Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяКонфліктологія → 
« Попередня Наступна »
Ємельянов С.М.. Практикум з конфліктології - 2-е вид., Доп. і перераб. - СПб.: Пітер. - 400 с: ил., 2004 - перейти до змісту підручника

Тест 13.3. Самооцінка конструктивної поведінки у взаєминах з дітьми

Проаналізуйте та оцініть за п'ятибальною шкалою свою поведінку в процесі виховання дитини по 11 позиціями, представленими в наступної матриці: № п / п Познці Про ген до а 1 Я завжди пам'ятаю про індивідуальність дитини 5 4 3 2 1 лютому Я завжди їнаю і враховую к), що кожна нова сит уація вимагає Нової про рішення 5 4 3 2 1 3 Я завжди ст араюсь зрозумілий ь ПОТРЕБИ та інтереси маленької про дитині 5 4 3 2 1 4 Суперечності і сприймаю як фактор нормального розвитку 5 4 3 2 5 січня Я завжди Стабільний у відносинах і дитиною 5 4 3 2 1 6 Я прагну до зменшення числа «не можна» і збільшенню числа «можна» 5 4 3 2 1 Липня Для мене нещастя являстся крайнім Средст вом в Ос ііган ия 5 4 3 2 1 8 Я Прагну дат ь дитині можливість відчути неминучість негативних наслідків його вчинків 5 4 3 2 1 ч] [рп необхідно і я використовую мегод логічного роз'яснення возможност і негативних последст вий 5 4 3 2 1 10 Я Стрей.
1ЮО> до розширення діапазону моральних, а не матеріал ьн их сти мулів 5 4 3 2 1 1 1 Я прагну використовувати позитивний приклад друшх дегей і батьків. ] [Рп ном дотримую міру п такт 5 4 3 2 січня

Оцінка результатів 1.

Підсумуйте отримані бали за всіма 11 позиціями і знайдіть середнє арифметичне від цієї суми. 2.

Якщо отриманий результат складе величину від 4,5 до 5 балів, то ваша готовність до виховання дітей і взаєминам з ними висока. Ви володієте високою психолого-педагогічної культурою, що дозволяє вам уникнути серйозних конфліктів з дітьми. 3.

При результаті від 3 до 4,5 балів ваша готовність до виховання дітей середня.

У взаємодії з дітьми у вас можуть виникати конфлікти. Вам необхідно переглянути деякі позиції вашого підходу до виховання дітей. 4.

