Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЮридичні словники, довідники та енциклопедії → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006 - перейти до змісту підручника

8.3. ТОРГІВЛЯ НА РИНКАХ

В Указі Президента України «Про заходи щодо вдосконалення функціонування ринків з продажу продовольчих і непродовольчих товарів» від 23.05.2001 р. № 334/2001 з метою створення сприятливих умов для розвитку підприємництва у сфері торгівлі, забезпечення зайнятості населення, поступового переходу до сучасних форм здійснення торговельної діяльності та підвищення якості торговельного обслуговування населення Президент доручив Кабінету Міністрів України розробити з урахуванням світового та вітчизняного досвіду і затвердити у тримісячний строк Концепцію вдосконалення функціонування ринків з продажу продовольчих і непродовольчих товарів; забезпечувати надання в установленому порядку суб'єктам підприємницької діяльності в довгострокову оренду земельних ділянок для розміщення ринків, передбачаючи у договорах оренди умови щодо перетворення ринків у сучасні торговельні комплекси; вирішити в установленому порядку питання щодо удосконалення механізму справляння ринкового збору; забезпечити удосконалення в протягом 2001 р. нормативно-правових актів, що регулюють особливості здійснення торговельної діяльності на ринках, з метою забезпечення належного захисту прав споживачів.

Торгівля на ринках регулюється спеціальним нормативно-правовим актом - Правилами торгівлі на ринках, затверджених наказом Міні-стерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації , метрології та сертифікації України від 26.02.2002 р. № 57/188/84/105 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 22.03.2002 р. № 288/6576 (далі - Правила).

Загальні положення

Правила визначають вимоги до функціонування створених в установленому порядку ринків, організації оптового та роздрібного продажу на них сільгосппродуктів, продовольчих і непродовольчих товарів, худоби, тварин, кормів та ін, надання послуг, дотримання ветеринарних, санітарних, протипожежних вимог і правил безпеки праці на ринках, прав споживачів і вимог податкового законодавства.

Ринок - це суб'єкт господарювання, створений на відведеній за рішенням місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування земельній ділянці і зареєстрований в установленому порядку, функціональними обов'язками якого є надання послуг та створення для продавців і покупців належних умов в процесі купівлі-продажу товарів за цінами, які складаються залежно від попиту і пропозицій (далі-ринок).

Ринок незалежно від форми власності та організаційно-право-вої форми керується у своїй діяльності законодавством України. Ринки здійснюють господарську діяльність та надають послуги за цінами і тарифами, що складаються залежно від попиту і пропозицій.

Торгівлю на ринках можуть здійснювати фізичні особи - громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, суб'єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від форм власності (далі - продавці).

По конструкції ринки можуть бути криті, відкриті та комбіновані; за часом діяльності - постійно діючі або сезонні, ранкові та вечірні; за місцезнаходженням - міські, селищні та сільські; за видами економічної діяльності - з оптової торгівлі , з роздрібної торгівлі; за товарною спеціалізацією - з продажу продовольчих товарів, непродовольчих товарів, транспортних засобів, худоби та кормів, тварин і птахів, квітів тощо, а також змішані.

Територія ринку повинна мати відокремлену та відгороджену від проїжджої частини, житлового та комунального секторів ділянку землі, підземні чи наземні переходи для пішоходів, стоянки для транспортних засобів відвідувачів, безпечні для руху пішоходів входи і виходи, штучне освітлення території ринку, автостоянок та під'їздів, телефонний зв'язок, електро-і водопостачання, каналізацію, туалет, обладнані контейнерами площадки для збору відходів і сміття тощо

Робота ринків не повинна погіршувати санітарний та екологічний стан місцевості й негативно впливати на умови проживання населення.

Адміністрація ринку узгоджує з місцевим органом самоврядування режим роботи ринку; стерріторіальнимі установами державної санітарно-епідеміологічної служби, ветеринарної медицини, пожежного нагляду, архітектурно-будівельної комісії, державтоінспекції - проектну документацію щодо функціонального планування території ринку, розміщення приміщень, торговельних місць і об'єктів, їх кількості і розміру, забезпечення їх торговельно-технологічним обладнанням та забезпечує утримання території ринку й організацію продажу товарів відповідно до затвердженого плану.

