Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаНауки про ЗемлюЗбагачення корисних копалин → 
« Попередня Наступна »
Костроміна Ірина Володимирівна. Обгрунтування раціональної технології переробки важкозбагачуваних молібденових руд: На прикладі руд Жірекенского родовища / Дисертація / Чита, 2004 - перейти до змісту підручника

3.3. Встановлення раціонального режиму мідного циклу флотації з отриманням товарних продуктів

У результаті вивчення речового складу (табл. 10) позабалансові руди Жірекенского родовища встановлено, що вміст міді в ис-які належать їм пробах досить високе - від 0,055% ( в пробі № 1) до 0,14% (у пробі № 2). Для створення економічно ефективної технології обога-домлення позабалансових руд необхідно передбачити витяг міді в той-Варна продукт. За розробленою технологією отримання молібденового концентрату 23% міді витягується в колективний концентрат, а при по-наступній доведенні мінерали міді деірессіруются сірчистим натрієм і виводяться в хвости селекції. Минералогическим аналізом хвостів установ-лено, що мідні мінерали, в основному, представлені малахітом, азуритом, борніту і незначно халькопіритом. Для доизвлечения мінералів ме-ді проведені серії дослідів з підбору витрати сульфідізатора, збирача і вспеніватсля. Отриманий з хвостів колективної флотації мідний продукт об'єднувався з хвостами селекції та з об'єднаного проекту по-сле його доізмельченнимі до крупності 95% кл.

Мінус 0, 074 мм витягувалися мідні мінерали флотаційним способом.

Для отримання товарних мідних продуктів хвости доведення молібден-нового концентрату були піддані основний і чотирьом перечістним флотації. Результати експерименту представлені в табл. 22.

З таблиці видно, що запропонований режим вилучення мідних ми-нералов дозволяє отримати концентрат із вмістом міді 16,2% (що зі-відповідає марці КМ-7) з витяганням в нього міді - 81,98 %.

Контрольний досвід флотації з отриманням молібденового і мідного концентратів проведений в оптимальних умовах за схемою, зображеної на рис. 12, результати його представлені в табл. 23.

Таблиця 23

Результати контрольних дослідів отримання молібденового і

мідного концентратів

Результати контрольних дослідів Вихід,% Вміст мо-молібдену,% Вміст міді.,% пр.1 пр.2 пр.1 пр.2 пр.1 пр.2, концентрат Мо 0,022 0,057 45,9 46,8 0,2, 0, 1 і концентрат Сі 0.025 0,302 0,078 0,35 12,2 16,4 J хвости селекції 1,43 1,572 0,22 0,13 0,60 0,57 | и хвости відвал.

98,52 98,069 0,015 0,009 и 0,044 0,083 1 результат. 100 100 | 0,028 0,039, 0,055 1 0,14

Таким чином, розроблена технологія збагачення позабалансовому мідно-молібденової руди Жірекенского родовища дозволяє одержувати товарні продукти як по молібдену, так і по міді (табл. 24).

Таблиця 24

Показники збагачення позабалансовому мідно-молібденової руди Жірекенского родовища

Найменування показників збагачення и Значення показників

проба 1 проба 2 Зміст молібдену в рудах. %: Загального 0,028 0,039 в т.ч. сульфидного 0,013 0,030 окисленого 0,015 0,009 Ступінь окислювання молібдену,% 56,00 23,00 Зміст молібдену в концентраті,% 45,90 46,80 Витяг молібдену,%: загального 35,50 68,80 сульфидного 78,11 83,80 Зміст міді в рудах,% 0,055 0,14 Зміст міді в концентраті,% 12,20 16,40 Витяг міді,% 5,56 35,40

