Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаБезпека життєдіяльності та охорона праціБезпека життєдіяльності (БЖД) → 
« Попередня Наступна »
Л. А. Михайлов, В. П. Соломін, А. Л. Михайлов, А. В. Старостенко та ін. Безпека життєдіяльності: Підручник для вузів / - СПб.: Пітер. - 302 с.: Ил., 2006 - перейти до змісту підручника

2.1. Теоретичні основи прогнозування

При визначенні впливу вражаючих факторів джерел надзвичайних ситуацій на життєдіяльність населення, роботу об'єктів економіки і дії сил ліквідації надзвичайних ситуацій, а також при обгрунтуванні та прийнятті заходів захисту виявляється і оцінюється обстановка, що складається при НС .

Під виявленням обстановки розуміється збирання та оброблення вихідних даних про надзвичайні ситуації, визначення розмірів зон надзвичайних ситуацій та нанесення їх на карту (план).

Під прогнозною оцінкою обстановки розуміється визначення впливу вражаючих факторів джерел НС на роботу об'єктів економіки, життєдіяльність населення і дії сил ліквідації НС. Оцінка обстановки включає виоор оптимальних дій сил ліквідації НС, роботи об'єктів економіки та життєдіяльності населення, аналіз отриманих результатів і виоор наноолее доцільних варіантів дій, які за умови виконання поставлених завдань забезпечують мінімальні втрати (виключають втрати).

Виявлення та оцінка обстановки здійснюється в 3 етану:?

1етап - завчасні виявлення та оцінка обстановки за прогнозом, за оціночними параметрами НС з урахуванням переважаючих середньорічних метеоумов. Підставою для цього є відомості, отримані від відповідних міністерств, відомств і органів гідрометеослужби. Отримані результати необхідні для планування заходів щодо захисту населення і територій. ?

IIетап - виявлення та оцінка обстановки за прогнозом пості НС. Підставою для прогнозування є дані, що надійшли від вищестоящих, підлеглих і взаємодіючих органів управління ГОЧС. об'єктів економлячи-

ки і підлеглих сил розвідки, спостереження і контролю з урахуванням реальних метеорологічних даних. Отримані результати необхідні для прийняття головами КЧС різних рівнів рішень але захист населення і території, а також для уточнення завдань органам розвідки і проведення неотлож-пих захисних заходів. ?

III етап - виявлення та оцінка фактичної обстановки (поданням розвідки). Підставою для цього є дані, отримані від органів розвідки, спостереження і контролю. Отримані дані необхідні для уточнення раніше прийнятих рішень щодо захисту населення і проведення робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій. Прогнозуванням обстановки при надзвичайних ситуаціях прийнято називати виявлення та оцінку обстановки за прогнозом. 2.1.1.

Загальні положення прогнозування

В основу розрахунково-математичних моделей прогнозування наслідків НС мирного часу покладена причинно-наслідкових кая зв'язок двох процесів: впливу вражаючих факторів на об'єкт і опору самого об'єкта цього воздействі и ю. Обидва процеси носять яскраво виражений випадковий характер, наприклад, в силу того, що неможливо заздалегідь достовірно визначити, коливання земної кори якої інтенсивності будуть діяти в районі розташування будівлі або який тиск у фронті повітряної ударної хвилі буде впливати на споруду. Ці вражаючі фактори з різною ймовірністю можуть приймати різні значення.

Крім того, навіть при впливі на будівлі однаковою навантаження буде існувати тільки певна ймовірність їх руйнування. На ймовірність руйнування будівель впливають розкид міцності матеріалів, відхилення будівельних елементів від проектних розмірів, відмінність умов виготовлення елементів та інші випадкові чинники.

Поразка людей буде залежати як від перерахованих фасторов, так і від ряду інших випадкових подій. Зокрема, від імовірності розміщення людей в зоні ризику, щільності розселення в межах населеного пункту і ймовірності ураження людей уламками при отриманні будівлями тій чи іншій мірі ушкодження. Отже, можна зробити висновок про те, що для прогнозування наслідків НС мирного і воєнного часу необхідно застосовувати вероятностіьіі підхід. Основні фактори, що впливають на наслідки НС:?