Облаштування та утримання території ринків повинно відповідати вимогам Санітарних правил утримання територій населених місць (СанПіН № 4690-88) і Ветеринарно-санітарних правил для ринків, затверджених наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 04.06.96 р. № 23 та зареєстрованих у Мін'юсті України 19.06.96 р. № 314/1339.

На вході до ринку розміщується вивіска із зазначенням повної назви ринку і його власника, спеціалізації ринку, режиму роботи, а також графічно виконаний план території з позначенням усіх стаціонарних об'єктів ринку (обов'язково лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи) , пішохідних і транспортних маршрутів, аварійних виходів.

На видному, доступному для огляду місці встановлюється оформлений стенд з розміщенням на ньому копії свідоцтва про реєстрацію ринку як суб'єкта підприємницької діяльності, цих Правил, витягів із Закону України «Про захист прав споживачів», нормативно-правових актів щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій та відповідальності за несплату ринкового збору, а також ставок ринкового збору, тарифів плати за послуги та правил їх надання, Ветеринарно-санітарних правил для ринків, інформації про адресу і номери телефонів органів, що забезпечують державний захист прав споживачів, місцезнаходження і телефоні суб'єкта господарювання, інформації про місцезнаходження Книги відгуків і пропозицій тощо

У разі планового закриття ринку, окремих його приміщень або частин території (для проведення санітарних заходів, ремонту, технічного переобладнання) суб'єкт господарювання повинен не пізніше ніж за п'ять днів повідомити про це громадян, розмістивши біля входу до ринку інформацію про порядок роботи ринку, дату та період закриття, й оповістити про це через радіовузол ринку, засоби масової інформації.

Для потреб і зручностей продавців і покупців на території ринку або поруч можуть відкриватися магазини, підприємства громадського харчування, побутового обслуговування, телефонного зв'язку, каси продажу квитків на транспорт, готелі.

Реалізація сільгосппродуктів, продовольчих, непродовольчих товарів, живої худоби, птиці, кормів, домашніх тварин, декоративних птахів, акваріумних риб, посадкового матеріалу плодово-ягідних культур, овочевої і квіткової розсади, живих садових квітів, насіння овочевих культур та квітів проводиться на спеціалізованих ринках чи на спеціально виділених рядах (секціях) змішаних ринків з обов'язковим дотриманням санітарно-епідеміологічних вимог.

На території відкритого ринку, у критих ринках і павільйонах, де реалізуються продукти рослинного і тваринного походження, повинні бути обладнані спеціалізовані зони з продажу окремих видів продукції: овочів і фруктів, м'яса і битої птиці, яєць, молочних продуктів, риби, меду, олії та ін

Спеціалізовані зони створюються відповідно до вимог Ветеринарно-санітарних правил для ринків.

Розташування торговельних місць на ринку, торгово-технологічного обладнання має бути зручним для здійснення торгівлі, відповідати вимогам санітарних, протипожежних правил та безпечних умов праці, забезпечувати вільний прохід покупців та належну культуру обслуговування.

Робоче місце продавця повинно бути належним чином обладнано (криті або відкриті столи, прилавки), мати площу для викладання і зберігання запасів товарів і ін

Одне торговельне місце на прилавках (столах) дорівнює одному погонному метру, при продажу продукції (товарів) з транспортного засобу, причепа, візка, у тому числі ручного, у контейнерах, кіосках, наметах і ін - двом повним чи неповним квадратним метрам займаної площі.

Місця для продажу продукції (товарів) з транспортних засобів виділяються на спеціально обладнаних і розмічених майданчиках, що не створює небезпеки для покупців (пішоходів). Продаж продовольчих і непродовольчих товарів здійснюється в окремих зонах цих майданчиків згідно із затвердженою адміністрацією ринку схемою дислокації торговельних місць на ринку. У відведених місцях торгівлі пересування транспортних засобів дозволяється лише до початку торгівлі та після її завершення.

Використання транспортних стоянок для продажу товарів не допускається.

Спеціалізовані зони, ряди прилавків (столів) та майданчики обладнуються наочними позначеннями про їх призначення. Всі торгові місця позначаються номерами.

Продавцям забороняється використовувати торговельні місця не за призначенням. Адміністрація ринку на кожний випадок порушення цих Правил має право складати відповідний документ.

