Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяКонфліктологія → 
« Попередня Наступна »
Ємельянов С.М.. Практикум з конфліктології - 2-е вид., Доп. і перераб. - СПб.: Пітер. - 400 с: ил., 2004 - перейти до змісту підручника

Тест 14.2. Стиль керівництва

Інструкція. Вам буде запропоновано 27 характеристик діяльності керівника, і в кожній характеристиці по п'ять варіантів, в яких вона може проявлятися.

Оберіть, будь ласка, один або кілька з п'яти варіантів, які вам підходять, і відзначте їх. Просимо бути щирим.

Можна протестувати не себе, а іншого керівника, тоді вибирайте варіанти, які підходять йому, характерні для його поведінки.

1. Розподіл повноважень між керівником і підлеглими:

а) централізує керівництво, вимагає, щоб про всі деталі доповідали саме йому;

б) керівник пасивний у виконанні управлінських функцій;

в) чітко розподіляє функції між собою, своїми заступниками та підлеглими;

г) очікує вказівок зверху або навіть вимагає їх;

д ) централізує керівництво тільки у важких ситуаціях. 2.

Дії керівника в критичних (напружених ситуаціях):

а) у критичних ситуаціях керівник, як правило, переходить на більш жорсткі методи керівництва;

б) критичні ситуації не змінюють його способів керівництва;

в) у критичних ситуаціях він не обходиться без допомоги вищих керівників;

г) стикаючись із труднощами, керівник починає тісніше взаємодіяти з підлеглими;

д) у критичних ситуаціях керівник погано справляється зі своїми обов'язками. 3.

Контакти керівника з підлеглими:

а) недостатньо товариська людина, з людьми розмовляє

мало;

б) регулярно спілкується з підлеглими, говорить про стан справ у колективі, труднощі, які потрібно подолати;

в) вміє спілкуватися, але спеціально обмежує спілкування з підлеглими, тримається від них на відстані;

г) намагається спілкуватися з підлеглими, але при цьому відчуває труднощі у спілкуванні;

д) спілкується в основному з активом колективу. 4.

Продуктивність роботи колективу за відсутності керівника:

а) за відсутності керівника виконавці працюють гірше;

б) колектив не знижує продуктивності, якщо керівник тимчасово залишає його;

в) виконавці постійно працюють не в повну силу, при іншому керівнику могли б зробити більше;

г) продуктивність роботи підвищується за відсутності керівника ;

д) за відсутності керівника колектив працює з перемінним успіхом. 5.

Ставлення керівника до порад і запереченням з боку виконавців:

а) сам звертається за порадою до підлеглих;

б) не допускає , щоб підлеглі радили йому і тим більше заперечували;

в) підлеглі не тільки радять, але й можуть давати вказівки своєму керівникові;

г) керівник радиться навіть тоді, коли обставини не особливо вимагають цього;

д) якщо виконавці знають, як краще виконати роботу, вони говорять про це свого керівника. 6.

Контроль діяльності підлеглих:

а) контролює роботу від випадку до випадку;

б) завжди дуже строго контролює роботу керованих і колективу в цілому;

в) контролюючи роботу, завжди помічає позитивні результати, хвалить виконавців;

г) контролюючи, обов'язково вишукує недоліки в роботі;

д) нерідко втручається в роботу виконавців. 7.

Співвідношення рішень виробничих та соціально - психологічних завдань у процесі керівництва колективом:

а) його цікавить тільки виконання плану, а не ставлення людей один до одного;

б) вирішуючи виробничі завдання, намагається створити хороші стосунки між людьми в колективі;

в) у роботі не зацікавлений, підходить до справи фо рмально;

г) більше уваги приділяє налагодженню взаємин у колективі, а не виконання виробничих завдань;

д) коли потрібно, захищає інтереси своїх підлеглих. 8.

Характер наказів керівника:

а) наказує так, що хочеться виконувати;

б) наказувати керівник не вміє;

в) прохання керівника не відрізняється від наказу;

г) накази приймаються, але виконуються недостатньо добре і швидко;

д) його накази викликають у керованих невдоволення. 9.

