Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаНауки про ЗемлюЗбагачення корисних копалин → 
« Попередня Наступна »
Костроміна Ірина Володимирівна. Обгрунтування раціональної технології переробки важкозбагачуваних молібденових руд: На прикладі руд Жірекенского родовища / Дисертація / Чита, 2004 - перейти до змісту підручника

4.5. Встановлення раціонального режиму вилуговування окисленого молібдену на основі математичного моделюванні

Аналізуючи застосовувані методи витягання окисленого молібдену [13, 75, 70, 89-91], доходимо висновку, чго застосування комбінованих

способу, заснованого на вилуговуванні концентрату жирнокислотного фло-тації, може бути досить ефективним. Відмінною особливістю пропонованого комбінованого методу є наявність операції жирно-кислотного флотації, якій піддані хвости сульфидного циклу.

По-перше, за рахунок жирнокислотного флотації значно зменшує-ся обсяг матеріалу, який передбачається піддати вилуговування, а отже, і витрата реагентів.

По-друге, істотно поліпшується якість вихідного продукту для вилуговування, т.к. в пінний продукт жирнокислотного флотації витягує-ся понад 80% окисленого молібдену, що міститься в хвостах сульфід-ної флотації.

Крім того, концентрат жирнокислотного флотації - це матеріал крупністю 90-95% класу -0,074 мм, тобто класу, в якому концентрує-ся 80-90% феррімолібдіта. Отже, завдання виділення фракції-носія окисленого молібдену також може бути вирішена.

З літературних джерел [17, 36, 80, 84] відомо, що основними змінними факторами, що впливають на технологічні показники про-процесу вилуговування, є: концентрація розчинника; ставлення Т: Ж; крупність матеріалу; тривалість вилуговування; температура розчинника.

Результати раніше проведених досліджень [35, 79, 98] показали, що використання як розчинника окисленого молібдену сірчаної ки-слоти є найбільш доцільним.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.5. Встановлення раціонального режиму вилуговування окисленого молібдену на основі математичного моделюванні "
 1. 4.5.1. Постановка експериментальних досліджень
  раціонального планування багатофакторного експерименту [53]. Навішування досліджуваного продукту в повітряно-сухому стані поміщають лась в фарфоровий стакан і заливалася витравлюють розчином визна-діленої концентрації при різному ставленні Т: Ж і витравлюють при температурі, що змінюється з перемішуванням Імпелери мішалкою протягом заданого часу. Після цього отриманий
 2. Висновки 1.
  Встановлено на основі порівняльного аналізу, вельми ефективно при оптимальному його витраті - 200 г / т, при якому витяг окисленого молібдену в концен-трат досягає максимального значення і складає близько 77%, а сте-пень збагачення підвищується в 2 рази. 3. Значне повишепіе технологічних показників
 3. Висновки
  встановлено: - руда досліджуваних проб JM9 1-2 є позабалансовому з вмістом основного цінного компонента - молібдену 0,028-0,039%; ступінь окисле- ня руди проби № 1 складає 54%? що зумовлює застосування ком-бінірованний технології се переробки; - в руді проби № 3 основним цінним компонентом є моліб-ден з вмістом 0,085%, представлений
 4. 4.3. Встановлення оптимального режиму модифікування збирача ОПСК з побудовою математичної моделі
  встановлено, що використання модифікованого жирнокислотного збирача ОПСК, приготованого за розробленим способом з використанням микродобавки оксиду амфотерного металу, по-зволяет витягувати феррімолібдіт флотаційним способом з отриманням досить високих технологічних
 5. ВСТУП
  раціональних технологій переробки важкозбагачуваних молібденових руд пов'язана, перш за все, зі скороченням сировинної бази молібденової промисловості нашої країни. І хоча в Рос-ці розвідано понад десяти родовищ з промисловими запасами мо-молібдену і сім з них предстаніеіи до промислового освоєння, проте в даний час тільки три родовища розробляються: Сорський і
 6. Висновки 1.
  Встановлено, що в про-процесі подрібнення глинистого матеріалу (колініта) відбувається механічного-ська активації його поверхні і зростає його сорбційна здатність, в результаті чого зменшується концентрація ксантогенату. Крім того, зазна-чено, що добавка реаіентов-модіфгасаторов в процес подрібнення запобігати-щает сорбцію ксантогенатов акшвізнрованной поверхнею аргіллізіта.
 7. Костроміна Ірина Володимирівна. Обгрунтування раціональної технології переробки важкозбагачуваних молібденових руд: На прикладі руд Жірекенского родовища / Дисертація / Чита, 2004

 8. 1.1. Стан споживання і попиту на молибденовое сировину і продукцію
  раціональних технологій їх
 9. Висновки
  встановлено: 1. Виявлені залежності ступеня вилучення молібдену в чорновій концентрат основний флотації від тоніни помелу і витрати реагентів по-зволяют визначити оптимальні значення досліджуваних факторів: тонина помелу - 60%, витрати: кальцинованої соди (500 г / т), гасу (40 г / т), ксантогенатов (15 г / т), соснового масла (70 г / т), рідкого скла (20 г / т). При встановленому
 10. 3.2. Обгрунтування раціонального режиму доведення молібденового концентрату
  встановлені вміст шкідливих домішок в концентраті (у%): міді - 0,1, кварцу -11, нятіокісі фосфору - 0,03. Згідно ГОСТ -212-76, напів-ченний молібденовий концентрат відповідає марці
 11. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
  раціональний комбінований спосіб вилучення окисленого молібдену з змішаних молібденових руд, що включає флотаційне збагачення хвостів сульфидного циклу і сернокислотное вилуговування отриманого концентрату, що дозволяє значно підви-сить загальне витяг молібдену. 5. Встановлено математичні залежності вилучення окисленого молібдену в продуктивний розчин
 12. 1.6. Синтез полімерів в іонних рідинах
  окислення [81], епоксідірованія [82], гідроформілірованія [83], реакції Фріделя-Крафтса [84], алкілування [85], аллілірованія [86, 87], реакції Дильса-Альдера [88], реакції алкілування в присутності Pd-каталізаторів (Неск-реакції) [89, 90, 91]. Відомі процеси димеризации простих олефінів в іонних рідинах, наприклад, пропілену, етилену [9239 95]. Промисловий процес Dimersol [96] широко
 13. 1.4. Мета і завдання досліджень
  раціональної технології їх збагачення; - розробити технологічний режим, що забезпечує комплексне вилучення цінних компонентів при збагаченні важкозбагачуваних моліб-ДеНово руд і використання відходів їх переробки; - встановити залежності основних технологічних показників обо-збагачення від різних факторів з метою регулювання процесів при пере-работке