Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаХімічні наукиТехнологія силікатних і тугоплавких неметалічних матеріалів → 
« Попередня Наступна »
Черкасов, Андрій Вікторович. малоенергоємних технологія в'яжучих композицій з керованим розширенням на основі магнийсодержащих матеріалів / Дис. канд. техн. Наук / Білгород, 2006 - перейти до змісту підручника

Вимоги безпеки

2.1. Питома ефективна активність природних радіонуклідів н цсмстс не повинна бути більш 370 Бк/кг- при використанні в будівництві житлових, гро-# ських і виробничих будівель і ис більше 740 Бк / кг - у спеціальних цементах (тампонажних, дорожніх). 3.

Правила приймання

3.1. Приймання цементу-за ГОСТ 30515 4.

Методи випробувань

- Н 4.1. Визначення фізико-хімічних властивостей цементу проводять по 1'ОСТ 310.1-ГОСТ 310.4.

5 4.2. Хімічний аналіз клінкеру і цементу проводять за 1 'ОСТ 53X2 ТУ 57 3460-001-00282777-2004

4 березня. Масові долітрехкальціевого силікату, трехкалищевого алюмінату і че-тирехкальціевого алюмоферріга розраховують на основі результатів хімічного аналізу за відповідними формулами ГОСТ 22266.

Масову, частку оксиду магнію визначають за результатами хімічного аналізу клінкеру.

Визначення питомої ефективності радіонуклідів при необхідності проводять по ГОСТ 30108. - 5.

Транспортування та зберігання

5.1. Транспортування й зберігання цементу-за ГОСТ 30515. 6.

Гарантії виробника.

6.1. Виробник гарантує відповідність цементу требоваша цих технічних умов при дотриманні правил його транспортування і зберігання при постачанні у тарі - протягом 60 діб з дня відвантаження, а при постачанні навалом - на момент отримання цементу споживачем, але не більше 60 діб.

к.? v> / Погоджено: '

І . о. начальника ПТО

Сисоєва М.М. Началишк ВТК і лабораторії (ДП ^ ф, ^ Тимошенко JI.A. «Випалювання» епцов С.В.

. Розроблено: Керівник НДР БГП5 іОйГ.Шухова

. Коновалов В.М. ий виконавець НДР 1еркасовА.В.

Справжнім технологічним регламентом передбачається випуск - розширюється цементу, представляє собою продукт тонкого подрібнення портладвдементного клінкеру з добавкою гіпсу і обпаленої при 900 ° С

'? -?.' - '- ЦеЦен ^ ^ е; Е0Е1азначен для виготовлення розширюються і безусадочних бетонів-. розчинів загальнобудівельного призначення та виконання дорожніх і Тампонажшж робіт, '... ^ ц'. ::.; - - ''

'здійснюється согласнр утверждещрго ^ те ^ у відповідності з технологічною 1.2.

';. Випал ". -' містить не менше 64% MgO здійснюється 'в рекуператорних холодильниках обертової печі при контакті бруссітового щебеню: фракцією 5-25 мм з стають на охолодження клінкером з температурою на вході в рекуператор 950-1050 СС, на виході - 350 450 ° С. ';.

. - Ступінь дегідратації бруссіта не менше 80%

- Дозування бруссіта здійснюється з розрахунку 0,8-1 , 2% по MgO

i 1.3.

Бруссіг подається за тимчасовою схемою, що складається з завантажувального бункера і тічки, по якій бруссітовий щебінь самопливом подається на вхід лійок рекуператорів печі № 1. Що виходить суміш клінкеру і обпаленої бруссіта подається на загальний транспортер печей № 1 та № 2. Завантаження бункера здійснюється тельфером з ємності об'ємом 0,4-0,5 м3. 1.4.

Контроль за ступенем дегідратації бруссіта здійснюється шляхом визначення втрат при прожарюванні проб обпаленої бруссіта, що відбираються періодично на виході з рекуператорів. 1.5. Контроль за содержаніемнесвязанного оксиду кальцію (СаОсв) в печі

.

.. -

-. -?

