Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаЗовнішньоекономічна діяльність → 
« Попередня Наступна »
Н. Н. Любимов. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ, 1957 - перейти до змісту підручника

Три функції світових грошей

По-перше, золото у функції світових грошей виступало як загальний платіжний засіб, по-друге , як загальний купівельний засіб і, по-третє, в певних випадках було абсолютною матеріалізацією громадського богатства1.

Розглянемо послідовно використання світових грошей у зазначених вище трьох функціях.

У функції загального платіжного засобу золото, а в XIX в. (До 70-х років) і срібло використовувалися для врівноваження платіжних балансів між країнами. Наприклад, якщо платіжний баланс Англії чи якоїсь іншої країни за відомий період часу - рік, квартал, місяць - мав від'ємне сальдо, тоді ця країна покривала різницю між її витратами за кордоном і її надходженнями з-за кордону золотом (але в той час також і сріблом, особливо у відносинах з країнами Сходу). Золото, отже, використовувалося як знаряддя міжнародних розрахунків і засіб урівноваження міжнародних балансів. У другій своїй функції світові гроші ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ як загальний купівельний засіб. Якщо обмін між раз-особистими країнами з тих чи інших причин раптово порушується, то у однієї країни виникає необхідність покрити свою заборгованість іншій країні вивезенням та реалізацією золота. ДОПУСТИМО, ЩО АНГЛІЯ закупила велику кількість товарів в США, а США різко скоротили свої закупівлі в Англії, і, отже, в даний момент традиційно складалися співвідношення в торгівлі між цими двома країнами виявилися порушеними. Тоді країна-боржник зобов'язана покрити негативне сальдо її платіжного балансу світовими грошима в ролі загального купівельного засобу. Мова йде саме про раптово виявили розриві між вартістю товарів, що поставляються країнами одна одній, і ця особлива склалася для даної країни ситуація змушує її покрити утворилося негативне (пасивне) сальдо вивезенням золота, як загального купівельного засобу.

Деякими країнами, що виробляють золото у великих кількостях, воно використовується в якості одного з експортних товарів (особливо найбільшим виробником золота в капіталістичному світі - Південно-африканським Союзом).

Нарешті, коли перенесення багатства з однієї країни в іншу потрібно не в товарній, а в грошовій формі-в цих випадках золото виступає у третій функції світових грошей, тобто як абсолютно суспільна матеріалізація багатства.

На початку другої світової війни (у 1940 році) Англія і Франція надали позику Туреччини в натуральній формі, передали Турецькому Національному банку 55 т золота. Вартість цих 55 т в той час дорівнювала 15 млн. ф. ст., виходячи з існуючої в Лондоні офіційної ціни на золото (168 шилінгів за одну тройську унцію) 73. У походила гострій боротьбі за збереження свого впливу на Балканах в початковій стадії другої світової війни Англія і Франція передали це золото під приводом "зміцнення становища турецької ліри" і стабілізації грошового обігу Туреччини.

Виникає питання, чи є експорт золота і його реалізація за кордоном показником пасивності платіжного балансу даної країни. І, навпаки, чи є імпорт золота в дану країну показником активності ег платіжного балансу.

Експорт золота і його реалізація за кордоном дійсно служать показником пасивності платіжного балансу в тих випадках, коли золото виступає в першій функції світових грошей - як загального платіжного засобу для врівноваження міжнародних балансів. Якщо ж золото експортується країною, яка є його виробником (у значних кількостях), то такий вивіз золота сам по собі ще не є свідченням пасивності платіжного балансу.

"Благородні метали представляють собою міжнародне купівельний засіб для виробляють золото і срібло країн, де вони представляють собою безпосередній продукт і товар, а не перетворену форму товару" 74, - писав К. Маркс.

Ці країни МОЖУТЬ також епізодично купувати золото за кордоном. Такі окремі КУПІВЛІ золота країною, його виробляє, не можуть розглядатися як показник активності її платіжного балансу.

Це ще раз підтверджує положення, що про активність чи пасивності платіжного балансу країни імпорт або експорт золота будуть свідчити лише в тих випадках, коли дана країна не є великим виробником золота і коли золото використовується в його функції платіжного кошти.

