НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяВікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Солоділова О. П.. Шпаргалка з вікової психології: навч. посібник. - М.: ТК Велбі. - 56 с., 2006 - перейти до змісту підручника

56. Навчальна діяльність

Навчальна діяльність - це діяльність, безпосередньо спрямована на засвоєння досягнень науки і культури, накопичених людством. Навчальні предмети не дані як кубики, з якими можна маніпулювати. Всі вони абстрактні, теоретичності. Предмети науки і предмети культури - це особливі предмети, з якими треба навчитися діяти.

Парадокс навчальної діяльності полягає в тому, що, засвоюючи знання, дитина сама нічого в цих знаннях ме-няет. Предметом змін у навчальній діяльності впер ше стає сама дитина, сам суб'єкт, здійснюю-щий цю діяльність. Навчальна діяльність є така діяльність, яка повертає дитини на самого себе, вимагає рефлексії, оцінки того, «чим я був» і «чим я став». Навчальна діяльність не дана в готовій формі, вона повинна бути сформована. Перша трудність полягає в тому, що мотив, з яким дитина приходить до школи, не пов'язаний з утриманням тієї діяльності, яку він повинен виконувати в школі. Процес навчання повинен бути побудований так, щоб його мотив був пов'язаний з власним, внутрішнім змістом предмета засвоєння. Мотив до про-громадської необхідної діяльності хоча і залишається як загальний мотив, але спонукати до вчення повинно той зміст, якому дитину вчать у школі, тобто необхідно 'сформувати пізнавальну мотивацію.

Структура навчальної діяльності з Д. Б. Ельконіну:

) мотивація навчання - система спонукань, яка змушує дитину вчитися, надає навчальної діяльності сенс;

2) навчальне завдання, тобто система завдань, при виконанні яких дитина освоює найбільш загальні способи дії; готовності до прийняття нової «соціальної позиції»-положення школяра, що має коло важливих обов'язків і прав, що займає інше, в порівнянні з дошкільнятами, особливе становище в суспільстві.

Вольова готовність до школи. Серйозної уваги вимагає і формування вольової готовності майбутнього першокласника. Адже його чекає напружена праця, від нього буде потрібно вміння робити не тільки те, що йому хочеться, а й те, що від нього зажадають вчитель, шкільний режим, програма.

До шести років відбувається оформлення основних елементів вольової дії: дитина способен'поставіть мета, прийняти рішення, намітити план дії, виконати його, проявити певне зусилля у разі подолання перешкоди, оцінити результат своєї дії.

Л. С. Виготський говорив, що готовність до шкільного навчання формується в ході самого навчання. Перехід до системи шкільного навчання - це перехід до засвоєння наукових понять, перехід від реактивної програми до програми шкільних предметів. мент - орієнтування в тому, що принесе дитині здійснення тієї чи іншої діяльності. Це - внутрішня орієнтація в тому, який сенс може мати для дитини здійснення діяльності - задоволення чи незадоволення від того місця, яке дитина займе у відносинах з дорослими або іншими людьми. Тут вперше виникає емоційно-смислова орієнтовна основа вчинку. Відповідно до поглядів Д. Б. Ельконіна, там і тоді, де і коли з'являється орієнтація на сенс вчинку, там і тоді дитина переходить у новий вік. 3) навчальні дії - ті, за допомогою яких засвоюється навчальна задача, тобто всі ті дії, які учень робить на уроці (специфічні для кожного навчального предмета та загальні);

4) дії контролю - ті дії, за допомогою яких контролюється хід засвоєння навчального завдання;

5) дія оцінки - ті дії, за допомогою яких ми оцінюємо успішність засвоєння навчального завдання.

На початкових етапах навчальна діяльність здійснюється у формі спільної діяльності вчителя і учня. Процес розвитку навчальної діяльності - це процес передачі від вчителя до учня окремих її ланок. Розвинена форма навчальної діяльності є така форма, в якій суб'єкт самостійно ставить перед собою завдання власної зміни. нести відповідальність за своє нове життя і сам організовувати її.

Таким чином, нова соціальна ситуація посилює умови життя дитини і виступає для нього як стрессо-генна. У кожної дитини, що надійшов до школи, підвищується психічна напруженість. Це відображається не тільки на фізичному здоров'ї, але і на поведінці дитини.