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 3.3. Встановлення раціонального режиму мідного циклу флотації з отриманням товарних продуктів "
 1. 4.5. Встановлення раціонального режиму вилуговування окисленого молібдену на основі математичного моделюванні
  циклу. По-перше, за рахунок жирнокислотного флотації значно зменшує-ся обсяг матеріалу, який передбачається піддати вилуговування, а отже, і витрата реагентів. По-друге, істотно поліпшується якість вихідного продукту для вилуговування, т.к. в пінний продукт жирнокислотного флотації витягує-ся понад 80% окисленого молібдену, що міститься в хвостах
 2. Висновки
  встановлено: 1. Виявлені залежності ступеня вилучення молібдену в чорновій концентрат основний флотації від тоніни помелу і витрати реагентів по-зволяют визначити оптимальні значення досліджуваних факторів: тонина помелу - 60%, витрати: кальцинованої соди (500 г / т), гасу (40 г / т), ксантогенатов (15 г / т), соснового масла (70 г / т), рідкого скла (20 г / т). При встановленому
 3. Висновки 1.
  Встановлено на основі порівняльного аналізу, вельми ефективно при оптимальному його витраті - 200 г / т, при якому витяг окисленого молібдену в концен-трат досягає максимального значення і складає близько 77%, а сте-пень збагачення підвищується в 2 рази. 3. Значне повишепіе технологічних показників
 4. 5.3. Розробка режиму зниження сорбційної здатності глинистих мінералів 5.3.1. Вивчення впливу виведення глинистої фракції з операції подрібнення на технологічні показники флотації
  флотаційного збагачення. Таблиця 51 Розподіл молібдену в досліджуваній пробі по класах крупності Клас крупності, Вихід класу, Зміст Мо, Витяг Мо, [Мм%%%])-5Н.6 31,6 '0,071 26,41 1 1 -1,6 +0, 5 17,93 0,102 21,55 -0,5 +0,16 14,62 +0,11 18,84 -0,16 +0,074 17,55 0,065 13,48 -0,074 18,3 0,095 20,35 | Вихідна
 5. 3.1.2. Встановлення основних параметрів флотації та визначення їх оптимальних значень
  режиму основного циклу флотації проведені експериментальні дослідження з використанням методики ра-ционального планування багатофакторного експерименту. План експери-мента складений за шести факторам на п'яти рівнях. Дослідження проведе-ни в лабораторних умовах за технологічною схемою, що включає лише основну і контрольну флотації сульфідів (рис. 4). Рис. 4.
 6. 4.5.1. Постановка експериментальних досліджень
  раціонального планування багатофакторного експерименту [53]. Навішування досліджуваного продукту в повітряно-сухому стані поміщають лась в фарфоровий стакан і заливалася витравлюють розчином визна-діленої концентрації при різному ставленні Т: Ж і витравлюють при температурі, що змінюється з перемішуванням Імпелери мішалкою протягом заданого часу. Після цього отриманий
 7. 5.4. Основні результати промислових випробувань розробленого технологічного режиму на Жірскенской збагачувальній фабриці
  режиму збагачення молібден-аргіллізітових руд вивчено вплив умов подрібнення першої та другої стадій на показники колективної флотації при переробці кристалічної ських і аргіллізітових руд на Жірскенской збагачувальній фабриці . Досліди були проведені на готовому класі зливів млинів на першій і на другій стадіях подрібнення. Результати експерименту представлені діаграмою на рис. 26.
 8. 3.2. Обгрунтування раціонального режиму доведення молібденового концентрату
  встановлені вміст шкідливих домішок в концентраті (у%): міді - 0,1, кварцу -11, нятіокісі фосфору - 0,03. Згідно ГОСТ -212-76, напів-ченний молібденовий концентрат відповідає марці
 9. Висновки 1.
  Встановлено, що в про-процесі подрібнення глинистого матеріалу (колініта) відбувається механічного-ська активації його поверхні і зростає його сорбційна здатність, в результаті чого зменшується концентрація ксантогенату. Крім того, зазна-чено, що добавка реаіентов-модіфгасаторов в процес подрібнення запобігати-щает сорбцію ксантогенатов акшвізнрованной поверхнею аргіллізіта.
 10. 4Л. Визначення ефективності флотації окисленого молібдену з використанням різних реагентів-збирачів
  встановлення оптимальної витрати собира-теля проведено експеримент з різним його витратою (50 ... 300 г / т), його ос-новні результати представлені графіком на рис. 15. Рис. 15. Вплив витрати збирача ОПСК на технологічні показники флотації окисленого молібдену Аналізуючи результати досвіду, приходимо до висновку, що підвищення витрати ОПСК з 50 до 200 г / т
