі Можливості Дозволяє вибрати кращих постачальників і вийти на глобальні ринки Спектр Електронна пошта, факс, електронний обмін даними, електронні платежі та ін Області застосування Торгівля товарами і послугами, реклама, сприяння контрактами, маркетинг, перед-і послепродажная під-тримка, фінансування, страхування, спільна раз-работка і
 4. Поняття страхування, основні страхові поняття
  страхування, іменувалася «Державне страхування». В даний час здійснення страхування не є монополією держави, тому страхування в Україні не є виключно державним, а здійснюється також безліччю недержавних страховиків. У новому Цивільному кодексі страхування регулює глава 67. Крім ЦК, нормативно-правовими актами, що регулюють
 5. ВИДИ АВТОРСЬКИХ ПРАВ
  ВИДИ АВТОРСЬКИХ
 6. Глава 2. ПОНЯТТЯ І ВИДИ речового права
  Глава 2. Поняття і види речових
 7. Різновиди договору найму
  форми договору і його реєстрації. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) укладається у письмовій формі; цей договір строком на один рік і більше підлягає нотаріальному посвідченню; якщо цей договір укладено на термін не менше одного року, він підлягає державній реєстрації; 2) передачі будівлі або іншої капітальної споруди в найм і його
 8. ТЕМА 11. ФІЛОСОФІЯ МИСТЕЦТВА Г.В.Ф. ГЕГЕЛЯ
  види пов'язані з загальними формами мистецтва? Яке місце займає мистецтво в природної та духовного життя? Як співвідносяться релігія, мистецтво і філософія? Що являє собою «ідея прекрасного взагалі»? Чому у Гегеля краса і істина суть одне й теж? Чому поняття прекрасного містить в собі свободу і нескінченність? Чому Гегеля не задовольняє прекрасне в природі? Чому прекрасне
 9. Тема 4. Морфологія мистецтва
  види, розкрийте джерела їх різноманітності. Доведіть, що види мистецтв складають історично рухливу систему. Покажіть, які чинники впливають на розвиток даної системи. Необхідно також проаналізувати, як формувалися принципи класифікації видів мистецтв, сформулювати сучасні критерії такої класифікації, відзначте їх умовний характер. Розкрийте особливості кожного з видів
 10. ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ
  види і групи товарів за вибором). Сучасні форми конкуренції на світовому ринку і обме-кові ділова практика. Аналіз і розрахунок контрактних цін. Методика вивчення і вибору зарубіжних контрагентів. Вибір посередників російських підприємств в міжнародній торгівлі. Умови орендного договору й обов'язки сторін. Основні умови договорів міжнародного виробничого співробітництва.
 11. Морфологія мистецтва
  види мистецтва з психологічної точки зору: з позицій практичної користі виду мистецтва. Так він відніс до мистецтва і кулінарію, і парфумерію, тобто види естетичної діяльності, які крім естетичних цінностей, виконують і інші практичні функції. Приблизно таких же поглядів дотримувався і Т. Манро і всього нарахував близько 400 видів мистецтв. В епоху Середньовіччя східних поглядів
 12. ЗМІСТ
  види міжнародного бізнесу 29 Тема 5. Управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві 36 Тема 6. Створення підприємств з іноземними інвестиціями (ШІ) 46 Тема 7. Економічні обгрунтування виходу на зовнішній ринок 47 РОЗДІЛ II. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ВИБОРУ ІНОЗЕМНОГО ПАРТНЕРА 62 Тема 8. Оцінка фінансової стійкості іноземного партнера ... 62 Тема 9.
 13. РОЗДІЛИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЇХ ЗМІСТ ЗА ТЕМАМИ
  види і механізм дії. Зовнішньоторговельний контракт купівлі-продажу: зміст основних розділів. Типові форми договорів. Типовий договір. Базисні умови поставки ІНКОТЕРМС: формування цін товарів, перевезення, перехід ризиків, право власності. Процедури укладення зовнішньоторговельних угод. Тема 11. ОСОБЛИВОСТІ ДЕЯКИХ зовнішньоторговельних операцій Купівля-продаж товарів. Постачання машин і устаткування
 14. Запитання для самопідготовки
  види соціальних монополій Ви знаєте? Якого роду прибутку вони приносять своїм суб'єктам? 11. Як пов'язані соціальне становище індивіда і його соціальна ідентичність? У яких випадках вони суперечать один одному? Як називається таке соціальний стан? 12. Чим різняться природна, вимушена і насильницька маргіналізація? Наведіть приклади. 13. У чому специфіка корпоративних елементів