Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика , обчислювальна техніка і управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяКонфліктологія → 
« Попередня Наступна »
Ємельянов С.М.. Практикум з конфліктології - 2-е вид., Доп. і перераб. - СПб.: Пітер. - 400 с: ил., 2004 - перейти до змісту підручника

Управління глобальними конфліктами

Процес управління глобальними конфліктами зводиться до їх прогнозуванню та своєчасному запобіганню. Суб'єктами такого управління є окремі держави, союзи держав, міжнародні організації та громадські рухи. Але слід зауважити, що відсутність єдиного суб'єкта управління глобальними конфліктами в світовій спільноті не дозволяє ефективно вирішувати багато проблем планетарного характеру. У зв'язку з цим здається розумною ідея створення всесвітньої координаційної центру з глобальних проблем сучасності, який об'єднував би зусилля всіх держав і світової громадськості в боротьбі за безпеку нашої цивілізації.

Об'єктивну основу прогнозування глобальних конфліктів складають життєво важливі суперечності, з якими зіткнулося людство в процесі свого соціально-культурного розвитку в середині XX століття. Найбільш значущими з них є: а) протиріччя в системі «суспільство-природа» або «людина-природа», б) суперечності між розвиненими і країнами, що розвиваються, в) протиріччя між ядерними державами у сфері військово-політичних відносин; г) демографічні протиріччя.

Особливу небезпеку планетарного характеру сьогодні представляє міжнародний тероризм, який в умовах современног про техногенного розвитку та розвитку засобів збройної боротьби несе реальну загрозу миру і всьому людству.

Запобігання глобальних конфліктів зводиться до адекватного вирішенню протиріч планетарного характеру. У даному випадку мова йде про дозвіл глобальних проблем сучасності.

Перш за все слід зазначити, що дозвіл таких проблем можливе лише на основі об'єднання всього людства перед обличчям нової катастрофи. У цьому сенсі об'єднані зусилля людей всього світу повинні бути спрямовані на вирішення цілого ряду проблем, які самі по собі носять філософський характер. Найбільш значущими з них є:

- Забезпечення мирних умов співіснування всіх народів планети, скорочення військових витрат, ліквідація зброї масового ураження.

-

Подолання соціально-економічної та культурної відсталості країн і створення для них рівних умов і можливостей в єдиному цивілізаційному процесі розвитку. -

Зміна характеру екологічної діяльності людини, формування нової екологічної культури у широких верств суспільства. -

Розробка взаимосогласованной міжнародної політики щодо забезпечення демографічної безпеки. -

