Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо -геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаСоціологіяЗагальна соціологія → 
« Попередня Наступна »
Волков Ю. Г., Мостова І.В.
. Соціологія: Підручник для вузів / Під ред. проф. В.І. Добренькова. - М.: Гардарика, 1998. - 244 с., 1998 - перейти до змісту підручника

ТЕМА 4 Виробництво соціальної структуриБудова суспільства - ключ до розуміння його пристрою. А хранителі таємниць неохоче розлучаються зі своїми ключами. Тому любителі секретних карт та інформаційних скарбів рідко отримують «одкровення» соціальної природи, частіше їх кропітка праця приносить лише окремі крупиці дорогоцінного знання, які не дуже складаються в цілісну картину. За що дістався «осколках» професіонали і «стихійні» соціологи судять про суспільство, його структуру та культурі, будують припущення про розвиток соціальних подій, концептуалізуються уявлення про організацію їх суспільного миру.
Як ми визначили вище, різні погляди соціологів на суспільство впливають і на визначення соціальної структури: «суспільство людей» дозволяє виявити структуру «діючих груп», «суспільство відносин» - структуру «статусної диспозиції», а «суспільство культури» - структуру «символічної комунікації», цієї матриці соціальних позицій і статусних траєкторій. Таким чином, соціальна структура може бути представлена ??в трьох різних ракурсах і набути «обсяг».

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ТЕМА 4 Виробництво соціальної структури "
 1. ЗМІСТ
  соціальної структури 92 ОРГАНІЗАЦІЯ« ВІДНОСИН »І« ПОВЕДІНКИ »92ІНСТІТУЦІОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 93СОЦІАЛЬНАЯ СТРАТИФІКАЦІЯ І МОБІЛЬНІСТЬ 96ІЗУЧЕНІЕ СОЦІАЛЬНОЇ диспозиція 97НЕРАВЕНСТВО ЯК ДЖЕРЕЛО розшаруванням 100НЕРАВЕНСТВО ЯК СТАБІЛІЗАТОР СТРУКТУРИ 100БОРЬБА ЗА «СПРАВЕДЛИВЕ НЕРІВНІСТЬ» 102 «киплячого ВСЕСВІТ» СОЦІАЛЬНИХ ГРУП 111ПЕРЕМЕЩЕНІЯ У СОЦІАЛЬНЕ, ПРОСТОРІ 112АЛГОРІТМИ СОЦІАЛЬНОЇ
 2. ТЕМА 14 Візантія і Балкани в XI-XШвв. Сельджуки в XI-XШвв.
  Виробництво, розвиток міжнародної торгівлі, зростання значення Константинополя. Зовнішня політика Візантії в X - XI ст. Боротьба з арабським халіфатом. Завоювання Болгарії. Російсько-візантійські відносини в IX - XI ст. Правління Комнінів і подальший розвиток феодалізму. Пронін і проніарів. Перуки. Загострення внутрішніх протиріч у Візантії. Соціальна боротьба в X - XI ст. Народні рухи в містах і
 3. Тема: ЄВРОПЕЙСЬКА (посткласичному) ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДИНИ XIX - ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ
  тематичному розумінні, були популярні в Європі до середини XIX в. Метою подібних концепцій було прагнення розглянути світ в єдності, при цьому пропонувалися єдині, або єдині підстави буття. Глобальні філософські системи продукувались виходячи з потреби об'єднання світу європейської культури. Загальні особливості ситуації, що складається в європейській філософії середини XIX - початку
 4. Тема: ФІЛОСОФІЯ У XX СТОЛІТТІ
  тема людини (психоаналіз, екзистенціалізм, філософська антропологія). Новий ракурс у дослідженні свідомості (феноменологія, психоаналіз). Філософія в XX в. з аналітико-раціональної перетворюється на якусь творчість, що має метою відобразити, інтерпретувати, пояснити змінилися символи культури і смисложиттєві питання людського буття. Феноменологія - оригінальний напрямок, яке справило
 5. Тема: ПІЗНАННЯ
  тема знань про світ; особлива форма суспільної свідомості, що відображає природу, соціум, внутрішній світ людини в поняттях, законах, теоріях. 2) специфічний тип духовного виробництва, діяльність з вироблення, систематизації та перевірки знань. Короткий зміст Згідно найбільш широко представленої точці зору, пізнання розглядається як суспільно - історичний процес діяльності
 6. Тема: ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ
  виробництвом, яке дістається їм від попередніх поколінь в «вигляді знарядь праці та сформованих у ньому виробничих відносин. Об'єктивність історичного процесу, т.о. обумовлена ??наявністю матеріальних передумов і умов життєдіяльності людей і їх об'єктивними інтересами, яка змушують їх діяти цілком певним і передбачуваним чином. Саме об'єктивний характер
 7. Тема: ФІЛОСОФІЯ ТЕХНІКИ
  тематичними і буквено-слововимі. Саме таким чином раціоналістичне мислення аналізує власне утримання на предмет його об'єктивності, тобто істинності. Те ж відбувається і з матеріальними виробами: через них ми виносимо нестямі власне суб'єктивне (психологічно-розумне) зміст для огляду себе ж, власного «Я» «со-сторони», «ззовні». Так, матеріальна природа в
 8. Тема: ФІЛОСОФІЯ НАУКИ
  тематизації та соціальної легітимізації знань, що претендують на істинність і системне уявлення навколишнього людини об'єктивної реальності. Знання - продукт свідомості людини, що виражається у вигляді ідей, думок, асоціацій і образів, особливістю яких є можливість усвідомлення їх змісту на достовірність і істинність допомогою соціальної об'єктивізації (легітимізації)
 9. § 5. Особливості політичного та духовного життя в другій половині 1960 - початку 1980-х р.