Це положення можна ілюструвати ще наступним фактом. У ряді країн, де видобуток золота велика, освіта золотих резервів спирається на внутрішній видобуток, а не на імпорт золота з-за кордону. Такі міжнародні пересування світових грошей з країни в країну в капіталістичному світі визначаються стихійними чинниками, а не який-небудь "планової організацією" розподілу золота між капіталістичними країнами.

У період домонополістичного капіталізму золото розподілялося між окремими капіталістичними країнами відносно рівномірно. Ще не було того зосередження золотих пірамід в небагатьох країнах, яке відбувалося в період загальної кризи капіталізму.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Три функції світових грошей "
 1. Основні соціальні функції мистецтва
  функціонально. Перерахуємо і дамо коротку характеристику функцій мистецтва, які взаємопов'язані, у зв'язку з тим, що твори мистецтва існують як цілісний феномен. суспільно-перетворююча та компенсаторна функції (мистецтво як діяльність і як розрада); пізнавально-евристична функція (мистецтво як знання та просвіта); художньо-концептуальна функція (мистецтво як
 2. Ознаки підриву золотої валюти в епоху імперіалізму
  три окремих капіталістичних країн і до сфери їхніх міжнародних зв'язків. Капіталістичні держави приступили до поступового вилученню золота з каналів грошового обігу, що довгий час залишалося непоміченим широкими колами населення. Банкові квитки продовжували безперешкодно розмінюватися на ЗОЛОТУ монету. Золото можна було купувати і продавати в будь-яких кількостях, вивозити
 3. Пропозиція грошей.
  трім, як розраховуються М2 і МЗ в США. М2 включає ощадні і термінові дрібні вклади ( до 100 ТОВ дол.). Агрегат МЗ складається з М2 і великих строкових вкладів (понад 100 ТОВ дол.). Агрегат L включає як МОЗ, так і деякі види цінних паперів, які вважаються досить ліквідними (казначейські векселі та облігації, банківські акцепти і ін.) В економічній теорії під грошима традиційно
 4. 1. Загострення протиріч світового розвитку в 1930-і роки. Початок Другої світової війни
  світового розвитку в 1930-ті роки. Початок Другої світової
 5. 24.1. ГРОШОВИЙ РИНОК. ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ НА ГРОШІ. РІВНОВАГУ ГРОШОВОГО РИНКУ
  трім другу складову сукупного попиту на гроші, тобто попит на гроші як засіб збереження багатства. Кейнс називав його спекулятивним. Цей попит пояснюється тим, що частину своїх доходів населення заощаджує. Є три варіанти заощадження: зберігати їх в Кількість грошей Ц, * б a а А? Кількість грошей Р і с. 24.1. Попит на гроші для угод (а) і як засіб збереження
 6. Кредитні знаряддя міжнародних розрахунків
  функцію - погашати вимоги іноземних кредиторів, вирівнювати міжнародні баланси - у своєму безпосередньому фізичному вигляді , вагове золото виконує не так вже й часто. Крім золота, як дійсних грошей капіталістичного суспільства, міжнародним оборотом ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ним же винайдені кредитні знаряддя міжнародних розрахунків. В першу чергу слід назвати векселі і чеки.
 7. 31.4. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК Макроекономічна політика і обмінним курсом
  чати на спрощених моделях платіжного балансу і Манделла-Флемінга, що дозволить розкрити глибинні, сутнісні взаємозв'язки і передбачати наслідки макроекономічної політики для обмінного курсу. Р і с. 31.3. Залежність між поточним рахунком платіжного балансу і реальним обмінним курсом Модель платіжного балансу. Як відомо, чим вище реальний обмінний курс, тим дорожче стають товари
 8. ФУНКЦІЇ ЕТИКИ
  функція етики. «Любов до ближньому ». Функція нормалізації моралі та поведінки в суспільстві. Функція категоричної заборони морального і фізичного насильства над особистістю і суспільством. Функція позитивних взаємовигідних комунікацій (спілкувань). Функція граничної терпимості до чужих достоїнств і недоліків (смакам, ідеалам і т. д.) Функція єдності моралі і різноманіття звичаїв. Функція розумною
