Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаІнформатика, обчислювальна техніка та управлінняМатематичне моделювання, чисельні методи і комплекси програм → 
« Попередня Наступна »
Янюк Ю. В.. Математичне моделювання та оптимізація процесів сушіння сипучих матеріалів в сушильній установці барабанного типу / Дисертація / Петрозаводськ, 2003 - перейти до змісту підручника

2.1 Рівняння матеріального і теплового балансів для отримання динамічної моделі процесу сушіння.

Динамічна модель для процесу сушіння в барабанної сушильної установки може бути отримана на базі прийнятних припущень [2], [9], заснованих на його фізичної стороні: -

коефіцієнти передачі тепла і маси постійні; -

передача тепла через провідності матеріалу і сушить газу незначна; -

дифузія водяної пари в осьовому напрямку не береться до уваги; -

передача тепла через радіацію незначна; -

швидкість проникнення сушить газу в осьовому напрямку постійна; -

розподіл розмірів гранул матеріалу постійно; -

в матеріалі не відбуваються хімічні реакції під час сушіння; -

температури матеріалу і сушить повітря і вологість матеріалу є лише функціями часу і осьової координати.

Для отримання динамічної моделі процесу необхідно мати на підставі рівнянь матеріального балансу рівняння масообміну з урахуванням кінетики процесу сушіння і на підставі рівнянь теплового балансу рівняння теплообміну [40].

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.1 Рівняння матеріального і теплового балансів для отримання динамічної моделі процесу сушіння. "
 1. 2.3 Короткі висновки.
  Рівнянь матеріального і теплового балансів. Ця модель являє собою систему рівнянь в приватних похідних. Така модель може бути вирішена тільки чисельним способом. Чисельне рішення моделі отримано автором роботи методом звичайно-різницевих рівнянь. Дане чисельне рішення взято за основу для порівняння з ним модифікованих моделей, запропонованих в інших роботах. Аналіз даних
 2. 3.1 Розробка моделі процесу сушіння в БСУ.
  Рівнянь загальної моделі виключаються члени, що містять параметр часу. На підставі цього модель перетвориться в систему лінійних диференціальних рівнянь M_L_YP з похідною по довжині барабана /. т dl v V v (3.1) j __ 2 т Р lmJ ^ т п v Така модифікована система лінійних диференціальних рівнянь з коефіцієнтом вирішується суворим аналітичним
 3. 2.1.1 Рівняння матеріального балансу суша речовини.
  Рівняння матеріального балансу: / \ dt ol v \ т) З огляду на те, що по довжині барабана склад матеріалу змінюється (вологи в ньому стає менше), доцільно скласти рівняння матеріального балансу для окремих його компонентів. Масу компонента, укладеного між перетинами / та / + А1, можна визначити з рівняння: = (2.6) vm (D де X - концентрація компонента,
 4. ОСНОВНІ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 1.
  рівнянь в приватних похідних, володіє найбільшою мірою адекватності, однак не має аналітичного рішення. Результати чисельного рішення базової моделі, здійсненого методом кінцевих різниць при досить великій кількості вузлів сітки, можуть служити основою для оцінки точності математичних моделей, отриманих на основі базової шляхом введення різних припущень, 2.
 5. 1.4 Загальні підходи до моделювання процесу сушіння.
  рівнянь. Головна перевага математичної моделі полягає в тому, що вона може передбачити поведінку процесу без проведення експерименту. Математичні моделі хімічних процесів, до яких належить і сушка в барабанній установці, засновані на фундаментальних законах фізики і хімії, що включають в себе такі рівності, як закони збереження маси, енергії та закон інерції; також явища
 6. 3? б Експериментальна перевірка адекватності запропонованої моделі.
  моделі (3.1) реальному процесу сушіння використовувалися експериментальні дані сушки кальциту в БСУ (див. Додаток), Коефіцієнти А]
 7. 1.8 Динамічна модель процесу сушіння в барабані.
  для твердого матеріалу. Рис. 1.7а показує залежність вмісту вологи в матеріалі від часу (такий же графік виходить і при залежності вологості від довжини барабана); швидкість сушки як функція вологості матеріалу показана на рис. 1.76; і швидкість сушіння як функція часу - на рис. 1.7В. З рис. 1.76 видно, що коли вологість матеріалу досить велика швидкість сушіння постійна.
 8. 1.6 Моделі для коефіцієнта теплової передачі.
  теплової передачі, Uv (Вт/м3К), який визначається як швидкість, з якою тепло передається в одиниці об'єму барабана при одиниці різниці температур, (різниця температур є в даному випадку рушійною силою). Швидкість теплової передачі від сушить газу до твердих часткам визначається за формулою: Q = UvVvATlm, (1.6) де Q - швидкість передачі тепла від сушить газ до твердих частинок,
 9. ВСТУП
  рівнянь 5 динаміки процесу - рівняння в приватних похідних); безперервну систему (за характером передачі сигналів; детерміновану систему (за характером процесів управління); термінальну систему (за характером функціонування). Термінальні системи відрізняються тим, що в них ставиться завдання досягнення певного стану системи в кінцевий момент часу. До цього весь
 10. 2.1.4 Рівняння теплового балансу для сушить газу.
  рівняння теплового балансу для газового тракту: - JlSgCgTg = Qo-Qm + Qv-Qn 'Для кількості тепла, що виділяється паливом, можна написати: Qo =% f <(2.45) де qQ - теплотворна здатність палива з урахуванням внесеного паливом тепла. Втрати в навколишнє середовище визначаються виразом: Qn = agxD (Tg-Te), (2.46) де а - коефіцієнт теплопередачі від газу до навколишнього про середовище; D діаметр
 11. 1. 9 Короткі висновки.
  для вирішення, інші описують лише то конкретну установку або сушку конкретної речовини. Таким чином, вибір прийнятною математичної моделі грунтується на тому, що вона повинна бути найбільш загальної, а також не занадто складною для вирішення. Для поліпшення роботи сушильної установки оптимізація управління повинна здійснюватися за критерієм мінімуму енергетичних витрат на технологічний
 12. Янюк Ю. В.. Математичне моделювання та оптимізація процесів сушіння сипучих матеріалів в сушильній установці барабанного типу / Дисертація / Петрозаводськ, 2003

 13. ДОДАТОК 2 ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ АНАЛІТИЧНОГО РІШЕННЯ МОДЕЛІ (3.1) З ідентифікували КОЕФІЦІЄНТАМИ ПРИ РІЗНИХ значень вхідних вологість і температура СУШКИ «5
  З 5 OS 1-Ч; Довжина, м-Експеримент Модель
 14. Удосконалення моделювання економіки регіону
  рівнянь регіональної міжгалузевої моделі, відображення в них взаємозалежностей між матеріальними і фінансовими потоками, побудови моделі платіжного балансу регіону. Важливим напрямом вдосконалення регіонального моделювання є вивчення соціально-економічної динаміки, зокрема структурних і циклічних змін. Це передбачає перехід від статичних моделей до