  тема державних замовлень, насамперед, у кінематографі. Заздалегідь визначалося, скільки має бути поставлено фільмів на історико-революційну, військово-патріотичну, морально-побутову теми. У мистецькому житті зріс вплив цензурного преса. Обмежувалося знайомство радянських людей з новинками зарубіжної художньої культури. Але, незважаючи на ці труднощі, художня культура
 10. ТЕМА 2. ЕКОНОМІЧНЕ БУТТЯ СУСПІЛЬСТВА
  виробництво, його структура і місце в соціумі. Проблема праці. Економічний спосіб виробництва. Продуктивні сили і виробничі відносини. Проблема власності. Основне виробниче відношення. Закони суспільного розвитку, що генеруються матеріальним виробництвом. Основні поняття: власність, економічний спосіб виробництва, продуктивні сили, виробничі
 11. Висновки, укладення
  тема преміальних виплат здається практично незмінної, принаймні, за своєю суттю. Деякі тенденції все ж могли бути відзначені. Одні з них стосуються підвищення заробітної Плати, іноді тимчасового, для персоналу, зайнятого на автоматизований-217 Хрестоматія ном обладнанні, навіть малокваліфікованої. Інші підтверджують стійкість принципу оплати праці згідно виробленні та
 12. Соціологічні дослідження в сталеливарній промисловості
  темам1 38. Яке взагалі Ваша думка про технічний прогрес? Питання ставилося дослівно так і не повинен був більш якось доповнюватися інтерв'юєром. Тут мало б виявитися, що вдалося підвести до загальної теми і опитуваний (Befragte) в достатній мірі уявив собі вихідні моменти. Інтерв'юер повинен був тепер відразу ж вийти з розмови. Зате він повинен був уважно стежити
 13. Тема 4. ФОРМИ ЗЕД ЯК ВИДИ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
  тема ТН ЗЕД Росії Довжина кодового позначення Десять цифрових знаків Позначення классифика-ційної угруповання товару за ГС Шість перших цифрових знаків Деталізація номенклатури товарів у Росії Останні чотири цифрових знака з десятизначного коду Розподіл інформації за рівнями Розділ - 1-й рівень (не відображається у коді товару, ну-ться римськими цифрами I. .. XXI) Група - 2-й
 14. Тема 5. УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ
  тема служб - може бути частиною структури підприємства або відносно самостійним підрозділом, в країні або за кордоном. Найпростіший випадок - вбудований експортний відділ (відділ ЗЕД) - 2-3 особи укладають угоди, ведуть контроль, облік, працюють з міжнародними торговими посередниками. При великих оборотах створюється спеціальний експортний відділ, він проводить аналітичну, рекламну,
 15. Тема 7. ЕКОНОМІЧНІ ОБГРУНТУВАННЯ ВИХОДУ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК
  тематичного апарату) трьох категорій спрямованості: на процес управління, на технічний контроль якості, на загальносистемні методи, а також ідеологія тотального управління якістю (TQM) - повний безперервне охоплення. Питання 4. Оцінка ефективності ЗЕД підприємства Ефективність як співвідношення результатів і витрат важлива не тільки сама по собі. Аналіз відповідних показників, їх динаміки
 16. 5. П. Сорокін про реформування суспільства в умовах його кризи
  темами, в результаті яких часом втрачається соціокультурна самобутність окремих товариств. Під впливом усіх цих зовнішніх факторів деякі суспільства радикально поміняли вектора свого розвитку, що не вкладається в схему циклічності соціальних і політичних змін. Приміром, насамперед завдяки зовнішнім чинникам Бразилія, Мексика, Південна Корея, Сінгапур, Гонконг та ін