Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаСоціологіяЗагальна соціологія → 
« Попередня Наступна »
Волков Ю.Г., Мостова І.В.
. Соціологія: Підручник для вузів / Під ред. проф. В.І. Добренькова. - М. : Гардарика, 1998. - 244 с., 1998 - перейти до змісту підручника

ТЕМА 7 Соціальна культураСуспільство, соціальна структура (інститути і взаємодіючі групи), характер регулювання відносин між людьми визначаються культурою.
Термін цей надзвичайно багатозначний: він описує абсолютно все, створене людиною, і виділяє найвищого рівня унікальні зразки, включає матеріальне і духовне, що існувало задовго до народження конкретної людини і безпосередньо створюване ім. Культура так різноманітна, що для її уточнення люди використовують масу предикатів (спеціальних визначень), виділяючи, наприклад, технологічну, цивілізаційну, філософську, управлінську, музичну, фізичну культуру, міську та сільську, етнічну та молодіжну, які описують ціннісний світ людей значно краще найбільш вдумливих соціологів.
Ми користуємося термінами: економічна культура, політична культура, релігійна культура, оскільки за ними стоїть особливий стиль мислення, поведінки та оцінки того, що відбувається в суспільстві і в світі.
Для соціологів поняття «культура» несе особливий сенс: в традиціях, закладених Е. Дюркгеймом, вона розглядається як система ідеалів, цінностей, норм, зразків поведінки, що регулюють відносини між людьми.
Таким чином, соціальна культура - це тільки значення, які люди приписують різноманітним знакам: предметів, дій чи явищам. Палка-копалка або картина С.Далі, корабель або храм, ікона або гасло завжди є творами (артефактами, елементами культури), але вони знаходять соціокультурний сенс тільки тоді, коли значать щось для людей, тобто направляють їх дії, поведінку, сприйняття в певне русло.
Соціальна культура - це регулятивний механізм, що забезпечує взаємодії між людьми.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ТЕМА 7 Соціальна культура "
 1. ТЕМА 6 Історичні долі античної культури в V-VII ст.
  тема освіти VI-VII століття. Історична проза. Прокопій Кесарійський. Іоанн Малала. Сократ счхоластік . Іконографічний канон. Канон церковної музики та постанову VI Константинопольського
 2. ТЕМА 7 Держава Каролінгів. Периферія каролингского світу. Західноєвропейська культура в епоху Каролінгів Ш-сер.Кв)
  тема освіти. Гурток Людовіга Благочестивого. На відміну від Григорія Великого видатний діяч Каролингского Відродження Алкуин (735-804) вважав, що мудрість тобто не практична чеснота, а знання, набуте в результаті навчання. Причому мудрість включає в себе не тільки духовне знання, а й світські науки. Вивчення останніх - необхідна умова переходу до духовних предметів.
 3. ТЕМА 13 Церква феодального часу Процеси інтеграції та дезінтеграції в соціально-політичному житті Європи. Культура феодальної епохи
  соціально-політичну
 4. ТЕМА 15 Доісламські Індія і Японія в 5 - 12вв
  соціального устрою. Виникнення японської держави. Вплив китайської політичної культури. Роль буддизму і конфуціанської доктрини в процесі становлення Японського держави. Соціальна структура суспільства. Піднесення роду Фудзівара. Ослаблення центральної влади. Виникнення і розвиток стану самураїв. Створення сьогунату Мінамото. Японський феодалізм. Специфіка культури Японії -
 5. ТЕМА 19 Неміцність доцентрових тенденцій Західноєвропейська культура
  тема університетів. Університетом називали корпорацію викладачів та учнів, іменовану також - Studium general (загальна, вища школа). Від так званих місцевих шкіл (Studia particularia) загальні школи, насамперед, відрізнялися правом присвоювати признававшиеся під усьому християнському світі вчені ступені, головна з яких - ліценції (Licentia ubique docendi) - дозволяла її власникові
 6. ТЕМА 5. ВИДИ, ПОЛОГИ, ТИПИ І ФОРМИ МИСТЕЦТВА. ЇХ ЕСТЕТИЧНА СПЕЦИФІКА
  тематичне та виконавська багатство творів музичної культури. Театр і драматургія. Культура праці драматурга, режисера, артиста, гримера, художника-декоратора. Театру драматургічний (драма, комедія, мелодрама). Театр опери та балету. Хореографія. Мистецтво сцени - театр і естрада. Професійна сценічна діяльність і художня самодіяльність. Мистецтво арени - цирку.