 11. 4.3. Встановлення оптимального режиму модифікування збирача ОПСК з побудовою математичної моделі
  встановлено, що використання модифікованого жирнокислотного збирача ОПСК, приготованого за розробленим способом з використанням микродобавки оксиду амфотерного металу, по-зволяет витягувати феррімолібдіт флотаційним способом з отриманням досить високих технологічних
 12. ВСТУП
  раціональних технологій переробки важкозбагачуваних молібденових руд пов'язана, перш за все, зі скороченням сировинної бази молібденової промисловості нашої країни. І хоча в Рос-ці розвідано понад десяти родовищ з промисловими запасами мо-молібдену і сім з них предстаніеіи до промислового освоєння, проте в даний час тільки три родовища розробляються: Сорський і
 13. 4.4. Основні результати використання модифікованого збирача для флотації окисленого молібдену при переробці змішаних руд Бугдаінекого родовища
  встановлено, що руда є змішаною, на 60% представлена ??окисленими мінералами - повеллітом і феррімол ібдітом. Результати кількісного аналізу руди верхніх горизонтів досвідченого кар'єра Бугдаінскоіч) родовища 1 січень Рудні мінерали | Утримуючи-ня. % Породообразующие мінерали Утримуючи-ня,% Молібденіт 0 ~ \ 0 ~ 1 Кварц 28,52
 14. 1.2. Узагальнення та аналіз практики переробки молібденових руд
  раціональної схеми збагачення молібденових руд має їх мине-ральний склад (наявність в рудах промислово цінних компонентів). Так, прості за складом кварц-молібденітових руди збагачуються за найбільш простою схемою, отримання ж кондиційного концентрату з руд складного складу вимагає включення в схему збагачення великої кількості додат-Передачі операцій. В даний час в
 15. 4.5.2. Розробка математичної моделі вилуговування
  встановлено, що функція Y4 (залежність від температури) незначущі, тобто зміна температури розчинника НЕ ??ока-викликають істотного впливу на витяг окисленого молібдену н про-дуктивность розчин. Для опису багатофакторних залежностей використана формула (3.1). У нашому випадку з урахуванням незначущості функції \ А рівняння, що зв'язує зміна вилучення молібдену в
 16. 3.5.6. Властивості фосфорсодержащего полімерного продукту полімеризації
  отриманий при опроміненні елементного фосфору в бензолі. -F "" '2 Рис. 3.29. Мікрофотографії зразків продукту, отриманого при опроміненні розчину білого фосфору в бензолі. Т = 298 К, ??D = 0,59 Гр / с, D = 24,7 кГр, [Р4] 0 = 0,013 М. Рис. 3.30. Мікрофотографії зразків продукту, отриманого при опроміненні розчину білого фосфору в бінарному розчиннику ДМСО / бензол з
 17. 1.3. Огляд наукових досліджень в галузі розробки технологічних режимів збагаченні молібденових руд
  встановлено, що форма прояву молібденіту і характер його взаємин з іншими міні-ралами зумовлюють * показники збагачення молібденових руд. Чим тонше і тесней взаємне проростання молібденіту з іншими мінералами, тим нижче його вилучення з руд, гірше якість молібденових концентратів. У більшості випадків обидва ці показники знаходяться в залежності один від одного. Гак, за
 18. Охорона персонажів
  отримання згоди від авторів персонажів, в іншому випадку реєстрація товарного знака може бути визнана недійсною. Як свідчить вельми нечисленна судова практика, рішення у справах, пов'язаних з використанням персонажів, багато в чому залежать від конкретних обставин. Найчастіше суди намагаються шляхом розширювальних тлумачень закону забезпечити захист авторських прав
 19. 7.2. ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО: УМОВИ І ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ
  отримання прибутку; при першому товари - продукти праці, при другому - продукти капіталу; просте товарне виробництво базується на відсталій техніці, капіталістичне - на розвиненою машинній техніці. Загальні риси і відмінності простого і розвиненого капіталістичного товарного виробництва зумовлюють природу дрібного виробника: з одного боку, він виступає як трудівник, а з іншого - як
 20. Костроміна Ірина Володимирівна. Обгрунтування раціональної технології переробки важкозбагачуваних молібденових руд: На прикладі руд Жірекенского родовища / Дисертація / Чита, 2004