На торговельному місці продавця (юридичної особи) установлюється табличка із зазначенням назви, місцезнаходження і номера телефону суб'єкта підприємницької діяльності, що організував торгівлю, прізвища, імені та по батькові продавця та розміщується копія ліцензії у разі здійснення господарської діяльності, підлягає ліцензуванню.

На торговельному місці продавця (фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності) установлюється табличка із зазначенням його прізвища, імені та по батькові, номера свідоцтва про державну реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності та назви органу, що здійснив цю реєстрацію, прізвища , імені, по батькові його продавця,

/

а також розміщується копія патенту за фіксованим розміром податку чи копія свідоцтва про сплату єдиного податку та копія ліцензії у разі здійснення господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

У випадку заняття торговельного місця на умовах оренди на робочому місці продавця повинна бути копія укладеної з адміністрацією ринку угоди про оренду, а на умовах суборенди - копія такої угоди із суб'єктом підприємницької діяльності (орендодавцем).

У разі надходження на ринок продукції в кількості, що перевищує технічні можливості ринку щодо її розміщення, диспетчер (інша відповідальна особа) ринку зобов'язаний повідомити про це адміністрацію ринку і в міру сил допомогти розмістити її для продажу на іншому ринку.

За право займання торговельного місця на ринку справляється ринковий збір у порядку, визначеному законодавством.

За окрему плату продавцям можуть надаватися такі послуги: бронювання торговельних місць, прокат торговельного інвентарю, обладнання, засобів вимірювальної техніки, санітарного одягу, зберігання особистих речей і продукції в камерах схову, на складах і в холодильниках, зважування на товарних вагах, разрубка м'яса (рубачами м'яса ринку), утримання торговельного місця в належному стані, інформаційні оголошення рекламного та довідкового характеру, забезпечення місцями в готелях і на автостоянках за наявності їх на ринку, консультації спеціалістів, вантажно-розвантажувальні роботи і транспортні послуги , приймання для подальшого продажу сільгосппродуктів та інших товарів у бюро торгових послуг тощо

Тарифи на послуги ринку та інші види робіт, пов'язані із забезпеченням діяльності ринкового господарства, установлюються адміністрацією ринку.

Адміністрація ринку при наданні продавцям торговельних місць на визначений термін укладає з ними письмову угоду.

Адміністрація ринку повинна забезпечувати централізоване прання санітарного та спеціального одягу, миття та дезінфекцію торговельного інвентарю, обладнання, засобів вимірювальної техніки, що надаються продавцям.

Продавцям (фізичним особам, які не є суб'єктами підприємницької діяльності) забороняється використовувати власний санітарний та спеціальний одяг, торговельний інвентар та засоби вимірювальної техніки.

Продавці (суб'єкти підприємницької діяльності) можуть мати свій санітарний чи інший одяг, торговельний інвентар, засоби вимірювальної техніки.

Засоби вимірювальної техніки, які використовуються продавцями на ринку, повинні бути в справному стані, мати повірочне тавро територіального органу Держстандарту України та проходити періодичну повірку в установленому порядку.

 Продавці повинні дотримуватися Правил користування засобами вимірювальної техніки у сфері торгівлі, громадського харчування та надання послуг, затверджених наказом Держстандарту України від 24.12.2001 р. 

 № 633 (ПМУ 21-2001) і зареєстрованих у Мін'юсті України 10.01.2002 р. № 18/6306. 

 Продавці на ринках зобов'язані сплатити ринковий збір до початку торгівлі. Справляння ринкового збору, плати за утримання торговельного місця в належному стані й інші послуги ринку здійснюють касири та контролери ринку із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій відповідно до вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» з видачею касових чеків. 

 Ринковий збір та інші платежі справляються після проведення ветеринарно-санітарної експертизи продукції тваринного і рослинного походження до початку торгівлі. Торгівля без документів, що підтверджують сплату ринкового збору, послуг за утримання торговельного місця в належному стані та інших послуг ринку, забороняється. Відповідальність за сплату ринкового збору несуть продавці на ринку та адміністрація ринку відповідно до чинного законодавства. 

 При справлянні ринкового збору початком торгівлі вважається час, що настало через дві години з початку роботи ринку. 

 За письмовою угодою з адміністрацією ринку платники ринкового збору можуть сплачувати ринковий збір через установи банків, у тому числі у вигляді передоплати. 

