НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяВікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Солоділова О. П.. Шпаргалка з вікової психології: навч. посібник. - М.: ТК Велбі. - 56 с., 2006 - перейти до змісту підручника

82. Праця як провідна діяльність періоду зрілості

Становлення особистості як суб'єкта пізнання, праці і спілкування протікає в часі і здійснюється протягом усього життєвого циклу людини під впливом чинників, що прискорюють, що уповільнюють або затримують розвиток.

У зрілості, дорослості провідним видом діяльності є праця який надає розвиваюче вплив на особистість в сукупності з такими факторами, як вік і освіту. Що впливають на людину фактори самі схильні до змін. Інтенсивність впливу різнорідних явищ на психофізіологічні функції і психічні процеси змінюється в ході онтогенезу.

Плідною є ідея Б. Г. Ананьєва про двухфаз-ності у розвитку психофізіологічних функцій, заклю чающие у співвідношенні моментів наростання їх «працездатності» в ході дозрівання і спеціалізації під впливом умов життя і діяльності. Перша фаза розвитку психофізіологічних функцій являє собою фронтальний прогрес у розвитку функцій від народження до віку зрілості (ранньої та середньої), друга - спеціалізацію тих же функцій в зрілості. У процесі розвитку спостерігається не тільки наростання потенційних можливостей функцій, а й зниження їх «працездатності» або відносна стабілізація.

Двофазними розвитку психічних функцій у різні періоди життя дорослої людини проявляється по-різному. Для ранньої зрілості (8-25 років) властиві посилений розвиток психічних функцій, їх фронтальний прогрес. Найбільше оптимальних точок підйому Г ^ о ^>

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "82. Праця як провідна діяльність періоду зрілості"
 1. ПРАЦЬОВИТІСТЬ
  труд все перетруть »« Хто не працює, той не їсть »« Чесна праця - велике достоїнство людини »« Людина славен плодами своєї праці ». «Вільна праця вільних людей веде до вдосконалення людини і суспільства». {Foto21} Картина Пітера Брейгеля «Косовиця» (1565) Ця картина - символ краси селянського працьовитості. ЛІНЬ, неробство, дармоїдство - мати пороків людських. {Foto22}
 2. ПОНЯТТЯ МОРАЛЬНОГО БОРГУ
  працьовитим, виконавчим, акуратним, дбайливим по відношенню до близьких і нужденним в його увагу. (Гегель. Вчення про борг або мораль. В 2 т.-М., 1973.-Т.
 3. 29. Види діяльності
  працю. Вони розрізняються за кінцевими результатами (продукту діяльності), з організації, за особливостями мотивації. Основним видом діяльності людини є праця. Кінцевий результат праці - створення суспільно значущого продукту. Це може бути урожай, вирощений фермером, сталь, виплавлена ??сталеваром, наукове відкриття вченого, урок, проведений вчителем . Гра не створює
 4. 37. Сенсорна організація особистості
  трудової діяльності людини велике значення має виділення провідної афферен-тації в системі дистантних рецепторів: зорового, слухового, нюхового, а також контактних: дотику і смаку. Високий розвиток чутливості необхідно в будь-якому працю. Так, високий розвиток кінестезичної і тактильної чутливості значно полегшує фізичну працю, роблячи рухи більш
 5. 84. Вік і праця
  працю (наприклад, робітник - винахідник). Ціннісні орієнтації людини залежать від вік-ного фактора. Так, до 25 років велика роль у развітііздесь у рівні розвитку пам'яті і мислення. Фронтальний прогрес протікає в цей період в умовах відносної самостійності функціонування пам'яті, мислення та уваги, про що свідчить невелика кількість міжфункціональних зв'язків. Друга
 6. 85. Самореалізація людини
  як: людину оцінюють інші люди. Через оцінку його іншими людьми як особистості, індивідуальності, професіонала людина прагне мобілізувати себе на досягнення життєвих цілей, у чому велика роль належить вольовим якостям особистості. З віком орієнтація на оцінку іншими стає менше, особистість стає самодостатньою і самостійною. Приймати самостійно правильні
 7. 33. Провідна діяльність t, в дитячому віці
  якомога більш повно задовольнятися. Непо-безпосередніх-емоційне спілкування з дорослим со-здает у дитини радісний настрій і підвищує його активність, що стає необхідною основою для ' розвитку його рухів, сприйняття, мислення, мовлення. Що ж відбувається, якщо потреба у спілкуванні не задовольняється або задовольняється недостатньо? Діти, які опинилися
 8. 24. Періодизація психічного розвитку - Д. Б. Ельконіна
  як процес безперервної зміни діяльностей, причому на кожному віковому етапі виділяється «провідна діяч-ність», із засвоєнням структур якою пов'язані найголовніші психологічні новоутворення даного віку. Всередині системи провідної діяльності Д. Б. Ельконін об-, наружіваться приховане діалектичне протиріччя між двома аспектами провідної діяльності -
 9. Ориентальная (Східна) етика і її колорит
  як історико-філософська наука сприяє діалектичному пізнання етнопсихологічних особливостей поведінки особистості і суспільства. Світська етика визначає норми раціональної поведінки в суспільстві, вчить принципам морального виміру особистості і суспільства. Моральний вимір особистості визначається мірою панування розумного людської свідомості над тими чи іншими бажаннями. Міра розумного
 10. Ростоу Уолт Уітмен (р. 1916)
  праці: «Стадії економічного зростання»
 11. ГОЛОВНИЙ ТРУД КАНТА
  ГОЛОВНИЙ ТРУД