Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаФілософські наукиЕтика → 
« Попередня Наступна »
А. М. Пронін. ЕТИКА І ЕСТЕТИКА, 2003 - перейти до змісту підручника

ТЕМА 6. Естетичне виховання та естетична культуравихованню естетичного (художнє) - вид естетичної діяльності, що виражається в цілеспрямованому і цілісному вихованні почуття поваги, розуміння багатств і цінностей світової культури й любові до творів мистецтва та їх творцям. Естетичне виховання це навчання культурі сприйняття прекрасного в різноманітті його прояві. Набуття понять, знань, умінь і навичок в галузі естетичної культури - завершальна мета багатопрофільного процесу естетичного виховання.
Засоби й форми естетичного виховання:
Виховання високим стилем красного письменства на уроках гуманітарного циклу.
Виховання особистим прикладом, бо подібне породжує подібне. Особистість педагога як найважливіший чинник естетичного сугестивного впливу на естетичну свідомість школярів, студентів, колег. ТСО в системі презентації естетичних зразків світової та вітчизняної культури. 3. Відвідування музеїв, картинних галерей, Ермітаж, виставок з демонстрацією зразків світової та вітчизняної культури. 4. Відвідування театрів і естетичне обговорення (аналіз) переглянутих спектаклів. 5. Перегляд класичних фільмів, балетів, опер. 6. Відвідування консерваторій. 7. Зустрічі та бесіди з цікавими людьми: з талановитими письменниками, художниками, скульпторами, архітекторами, священиками. 8. Сімейне виховання естетичної культури. 9. Особистісні орієнтації на вдосконалення естетичних ЗУН. 10. Безперервне вдосконалення мовної, мовленнєвої естетичної культури. Робота в бібліотеках, робота зі словниками. Робота над усним і письмовим словом. 11. Естетика особистісного іміджу.
Естетична наочна агітація в ЗМІ. Сугестивна (навіювання, внушненческій) естетичний Піар.
Формування та вдосконалення почуття смаку, почуття норми, майстерності, досконалості, ідеалу.
Перманентність естетичного розвитку. Мистецтво не стоїть на місці. Але це не означає, що твори минулих часів гірше сучасних. Справжнє мистецтво не старіє, не втрачає свіжості, актуальності, цінності.
Естетичні виховання в інформаційному суспільстві виробляється технічними засобами навчання і подальшого електронного впливу на свідомість мас.
? КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ.
Що являє собою поняття естетичне виховання?
Чи є якась то зв'язок між естетичним вихованням і естетичним
сприйняттям зразків світової культури?
Які вам відомі засоби, форми та напрями естетичного виховання та самовиховання?

Чому сучасний інженерно-технічний працівник (ІТП) повинен мати й удосконалювати почуття смаку?
Як слід розуміти прогрес мистецтва, якщо твори старих майстрів не старіють?
1 ® Література.
Бердяєв Н.А. Сенс творчості. Творчість і краса. У 2-х т. Т.1. -М., 1994. Буткевич О.А. Краса. -М., 1983.
Естетика: Навчальний посібник для вузів / Науковий редактор А. А. Радугин. - М.: Центр, 1998. - 240 с.
Естетика: Словник. / Під загальною ред. А.А.Бляева та ін-М.: Политиздат, 1989. - 447 с.
Чічін Е.А. Естетика. - М.: Школа-Пресс, 1999. Борев Ю.Б. Естетика. - М., 1983.
Естетика: Навчальний посібник для вузів / Науковий редактор А.А.Радугин. - М.: Центр, 1988. - 240.
Сухомлинський В.А. Серце віддаю дітям. -М., 1972.
Н.М. Інюшкін, В.Н.Садчіков. Естетика в питаннях і відповідях. -М.: Думка, 1987. -206 С.