 Документи про сплату ринкового збору та за утримання торговельного місця в належному стані повинні зберігатися продавцем до закінчення торгівлі, забороняється передавати їх особам, які перебувають на ринку. 

 За видані напрокат санітарний одяг, торговельний інвентар, обладнання вноситься заставна плата, облік цих операцій проводиться із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій. Розмір плати встановлюється адміністрацією ринку і не повинен перевищувати вартості виданих напрокат речей у цінах на момент їх видачі. 

 Заставна плата повертається платнику після повернення у робочому стані взятих напрокат інвентарю, санітарного одягу та інших предметів. 

 У разі втрати взятих напрокат речей або їх псування продавець відшкодовує суб'єкту господарювання завданий збиток з урахуванням внесеної заставної плати.

 Продавці повинні дотримуватися вимог законодавства, в тому числі цих Правил, Ветеринарно-санітарних правил для ринків, Правил продажу продовольчих товарів, затверджених наказом МЗЕЗ України від 28.12.94 р. № 237 та зареєстрованих у Мін'юсті України 17.01.95

 р. № 9/545, Правил продажу непродовольчих товарів, затверджених наказом МЗЕЗторгу України від 27.05.96 р. № 294 та зареєстрованих у Мін'юсті України 13.06.96 р. № 298/1323, Правил роботи дрібнооптової торговельної мережі, затверджених наказом МЗЕЗторгу України від 08.07.96

 р. № 369 та зареєстрованих у Мін'юсті України 23.07.96 р. № 372/1397, Правил користування засобами вимірювальної техніки у сфері торгівлі, громадського харчування та надання послуг, правил протипожежної безпеки, безпеки руху. 

 Усі продавці зобов'язані надавати покупцям відомості про товари, не допускати порушення прав споживачів, бути ввічливими, охайно одягненими, відпускати товар упакованим або в тару покупця повною мірою і вагою, їм забороняється палити, розпивати спиртні напої і приймати їжу на торговельному місці. Особи в нетверезому стані не допускаються до торгівлі на ринку. 

 На вимогу покупців продавці зобов'язані пред'явити їм висновок лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи про відповідність продуктів ветеринарно-санітарним нормам. 

 Розрахунки з покупцями за товари, придбані на ринку, здійснюються відповідно до встановленого законодавством порядку. 

 На вимогу покупця продавець (суб'єкт підприємницької діяльності, який відповідно до законодавства звільнений від застосування реєстраторів розрахункових операцій та розрахункових книжок) повинен видати товарний чек, що засвідчує факт купівлі, у якому зазначаються: 

 найменування суб'єкта господарювання та ринку, ряд та номер торговельного місця, найменування товару, ціна товару, дата продажу, прізвище, ініціали продавця та його підпис. 

 Якщо покупцю продано неякісний товар, він має право вимагати від продавця (суб'єкта підприємницької діяльності) задоволення своїх вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів». 

 У разі продажу товару з недоліками без попереднього застереження продавцем, який не є суб'єктом підприємницької діяльності, покупець має право замінити товар на якісний, повернути його продавцю і одержати назад сплачені гроші або вимагати зниження ціни. 

 Усі працівники ринку повинні бути одягнуті в одяг, що відповідає санітарним вимогам, а контролери повинні мати нагрудну табличку або спеціальну пов'язку на рукаві. Працівники, які безпосередньо продають або надають послуги з продажу продовольчих товарів (продавці, рубачі м'яса та ін), підлягають обов'язковому медичному огляду, результати якого заносяться в їх особисті медичні книжки встановленого зразка. Особи, які не пройшли медичний огляд, до роботи не допускаються. 

 Ринок повинен мати зареєстрований санітарний журнал, книгу відгуків і пропозицій, яка повинна знаходитися в приміщенні адміністрації ринку на видному і доступному місці, а також Журнал реєстрації перевірок установленого зразка. 

 Адміністрація ринку повинна забезпечити постійне вивезення відходів і сміття, а також після закінчення роботи ринку належне очищення (з вологим прибиранням) та дезінфекцію всіх приміщень, торгових об'єктів і торговельних місць ринку. Поточне прибирання проводиться безперервно впродовж усього дня за умови захищеності продукції (товарів) від забруднення та дотримання норм охорони праці. 

