Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяЗагальна психологія → 
« Попередня Наступна »
Горбунова М.Ю., Ножкина Т.В. . Шпаргалка по психології: Відповіді на екзаменаційні квитки. - М: Аллель-2000 - 64 с. - (Повний залік)., 2005 - перейти до змісту підручника

86. ВЧЕННЯ ЯК ДІЯЛЬНІСТЬ. ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗМІСТ І СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Навчання як процес являє собою цілеспрямоване, організоване за допомогою спеціальних методів і різноманітних форм активну навчальне взаємодія вчителів та учнів.

Процес навчання має чітку структуру. Її ведучим і головним елементом є мета. Загальна і головна мета педагогів являє собою спосіб передачі дітям сукупності знань, умінь і навичок, розвитку розумових сил учнів. Педагог постійно ставить перед собою приватні задачі по забезпеченню глибокого засвоєння школярами конкретної суми знань, умінь і навичок.

Психолого-педогогіческого значення мети полягає в тому, що вона організовує і мобілізує творчі сили вчителя, допомагає відбирати і вибирати найбільш ефективні змісту, методи і форми роботи. У навчальному процесі мета «працює» найбільш інтенсивно, коли її добре уявляє собі не тільки педагог, але й діти. Роз'яснення цілей навчання дітям є потужним стимулом їх пізнавальної діяльності і всього процесу навчання.

Структурним елементом навчального процесу, навколо якого розгортається педагогічна дія, що представляє собою взаємодію його учасників - викладачів та учнів - є вміст соціального досвіду, засвоюваного дітьми.

У змісті проявляється найважливіше педагогічне протиріччя: між величезними Хзапасамі суспільно-історичної інформації

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "86. ВЧЕННЯ ЯК ДІЯЛЬНІСТЬ. ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗМІСТ І СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ"
 1. 49. ВЧЕННЯ ЯК ВИД ДІЯЛЬНОСТІ
  вчення носить виховує характер. У процесі навчання формується особистість учня: її спрямованість, вольові риси характеру, здібності і т. д. За час навчання в школі дитина проходить тривалий шлях розвитку. У початкових класах він опановує основами грамоти, доступними йому природничо та історичними знаннями, а також елементарними формами праці (обработ-
 2. 14. Молодшого шкільного віку
  вчення будується таким чином , що словесно-логічне мислення отримує переважний розвиток. Якщо в перші два роки навчання діти багато працюють з наочними зразками, то в наступних класах обсяг такого роду занять скорочується. Образне мислення все менше і менше виявляється необхідним у навчальній діяльності. Наприкінці молодшого шкільного віку проявля-\ / ються індивідуальні
 3. 86. Молодший шкільний вік
  як суспільно виробленої системі. Підпорядкування правилам формує у дитини вміння регулювати свою поведінку і тим самим більш високі форми довільного управління ім. Навчальна діяльність має наступну структуру: 1) навчальні завдання, 2) навчальні дії; 3) дія контролю; 4) дія оцінки. Ця діяльність пов'язана насамперед із засвоєнням молодшими школярами
 4. Е.Б. Старовойтенко. Психологія особистості в парадигмі життєвих відносин: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - М.: Академічний Проект; Трикста. - 256 с., 2004

 5. 50. МОТИВАЦИИ НАВЧАННЯ
  якого-небудь конкретного навчального мотиву є спрямованість свідомості школяра не лише на результат навчальної діяльності, але й на способи його досягнення. У процесі шкільного навчання формуються і змінюються мотиви навчання: 1) в перші роки шкільного навчання нерідко мотивом є не г або інтерес до знань, а прагнення
 6. Дралін А. І.. Зовнішньоекономічна діяльність: навчальний посібник / А. І. Дралін, С. Г. Міхньова. - Вид. 2-е, перераб. і доп. - Пенза: Інформаційно-видавничий центр ПГУ, 2006. - 127 с., 2006
  діяльність », які включають короткий зміст лекцій, плани семінарських занять, теми курсових робіт і рекомендації до їх виконання, тести, екзаменаційні питання. Матеріали викладені в компактній формі з використанням логічних таблиць, схем, малюнків. Посібник підготовлено на кафедрі «Економічна теорія і світова економіка» Пензенського державного університету. Рекомендується для
 7. 88. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
  вчення, гурток. Кожна форма набуває конкретної структуру, специфічні риси й особливості залежно від змісту навчальної роботи і віку учнів. Форма навчання в педагогічній практиці нерідко приходить у протиріччя з вмістом. Різноманітний навчальний матеріал залежно від його особливо-О) стей вимагає гнучких, рухомих форм організації СО пізнання. Органічним елементом
 8. Ємельянов С.М.. Практикум з конфліктології - 2-е вид., Доп. і перераб. - СПб.: Пітер. - 400 с: ил., 2004

 9. Тема 8. Внутріособистісні конфлікти
  діяльності: менеджера, юриста, соціального працівника, фахівця PR, психолога, п едагога та ін Тема 9. Міжособистісні конфлікти Поняття міжособистісного конфлікту і його структура. Основні підходи у вивченні міжособистісних конфліктів. Мотиваційний підхід М. Дойча і Г. Макклінтона. Когнітивний підхід. Діяльнісний підхід. Організаційний підхід і ін Сфери прояви міжособистісних
 10. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  діяльність підприємства: підручник для вузів / під ред. Л. Є. Стровский. - М., 2001. - 847 с. Герчикова, І. Н. Міжнародне комерційне справа: підручник / І. Н. Герчикова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 671 с. Дегтярьова, О. І. Зовнішньоекономічна діяльність: навчальний посібник / Дегтярьова О. І. [та ін]. - М.: Справа, 1999. - 320 с. Додаткова література Герчикова, І. Н. Міжнародне комерційне
 11. 27. Поняття про діяльність
  яким видом праці займається. Без активності, що виражається в діяльності, неможливо розкриття багатства духовного життя людини: глибини розуму і почуттів, сили уяви і волі, здібностей і рис характеру. Діяльність - категорія соціальна. Тваринам доступна лише життєдіяльність, що виявляється як біологічне пристосування організму до вимог навколишнього середовища. Для
 12. 56. Навчальна діяльність
  як кубики, з якими можна маніпулювати. Всі вони абстрактні, теоретичності. Предмети науки і предмети культури - це особливі предмети, з якими треба навчитися діяти. Парадокс навчальної діяльності полягає в тому, що, засвоюючи знання, дитина сама нічого в цих знаннях ме-няет. Предметом змін у навчальній діяльності впер ше стає сама дитина, сам суб'єкт, здійснюю-щий цю