Ставлення керівника до критики з боку подчи ненних: а) на критику керівник звичайно не ображається, прислухається до неї;

б) критику вислуховує, навіть обіцяє вжити заходів, але нічого не робить;

в) не любить, коли його критикують, і не намагається приховати цього;

г) приймає критику лише з боку вищестоящих керівників;

д) не реагує на критику. 10.

Поведінка керівника за браку знань:

а) сам вирішує навіть ті питання, з якими не зовсім добре знайомий;

б) якщо чогось не знає, то не боїться цього показати й звертається по допомогу до інших;

в) можна сказати, що керівник не прагне поповнити свої недоліки у знаннях;

г) коли чогось не знає, то приховує це і намагається самостійно заповнити недоліки в знаннях;

д) якщо керівник не знає, як вирішити питання або виконати роботу, то доручає це своїм підлеглим . 11.

Розподіл відповідальності між керівником і підлеглими:

а) складається враження, що він боїться відповідати за свої дії, хоче зменшити свою відповідальність;

б) відповідальність розподіляє між зі бій і своїми підлеглими;

в) всю відповідальність покладає тільки на себе;

г) нерідко підкреслює відповідальність вищестоящих керівників, намагається свою відповідальність перекласти на

них;

д) буває, що керівник, будучи відповідальним за яке-то справа, намагається перекласти його на своїх заступників або нижчестоящих керівників.

12.

Ставлення керівника до своїх заступникам і помічникам:

а) намагається, щоб його заступники були кваліфікованими фахівцями;

б) домагається безвідмовного підпорядкування заміс тітелей і помічників;

в) керівнику байдуже, хто у нього працює заступником (помічником);

г) обережний стосовно заступникам, бо боїться за своє становище;

д) не бажає мати поруч дуже кваліфікованих фахівців. 13.

Емоційна задоволеність виконавців у відсутність керівника:

а) виконавці задоволені, коли відсутня керівник, вони відчувають деяке полегшення;

б) з керівником працювати цікаво, тому очікують його повернення;

в) відсутність керівника не помічається виконавцями;

г) спочатку виконавці задоволені, що керівник відсутній, а потім нудьгують;

д) спочатку відсутність керівника відчувається виконавцями, а потім забувається. 14.

Переважаючі методи впливу на підлеглих:

а) для виконання якоїсь роботи йому нерідко доводиться умовляти своїх підлеглих;

б) завжди що-небудь наказує, розпоряджається, наставляє, але ніколи не просить;

в) часто звертається до підлеглих з дорученнями, проханнями, порадами;

г) часто робить підлеглим зауваження і догани;

д) його зауваження завжди справедливі. 15.

Характер звернення керівника з підлеглими:

а) завжди поводиться з підлеглими ввічливо і доброзичливо;

б) по відношенню до підлеглих буває нетактовний і навіть грубий;

в) у поводженні з підлеглими часто проявляє байдужість;

г) створюється враження, що ввічливість керівника нещира;

д) характер звернення підлеглих у нього часто змінюється.

16 Участь членів колективу в управлінні:

а) керівник привертає до управління членів колективу;

б) нерідко керівник перекладає свої функції на інших;

в) управлінські функції не закріплюються стабільно, їх розподіл може змінюватися;

г) буває, що управлінські функції фактично приймає на себе не керівник, а інші члени колективу. 17.

Підтримання керівником трудової дисципліни:

а) керівник прагне до формальної дисципліни та ідеальному підпорядкування;

б) не може впливати на дисципліну ;

в) керівник вміє підтримувати дисципліну і порядок;

г) дисципліна підтримується за рахунок того, що підлеглі бояться керівника;

д) керівник недостатньо припиняє порушення дисципліни. 18.

Характер спілкування керівника з виконавцями:

а) спілкується з підлеглими тільки з ділових питань;

б) заговарівая з підлеглими про справу , р уководітель запитує і про особисте, про сім'ю;

в) часто спілкується з особистих питань, не торкаючись справи;

г) ініціатива спілкування виходить від виконавців, керівник рідко заговорює сам;

д) нерідко, спілкуючись з керівником, його важко зрозуміти. 19.