 7. ТЕМА 3. Основні ЕСТЕТИЧНІ КАТЕГОРІЇ
  культури і мистецтва володіє довгим життям. Суб'єктивне прекрасне - це віяння кокетливою моди, яка не має довгого життя. Потворне - антипод прекрасного. (Див.: Н.М.Інюшкін. Сходинки пізнання прекрасного. Пенза, 1990). калокагатии (грец. Kalokagathia-від kalos - прекрасний і agathos - хороший, морально досконалий ) - гармонія внутрішнього і зовнішнього змісту, яка є умовою
 8. ТЕМА 6. ДИАЛЕКТИКА МОРАЛЬНОЇ, ПРАВОВИЙ, ПОЛІТИЧНОЇ І ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ ЯК підсистем ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ СУСПІЛЬСТВА В ЦІЛОМУ
  соціально- моральний ідеал володіє творчо-організаційної силою впливу на свідомість особистості і мас. Ідеали ведуть і направляють людей до творчої добру. Але моральний ідеалізм в системі реакційних, релігійних чи політичних догм вельми небезпечний. Тому морально мисляча особистість повинна усвідомлювати ступінь добра і зла, укладеного в рамкам того чи іншого «морального
 9. ТЕМА 1. ЕСТЕТИКА ЯК НАУКА
  соціального і духовного. Проблема співвідношення понять« естетичний »і« художній ». Художня культура суспільства як вища форма естетичної культури. Місце естетики в системі наукового знання. Взаємозв'язок естетики з філософією, соціологією і психологією. Характеристика інтелектуально-практичної діяльності людей як осмисленого і целеполагающего взаємодії людини з
 10. ТЕМА 7. ЕСТЕТИЧНА КУЛЬТУРА СУСПІЛЬСТВА І ОСОБИСТОСТІ
  соціально-детермінований процес, як складова частина духовно-практичного багатства людства. Естетична культура і проблеми естетичного сприйняття. Естетичні цінності природи і проблеми захисту. Проблема становлення естетичної культури сучасного російського суспільства. Співвідношення мистецтва і філософії в різні епохи. Взаємозв'язок і вплив морального і естетичного
 11. ТЕМА 1. ЕСТЕТИКА ЯК НАУКА
  тематичне вивчення філософії варто починати з теорії краси, тоді повніше розкриється добро і істина. Якщо для Баумгартена другий фундаментальною категорією є мистецтво, то Кант звернувся до естетики, відштовхуючись немає від проблем мистецтва, а від потреб філософії. Заслуга Канта саме в тому, що він вніс в естетику дух діалектики. Дефініція «естетика» міцно закріплюється в
 12. ТЕМА 4. Естетична свідомість
  тема нормативів ідеалу являє собою набір загальних вимог («канонів»), яким повинні задовольняти будь-які перетворення реальності при переході від дійсного до бажаного. Естетична свідомість в цілому, його будь-який елемент іманентно містить в собі зразок, орієнтир, духовну мету, яка і є естетичний ідеал. Слово «ідеал» грецького походження і в перекладі на російську - це
 13. ТЕМА 5. ЕСТЕТИЧНА ПРИРОДА МИСТЕЦТВА
  соціально-історичного досвіду людей. Мистецтво є неодмінним компонентом цивілізації на всьому протязі її існування і розвитку. Ідеться у своїй «пам'яті» історію людства, його минулий досвід, мистецтво являє образ його долі, що вражає своєю достовірністю . Як феномен культури мистецтво підпорядковане своїм специфічним законам розвитку. Але одночасно воно входить у сферу впливу
 14. Етапи художньої творчості
  тема та ідея. Тема - це і є визначеність того змісту, який відображається в творі мистецтва. У Лермонтова у вірші «Родина» тема любові до батьківщини. Темою може бути почуття природи, як у Левітана, Шишкіна. Темою може бути ставлення людини до знань, як у архітектора П'ятницького в проекті будівлі Казанського університету. Тема визначається самим життям людського суспільства.