Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаЗовнішньоекономічна діяльність → 
« Попередня Наступна »
Дралін А. І.. Зовнішньоекономічна діяльність: навчальний посібник / А. І. Дралін, С. Г. Міхньова. - Вид. 2-е, перераб. і доп. - Пенза: Інформаційно-видавничий центр ПГУ, 2006. - 127 с., 2006 - перейти до змісту підручника

Тема 6. СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ (ШІ)


План лекції
Цілі, шляхи створення, управління підприємствами з ІІ.
Визначення економічної ефективності.
Питання 1. Цілі, шляхи створення, управління підприємствами з ІІ
Вищою формою співпраці є створення спільних підприємств (підприємств з іноземними інвестиціями), на яких іноземні та вітчизняні інвестиції з'єднуються разом в ланцюзі: разові торгові угоди - створення експортних служб - відкриття торгових представництв - технічне сприяння, висновок і виконання договорів підряду - будівництво об'єкта на компенсаційній основі - створення підприємств з іноземними інвестиціями. -
Задоволення внутрішнього попиту;
придбання обладнання;
поліпшення якості;
доступ до іноземного капіталу, фінансів, технологій;
підвищення кваліфікації;
вихід на експорт;
подолання недоліків національних чинників;
поділ ризику при створенні нових підприємств Цілі
іноземців - Вихід на новий ринок;
доступ до ресурсів;
доступ до дешевої робочої сили;
використання «ноу-хау» приймаючої сторони Управління підприємствами з ІІ Для АТ, як звичайно: загальні збори, статут, рада ди-ректорів та ревізійна комісія, виконавчий ор-ган, затвердження звітів (рішення про продовження дея -ності, реорганізації або ліквідації). Далі: опублікування звітів, аудиторські перевірки, ведення обліку за правилами приймаючої сторони Питання 2. Визначення економічної ефективності
Прибуток від реалізації в році, t П = Ввt х К + У ^ - Q
де Ввt - виручка валютна; К - курс; Врt - виручка рублева; Q - повна собівартість Прибуток балансова, П +% від депозитів + ??штрафи на його користь + інші надходження і мінус такі ж величини Прибуток оподатковуваний Пбt мінус відрахування до фондів Прибуток чистий Пбt мінус податки Інтегральний ефект Сума дисконтованих прибутків
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тема 6. СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ (ШІ)"
 1. ЗМІСТ
  підприємстві 36 Тема 6. Створення підприємств з іноземними інвестиціями (ШІ) 46 Тема 7. Економічні обгрунтування виходу на зовнішній ринок 47 РОЗДІЛ II. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ВИБОРУ ІНОЗЕМНОГО ПАРТНЕРА 62 Тема 8. Оцінка фінансової стійкості іноземного партнера ... 62 Тема 9. Інформаційне забезпечення ЗЕД 67 РОЗДІЛ III. ВИСНОВОК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ 68
 2. Тема 2. КОНЦЕПЦІЇ І ПРАКТИКА СУЧАСНОЇ ЗЕД
  створення сфери ЗЕД в РФ. Необхідність ЗЕД та мотиви для участі у ЗЕД. Функції, зміна в концепціях та практиці сучасної ЗЕД. Розмежування повноважень з управління ЗЕД між центром і регіонами. Проблеми зарубіжних і російських партнерів. Питання 1. Етапи створення сфери ЗЕД в РФ Етап I (1986-1988) - Ліквідація монополії у здійсненні ЗЕД; розширення числа учасників ЗЕД за рахунок
 3. Тема 4. ФОРМИ ЗЕД ЯК ВИДИ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
  тема ТН ЗЕД Росії Довжина кодового позначення Десять цифрових знаків Позначення классифика -ційної угруповання товару за ГС Шість перших цифрових знаків Деталізація номенклатури товарів у Росії Останні чотири цифрові знака з десятизначного коду Розподіл інформації по рівнях Розділ - 1-й рівень (не відображається у коді товару, ну-ться римськими цифрами I. .. XXI) Група - 2-й
 4. Тема 13. ЗОВНІШНЬОТОРГОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ
  підприємств, зовнішньоторговельних організацій, торгово-промислових палат, спілок підприємців у розвитку експорту. Підготовка фірми до ЗЕД. Стратегічне планування ЗЕД. Структура управління ЗЕД всередині компанії. Роль міжнародних стандартів у підвищенні якості продукції. Сутність стандартів IS0-9000. Створення підприємств з іноземними інвестиціями (ШІ): цілі, управління, визначення
 5. § 6. Федеративна Республіка Німеччина в 1949 - 1990-ті р.