Інтенсивність впливу вражаючих факторів;?

Положення населеного пункту щодо вогнища впливу;?

Характеристика грунтів в місці розташування будівель і споруді;?

Конструктивні рішення та міцності властивості будівель і споруд;?

Щільність забудови і розселення людей в межах населеного пункту;?

Режим перебування людей в будівлях протягом доби н в зоні ризику - "протягом року.

Р ^ «кГ« хНЬ'е ^ Ра ^ РІСТІ1 <,, Н "И, ^ ^ / ^ Р0, 'СТ, гве'' Н0-в ^,' азлічают наступні вражаючі чинники ЧС-гоп япт ційні, біологічні та механічні. «Плов, хімічні, радіа-

Вражаючим фактором при розрахунку наслідків НС вважають фактор, що викликає основні руйнування і ураження. 2.1.2.

Моделі впливу

Прогнозування впливів, пов'язаних з НС мирного часу, описуються у вигляді аналітичних, табличних або графічних залежностей. Ці залежності дозволяють визначити інтенсивність вражаючих факторів тієї чи іншої НС у розглянутій точці. Залежності, що визначають поля вражаючих факторів при прогнозуванні наслідків НС, називають моделями впливу, маючи на увазі те, що вони характеризують інтенсивність і масштаб впливу.

При модельної оцінці впливів використовуються: 1.

Інформація, заснована на факті вже існуючої НС. Наводяться координати центру вогнища, інтенсивність або потужність впливу, час впливу. 2.

Просторова функція розподілу параметрів вражаючих факторів Ф. характерна для розглянутої надзвичайної ситуації. Т2 (х, у, Ф). Приклад типового виду даної просторової функції для нормального характеру розподілу вражаючого фактора (розподілу Гаусса [50]) наведено на рис. 2.1, а. У цьому випадку найбільш вірогідні середні значення вражаючих факторів, великі і малі значення спадають за експоненціальним законом. 3.

Вид щільності функції розподілу параметрів вражаючих факторів '/ {х, У, Ф)> щільність розподілу ймовірності випадкової величини Ф. Приклад виду такої функції для нормального розподілу наведено на рис. 2.1, б.

Рис. 2.1. Приклади нормального закону розподілу вражаючих факторів: а - функція розподілу; б - функція щільності розподілу ймовірностей; х, у - координати розглянутої точки, Ф - вражаючий фактор (випадкова величина)

5 На підставі спостережень і завчасно проведених розрахунку ожет бути визначена інтенсивність впливу, наприклад, складена карта сейсмічного районування терріторіі'Россіі, карта цунамі-раіонірованія. Для сейсмонебезпечних регіонів складені карти детального сейсмічного районування, а для міст проведено мікросейсморайонування, тобто визначена сейсмічність окремих майданчиків (кварталів) в межах міста. Зазвичай ці моделі приводяться в графічному вигляді (у формі ізолінії на кар-тах) або в табличному вигляді.

Значення функції розподілу для розглянутої надзвичайної ситуації Г (х, у, Ф) є ймовірність Ртого, що випадкова величина вражаючого фактора Ф в просторовій точці з координатами. V, у прийме значення не вище цієї величини Ф ,:

^ (х, у, Ф) = />

(Ф <Ф |).