Характер прийняття рішень по керівництву колективом:

а) керівник одноосібно виробляє рішення або скасовує

їх;

б) рідко береться за виконання складної справи, а скоріше йде від

цього;

в) намагається вирішувати разом з підлеглими, одноосібно вирішує тільки самі термінові або оперативні питання;

г) вирішує тільки ті питання, які самі виникають, не намагається заздалегідь передбачити їх рішення;

д) береться в основному за вирішення дрібних питань. 20.

Взаємовідносини між людьми в колективі:

а) в керованому колективі не досить розвинені взаємодопомога і взаємна довіра;

б) намагається, щоб у підлеглих на роботі був гарний настрій;

в) у його колективі спостерігається підвищена плинність кадрів, люди нерідко йдуть з колективу і не шкодують про це;

г) люди, якими він керує, ставляться один до одного чуйно, по-дружньому;

д) у присутності керівника виконавцям постійно доводиться працювати в напрузі. 21.

Надання самостійності підлеглим:

а) сприяє тому, щоб підлеглі працювали самостійно;

б) іноді керівник нав'язує свою думку, а говорить, що це думка більшості;

в) виконавці працюють більше за вказівками керівника, ніж самостійно;

г) виконавці надані самим собі;

д) надає підлеглим самостійність лише час від часу. 22.

Ставлення керівника до порад інших:

а) регулярно радиться з виконавцями, особливо з досвідченими працівниками;

б) радиться з підлеглими тільки в складній ситуації;

в) зазвичай радиться із заступниками і нижчестоящими керівниками, але не з рядовими виконавцями;

г) із задоволенням прислухається до думки колег;

д) радиться тільки з вищестоящими керівниками. 23.

Співвідношення ініціативи керівника і підлеглих:

а) ініціатива підлеглих керівником не береться;

б) вважає, що краще зробити менше ( тоді менше запитають);

в) керівник підтримує ініціативу підлеглих;

г) він не може діяти сам, а чекає «підштовхування» з боку;

д) ініціативи не виявляє ані сам керівник, ні його підлеглі. 24.

Характер вимогливості керівника:

а) його улюблене гасло «Давай, давай!»;

Б) він вимогливий, але водночас і справедливий;

в) про нього можна сказати, що він буває занадто суворим і навіть прискіпливим;

г) мабуть, він не дуже вимоглива людина;

д) керівник вимогливий і до себе і до інших.

25.

Ставлення керівника до нововведень:

 а) напевно, він консервативний, тому що боїться нового; 

 б) охоче підтримує доцільні нововведення; 

 в) підтримуючи нововведення у сфері виробництва, з великими труднощами змінює характер спілкування з людьми; 

 г) у нього краще виходить із нововведеннями у невиробничій сфері (в побуті, на відпочинку, в міжособистісних відносинах); 

 д) нововведення проходять повз керівника. 26.

 Залучення членів колективу до вироблення вирішене ий: 

 а) у своїй роботі широко спирається на громадські організації; 

 б) багато питань вирішуються колективом на загальних зборах; 

 в) деякі важливі справи вирішуються фактично без участі керівника, його функції виконують інші; 

 г) більшість питань вирішує за колектив сам керівник; 

 д) керівник сприяє впровадженню різних форм самоврядування в колективі. 

 27. Ставлення керівника до самого себе: 

 а) керівнику байдуже, що про нього думають підлеглі; 

 б) ніколи і ні в чому не виявляє своє го переваги над виконавцями; 

 в) вважає себе незамінним в колективі; 

 г) захоплено займається своєю справою і не думає про те, як його оцінюють; 

 д) керівник зайве критичний по відношенню до виконавців. 

 Ключ 

 Підрахуйте суму балів по кожному з трьох стилів керівництва (Д - директивний, До - колегіальний, П - попустительский) відповідно до даної таблицею (тобто суму чисел, відповідних кожній букві, що позначає стиль керівництва). 

 Суму балів з кожного стилю керівництва приведіть до цифри, зручною для подальшого аналізу: розділіть на 10 і округлите до цілого значення. 

 Оцінка результатів 

 Результат виражається показниками, кожен з яких може приймати значення від 1 до 10 балів. 

 По-перше, визначте домінуючий стиль керівництва. За кількісний показник домінування того чи іншого типу прийнята різниця 3 бали і більше. 