  тема, карткова система ще більше ускладнювали економічне та соціальне становище в Німеччині. Союзники по антигітлерівській коаліції, виконуючи рішення Кримської і Потсдамської конференцій, проводили політику трьох «де »: демілітаризацію, денацифікацію, демократизацію. Створювалися умови для перетворення Німеччини в миролюбне, демократичну державу. Відновлювалися заборонені нацистами
 6. § 7. Італія в 50-90-ті роки
  створення Європейського економічного співтовариства (ЄЕС). У перші повоєнні десятиліття Італія, як і інші країни Заходу, переживала період швидкого економічного підйому. В 50-ті роки щорічний приріст виробництва становив 10%. Приєднання до «плану Маршалла», оновлення основного капіталу, приплив приватних іноземних інвестицій, високий попит на внутрішньому ринку, державна допомога
 7. 1.3. Виробничий потенціал. Інвестиційна привабливість регіонів
  створенням об'єкта, за вирахуванням його зносу. Він включає оцінку накопичених активів: фінансових, матеріальних (земля, будівлі, споруди, обладнання) і нематеріальних («ім'я», торгова марка тощо) на основі балансового звіту з урахуванням морального та фізичного зносу. Виробничий потенціал господарюючих суб'єктів проявляється в масштабах і в якості їх матеріально - технічної бази -
 8. Фінансова сфера
  тема бюджетного фінансування. Держава бере на себе більшу частину фінансування інвестиційних проектів розвитку виробничої та соціальної інфраструктури. Нині державу направляє до 80% фінансових ресурсів, централізованих у федеральному бюджеті, на задоволення невідкладних потреб соціальної сфери - житлового та муніципального будівництва, охорони здоров'я,
 9. Нормативно-правові засади функціонування Суррей
  тема гарантій інвестицій з боку обласної адміністрації, в тому числі за рахунок коштів гарантійного фонду, які передбачені законодавчим актом про бюджет області. При направленні коштів на прямі інвестиції доходи банків на території області звільняються від податків до місцевого бюджету. Результатом політики активного стимулювання іноземних інвестицій став їх зростання в економіку області.