ф? \ li6: - '-Клівер;-складаруетея' на очищену, заздалегідь підготовлену

скетдд'вошнк ^ н'жх. 8. ,

. - 'проводиться відповідно до діючої' тех1юлог1іеекойкй ^ й.; - - "-

- - :: ^ лОпитШйШеме ^ в окремий сйлос і;: відвантажується

-''. - ^ лV; Vчft - ''; 'л' \ '

. "йод%

- '"? -' 'jJ + -.? -? -.

? /" \ ^. ^ цементу проводять за ГОСТ

.. 1 тесту нормрьноШ ^ ^ см. для вимірювання лінійних

деформацій., з точністю до; 0, р1-мм в .3 ^ 7-ми і 28-й добовому віці,

міцність. За нульовий відлік 'фйшается; довжина балочки в. добовому віці; (після розфас] шовк &). г'-y ^ r :: -:. "

* '''"' ? 'ІТ.'. '?'? i'' <'/??' ''.

1.9. В ойьщшх цементахдополнітельно "контролюється вміст у) MgO. Етотпоказатель повинен порівнюватися; с, вмістом MgO в клінкерної складової (чистий клінкер з печі № 2 або відокремлений від бруссіта клінкер

. г? '

печі № 1). iv -' г "s

- - * - 'vfefv' '' '

.? Л-. -

й

.' <К '

$

? г?, - Vftv

i

УМ '

VR??-г.; *'

'- X 0. V

о

6

Глаениййф

ц ^ йггМй ^ сш! ^ --- ШШЖсоев ^

2005 Портландцемент з компенсованою усадкою

Тимчасові технічні умови

на дослідну партію - 1000 т ТУ 57 3460-001-00282777-2005 (вводяться вперше) Погоджено

Представник Замовника

Розроблено Бєлгородський технологічний

И

універсірз ^ йм. В.Г.Шухова Руков ^ і ^ ялина НДР

Коновалов В.М 2005р.

«»

&

Відповідальний виконавці НДР ^ "" ЗЧеркасов А.В. _Мішін Д. А.

Начальник ПТО

ВАТ «Теплоозерскій цементний завод»

Сисоєва Н.В.

шт. -

Ч1-- S \

\

Начальник ВТК і лабораторії ВАТ «Теплоозерскій. цеш ^ ний завод» sibх ^ Тимошенко J1.A. ТУ 57 3460-001-00282777-2005

Ці технічні умови на портландцемент з компенсованою усадкою для промислового і цивільного будівництва, що виготовляється на основі портландцементного клінкеру-і призначений для виготовлення безусадочних бетонів і розчинів загальнобудівельного призначення і виконання дорожніх і тампонажних робіт.

1. Технічні вимоги 1.1.

Основні параметри та характеристики 1.1.1.

Портландцемент з компенсованою усадкою (далі - цемент) повинен відповідати вимогам цих технічних умов та технологічним регламентом, затвердженим заводом виробником. 1.1.2.

Міцність цементу при стисканні у віці 28 діб повинна бути: -

для марки 400 - не менше 39,2 Мпа; -

для марки 500 - не менше 49,0 МПа. 1.1.3.

Лінійне розширення цементу в умовах водного зберігання в 28 добовому віці для зразків з цементного тіста нормальної густоти не повинно перевищувати 0,2%. Визначення лінійного розширення проводитися за методом ГОСТ 11052-74 Початковий відлік проводиться при вимірюванні свіжоприготованого зразка-балочки з цементного тіста нормальної густоти розміром (40x40x160) мм після I3 діб тверднення в повітряно-вологісних умовах . Наступні виміри проводять в 3х, 7й і 28й добовому віці зразків-балок водного твердіння. 1.1.4.

Цемент повинен показувати рівномірність зміни об'єму при випробу ванні зразків кип'ятінням у воді.

1.1.5.

Початок тужавлення цементу повинен наступати не раніше 45 хвилин, кінець - не пізніше 10 годин від початку замішування. 1.1.6.

Тонкість помелу цементу визначають за залишком на ситі з сіткою № 008 п <ГОСТ 6613. Залишок на ситі повинен бути не більше 15% від маси проби, яку просівають 1.1.7.

