НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяВікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Солоділова О. П.. Шпаргалка з вікової психології: навч. посібник. - М.: ТК Велбі. - 56 с., 2006 - перейти до змісту підручника

76. Навчально-професі! ОІММая діяльність як провідний вид діяльності старшокласника

В юності людина прагне до самовизначення як особистість і як людина, включена в суспільне виробництво, в трудову діяльність. Пошук професії-найважливіша проблема юності. Основою для адекватного професійного вибору є формування пізнавальних інтересів та професійної спрямований-ності особистості.

Інтереси, які досягли високого рівня розвитку, являють собою основу для формування професійної спрямованості особистості та адекватного, зрілого професійного вибору. Професійна спрямованість має достатньо виражену статеву специфіку: у хлопчиків частіше зустрічається технічна спрямованість, у дівчаток - соціальна та художня.

Етапи становлення професійного самовизначення

Перший етап - дитяча гра, в ході якої дитина програє різні професійні ролі.

Другий етап - підліткова фантазія, коли підліток бачить себе у мріях представником привабливою професії.

Третій етап - попередній вибір професії (підліток і юнак), види діяльності сортуються і оцінюються з точки зору інтересу, а потім з точки зору цінностей.

Четвертий етап - практичне ухвалення рішення, власне вибір професії - включає два головні компоненти: визначення рівня кваліфікації будуще-ми. Деякі старшокласники плавно і безперервно просуваються до переломного моменту життя, а потім відносно легко включаються в нову систему відносин. Можливі й різкі, стрибкоподібні зміни, які завдяки добре розвиненій саморегуляції не викликають складнощів у розвитку.

Вибір професії та типу навчального закладу неминуче диференціює життєві шляхи юнаків та дівчат, закладає основу їх соціально-психологічних та індивідуально-психологічних відмінностей. Навчальна діяльність стає навчально-професійної, реалізує професійні та особистісні устремління юнаків і дівчат. Провідне місце у старшокласників займають мотиви, пов'язані із самовизначенням і підготовкою до самостійного життя, з подальшим утворенням і самоосвітою. рессіі поводяться як «тривожні», швидко втомлюються, знижується творча активність. При гарному настрої - як гіпертімние.

7. Демонстративне ™. Люди, у яких сильно виражений егоцентризм, прагнення бути постійно в центрі уваги («нехай ненавидять, лише б не були байдужими»). Схильні носити яскравий, екстравагантний одяг.

8. Збудливість. Схильність до підвищеної імпульсивної реактивності у сфері потягу.

9. Дістімічний. Схильність до розладів настрою. Протилежність гипертимности. Настрій знижений, песимізм, похмурий погляд на речі, втомлюємо, воліє самотність.

0. Екзальтованість. Схильність до афективної екзальтації (близько до демонстративне ™, але там через характер, а тут йдуть ті ж прояви, але на рівні емоцій, тобто від темпераменту). го праці, обсягу і тривалості необхідної підготовки до нього, тобто вибір конкретної спеціальності. Однак орієнтація на вступ до вузу формується раніше, ніж дозріває вибір конкретної спеціальності.

Важливу роль у прийнятті рішення відіграє оцінка своїх об'єктивних можливостей - матеріальних умов сім'ї, рівня навчальної підготовки, стану здоров'я і т.

п.

Найважливішими психологічними передумовами успішного професійного самовизначення є сформований інтелектуальний потенціал, адекватна самооцінка, емоційна зрілість і саморегуляція особистості.

Характерне придбання ранньої юності - формування життєвих планів. Життєвий план як сукупність намірів поступово стає життєвою програмою, коли предметом роздумів виявляється не тільки кінцевий результат, а й способи його досягнення. Головне протиріччя життєвої перспективи юнаків і дівчат - недостатня самостійність і готовність до самовіддачі заради майбутньої реалізації своїх життєвих цілей. Індивідуальний стиль діяльності, по визна-

лению Е. А. Клімова, є «індивідуально-своєрідна система психологічних засобів, до яких свідомо чи стихійно вдається людина з метою найкращого зрівноважування своєї (типологічно обумовленої) індивідуальності з предметними, зовнішніми умовами діяльності ». У пізнавальних процесах він виступає як стиль мислення, тобто стійка сукупність індивідуальних варіацій у способах сприйняття, запам'ятовування і мислення, за якими стоять різні шляхи придбання, накопичення, переробки та використання інформації (Коган Н.).