Управління процесом розвитку науки і техніки, освіти і культури на основі всебічного передбачення я соціальних наслідків цього процесу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Управління глобальними конфліктами "
 1. Тема 11. Конфлікти в суспільстві
  управлінські причини конфліктів в організації. Соціально-психологічні та соціально-культурні джерела конфліктів в організації. Основні способи управління конфліктами в організації. Тема 13. Конфлікти в сім'ї Сім'я як осередок суспільства та її соціальні функції. Структура сімейних відносин. Відносини між подружжям. Відносини в системі: «батьки-діти», «подружжя та їх
 2. Тема 2. Характеристика конфлікту як соціального феномена
  управління конфліктами Поняття управління конфліктом. Управління конструктивними і деструктивними конфліктами. Основний зміст управління конфліктом: прогнозування, попередження, стимулювання, регулювання і дозвіл. Динаміка конфлікту і зміст управління ім. Джерела прогнозування конфлікту. Шляхи попередження конфлікту. Вимушені і превентивні форми
 3. Контрольний тест
  управління регіональними конфліктами становлять: а) норми міжнародного права; б) конституційні норми і правові акти державного рівня; в) регіональні та муніципальні закони; г) тільки норми міжнародного права, конституційні норми і правові акти державного рівня; д) всі правові акти, що регламентують функціонування суб'єктів соціального
 4. На шляху до глобального: частина 1
  глобальній перспективі », або« глобальному свідомості ». Більшість підходів у рамках «нової парадигми» наголошують, що ми сьогодні живемо в планетарної мережі, і нам необхідна глобальна системна карта, на якій ми могли б бачити цю глобальну територію. КУ: Єдина карта глобального простору - це одне, а картограф, здатний накреслити таку карту, - зовсім інше. Глобальна
 5. Попередження і дозвіл управлінських конфліктів
  управління, в якому зріє або виник конфлікт, або керівнику вищої ланки. У цьому полягає одна з особливостей процесу попередження та разр ешеніем управлінських конфліктів. З метою попередження управлінських конфліктів керівнику будь-якого рангу важливо налагодити зворотний зв'язок з усіма ланками управленія1211, а також з усіма об'єктами управління. Це перша необхідна умова
 6. Тема 15. Глобальні та регіональні конфлікти
  глобальних і регіональних конфліктів є однією з складних і недостатньо розроблених в конфліктології. Вона виходить за рамки соціології конфлікту і безпосередньо пов'язана з глобальними проблемами сучасності, які за своєю суттю є філософськими. У настою щей темі ми розглянемо суть і деякі особливості глобальних і регіональних конфліктів. Матеріал для самостійного
 7. Регіональні конфлікти
  глобальними. З одного боку, вони виступають як одна з форм назріваючих глобальних конфліктів, а з іншого - можуть прискорювати процес дозрівання таких конфліктів. Наприклад, локальні війни як регіональні конфлікти несуть загрозу виникнення світової ракетно - ядерної війни, яка за своїми масштабами з'явиться глобал ьной катастрофою. Крім того, локальні війни істотно загострюють екологічну
 8. Контрольний тест
  управління конфліктами включає: а) прогнозування; попередження (стимулювання); регулювання; дозвіл; б) прогнозування; попередження (стимулювання); дозвіл; в) прогнозування; регулювання; дозвіл; г) прогнозування; аналіз; попередження; дозвіл; д) аналіз конфліктної ситуації; прогнозування; попередження; дозвіл. 3.
 9. Контрольний тест
  управління; низька компетентність керівника; сильний вплив негативно спрямованих мікрогруп і їх лідерів? а) конфлікт між керівництвом і колективом, б) конфлікт між лідером і мікрогруп; в) конфлікт між адміністрацією і персоналом; г) конфлікт між рядовим співробітником і колективом; д) конфлікт між підрозділами всередині організації. 7. Для яких конфліктів
 10. Тема 5. Теорії поведінки особистості в конфлікті
  управління емоціями в переговорному процесі. Д. Скотт і її технології управління емоціями («заземлення», «візуалізація», «проектування», «очищення аури»). Правила самоконтролю емоцій (емоційна витримка; раціоналізація емоцій і підтриманий ие високої самооцінки) та їх застосування в переговорному процесі. Маніпулятивні технології в переговорному процесі. Технології стратегій і тактик в
 11. Тема 8. Внутріособистісні конфлікти
  конфлікту і його особливості. Внутрішньоособистісний конфлікт і боротьба мотивів. Основні психологічні концепції внутрішньоособистісних конфліктів. Проблема внутрішньоособистісних конфліктів у поглядах 3. Фрейда. Теорія комплексу неповноцінності А. Лодер. Вчення про екстраверсії і інтроверсії К. Юнга. Концепція «екзистенціальної дихотомії» Е. Фромма. Теорія психоаналітичного розвитку Е. Еріксона. Мотиваційні
 12. Контрольний тест
  управління ними; в) будь-які зіткнення; г) механізми поведінки особистості в конфлікті і технології переговорного процесу з вирішення конфлікту; д) закони протиборства суб'єктів соціального взаємодії. 10. Який з наведених методів відноситься до групи методів управління конфліктами: а) соціологічний метод; б) метод тестування; в) метод картографії;