Якщо результат менше 3 балів, то ваша готовність до виховання дітей низька. Ви не володієте достатньою психолого - педагогічної культурою. Щоб уникнути серйозних конфліктів з дітьми, вам необхідно терміново зайнятися самоосвітою, підвищенням психолого-педагогічної культури.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Тест 13.3. Самооцінка конструктивної поведінки у взаєминах з дітьми "
 1. Тест 13.2. Самооцінка конструктивної взаємодії в подружніх стосунках
  тесті, і активно працювати над
 2. Контрольний тест
  самооцінки в переговорному процесі, буд) спокійна реакція на емоційні дії суперника. 7. Які з перерахованих нижче способів позбавлення від гніву розроблені Д. Скотт: а) візуалізація; «заземлення»; проектування; очищення аури, б) візуалізація; сублімація; проектування; «заземлення»; в) регресія; сублімація; візуалізація; г) візуалізація; витримка; сублімація;
 3. Тема 5. Теорії поведінки особистості в конфлікті
  конструктивну, деструктивну і конформістську (табл. 5.1). Кожна з цих моделей обумовлена ??предметом конфлікту, чином конфліктної ситуації, цін ністю міжособистісних відносин і індивідуально-психологічними особливостями суб'єктів конфліктної взаємодії. Моделі поведінки відображають установки учасників конфлікту на його динаміку і спосіб вирішення. Основні моделі поведінки особистості
 4. Тема 5. Теорії поведінки особистості в конфлікті
  самооцінки) та їх застосування в переговорному процесі. Маніпулятивні технології в переговорному процесі. Технології стратегій і тактик в переговорному процесі. Типи стратегій: «виграш-виграш", "програш-виграш", "програш-програш", "виграш-виграш». Тактики переговорів: «видиме співпрацю», «дезорієнтація партнера», «провокація почуття жалості у партнера», «ультимативна тактика»,
 5. Контрольний тест
  конструктивних положень партнера; використання несподіваною інформації; обман; загроза; блеф? а) «видимого співпраці», б) «дезорієнтації партнера», в) «провокації почуття жалості у партнера»; г) «ультимативна тактика»; д) «вичавлювання
 6. Контрольний тест
  самооцінкою; підозрілий; прямолінійний і негнучкий; д) ставлення до людей визначає тим, як вони до нього ставляться; володіє завищеною самооцінкою; несамокрітічен. 8. Яке поєднання поведінкових характеристик притаманне конфліктної особистості «безконфліктного типу»: а) хоче бути в центрі уваги; уникає кропіткої роботи; наявності емоційну поведінку;
 7. 3.5. ВИВЧЕННЯ СТРУКТУРИ СІМ'Ї. СИСТЕМНИЙ СІМЕЙНИЙ ТЕСТ Герінга. АНКЕТА "СІМЕЙНІ РОЛІ"
  тести в основному вимагають дуже багато часу і, як правило, обмежені можливістю їх застосування до піддослідним шкільного віку і старше. Крім того, з їх допомогою ми можемо отримати тільки окремі картини або сім'ї в цілому, або окремої діади. Однією з перших спроб операціоналізації системної сімейної теорії та створення діагностичних інструментів, зручних для практики, була
 8. МАНЕРИ
  поведінки, поводження з ін людьми. Манери включають в себе сукупність властивостей мови (інтонація, тон, вирази, міміка, жести, культура одягатися, культура поведінки і т.д.). Етноментальний особливості етики та етикету. У різних країнах сформувалися різні національні традиції, обряди, норми етикету. На особливості національного етикету впливають: клімат, природа, мова, релігія,
 9. Припис перебудови сімейної ієрархії
  тественно ієрархії в сім'ї. Немає необхідності вникати в причини батьківського нехтування. Важливо висунути розумні і досить переконливі для сім'ї доводи, що роз'яснюють, чим викликана така необхідність: доручити дітям турботу про батьків. Можливі, наприклад, такі аргументи: батьки відчувають себе не дуже щасливими і потребують того, щоб хтось навчив їх, як бути счстлівее, або вони
 10. колективізму (collecti'vus від colligere - збирати разом )
  взаємин особистості і суспільства, визначає цілі та мотиви суспільно корисної діяльності, співвідношення суспільних, колективних і особистісних інтересів, норми повсякденних взаємин між
 11. Ригоризм (лат. - rigor - строгість)
  поведінки в системі соціально-ієрархічних
 12. Контрольний тест
  поведінка одного з членів сім'ї; авторитарний, жорсткий тип сімейних відносин ; сексуальна дисгармонія партнерів у шлюбі; б) обмеження свободи активності, дії; відхиляється поведінка одного з членів сім'ї; авторитарний, жорсткий тип сімейних відносин; девальвація моральних цінностей, в) зміна положення жінки в суспільстві, дії; відхиляється поведінка одного з
 13. Тема 11. Конфлікти в суспільстві
  поведінку як фактор конфліктності. Характеристика конфліктності в подружніх стосунках. Кризова сім'я, конфліктна сім'я, проблемна сім'я. Форми конфліктної поведінки подружжя. Психотравматичні наслідки подружніх конфліктів. Попередження подружніх конфліктів та їх вирішення. Конфлікти у стосунках між батьками і дітьми. Фактори конфліктності відносин «батьки-діти».