 Можливі відносини трьох крайніх типів у стилі керівництва: 1)

 Д-1-1: директивний стиль (наприклад, 10-2-4, 6-3-4, 9-5-4 і 

 т. д.); 2)

 1-К-1: колегіальний стиль (наприклад, 4-9-4, 3-8-4, 5-10-4); 3)

 1-1-П: попустітельскій стиль (наприклад, 3-2-10, 4-3-9 і т. д.). 

 Якщо два стилі виражені приблизно однаково і вираженість двох стилів домінують над третім, то стиль керівництва змішаний: Варіант a 6 а г д J Д-з П 1 До П 3 До 2 2 Д-з До 1 П J До 3 До 2 3 п І До 1 Д-2 До J, П 2 До 2 4 Д-) До 1 П 2 П J До 2 5 До .1 Д-2 П 2 П 2, К J До 2 (І П .5 Д з До Д-з Д-2 7 Д-1 До J П 2 П J, К J До J Н к. е. П Д-2 П 2 Д .5 до 1 П 1 Д-2 Д-2, П 2 П 2 JD Д-2 До 1 П J Д-2, К 2 До J, К J J J П 2 До 1 Д-2 Д-1-П 2 Д-2, П J J2 До J Д-J П J Д-2 Д 13 Д-2 До 2 П 2 До J Д-J, п 2 J4 П .5 Д-з До Д-2 До .5 J5 К-2 Д-2 П 2 Д-2 Д-2, П 2 J (і До 1 Д J - п J Д-], П-2 П 3 J 7 Д-2 П 2 До 2 Д-2 П 3 \ H Д-З К л П 2, К J П 2, Д J П J 19 Д-з П 1 До 3 П 3 П .5 20 д-1 До J П J До 2 Д-2 1 \ К-2 Д-2 Д-2 П 2 Д-2 22 До 2 Д-J, К 2 Д-2, К J До 2 Д-2 23 Д-2 П 2 До 2 П 2 П 3 24 Д-З К л Д-2 П 3 К-2 15 П 1 До J Д-2 До 2 П 2 16 До 1 До П 3 Д з До .5 27 П 1 До 2 Д-J До 2 Д Д = К = П = 4)

 Д-К-1: директивно-колегіальний (наприклад, 7-8-4, 6-7-3 і 

 т. д.); 5)

 1-К-П: колегіально-попустітельскій (наприклад, 4-7-9, 47-7, 36-7 і т. д.); 6)

 Д-1-П: директивно-попустітельскій (наприклад, 8-1-6, 8-38, 7-29); 7)

 Д-К-Л: змішаний (наприклад, 2-3-3, 3-3-3, 5-6-6, 10-8-8). 

 При цьому результати змішаного стилю відповідають різним характеристикам керівництва: 

 а) однаково низька виразність стилів (2-3-3, 3-3-3 і т.д.) характерна для недосвідчених керівників; 

 б) однаково середня виразність стилів (5 -6-6, 6-6-4 і т. д.) характеризує оперативно мінливого керівника; 

 в) однаково висока виразність стилів (10-8-8, 9-9-8 і т. д.) характеризує суперечливий, непередбачуваний тип. 

 Інтерпретація результатів 

 Будь-яке поєднання стилів прийнятно, якщо директивний має значення від 5 до 7 балів (краще 6-10-5 або 5-9-4, ніж 3-9-4 або 3-83). 

 Дослідження показали наступне відповідність професійно - важливих якостей зі стилем керівництва. Стиль керівництва Ірооессі-оцтьние характеристики 1 Ipoifiecciiio- 

 натьная компетентність Організаторі кі якості hoc харчування колективу Культура общага Директивний Д -1 1 Ншкая Середні Низьке Ншкая Кількість летальний 1 До 1 Висока Високі Висока Висока ] Іопустітсльскій і і] [ Ншкая Низькі Низьке Середня Директив но- 

 ко.іщеі Пильні Д до І Ншкая Середні Середнє Середня Директив но-ІШП уетптсльСкпп Д-1 ее Ншкая Високі Середнє Середня Коллсііально-іілі уСТітел ьск ий 1-К-П Ншкая Низькі Висока Висока Змішаний Д К 1 [ Середня Високі Висока Висока 