 9. Лінійний механізм стимулювання
  функція підприємства дорівнює різниці стимулів 1yi і витрат ji (yi, ri), тобто fi (l, yi) = lyi - ji (yi, ri). При гіпотезі слабкого впливу аналіз механізму стимулювання аналогічний аналізу механізму плати за ризик. Для того, щоб переконатися в цьому, досить порівняти цільові функції. Тому й висновки будуть аналогічні. А саме, якщо механізм призначення нормативу 1 і планованих рівнів
 10. 24.3. КРЕДИТ І ЙОГО ФОРМИ. СТВОРЕННЯ БАНКАМИ ГРОШЕЙ
  трім при наступних спрощеннях: норма обов'язкових резервів однакова для всіх банків і дорівнює 10% ; в балансових звітах банку відображаються тільки зміни; надлишкові резерви (вони дорівнюють різниці між загальними і обов'язковими резервами банку) банки використовують для видачі позики одній особі. Припустимо, людина вклала в банк А1000 дол. Тоді балансовий звіт банку, в якому за умовою відображаються
 11. 24.4. ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА: ЦІЛІ, ІНСТРУМЕНТИ, ТИПИ
  грошей, рівень процентних ставок, обсяг кредитів і т.д. На другому - зміни в даних факторах передаються в сферу виробництва, сприяючи досягненню кінцевих цілей. Інструменти грошово-кредитної політики. Ефективність грошово-кредитної політики значною мірою залежить від вибору ін-струмент (методів) грошово-кредитного регулювання. Їх можна розділити на загальні та селективні. Загальні
 12. 22.3. ІНФЛЯЦІЯ І АНТИІНФЛЯЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
  тріцательное сальдо зовнішньоторговельного і платіжного балансів, несприятлива кон'юнктура на світовому ринку, наприклад падіння цін на експортовані товари та зростання цін на імпортовану продукцію, а також збільшення зовнішнього боргу. До числа внутрішніх причин інфляції відносяться деформація народногосподарської структури, нарощування і одночасне падіння ефективності капіталовкладень, відставання
 13. 1.4. Моделі основних функцій організаційно-технічного управління
  чати процес управління з урахуванням того, що він містить безліч функцій перетворення інформації, що включає три відомих підмножини функцій: - {fo} - підмножина функцій, пов'язаних з обміном інформацією між ЛПР (передача сигналів оповіщення, текстової та графічної інформації, телефонні переговори), і функція обміну даними; - {fp} - підмножина рутинних функцій управління
 14. Особливості міжнародних розрахунків в епоху домонополістичного капіталізму
  три зазначені функції. У період загальної кризи капіталізму золоті запаси центральних банків виконують тільки одну функцію - СЛУЖИТИ резервом для міжнародних
 15. 23.1. ФІНАНСОВА СИСТЕМА ТА ЇЇ СТРУКТУРА
  три підприємств; по-перше, між підприємством в цілому і його структурними підрозділами; під -друге, між підприємством і працівником з приводу оплати праці; 5) грошові відносини між державними органами різних рівнів управління з приводу розподілу диференціальної ренти, фінансування природоохоронних заходів та ін; 6) грошові відносини між державою і
 16. 1.4. ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  лися виражаються пріоритети економічної стратегії і напрямки, способи, механізм функціонування суспільної системи. Програма економічних перетворень республіки визначена в "Основних напрямах економічного і соціального розвитку Республіки Білорусь до 2000 року". В якості головної стратегічної мети соціально-економічних перетворень в ній визначено: підвищення
 17. Прояв загальної кризи капіталізму у валютній сфері
  функціонувало більше в каналах внутрішнього обігу, але фірми і банки могли здійснювати операції з золотом, приймати на себе зобов'язання в міжнародній торгівлі з сплатою ваговим золотом за придбаний товар або надані ПОСЛУГИ. Користуватися такою системою золотої валюти фактично могли тільки банки і великі оптові фірми, що беруть участь в торгівлі товарами або дорогоцінними металами.