 Адміністрація ринку зобов'язана забезпечити регулярне проведення спеціальних санітарних заходів за щомісячним графіком: знищення комах, гризунів, шкідників (дезінфекція, дезінсекція, дератизація). 

 Інформація про санітарні дні з прибирання території, приміщень, обладнання та інвентарю вивішується на видному місці при вході на ринок та в приміщенні адміністрації. 

 Адміністрація ринку зобов'язана створити на ринку необхідні умови для здійснення правоохоронними і контролюючими органами діяльності згідно з їх повноваженнями. 

 За договір купівлі-продажу, укладений на ринку між продавцем і покупцем, адміністрація ринку відповідальності не несе. Адміністрація ринку зобов'язана: 

 підтримувати територію ринку в належному санітарно-технічні-ському і протипожежному стані, забезпечувати розвиток матеріально-технічної бази ринку, оснащувати його необхідним обладнанням та інвентарем, засобами вимірювальної техніки; дотримуватися затвердженого режиму роботи ринку; 

 справляти ринковий збір, контролювати його сплату продавцями та перераховувати цей збір до місцевого бюджету в терміни та в обсягах, передбачених чинним законодавством; 

 забезпечувати продавців на ринку торговельними місцями за профілем торгівлі, спеціальним одягом залежно від виду харчової продукції, засобами вимірювальної техніки і торговельним інвентарем, зберігання харчової продукції на складах, у холодильниках та інших приміщеннях ринку відповідно до санітарних норм і правил; 

 забезпечувати безпечний та безперешкодний рух людей та транспортних засобів, здійснювати контроль за дотриманням вимог до паркування транспортних засобів; 

 узгоджувати свою роботу з установами державної санітарно-епідеміологічної служби, лабораторією ветеринарно-санітарної експертизи на ринку, карантинною інспекцією та іншими органами з попередження та недопущення порушень санітарних норм і правил; 

 надавати в користування лабораторіям ветеринарно-санітарної експертизи пристосовані службові приміщення; 

 не допускати до продажу заборонені товари, створювати належні умови для додержання продавцями правил торгівлі, санітарного і протипожежного стану, правильного використання засобів вимірювальної техніки, інвентарю ринку, підвищення рівня культури торгівлі та безпечних умов праці; 

 надавати продавцям і покупцям інформацію про вимоги цих Правил, Ветеринарно-санітарних правил на ринках, правил протипожежної безпеки, рівні цін та ін (стенди, місцеві газети, радіо, листівки); 

 установити на доступному місці достатню кількість контрольних ваг з відповідними інформаційними табличками та обов'язково зазначити їх місцезнаходження на графічно виконаному плані території ринку; 

 здійснювати контроль за використанням продавцями торговельних місць за призначенням; 

 забезпечувати дотримання продавцями вимог правил торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами. 

 Особи, винні у порушенні Правил, несуть відповідальність згідно із законодавством. 

 Контроль за дотриманням Правил здійснюється посадовими особами органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в межах своєї компетенції. 