У загальному випадку в якості випадкової величини розглядаються типові параметри вражаючих факторів НС: інтенсивність землетрусу, надлишковий тиск на фронті ударної хвилі при вибуху, щільність теплового потоку при пожежі, характеристики хвиль при цунамі, дози опромінення при радіаційних аваріях, концентрації, токсичні навантаження при хімічних аваріях і т. д. Функції розподілу ^ (. V, у, Ф) вражаючих факторів для найбільш типових випадків визначають заздалегідь на основі статистичних спостережень і розрахунково-теоретичної екстраполяції. Наприклад, такі функції побудовані для основних сейсмонебезпечних регіонів. В якості випадкової величини Ф в цьому випадку розглядається інтенсивність землетрусу в балах. Слід зазначити, що розподіл усіх прогнозування істотно залежить від заданих довірчих ймовірностей настання певних подій і виправданості в тих чи інших випадках екстраполяціонних залежностей. 2.1.3.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.1. Теоретичні основи прогнозування "
 1. ГЛАВА 2 Прогнозування обстановки при надзвичайних ситуаціях
  ГЛАВА 2 Прогнозування обстановки при надзвичайних
 2. Приклади розв'язання типових задам з прогнозування хімічної обстановки
  Завдання 2.1. Визначити глибину поширення АХОВ при аварії на хімічно небезпечному об'єкті при наступних вихідних даних: тип АХОВ - хлор; кількістю-2.2. Прогнозування наслідків техногенних НС ство АХОВ Оо "96 т; умови зберігання АХОВ - рідина під тиском; висота обвалування / / = 2 м; метеоумови - изотермия; температура повітря Т, - 10'С; швидкість вітру К | ц = - 2 м / с. Рішення 1.
 3. Контрольний тест
  прогнозування; попередження (стимулювання); регулювання; дозвіл; б) прогнозування; попередження (стимулювання); дозвіл; в) прогнозування; регулювання; дозвіл; г) прогнозування; аналіз; попередження; дозвіл; д) аналіз конфліктної ситуації; прогнозування; попередження; дозвіл. 3. Визнання реальності конфліктуючими сторонами;
 4. 19.2. ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
  основі новітніх досягнень у техніці та технології виробництва. За ступенем обгрунтованості прогнозування поділяється на пошукове і нормативне. Перше полягає в оцінці перспективних тенденцій розвитку об'єкта дослідження, другий - у визначенні шляхів і термінів досягнення бажаних станів досліджуваного об'єкта на основі сформованих показників. Принципи прогнозування. Економічний
 5. Белл Данієл (р. 1919)
  прогнозування. Розроблена Беллом концепція постіндустріального суспільства висунула його в число провідних представників соціального прогнозування на Заході; він придбав значний вплив в інтелектуальному житті і громадській думці США. Відповідно до цієї концепції, науково-технічна революція робить зайвою революцію соціальну. Зображував майбутнє людства з позицій помірного
 6. Прогнозування наслідків НС у районі руйнівних землетрусів
  прогнозуванні можлива інтенсивність землетрусу визначається по картах загального сейсмічного районування території Росії (ЗСР-78; ЗСР- 97). Основними показниками інженерної обстановки в районі руйнівних землетрусів є:? кількість будівель, які отримали обвали, часткові руйнування, важкі, помірні і легкі пошкодження, шт.;? площа зруйнованої частини міста, в
 7. Тема 2. Характеристика конфлікту як соціального феномена
  прогнозування, попередження, стимулювання, регулювання і дозвіл. Динаміка конфлікту і зміст управління ім. Джерела прогнозування конфлікту. Шляхи попередження конфлікту. Вимушені і превентивні форми попередження конфлікту. Стимулювання конфлікту, його форми і засоби. Технології регулювання конфлікту: інформаційні, комунікативні, соціально-психологічні,
 8. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ
  теоретичних проблем общественниж наук, для формування професійного творчого мислення філософа; охарактеризувати сучасні тенденції розвитку соціально-філософського знання; виявити роль соціальної філософії в дослідженні буття людини і суспільства в цілому, у функціонуванні та розвитку соціальних систем. Завдання вивчення даної дисципліни пов'язані з отриманням студентами комплексу
 9. Що таке наукова теорія?
  Теоретичне узагальнення фактів і явищ. У цьому зв'язку слід розрізняти різні типи наукових узагальнень. Емпіричне узагальнення - об'єднання предметів і явищ за емпіричними, спостережуваним або вимірюваним підстав. Теоретичне узагальнення - об'єднання предметів і явищ-16 ний з позицій єдиного способу пояснення їх структурних, функціональних або генетичних особливостей. До складу
 10. Л. А. Михайлов, В. П. Соломін, А. Л. Михайлов, А. В. Старостенко та ін. Безпека життєдіяльності: Підручник для вузів / - СПб.: Пітер. - 302 с.: Ил., 2006