НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаЗовнішньоекономічна діяльність → 
« Попередня Наступна »
Дралін А. І.. Зовнішньоекономічна діяльність: навчальний посібник / А. І. Дралін, С. Г. Міхньова. - Вид. 2-е, перераб. і доп. - Пенза: Інформаційно-видавничий центр ПГУ, 2006. - 127 с., 2006 - перейти до змісту підручника

Тема 13. ЗОВНІШНЬОТОРГОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ


План лекції
Зовнішньоторговельна документація, що оформляє виконання комерційної угоди (загальні відомості).
Товарні та розрахункові документи.
Документи по платіжно-банківських операцій.
Страхові документи.
Відвантажувальні і транспортні документи.
Транспортно-експедиторські документи.
Митні документи.
Стандартизація та уніфікація зовнішньоторговельних документів. Питання 1. Зовнішньоторговельна документація, що оформляє виконання
комерційної угоди Документи про виконання зовнішньоторговельної угоди на всіх етапах її реалізації прийнято називати зовнішньоторговельними. Спільними для всіх документів реквізитами є найменування фірми-експортера (або вантажовідправника) та фірми-імпортера (або вантажоодержувача), їх адреси, номери телефонів, факсів або телексів; назва документа, дата і місце його виписки; номер контракту або замовлення і дата його підписання ; номера наряду та ін Товаросупровідні документи Слідують з вантажем, до них відносяться групи комерційних, транспортних і митних документів Відвантажувальні документи Складаються у зв'язку з відвантаженням товару Забезпечуючі виробництво документи Інструкція з виготовлення; інструкції з пакування та ін Питання 2. Товарні та розрахункові документи
Вимога продавця до покупця про сплату зазначеної в ньому суми належного пла-тежа за поставлений товар
Комерційний рахунок
(найважливіший розрахунковий документ)
Ця група документів дає вартісну, якісну і кількісну характеристики товарів. Документи оформляє на своєму бланку продавець, а покупець проти них здійснює оплату? Специфікація Містить перелік асортименту товарів Технічна документація Требуется при поставках обладнання та тех-нічних споживчих товарів Пакувальний лист Містить перелік усіх видів і сортів товару Сертифікат якості Свідоцтво, яке засвідчує якість, ви-дається відповідними компетентними ор-ганізації, але може видаватися і фірмою-виробником Протокол випробувань Документ про характеристики товару Дозвіл на відвантаження Видається представником покупця після проведення приймальних випробувань Питання 3. Документи по платіжно-банківських операцій Інструкція по банківському переказу Видається клієнтом своєму банку і містить вимогу провести виплату певної суми Заява на відкриття товарного акредитива Документ, за допомогою якого банку пору-чає відкрити товарний акредитив на умовах, зазначених у цьому документі Товарний акредитив Договір між платником і його банком, в якому банк зобов'язується відкрити товарний ак-кредитів банківська гарантія Документ, згідно з яким банк зобов'язується виплатити обумовлену суму названої сто-Рона на умовах, зазначених у ньому Питання 4. Страхові документи відображають взаємини між страховиком і страхувальником Страховий поліс Документ, що видається страховиком і що підтверджує договір страхування Страховий сертифікат Документ, що видається страховим товариством страхувальнику, який засвідчує, що страхова-ня було вироблено і що був виданий поліс
Питання 5. Відвантажувальні і транспортні документи Відвантажувальні документи пов'язані з відвантаженням Повідомлення про готовність товару до відвантаження Повідомляє покупця про те, що замовлені товари виготовлені і готові до відправки Заявка на фрахтування Передається (висилається) постачальником пере-візникові Відвантажувальна інструкція Містить докладні відомості про вантаж та вимогами у зв'язку з його перевезенням Дозвіл на відвантаження Документ видається покупцем Повідомлення про відвантаження Документ, за допомогою якого продавець інформує вантажоодержувача про відвантаження товарів Транспортні документи оформляють відносини з вантажоперевізником Залізнична накладна При залізничних перевезеннях Авіавантажна накладна При авіаперевезеннях Накладна автодорожньої перевезення При автодорожніх перевезеннях Універсальний транспортний документ, документ змішаного перевезення, документ комбінованого перевезення При використанні декількох видів транспорту Коносамент - Документ, що видається перевізником вантажовідправнику в посвідчення прийняття вантажу до перевезення. Коносамент виконує три основні функції:
засвідчує прийняття перевізником вантажу до перевезення;
є товаророзпорядчим документом (надає право власнику оригіналу розпоряджатися вантажем);
свідчить про укладення договору на перевезення вантажу
Питання 6. Транспортно-експедиторські документи Доручення експедитору виконання певних операцій відвантажувальні доручення
(або транспортний
доручення,
або транспортна
інструкція) Документ, що виписується грузоотпр-вителем (або вантажоодержувачем) зазвичай на бланку транспортно-експедиторської фірми і містить перелік операцій, що доручаються екс-педітору Повідомлення про відправку Видається вантажовідправником або його агентом перевізнику, оператору змішаних перевезень, владі терміналу або іншому одержувачеві Складська розписка експедитора Документ, що виписується експедитором, ви-ступає в якості керуючого складом, в якому підтверджується отримання складованого товару Товароскладская квитанція Видається власником складу вантажовласникові в посвідчення прийняття ним вантажу на зберігання Ордер на видачу товару Документ, який видається стороною, маю-щей право давати розпорядження про видачу то-варів Питання 7. Митні документи Необхідні для оформлення переходу товарів через митний кордон Експортні та імпортні ліцензії Документи, які видаються спеціальними державними органами за наявності в країні кон-тролю над ввезенням або вивезенням конкретних товарів Митна декларація Є основним митним документом і перед-ставлять собою заяву розпорядника вантажу , наданих їм митниці при імпорті або експорті то-варів Сертифікат про походження товару Особливий документ, що видається компетентним орга-ном в країні експортера 1.
Консульська фактура
(або консульський інвойс)
Документ, підготовлений експортером у своїй країні і представляється в дипломатичне представництво країни імпортера для його затвердження і потім представляється імпортером у зв'язку з ввезенням товару, засвідчує ціну товару і вартість всієї партії товару (використовується при адвалорних митах - з ціни товару)
Питання 8. Стандартизація та уніфікація зовнішньоторговельних документів
У міжнародній практиці широкого поширення набули уніфіковані форми зовнішньоторговельних документів. Стандартизація в цій сфері дозволяє використовувати автоматичні системи обробки даних і передачі інформації.
ПИТАННЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМІ
Які групи документів оформляють виконання зовнішньоторговельної операції?
Які документи називаються товаросупровідними, а які - товаророзпорядчими?
Які види документів належать до групи товарних?
Які види рахунків використовуються у зовнішньоторговельній практиці?
У чому особливість консульської фактури?
Для яких цілей використовується сертифікат походження?
Що означає поняття «уніфікований документ»?? ТЕМИ семінарських занять
Основні зміни в концепціях і практиці сучасної ЗЕД.
Роль малих підприємств, зовнішньоторговельних організацій, торгово-промислових палат, спілок підприємців у розвитку експорту.
Підготовка фірми до ЗЕД. Стратегічне планування ЗЕД.
Структура управління ЗЕД всередині компанії.
Роль міжнародних стандартів у підвищенні якості продукції. Сутність стандартів IS0-9000.
Створення підприємств з іноземними інвестиціями (ШІ): цілі, управління, визначення економічної ефективності діяльності.
Розрахунок економічних показників експортних, імпортних, товарообмінних операцій.
Вибір іноземного партнера. Основні показники діяльності та фінансової стійкості іноземних фірм.
Інформаційне забезпечення ЗЕД. Основні технології зовнішніх комунікацій в Інтернет.
Процедури укладення зовнішньоторговельних угод. Структурно-логічна схема розвитку угоди.
«Віденська конвенція про договори міжнародної купівлі-продажу товарів». Зміст зовнішньоторговельних контрактів.
Базисні умови поставки ІНКОТЕРМС. Формування цін товарів, перевезення, страхування, перехід ризиків, право власності.
Особливості окремих видів угод.
Виконання контрактів.
Зовнішньоторговельна документація.
Фактори формування конкурентоспроможності товару.
Проблеми підвищення ефективності ЗЕД.
ТИПОВІ ЗАВДАННЯ
Функція попиту на товар у країні має вигляд QD = 90 - 2P, а функція пропозиції QS = -10 + 2P (P - в руб.; Q - в млн од.).
А. Яка функція попиту на імпорт?
Б. Яка функція експортного пропозиції?
(Привести графіки та аналітичне рішення).
Невелика країна імпортує товар Х. Світова ціна 10 $. Функція попиту на товар у країні має вигляд QD = 400 - 10P, а функція пропозиції QS = -50 + 5P (P - в $; Q - в млн од.).