Успіхи дитини в освоєнні норм життя в нових умовах формують у нього потреба у визнанні як в колишніх формах відносин, так і в навчальній діяльності. Характер адаптації до умов життя і ставлення до дитини з боку сім'ї визначають стан і розвиток почуття особистості. Змінюється статус дитини як у суспільстві, так і в сім'ї: він учень, відповідальна людина. Засвоювані школярем ефективні засоби спілкування в першу чергу визначають ставлення до нього оточуючих людей.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 56. Навчальна діяльність "
 1. 86. Молодший шкільний вік
  навчальна діяльність. З моменту вступу дитини до школи вона починає опосередковувати всю систему його відносин. Один з її парадоксів полягає в наступному: будучи громадської за своїм змістом, змістом і формою, вона разом з тим здійснюється суто індивідуально, а її продукти є продукти індивідуального засвоєння. У процесі навчальної діяльності дитина освоює знання і
 2. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  підручник для вузів / під ред. Л. Є. Стровский. - М., 2001. - 847 с. Герчикова, І. Н. Міжнародне комерційне справа: підручник / І. Н. Герчикова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 671 с. Дегтярьова, О. І. Зовнішньоекономічна діяльність: навчальний посібник / Дегтярьова О. І. [та ін]. - М.: Справа, 1999. - 320 с. Додаткова література Герчикова, І. Н. Міжнародне комерційне справа. Практикум: навчальний
 3. Дралін А. І.. Зовнішньоекономічна діяльність: навчальний посібник / А. І. Дралін, С. Г. Міхньова. - Вид. 2-е, перераб. і доп. - Пенза: Інформаційно-видавничий центр ПГУ, 2006. - 127 с., 2006
  навчальному посібнику наведено матеріали для вивчення дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність», які включають короткий зміст лекцій, плани семінарських занять, теми курсових робіт і рекомендації до їх виконання, тести, екзаменаційні питання. Матеріали викладені в компактній формі з використанням логічних таблиць, схем, малюнків. Посібник підготовлено на кафедрі «Економічна теорія і світова
 4. Дедюлін М.А.. Навчально-методичний комплекс з курсу «Естетика». Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004. - 136 с., 2004
  навчально-методичному комплексі дано рекомендації з підготовки студентів до семінарського заняття по курсу
 5. Е.Б. Старовойтенко. Психологія особистості в парадигмі життєвих відносин: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - М.: Академічний Проект; Трикста. - 256 с., 2004

 6. Н.І. Лапін. ЕМПІРИЧНА СОЦІОЛОГІЯ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ. Навчальний посібник., 2004
  навчальний посібник підготовлено як складова частина проекту "Школи і напрямки емпіричних досліджень у соціології", підтриманого НФПК в рамках інноваційної програми розвитку освіти. Безпосередній предмет даного посібника складають західноєвропейські школи емпіричної
 7. Н. В. Мотрошилова. Історія філософії: Захід-Росія-Схід (книга друга), 1996

 8. Жуков В.І.. Настільна книга соціального працівника. Навчально-методичний посібник під загальною редакцією академіка, 2008

 9. Матвейчук В.В.. Вибухова справа (Увага, вибух): Навчально-практичний посібник. - М.: Академічний Проект. -512 С., 2005

 10. Н. В. Мотрошилова і проф. А. М. Руткевич. Історія філософії: Захід-Росія-Схід (книга третя: Філософія XIX - XX ст.). 2-е вид. - М.: «Греко-латинський кабінет» Ю. А. Шічалін. - 448 с., 1999

 11. Н. В. Мотрошилова і проф. А. М. Руткевич. Історія філософії: Захід - Росія - Схід (книга четверта: Філософія XX в.). 2-е вид. - М.: «Греко-латинський кабінет» Ю. А. Шічалін. - 448 с., 2003

 12. Л. А. Колоцей, М. Я. Колоцей, М.В.Мартен, І. Д. Бєльська. Всесвітня історія новітнього часу: Навчальний посібник. Ч. 1 - 1917 - 1945 роки. - Гродно: ГрГУ, 2002. - 226 с., 2002
  Навчальний посібник являє короткий виклад Всесвітньої історії новітнього часу. В основі авторського підходу - аналіз вузлових програмних питань радянської історії та новітньої історії країн Європи, Азії та США. Історичний матеріал аналізується комплексно: розвиток економіки країн, їх внутрішньополітичного життя, міжнародного
 13. В. Козирєв, К. Леонтьєв. Авторське право. Вступний курс. Козирєв В. Є., Леонтьєв К. Б. Університетська книга Рік; сторінках 256., 2007