Масова частка ангідриду сірчаної кислоти (SO3 ) в цементі повинна бути hi менше 1,0 і не більше 3,0%. 1.2.

Вимоги до матеріалів

1.2.1. Матеріали, застосовувані при виробництві цементу, повинні удовлетво рять вимогам діючих стандартів або технічних умов на ці матеріа ли. ТУ 57 3460-001-00282777-2005 1.2.2. При виробництві цементу для регулювання термінів схоплювання застосовують гіпсовий камінь за ТУ 5743-001-002285043-2001р. Допускається застосовувати інші матеріали, що містять сульфат кальцію, за відповідною нормативною до-? кімнатці.

s .. r 1.2.3. Клінкер, який застосовують для виготовлення цементу, за хімічним і мі

нералогіческому складам, повинен відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 1.

Таблиця 1 Найменування показника Значення показника »Масова частка трехкальциевого силікату,%, не менше Масова частка трехкальциевого алюмінату,%, не більше Сума масових часток трехкальциевого алюмінату і че-тирехкальціевого алюмофериту,%, не більше Масова частка оксиду магнію не більше,%, не більше 55 8

22 травня 1.3 Упаковка та маркування 1.3.1. Упаковка та маркування цементу - по ГОСТ 30515-97. 2. Вимоги безпеки 2.1. Питома ефективна активність природних радіонуклідів в цемент не повинна бути більше 370 Бк / кг - при використанні в будівництві житлових, спільне! ських і виробничих будівель і не більше 740 Бк / кг - в спеціальних цементу (тампонажних, дорожніх). 3.

Правила приймання

Про «--- J» '-

3.1. Приймання цементу - по ГОСТ 30515 4.

Методи випробувань

Визначення фізико-хімічних властивостей цементу проводять за ГОСТ 310.1 ГОСТ 310.4.

Хімічний аналіз клінкеру і цементу проводять за ГОСТ 5382.

\

di

. ТУ 57 3460-001-00282777-2005

Масові частки трехкальциевого силікату, трехкальциевого алюмінату і че-тирехкальціевого алюмофериту розраховують на підставі результатів химиче

Р ського аналізу за відповідними формулами ГОСТ 22266.

Масову частку оксиду магнію визначають за результатами хімічного ана-v> лізу клінкеру.

^ ^ 4.5. Визначення питомої ефективності радіонуклідів при необхідності проводять по ГОСТ 30108. 5.

Транспортування та зберігання

5.1. Транспортування і зберігання цементу - по ГОСТ 30515. 6.

Гарантії виробника

6.1. Виробник гарантує відповідність цементу вимогам цих технічних умов при дотриманні правил його транспортування і зберігання при постачанні у тарі - протягом 60 діб з дня відвантаження, а при постачанні навалом - на момент отримання цементу споживачем, але не більше 60 діб.