Розвиток різних навчальних умінь при роботі з текстами, літературою, відпрацювання формально-логічних операцій і т. п. дає можливості інтелектуального просування в юнацькому віці.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 76. Навчально-професі! ОІММая діяльність як провідний вид діяльності старшокласника "
 1. Шкали опитувальника ВРР для батьків дошкільнят та молодших школярів 1.
  Старшокласників (100 чол.) Шкали опитувальника Процентної 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 7 5 10 10 11 9 7 9 9 7 20 10 6 11 11 19 11 10 11 11 11 30 11 8 13 12 14 12 11 11 12 13 40 12 9 14 12 15 13 12 12 13 15 50 13 10 15 14 16 14 13 13 15 17 60 14 12 15,5 16 18 15 14 14 16 17 70 16 13 16 , 5 17 19 16 15 15 18 18 80 17 14 18 19 20 18 17 16 19 20 90 18 15 19 20 21 19 18 17 22 21 100 22 18 22 24 21 24 24 21
 2. 75 . Когнітивні ізмененм.ЮНОСТІ
  навчальної діяльності в школі. Розумовий розвиток старшокласника полягає не стільки в накопиченні умінь і зміні окремих властивостей інтелекту, скільки у формуванні індивідуального стилю розумової діяльності. С
 3. 86. Молодший шкільний вік
  навчальна діяльність. З моменту вступу дитини до школи вона починає опосередковувати всю систему його відносин. Один з її парадоксів полягає в наступному: будучи громадської за своїм змістом, змістом і формою, вона разом з тим здійснюється суто індивідуально, а її продукти є продукти індивідуального засвоєння. У процесі навчальної діяльності дитина освоює знання і
 4. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  підручник для вузів / під ред. Л. Є. Стровский. - М., 2001. - 847 с. Герчикова, І. Н. Міжнародне комерційне справа: підручник / І. Н. Герчикова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 671 с. Дегтярьова, О. І. Зовнішньоекономічна діяльність: навчальний посібник / Дегтярьова О. І. [та ін]. - М.: Справа, 1999. - 320 с. Додаткова література Герчикова, І. Н. Міжнародне комерційне справа. Практикум: навчальний
 5. 37. Сенсорна організація особистості
  професій. Умови трудової діяльності призводять до того, що у людини складається система чутливості з виділенням провідного аналізатора. Система дистантних рецепторів не існує ізольовано від інших систем чутливості. В системі дистантной рецепції людини провідним рецептором зазвичай виступає зір. Його переважний розвиток гальмує прояв високих рівнів
 6. Дралін А. І.. Зовнішньоекономічна діяльність: навчальний посібник / А. І. Дралін, С. Г. Міхньова. - Вид. 2-е, перераб. і доп. - Пенза: Інформаційно-видавничий центр ПГУ, 2006. - 127 с., 2006
  навчальному посібнику наведено матеріали для вивчення дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність», які включають короткий зміст лекцій, плани семінарських занять, теми курсових робіт і рекомендації до їх виконання, тести, екзаменаційні питання. Матеріали викладені в компактній формі з використанням логічних таблиць, схем, малюнків. Посібник підготовлено на кафедрі «Економічна теорія і світова
 7. Які професії взаємопов'язані?
  Професії виявляються разом найчастіше; чи відбувається так, що певні типи респондентів схильні пов'язувати одні й ті ж професії; які кластери професій виявляються пов'язаними, і т.д. Сподіваємося, що майбутнє дослідження допоможе відповісти на ці питання. В умовах же даного дослідження побудова подібних таблиць вручну виявилося б непомірно трудомістким заняттям. Поверхневий огляд
 8. 33. Провідна діяльність t, в дитячому віці
  діяльності - безпосереднього емоційного спілкування ре-бенка і матері. Потреба в спілкуванні у дитини з'являється рано, приблизно на місяць, після кризи новонароджене ™. ! Комплекс пожвавлення при появі мами (або іншої близької людини, що доглядає за дитиною) покази-. кість виникнення
 9. 56. Навчальна діяльність
  навчальної діяльності полягає в тому, що, засвоюючи знання, дитина сама нічого в цих знаннях ме-няет. Предметом змін у навчальній діяльності впер ше стає сама дитина, сам суб'єкт, здійснюю-щий цю діяльність. Навчальна діяльність є така діяльність, яка повертає дитини на самого себе, вимагає рефлексії, оцінки того, «чим я був» і «чим я став». Навчальна діяльність
 10. 14. Взаємовідносини науки і суспільства в роботі Дж. БЕРКАНА «Наука в історії суспільства» -
  професію, - результат дуже недавнього розвитку. Тільки в XX зеке професія вченого стає порівнянної за значенням з більш старими професіями церковників і законників. Ця професія визнається також чимось відмінним, хоча і спорідненою, від тих професій медиків і техніків, які стають менш залежними від традицій і все більш переймаються наукою. Її крепнущіі союз зі спеціальними професіями
 11. В. Козирєв, К. Леонтьєв. Авторське право. Вступний курс. Козирєв В. Є., Леонтьєв К. Б. Університетська книга Рік; сторінках 256., 2007

 12. Дедюлін М.А.. Навчально-методичний комплекс з курсу «Естетика». Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004. - 136 с., 2004
  навчально-методичному комплексі дано рекомендації з підготовки студентів до семінарського заняття по курсу