 Найбільш сильний вплив на стиль керівництва надає професійна компетентність, потім організаторські, виховні та морально-психологічні характеристики діяльності керівника. 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Тест 14.2. Стиль керівництва"
 1.  Контрольний тест
    стиль управління; низька компетентність керівника; сильний вплив негативно спрямованих мікрогруп і їх лідерів? а) конфлікт між керівництвом і колективом, б) конфлікт між лідером і мікрогруп; в) конфлікт між адміністрацією і персоналом; г) конфлікт між рядовим співробітником і колективом; д) конфлікт між підрозділами всередині організації. 7. Для яких
 2.  ГОТИКА
    стиль у західноєвропейському мистецтві 12 - 16 ст., що завершив розвиток середньовічної
 3.  СТИЛЬ ЖИТТЯ
    - Стійкі та відтворювані риси спілкування, які проявляються в побутовому укладі, в манерах поведінки, в проходженні того чи іншого напрямку моди, у звичках, у схильностях, властивих к.л.
 4.  БАРОККО
    стиль у західноєвропейському мистецтві 17-18 ст., що характеризується складною врівноваженістю динамічних композицій, підвищеною експресивністю, багатоплановістю художнього рішення, прагненням до поєднанню реальності і ілюзії. Бароко поєднує в собі художньо-стильові досягнення культури Заходу і
 5.  ГОТИКА (від італ. Gotico, букв. - Готський, від назви германського племені готів)
    стиль, художній стиль (між сер. 12 і 15-16 ст.), що завершив розвиток середньовічного мистецтва у Західній, Центральній і частково Східній Європі. У готиці відбилися кардинальні зміни в структурі середньовічного суспільства. Провідним архітектурним типом став міський собор: каркасна система готичної архітектури (стрілчасті арки спираються на стовпи; бічний розпір хрестових склепінь,
 6.  Заліки ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
    стиль в архітектурі. Готичний стиль в архітектурі. Естетика музичної культури. Естетика сценічного мистецтва. Естетика кіномистецтва. Естетика художньої літератури. Естетика вербальної (словесної) культури. Естетика презентації наукових відкриттів, досягнень. Естетика комедії. Над чим можна і над чим не можна сміятися? Естетика трагедії. Естетика мелодрами (Естетика опери. Естетика
 7.  Мей О'Елтон (1880-1949)
    стиль керівництва) на підвищення продуктивності праці на промисловому підприємстві, Мей прийшов до відкриття ролі людського і групового факторів. В основі концепцій Мея лежать наступні положення: 1) людина являє собою «соціальна тварина», орієнтоване і включена в контекст групової поведінки; 2) жорстока ієрархія підпорядкованості та бюрократичної організації не сумісні з
 8.  ЗМІСТ
    ВСТУП 5 ТРИВАЛІСТЬ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 6 ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПРО ОСНОВНИХ РОЗДІЛАХ ДИСЦИПЛІНИ 7 РОЗДІЛИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЇХ ЗМІСТ ЗА ТЕМАМИ 8 ОСНОВНІ ПИТАННЯ ЛЕКЦІЙ 11 РОЗДІЛ I. ОРГАНІЗАЦІЯ, УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНІСТЮ 11 Тема 1. Введення в зовнішньоекономічну діяльність (ЗЕД) 11 Тема 2. Концепції і практика сучасної ЗЕД 16 Тема 3. Суб'єкти ЗЕД 21 Тема 4. Форми
 9.  Контрольний тест
    стиль керівництва; високий авторитет однієї з конфліктуючих сторін, колективна форма діяльності. 9. Що відноситься до форми вирішення конфлікту: а) осуд, гумор, переконання, поступка, б) поступка, компроміс, догляд, співробітництво; в) вимоги, критика, переконання, гумор; г) поступка, вимоги, переконання, критика, буд) підпорядкування ; примирення; переконання, узгодження. 10.
 10.  Світське виховання.
    керівництво до дії, але це керівництво нерідко і догматично і тенденційно. Хоча є свої добрі становища в моральному кодексі комуністичного виховання підростаючого покоління. (Н-р. Праця є справа честі і доблесті кожної свідомої людини. Чесним трудом славен чоловік. Від кожного по здатності, кожному по праці. Хто не працює, той не їсть. Людина людині - друг, товариш і