 За згодою контролюючих органів проведення перевірок роботи суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють свою діяльність на території ринку, відбувається в присутності представників адміністрації ринку. 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "8.3. ТОРГІВЛЯ НА РИНКАХ"
 1.  ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ
    торгівлі. Умови орендного договору й обов'язки сторін. Основні умови договорів міжнародного виробничого співробітництва. Основні умови договорів купівлі-продажу послуг (послуги з вибору студента). Характеристика договорів на міжнародні послуги з технічного обслуговування виробництва. Страхування вантажів при виконанні контрактів купівлі-продажу. Діяльність міжнародних товарних
 2.  8.1. ПОРЯДОК І ПРАВИЛА ЗДІЙСНЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
    торгівля - сфера підприємницької діяльності з реалізації товарної продукції на внутрішньому ринку країни суб'єктами господарювання усіх форм власності, що охоплює оборот засобів виробництва і споживчих товарів і включає оптову торгівлю і посередництво в торгівлі, роздрібну торгівлю. Оптова торгівля - сфера підприємницької діяльності з придбання та
 3.  Розширення торгівлі
    торгівлі. Саме араби вперше після античності створюють на значних територіях Близького і Середнього Сходу, Південної, Західної, Центральної та Східної Європи торгово-обмінні шляхи, по яких регулярно рухаються великі каравани, що перевозять товари та срібні гроші в різні країни євразійського континенту. Особливо активною торгова політика Халіфату або окремих його частин виявляється в
 4.  Тема 9. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕД
    торгівля, вирішення спорів і т.д. Рівні Від простого представлення фірми в мережі до електронної підтримки процесів 4 категорії електронної комерції BB (бізнес-бізнес) В-С (бізнес-споживач) В-А (бізнес-адміністрація) С-А (споживач-адміністрація) 1. РОЗДІЛ III. ВИСНОВОК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ
 5.  ПЕРЕДМОВА до четвертого видання
    торгівлі, зокрема: Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами, затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 р. № 218; Правил торгівлі на ринках, затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України , Державної податкової адміністрації України,
 6.  СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
    торгівлі ГС Гармонизированная система ГТК Державний митний комітет ЄС Європейський Союз ШІ Іноземні інвестиції ІСО Міжнародна організація по стандартизації КОКОМ Координаційний комітет з експортного контролю МЗС Міністерство закордонних справ МП Мале підприємство МРТ Міжнародний поділ праці МЕК Міжнародна електротехнічна комісія
 7.  СЛОВНИК-ПОКАЖЧИК
    торгівля 30 Зустрічна оферта (контроферти) 71 ВТД 30 ЗЕД 11 Група D «Доставка (прибуття)» 80 Група F «Основна поставка (перевезення) частково оплачена» 79 Група Е «Відвантаження» 79 Група С «Основна поставка (перевезення) оплачена» 79 Залізнична накладна 96 Укладення угоди 69 Заявка на фрахтування 96 Заява на відкриття товарного акредитива 95 Зелена карта 89 Повідомлення про готовність
 8.  СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЦПП КАРЕЛІЇ В. А. Кукуз
    ринках знизився, тоді як на внутрішньому злегка збільшився в останні роки. Обсяг виробництва целюлози з варіння в 2004 році знизився на 3,7% і склав 413,5 тис. тонн. Насамперед, це пов'язано з модернізацією вручений установки на ВАТ «Сегежский ЦПК» Водночас, ЦЗ «Питкяранта» збільшила обсяг виробництва товарної целюлози на 11,7% до 89,8 тис. тонн. 2004
 9.  Тема 1. ВСТУП у зовнішньоекономічній діяльності (ЗЕД)
    торгівлі (розвиток торгівлі з усе більшою кількістю суб'єктів), розвиток процесів глобалізації Необхідність для підприємства та регіону розвитку нових напрямів взаємодії і збільшення обсягів зовнішньої торгівлі МЕВ Теорії торгівлі (теорії порівняльних переваг, факторів виробництва Хекшера-Олина, теореми Рибчинського та ін) Прогнози для фірми можливостей експорту та імпорту
 10.  ТЕМА 16 Китайсько-конфуціанскіф світ (VII-ХШвв.)
    торгівля. Винахід пороху і компаса. Книгодрукування. Реформи Ван Ань-ши. Зовнішня політика. Новий розвиток конфуціанської ідеології Чжу Сі. Війна монгольських завойовників проти Північного і Південного Китаю. Освіта монгольських династій юань. Війна китайців проти загарбників. Створення династії
 11.  Іван Тихонович Посошков (1652-1726)
    торгівлі, пропонував посилити дослідження корисних копалин. Народився в Москві в заможній родині ремісників. До кінця життя володів винокурними заводами і десятками кріпаків. І.Т. Посошков є автором книг: «Домашнє про ратний поведінці» (1701), «Книга про бідність і багатство" (1724, вид. В 1842). У цій книзі І.Т. Посошков виклав критику на соціально-економічні та
 12.  ТЕМА 18 Італійські держави XIV-ХУвв. Священна Римська імперія німецької нації Криза універсалістської державності
    торгівля. Зародження мануфактури. Соціально-політичний розвиток міських комун. Міські повстання. Флорентійська Республіка. Міланське Герцогство. Італійські морські Республіки. Генуезька республіка. Венеціанська Республіка. Папська область. Неаполітанське Королівство. Затвердження династії Габсбургів. Імперське лицарство. Гуситські війни. Союзи німецьких міст. Конфлікти імператорів з