Визначити вплив специфічного митного тарифу 5 $ на одиницю товару на доходи виготовлювачів товару в даній країні.
(Привести графіки та аналітичне рішення).
Сьогодні можна купити товар в одного продавця за 500 $, а в іншого - за 400 €. Сьогодні курси: 30 руб. / $ І 35 руб. / €.
У кого вигідно купувати?
Б. Можна купити зараз в кредит (товарний) під 10% річних інвалюти, але через рік курси будуть 32 руб. / $ І 37 руб. / €. Інфляцією знехтувати. У кого вигідно купувати?
Чи вигідно купити в кредит на умовах попереднього пункту при інфляції в РФ 5%? Якщо так, то - у кого?
Г. Чи вигідно купити в кредит при інфляції в РФ 20%? Якщо так, то - у кого?
Визначити зміна загального доходу фірми-виробника импортозамещающего товару від імпорту товару, якщо QS = -10 + 2P, рівноважна ціна до імпорту була P0 = 10, а світова ціна Pm = 6?
(Привести графіки та аналітичне рішення).
Розрахувати ППС в кінці року, якщо на початку року він дорівнював 10 руб. / $, А інфляція була в РФ 21%, в США - 10%.
100
6. Визначити ефект і ефективність експорту, якщо відомо: 1. Обсяг продажу, од. 10 лютого. Проізводстственная собівартість одиниці виробу, руб. 50 3. Ціна одиниці виробу, $ 4 Березня. Комерційні витрати, пов'язані з реалізацією 1 на зовнішньому ринку, $ / од. 5. Курс валюти, руб. / $ 30 липня. Визначити індекс експортних цін Ix, індекс імпортних цін Im, умови зовнішньої торгівлі для підприємства T, якщо відомі обсяги експорту Qx, обсяги імпорту Qm і ціни в базовому році і в розглянутому році: Товар Експорт в році Імпорт в році базовому рассматрив. базовому рассматрив. Px Qx Px Qx P
m Qm P
m Qm A 5 4 6 6 B 7 квітня 8 Травня C 1 червня 7 лютого D 3 липня 4 травня Ix Z Dxi - Sx i, Im Z Dm i - Si
m ь
де Di - частка i-того товару в експорті (імпорті) базового року; Si - відношення ціни в розглянутому році до ціни в базовому році. T = Ix / Im.
8. Визначити індекс експортних цін Ix, індекс імпортних цін Im, умови зовнішньої торгівлі для підприємства T, якщо відомі обсяги експорту Qx, обсяги імпорту Qm і ціни в базовому році і в розглянутому році: Товар Експорт в році Імпорт в році базовому рассматрив. базовому рассматрив. Px Qx Px Qx P
л m Qm P
л m Qm A 5 4 6 6 В 1 червня 2 Липня
9 . Вибрати кращий варіант угоди (укласти контракт з контрагентом в країні А чи з контрагентом в країні B), якщо відомі ймовірності Pi отримання доходів Ri у варіантах фіналів: Варіант фіналів У країні А В країні B Pi Ri (тис. $) Pi Ri (тис . $) 1 0,5 400 0,3 600 2 0,5 500 0,7 400 10. Обчислити коефіцієнт кредитного впливу А "кр з урахуванням дисконтування і визначити вигідність кредиту для продавця або для покупця, якщо відомі: рублевий еквівалент валютної виручки за відсутності комерційного кредиту ВН = 10 млн руб., Норматив дисконтування d = 10%, платежі погашення основного боргу в році t, Під *, платежі відсотків у році t, ВП Рік t Під * (млн руб.) ВП * (млн руб.) 1 5 0,5 2 6,26 1
ПРИКЛАД ТЕСТУ ДЛЯ ШВИДКОЇ ПЕРЕДНІМ
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тема 13. ЗОВНІШНЬОТОРГОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ "
 1. ЗМІСТ
  зовнішньоторговельних операцій 83 РОЗДІЛ IV. ПРОВЕДЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ 87 Тема 12. Виконання контрактів 87 Тема 13. Зовнішньоторговельна документація 94 ТЕМИ семінарських занять 99 ТИПОВІ ЗАВДАННЯ 100 ПРИКЛАД ТЕСТУ ДЛЯ ШВИДКОЇ ПЕРЕДНІМ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ОКРЕМИХ ТЕМ 103 ТЕСТ ПІДСУМКОВИЙ 104 ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ 109 ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ І ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 112 ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ
 2.  РОЗДІЛИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЇХ ЗМІСТ ЗА ТЕМАМИ