 10. Список літератури
  тематичної літератури, 1982. Голубков Є.П. Використання системного аналізу в прийнятті планових рішень. М.: Економіка, 1982. Державне регулювання ринкової економіки: Учеб. пособ. М.: Справа, 2001. Гранберг А.Г. Основи регіональної економіки: Підручник для вузів. М.: ГУ ВШЕ, 2001. Гранберг А. Стратегія територіального соціально-економічного розвитку Росії: від ідеї до реалізації / /
 11. Висновки, укладення
  тема преміальних виплат здається практично незмінної, принаймні, за своєю суттю. Деякі тенденції все ж могли бути відзначені. Одні з них стосуються підвищення заробітної Плати, іноді тимчасового, для персоналу, зайнятого на автоматизований-217 Хрестоматія ном обладнанні, навіть малокваліфікованої. Інші підтверджують стійкість принципу оплати праці згідно виробленні та
 12. РОЗДІЛИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЇХ ЗМІСТ ЗА ТЕМАМИ
  тема опису та кодування товарів. Форми фінансування ЗЕД. Тема 5. управління зовнішньоекономічної діяльності НА ПІДПРИЄМСТВІ Підготовка російської фірми до ЗЕД. Основні перешкоди міжнародної діяльності фірми за кордоном. Функції підприємств з розвитку ЗЕД. Організаційне та комунікативне побудова зовнішньоекономічної фірми (підприємства - учасника ЗЕД). Характеристика типів
 13. Тема 3. СУБ'ЄКТИ ЗЕД План лекції
  тематика, програмування, нові ма-і теріали і т. д. Обсяги експорту та імпорту У 2001 р. експортовано (в тому числі, МП) технологій на 18,9 млрд руб., менше ніж ввезено технологій (33,2 млрд руб.), декларований високий рівень розвитку науки не реалізований Форма організації МП або тимчасові НДР колективи Слабкі сторони МП не можуть забезпечити ланцюжок «ідея - технологія - виробництво -
 14. Тема 7. ЕКОНОМІЧНІ ОБГРУНТУВАННЯ ВИХОДУ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК
  тематичного апарату) трьох категорій спрямованості: на процес управління, на технічний контроль якості, на загальносистемні методи, а також ідеологія тотального управління якістю (TQM) - повний безперервне охоплення. Питання 4. Оцінка ефективності ЗЕД підприємства Ефективність як співвідношення результатів і витрат важлива не тільки сама по собі. Аналіз відповідних показників, їх динаміки
 15. § 2. Жовтневе збройне повстання. Встановлення радянської влади
  тема наркоматів вже склалася, були сформовані їх колегії, відділи, підібраний основний склад працівників. Радянської влади вдалося залучити в новий державний апарат з лав буржуазної інтелігенції досвідчених інженерів, техніків та інших спеціалістів. Відразу після революції було вжито заходів щодо демократизації колишньої армії. У військах фронту і тилу зміщувалися ненависні солдатам офіцери і
 16. § 1. Нова економічна політика
  тема сприяла поступовому переходу підприємств на самоокупність, самофінансування, а, значить, і на самоврядування. Госпрозрахунок, таким чином, при послідовному його впровадженні ставав матеріальною основою соціальної справедливості та удосконалення демократії. Розвиток товарно-грошових відносин вимагало проведення заходів щодо зміцнення курсу рубля. Проблема конвертованості рубля
 17. § 2. Перетворення в промисловості
  тема. Однак, незважаючи на безліч негативних наслідків індустріалізації, країна виконала поставлене завдання, добившись величезних успіхів. Вони були особливо помітні на тлі світової економічної кризи 1929 - 1933 р. Якщо в США виробництво впало майже на 40%, у Німеччині та Франції - більш ніж на 30%, то в СРСР спостерігалися небачені темпи зростання. Радянський Союз став однією з небагатьох країн,
 18. § 4. Радянський Союз напередодні війни
  тема угод мала своєю метою припинення будь-якої агресії і забезпечення стабільності в Європі. Але ця ідея створення Східного пакту натрапила на серйозні перешкоди: Німеччина і Польща відмовилися брати участь у запропонованому угоді, а Англія висловила ряд застережень, прагнучи поховати радянсько-французький проект. У зв'язку з цим радянський уряд вирішив піти шляхом укладення
 19. § 2. Країни Заходу в 1918 - 1923 г.
  тема, розширювався спектр партій, росла політична культура мас. У той же час у ряді держав відбулися революційні потрясіння. Недозволені соціальні протиріччя породжували протистояння різних політичних сил, найнебезпечнішою з яких був
 20. § 8. Демократична революція в Іспанії і Народний фронт
  створення «Національної каси проти безробіття» для виплати допомог безробітним, декрети про поліпшення становища орендарів і сільськогосподарських робітників. Церква була відокремлена від держави, і заборонена діяльність ордена єзуїтів. Національну автономію отримала одна з трьох областей - Каталонія. В армії дещо скоротилося число офіцерів і генералів. У 1932 р. почалася аграрна реформа