Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаНауки про ЗемлюЗбагачення корисних копалин → 
« Попередня Наступна »
Костроміна Ірина Володимирівна. Обгрунтування раціональної технології переробки важкозбагачуваних молібденових руд: На прикладі руд Жірекенского родовища / Дисертація / Чита, 2004 - перейти до змісту підручника

3.5. Встановлення впливу якості оборотної води на колективну флотацію

Для вивчення впливу оборотної води на колективну флотацію проводилася напрацювання води за такою методикою: пульпою заповнювався відстійник, що імітує хвостосховище, іредстав: іяющій собою суміш зливів концентратів, пром. продуктів, хвостовий пульного. Наповнення від-стойніка проводили на 15 наважках (але 1 кг кожна) за схемою, представлений-ної на рис. 13, що брали за один оборотний цикл.

У першому циклі флотация проводилася на водопровідній воді; в по-следних - з відстійника відбиралася частина освітленої води, що імітує добовий слив, яка розбавлялася свіжою водою у співвідношенні 4:1 (с до-додаванням 20% свіжої води).

Для з'ясування впливу оборотної води, хімічний аналіз якої наведено в табл.

28, на показники флотації проведені досліди в замкнутому циклі з використанням водопровідної воли та оборотної води четвертого циклу з додаванням 20% водопровідної води. Результати дослідів наведено у табл. 29.

Хімічний аналіз оборотної води

Властивості та інгредієнти Одиниці виміру Оборотна вода Водопровідна вода (Читинська) 1 2 3 4 січень РН 8,00 7,00 Запах слабкий (реагентів ) немає Прозорість прозора прозора _ Колір б / ц б / ц: жорсткість заг. мг екв / л 2,3 2,1 Окислюваність мг 02 / л 4,8 4,5 Лужність мг екв / л 1.85 Про? розчинений мг / л 7,08 БПКз мг 02 / л \ 1,77 Са2 * мг / л мг екв / л 32 1,6 32 1,6 Mg2 * мг / л 8,5 6,06

мг екв / л 0,7 0,5 НСОз мг / л 113 209,6

мг екв / л 1,85 3,5 С032 * мг / л мг екв / л.