    тема опису та кодування товарів. Форми фінансування ЗЕД. Тема 5. УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ Підготовка російської фірми до ЗЕД. Основні перешкоди міжнародної діяльності фірми за кордоном. Функції підприємств з розвитку ЗЕД. Організаційне та комунікативне побудова зовнішньоекономічної фірми (підприємства - учасника ЗЕД). Характеристика типів
 3.  Тема 4. ФОРМИ ЗЕД ЯК ВИДИ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
    тема ТН ЗЕД Росії Довжина кодового позначення Десять цифрових знаків Позначення классифика-ційної угруповання товару за ГС Шість перших цифрових знаків Деталізація номенклатури товарів у Росії Останні чотири цифрових знака з десятизначного коду Розподіл інформації за рівнями Розділ - 1-й рівень (не відображається у коді товару , ну-ться римськими цифрами I. .. XXI) Група - 2-й
 4.  Тема 2. КОНЦЕПЦІЇ І ПРАКТИКА СУЧАСНОЇ ЗЕД
    зовнішньоторговельних об'єднань з пер-персоналом Етап II (1989-1991) - Розвиток ЗЕД і нетарифних методів регулювання (реєстрація учасників, ліцензування, квотування); створення підрозділів ЗЕД в галузях, регіонах, на великих підприємствах (Автоваз, Московський годинниковий завод); дозвіл виходу на зовнішній ринок виготовлювачам (з 1989 р.), але після обов'язкової реєстрації в Міністерстві
 5.  Тема 3. СУБ'ЄКТИ ЗЕД План лекції
    тематика, програмування, нові ма-і теріали і т. д. Обсяги експорту та імпорту У 2001 р. експортовано (в тому числі, МП) технологій на 18,9 млрд руб., менше ніж ввезено технологій (33,2 млрд руб. ), декларований високий рівень розвитку науки не реалізований Форма організації МП або тимчасові НДР колективи Слабкі сторони МП не можуть забезпечити ланцюжок «ідея - технологія - виробництво -
 6.  Тема 5. УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ
    тема служб - може бути частиною структури підприємства або відносно самостійним підрозділом, в країні або за кордоном. Найпростіший випадок - вбудований експортний відділ (відділ ЗЕД) - 2-3 особи укладають угоди, ведуть контроль, облік, працюють з міжнародними торговими посередниками. При великих оборотах створюється спеціальний експортний відділ, він проводить аналітичну, рекламну,
 7.  Тема 10. МІЖНАРОДНІ ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ
    зовнішньоторговельна угода) - це комплекс ос-новних і допоміжних (забезпечують) дій по осуществле-нию торгового обміну Зовнішньоторговельна операція охоплює різноманітні сфери (економічні, фінансові, правові) взаємовідносин між партнерами. Сюди можуть входити: вибір товару, вивчення ринку, виявлення споживачів і конкурентів, визначення ціни, проведення реклами, розсилка
 8.  Тема 12. ВИКОНАННЯ КОНТРАКТІВ
    зовнішньоторговельної угоди з експорту з Росії з використанням документарного непідтвердженого безвідкличного акредитива: СК - страхова компанія, експор. - Експортер, БЕ - банк експортера, БІ - банк імпортера, ТЕ - митниця експортера, ТІ - митниця імпортера, ПЕК - транспортно-експедиторська компанія, импор. - Імпортер. Опис подій на структурно-логічній схемі: Видача оферти (або ініціатива
 9.  ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ОКРЕМИХ ТЕМ
    зовнішньоторговельної документації: консульський інвойс - відвантажувальний документ. Б) сертифікат про походження товару - митний документ. пакувальний лист - це платіжно-банківський документ. Г) коносамент - митний документ. Відповідно до «Віденської конвенції». при дострокової поставки покупець може відмовитися від неї. Б) сторона ніколи не має права утримувати товар. сторони не можуть виключити
 10.  ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ
    тема опису та кодування товарів. Підготовка російської фірми до ЗЕД. Основні перешкоди міжнародної діяльності фірми за кордоном. Функції підприємств з розвитку ЗЕД. Форми фінансування ЗЕД. Організаційне та комунікативне побудова зовнішньоторговельної фірми (підприємства-учасника ЗЕД). Характеристика типів організаційної структури російської та зарубіжної компаній. Приклади організації