Л лг

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Вимоги безпеки"
 1. Механізми обмеження ризику (квот)
  вимога до рівня безпеки, порушення яких веде до економічних санкцій (від штрафів до зупинки виробництва, заборони будівництва і т.д). Відповідні стандарти стосуються, в першу чергу, 80 застосовуваних технологій виробництва (будівництва), організаційно-технічних заходів щодо забезпечення безпеки виробництва. Норми і нормативи обмежують, як правило, гранично
 2. Бурков В.Н., Щепкін А . В.. Екологічна безпека. М.: ІПУ РАН, 2003. - 92 с., 2003
  безпекою. Основна увага приділяється технології розробки математичних моделей економічних механізмів зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій та пом'якшення їх наслідків . Для фахівців, що займаються питаннями регулювання та управління екологічною
 3. Висновок
  безпеку однієї держави неможливо забезпечити за рахунок безпеки інших, а насильство не може бути способом вирішення складних, заплутаних міжнародних
 4. механизом стимулювання підвищення рівня безпеки (зниження очікуваного збитку).
  безпеки (зниження
 5. Механізми оподаткування
  безпеки, наприклад, за лінійним законом m (y) = mo - py. Позначимо через По прибуток підприємства без урахування витрат на зростання рівня безпеки. Тоді залишкова або чистий прибуток (прибуток за вирахуванням податків) буде дорівнює f (y) = ( 1 - mo + by) [По - j (y)]. Зауважимо, що стимулювання зростання рівня безпеки за допомогою податкових механізмів на практиці може виявитися досить складним завданням,
 6. Конкурсні механізми
  вимоги до рівня систем управління промисловою безпекою (СУПБ) і здійснюється контроль за відповідністю рівня СУПБ цим вимогам. У цьому випадку під оцінкою ефекту розуміється зростання рівня СУПБ організації. На основі оцінок s1 і 11 визначаються переможці конкурсу, які й отримують необхідну фінансування. Розглянемо два види конкурсів. Простий конкурс Визначається ефективність
 7. Міжвідомча координація
  безпеки є забезпечення міжвідомчої координації. Всі зацікавлені міністерства і відомства, беручи участь у розробці та реалізації єдиної науково -технічної політики, діють в рамках своїх функціональних обов'язків, у тому числі: Минпромнауки Росії організовує і фінансує роботи по підпрограмі «Безпека», здійснює через відповідні механізми та форми
 8. Програмно-цільові методи
  безпеки є програмно-цільовий метод у формі федеральних цільових програм, державними замовниками яких виступають федеральні або територіальні органи виконавчої влади. Так, в Росії, вперше у світовій практиці на національному рівні, поставлені і вирішуються питання формування та реалізації фундаментальних наукових основ державної науково-технічної політики в галузі
 9.  4.6. Система інформаційної безпеки ІТКМ
    вимоги, правила і реалізацію спільної системи безпеки в ІТКМ. Проблема захисту інформації повинна розглядатися в двох площинах: включення в інтегральну програмно-технічну середовище таких логічних функцій контролю і засобів захисту, реалізація яких значно ускладнює можливість прочитання, спотворення або руйнування (часткового або повного) інформації в порушення
 10.  Функції системи забезпечення інформаційної безпеки
    вимогам: забезпечувати концептуальні визначення та структури деякої середовища; дозволяти розробляти окремі компоненти середовища; визначати, як індивідуальні компоненти інтегруються в повну середовище; гарантувати, що отримана середу буде задовольняти початковим вимогам. Вона визначає, що вся інформація в системі є конфіденційною. Весь доступ до комп'ютерних
 11.  3.2. Оцінка ефективності економічних механізмів
    безпеки (ця величина характеризує додаткове навантаження на підприємства на забезпечення безпеки виробництва). У механізмі квот основним критерієм ефективності є оптимальність встановлення квот з позицій сумарних витрат підприємств на забезпечення необхідного рівня регіонального ризику. Нарешті, в механізмах стимулювання ефективність визначається або за величиною виплат з
 12.  Механізм стимулювання зниження ризику.
    безпеки. У лінійному випадку величина S1 одержуваних підприємством коштів прямопропорційна планованому рівню y1, тобто S1 = 1y1. Величина нормативу 1 визначається з умови досягнення необхідного рівня регіональної безпеки, або з умови обмеженості величини фонду. Величину необхідних для стимулювання засобів можна зменшити, якщо ввести норму d Si = 1 (yi - di). У даному
 13.  3.1. Опис моделей управління
    безпеки (природоохоронний орган, орган місцевої або центральної влади). Крім того, на верхньому рівні можуть знаходитися одна або кілька страхових організацій. Нижній рівень цієї системи займають об'єкти, діяльність яких несе в собі потенційну загрозу виникнення НС. Виділимо основні (базові) економічні механізми управління рівнем безпеки (забезпечення
 14.  Принципи забезпечення безпеки ІТКМ
    вимоги та рішення, що стосуються компонент безпеки і технологій. Корпоративні принципи обробки інформації встановлюють, що користувачам потрібно довіряти по умолчанію12, тобто правила безпеки і механізми повинні бути реалізовані таким чином, щоб був однозначно заборонений доступ до неавторизованих ресурсів і повністю дозволений до всіх інших. Якщо за замовчуванням користувачам не