 11.  ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ОКРЕМИХ ТЕМ
    тести можуть бути усними, складаються викладачем по кожній темі. Оцінка «відмінно», «добре», «задовільно» відповідає кількості правильних відповідей 9, 8, 7. ТЕСТ ПІДСУМКОВИЙ Відзначте тільки один найбільш повну та правильну відповідь. Іноземним інвестором може бути: іноземний громадянин. Б) іноземна держава. міжнародна організація. Г) вірно А, Б, В. Д) вірно А, Б.
 12.  Метод і стиль у мистецтві
    стиль. Художній стиль - це естетична категорія, що відображає відносно стійку спільність основних ідейно-художніх ознак творчості, обумовлена ??естетичними принципами художнього методу і властива певному колу творців мистецтва. Ю. Борев відзначає ряд факторів, властивих стилю: фактор творчого процесу; фактор соціального буття твору; фактор
 13.  3.5. ВИВЧЕННЯ СТРУКТУРИ СІМ'Ї. СИСТЕМНИЙ СІМЕЙНИЙ ТЕСТ Герінга. АНКЕТА "СІМЕЙНІ РОЛІ"
    тести в основному вимагають дуже багато часу і, як правило, обмежені можливістю їх застосування до піддослідним шкільного віку і старше. Крім того, з їх допомогою ми можемо отримати тільки окремі картини або сім'ї в цілому, або окремої діади. Однією з перших спроб операціоналізації системної сімейної теорії та створення діагностичних інструментів, зручних для практики, була
 14.  Контрольний тест
    тестування; в) метод картографії; г) метод спостереження; д) метод
 15.  Тест 13.3. Самооцінка конструктивної поведінки у взаєминах з дітьми
    Проаналізуйте та оцініть за п'ятибальною шкалою свою поведінку в процесі виховання дитини по 11 позиціями, представленими в наступної матриці: № п / п Познці Про ген до а 1 Я завжди пам'ятаю про індивідуальність дитини 5 4 3 2 1 лютого Я завжди їнаю і враховую к) , що кожна нова сит уація вимагає Нової про рішення 5 4 3 2 1 3 Я завжди ст араюсь зрозумілий ь ПОТРЕБИ та інтереси маленької про дитині 5 4 3 2 1
 16.  Середньовічна Італія
    стиль базилік з відкритими зсередини кроквами. У Пізі виникає унікальний ансамбль основних культових будівель - собору, дзвіниці, баптистерія і Кампо Санто (кладовища). Пам'ятники Венеції і норманської Сицилії випробували сильний вплив візантійських зразків (Сан-Марко у Венеції, собори в Чефалу, Монреалі, Палатинская капела в Палермо). Романська епоха відзначена в Італії відродженням
 17.  Контрольний тест
    Виберіть варіант правильної відповіді в кожному з 10 питань. 1. До якого варіанту посередництва относитс я взаємодія, представлене на схемі: Si п де Si і S2 - суб'єкти конфлікту; П - посередник (медіатор). а) коньюнктівний; б) конгруентний; в) диз'юнктивного; г) змішаний; д) лінійний. 2. До якого варіанту посередництва відноситься взаємодія,
 18.  Віссаріон Григорович БЕЛІНСЬКИЙ (1811-1848)
    - Російський революційний демократ, літературний критик, публіцист. («Люди повинні бути брати», «Зло ховається не в людині, а в суспільстві»). Соч.: «Літературні мрії» (1834), «Досвід системи моральної філософії» (1836), «Ідея мистецтва» (1841), «Керівництво до пізнання нової історії» (1844) і
 19.  Тема 7. Психологія переговорного процесу з вирішення конфліктів
    стиль спілкування. У літературі з конфліктології виділяють чотири основні моделі (типу) поведінки партнерів у пере говорная процесі, які представлені в табл. 7.1. Таблиця 7.1 Моделі поведінки в переговорах Тип ПОБС ЛСННЛ Адекмг ни ii стиль обпген мул Характеристика повеління (іетааи) Оііш иалетсл и [ріту и шгь до овсужденію ЮІ нф Л ІКЧ'НІОЙ І [рОчТі hl. СтрЄІІЧТСЯ піти від
 20.  Тест 13.2. Самооцінка конструктивної взаємодії в подружніх стосунках
    тесті, і активно працювати над