SO * 2 "мг / л мг екв / л 100 2,1 25,9 0,5 ГЧ" мг / л 27,8 10,63 мг екв / л 0,78 0, 3 S "* мг / л 0,90 Рс про <іі мг / л 0,10 Сі мг / л 0,09 Zn мг / л - Pb мг / л 1 0,20 Мо мг / л 0,92 S ' мг / л 0,3 и Сухий залишок мг / л 885,0 - зважені. вевщесгва мг / л 47,0 \ Нафтопродукт! »! мг / л 4,0 - ксантогенатов мг / л 0,05 - Соснове масло мг / л 11,0 - З даних таблиці 30 видно, що використання оборотної води при-водить до зниження якості концентрату за вмістом у ньому молібдену - з 49д% до 47,6%, в той час як витяг молібдену підвищилося з 71,58 до 74, 93%. Наведені дані дозволяють зробити висновок, що при збагаченні позабалансових руд Жірекенского родовища можливе застосування обо-ротного водопостачання.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3.5. Встановлення впливу якості оборотної води на колективну флотацію "
 1. 5.4. Основні результати промислових випробувань розробленого технологічного режиму на Жірскенской збагачувальній фабриці
  вплив умов подрібнення першої та другої стадій на показники колективної флотації при переробці кристалічної ських і аргіллізітових руд на Жірскенской збагачувальній фабриці. Досліди були проведені на готовому класі зливів млинів на першій і на другій стадіях подрібнення. Результати експерименту представлені діаграмою на рис. 26. Як видно з діаграм, основний вплив
 2. Висновки
  встановлено: 1. Виявлені залежності ступеня вилучення молібдену в чорновій концентрат основний флотації від тоніни помелу і витрати реагентів по-зволяют визначити оптимальні значення досліджуваних факторів: тонина помелу - 60%, витрати: кальцинованої соди (500 г / т), гасу (40 г / т), ксантогенатов (15 г / т), соснового масла (70 г / т), рідкого скла (20 г / т). При встановленому
 3. 5.1. Встановлення залежності технологічних показників збагачення молібден-аргіллізн говой руди від вмісту в ній глинистого матеріалу
  встановленню впливу кількості глинистого матеріалу у вихідній руді на технологічні показники подальшої флотації Найменування продуктів и Вихід , | Зміст% | Мо,% Витяг Мо,% Вміст каолініту в ру-де,% Концентрат Хвости Вихідна 9,252 90,748 100,00 0,738 0,018 0,085 80,33 19,67 100,00 3 Концентрат Хвости Вихідна 9,619 90,381 100,00 0,625
 4. 4.5. Встановлення раціонального режиму вилуговування окисленого молібдену на основі математичного моделюванні
  якість вихідного продукту для вилуговування, тому що в пінний продукт жирнокислотного флотації витягує-ся понад 80 % окисленого молібдену, що міститься в хвостах сульфід-ної флотації. Крім того, концентрат жирнокислотного флотації - це матеріал крупністю 90-95% класу -0,074 мм, тобто класу, в якому концентрує-ся 80-90% феррімолібдіта. Отже, завдання виділення
 5. 3.1.2. Встановлення основних параметрів флотації та визначення їх оптимальних значень
  впливу не робить. За результатами експериментів розраховані значення приватних функцій від со-ответствующих факторів і визначені середні значення функції (табл. 16), дані яких нанесені на графіках (рис. 5-10). Таблиця 16 Експериментальні значення Функція Рівень Середнє Значення 1 2 3 4 5 Y, 84,80 81,14 89.42 92,96 93, 08 88,28 Y2 89,30 92,48 83,32 87,44 88,86 88,28 Y3
 6. 5.3. Розробка режиму зниження сорбційної здатності глинистих мінералів 5.3.1. Вивчення впливу виведення глинистої фракції з операції подрібнення на технологічні показники флотації
  флотаційного збагачення. Таблиця 51 Розподіл молібдену в досліджуваній пробі по класах крупності Клас крупності, Вихід класу, Зміст Мо, Витяг Мо, [Мм%%%]) - 5Н.6 31,6 '0,071 26,41 1 січня -1,6 +0,5 17,93 0,102 21,55 -0,5 +0,16 14,62 +0,11 18,84 -0,16 + 0,074 17,55 0,065 13,48 -0,074 18,3 0,095 20,35 | Вихідна
 7. 3.3. Встановлення раціонального режиму мідного циклу флотації з отриманням товарних продуктів
  встановлено , що вміст міді в ис-які належать їм пробах досить високе - від 0,055% (у пробі № 1) до 0,14% (у пробі № 2). Для створення економічно ефективної технології обога-домлення позабалансових руд необхідно передбачити витяг міді в той- Варну продукт. За розробленою технологією отримання молібденового концентрату 23% міді витягується в колективний концентрат, а при по-
 8. Висновки 1.
  встановлено на основі порівняльного аналізу, вельми ефективно при оптимальному його витраті - 200 г / т, при якому витяг окисленого молібдену в концен-трат досягає максимального значення і складає близько 77%, а сте-пень збагачення підвищується в 2 рази. 3. Значне повишепіе технологічних показників
 9. 4Л. Визначення ефективності флотації окисленого молібдену з використанням різних реагентів-збирачів
  встановлення оптимальної витрати собира-теля проведено експеримент з різним його витратою (50 ... 300 г / т), його ос - основні результати представлені графіком на рис. 15. Рис. 15. Вплив витрати збирача ОПСК на технологічні показники флотації окисленого молібдену Аналізуючи результати досвіду, приходимо до висновку, що підвищення витрати ОПСК з 50 до 200 г / т
 10. 4.2. Робоча гіпотеза механізму підвищення збиральної здатності реагенту ОПСК
  вплив цинку на технологічні показники флотації феррімолібдіта випробувано використання мікродобав-ки окису цинку в процесі приготування збирача ОПСК. Як показують результати табл. 33, додаткове введення окису цинку сприяє значному підвищенню вилучення окисленого мо-молібдену (з 76,12 до 87,23%) з одночасним підвищенням якості кон-центрата. На наш
 11. Висновки 1.
  встановлено, що в про-процесі подрібнення глинистого матеріалу (колініта) відбувається механічного-ська активації його поверхні і зростає його сорбційна здатність, в результаті чого зменшується концентрація ксантогенату. Крім того, зазна-чено, що добавка реаіентов-модіфгасаторов в процес подрібнення запобігати-щает сорбцію ксантогенатов акшвізнрованной поверхнею аргіллізіта.