Н.М. Інюшкін. Ступеня пізнання прекрасного. -Пенза. ПОІУУ, 1990. В.Н. Садчиків, Е. Л. Ногінський. Етика. Естетика. Пенза. ПДПУ. 1995. Л.Н. Мєшкова. Естетика. Навчально-методичний посібник. Пенза, ПДПУ. 2000.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ТЕМА 6. Естетичне виховання та естетична культура "
 1. Частина 2. ЕСТЕТИКА З ЕЛЕМЕНТАМИ КУЛЬТУРОРОЛОГІІ
  естетичні категорії с.131 ТЕМА 4. Естетика мистецтва: сутність та функції с.136 ТЕМА 5. Пологи, види мистецтва. Їх специфіка с.140 ТЕМА 6. Естетичне виховання та естетична культура .. с151 ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ с. 153 СЛОВНИК КЛЮЧОВИЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ залік ЗАПИТАННЯ І
 2. ТЕМА 19 Неміцність доцентрових тенденцій Західноєвропейська культура
  тема університетів. Університетом називали корпорацію викладачів та учнів, іменовану також - Studium general (загальна, вища школа). Від так званих місцевих шкіл (Studia particularia) загальні школи, насамперед, відрізнялися правом присвоювати признававшиеся в усьому християнському світі вчені ступені, головна з яких - ліценції (Licentia ubique docendi) - дозволяла її власникові
 3. ТЕМА 4. ЕСТЕТИКА МИСТЕЦТВА: СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ
  тематізірующая) функція мистецтва. Освітня функція мистецтва. Інформаційно-довідкова функція мистецтва Пізнавальна функція мистецтва. Мистецтво, що містить таємниці, секрети і відповіді допомагає пізнавати світ образів і образи світу. {Foto50} Пітер Брейгель на картині «Падіння Ікара» (1567) в підтексті дав зрозуміти глядачеві, що не всі великі справи, що відбуваються на землі, а тим більше в небесах
 4. ТЕМА 3. Основні ЕСТЕТИЧНІ КАТЕГОРІЇ
  естетичного пізнання дійсності, реальності, ірреальності, віртуальності. КРАСА естетична. КАРАСОТА нинішні І ВНУТРІШНЯ. КРАСА ВЕРБАЛЬНА І НЕВЕРБАЛЬНАЯ. КРАСА ДУХОВНА І МАТЕРІАЛЬНА. КРАСА релігійної (конфесійної) і СВІТСЬКА. КРАСА ПОБУТОВА і НАУКОВА. КРАСА РЕАЛЬНА І УМОВНА: вигаданими, ФАНТАСТИЧНА, КАЗКОВА, ірреального, вертуально, задзеркальний. «Що є
 5. Тема 5. Естетична культура у професійному становленні майбутнього фахівця
  естетичного самовиховання майбутніх фахівців. Насамперед, доцільно усвідомити категорії «естетична культура», «естетична культура суспільства», «естетична культура особистості»; визначте зв'язок перерахованих категорій з поняттями: «засоби», «форми», «сфери», «рівні» і т.д. Приступаючи до визначення специфіки зв'язку професійної та естетичної культури, необхідно відокремити ті
 6. ТЕМА 8. ФІЛОСОФІЯ МИСТЕЦТВА НІМЕЦЬКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
  естетичного ставлення у Ф. Шиллера («Листи про естетичне виховання людини»). Контрольні питання У чому відмінність живопису та поезії по предмету зображення? У чому відмінність між «поетичної» картиною і «художньої» картиною? Які види мистецтва пов'язані з відображенням простору, а які - з відображенням часу? У чому полягає «плідний момент», який шукає кожен художник?
 7. § 6. Німеччина в період фашистської диктатури
  тема дочірніх громадських організацій (для молоді, жінок, інтелігенції тощо) і професійних корпоративних союзів. Зміна іміджу НСДАП знову привернуло до неї увагу підприємницьких кіл. Уряд Брюнінга здавалося ненадійним через відсутність масової опори, а штурмовики СА щодня у вуличних бійках з робочими дружинами доводили здатність НСДАП протистояти
 8. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ПО ЕСТЕТИКИ
  естетичного " . Історичні форми і типи естетичної свідомості. Поняття естетичної і художньої культури особистості. Естетика в жанрах культури Стародавнього Китаю. Естетика в історії культури Стародавнього Єгипту. Естетика в культурі древніх країн Межиріччя (на вибір студентів: Вавилон, Шумер, Месопотамія. хетти). Естетика в культурі Стародавньої Індії (На вибір студентів: Естетика індійської
 9. ТЕМА 5. ВИДИ, ПОЛОГИ, ТИПИ І ФОРМИ МИСТЕЦТВА. ЇХ ЕСТЕТИЧНА СПЕЦИФІКА
  тематичне та виконавська багатство творів музичної культури. Театр і драматургія. Культура праці драматурга, режисера, артиста, гримера, художника-декоратора. Театру драматургічний (драма, комедія, мелодрама). Театр опери та балету. Хореографія. Мистецтво сцени - театр і естрада. Професійна сценічна діяльність і художня самодіяльність . Мистецтво арени - цирку.
 10. ТЕМА. 2. естетичного освоєння ДІЙСНОСТІ.
  естетичну свідомість, а також теоретичний розвиток естетичне свідомості сприяє підвищенню якості естетичної діяльності особистості. Естетична свідомість виникає з моменту еволюційного сприйняття особистістю у праці і відпочинку категорій прекрасного і потворного. Естетична діяльність - це процес творчого виробництва чого-небудь прекрасного в галузі культури, мистецтва,
 11. ЕСТЕТИКА (грец. Aisthetios)
  естетичного в природі, суспільстві, в матеріальному і духовному виробництві, в способі життя, спілкуванні людей, форми естетичної свідомості (почуття, сприйняття, потреби, смаки, оцінки, ідеали, категорії). Витоки естетики в первісній культурі. У стародавніх печерах Ляско, {foto27} Альтаміра, Лорте та ін археологи і спелеологи виявили наскальні розписи первісних людей. Петрогліфи-малюнки на
 12. Етичні погляди марксистів-соціалістів:
  естетичним вихованням, розглядала колектив в якості необхідної середовища для розвитку у людини почуття відповідальності за здійснювані вчинки. Йосип Віссаріонович Сталін (н.ф. Джугашвілі) (21.12.1879 -5.3. 1953) - генеральний секретар ЦК КПРС, Верховний головком збройних сил СРСР . Анатолій Васильович Луначарський (1875-1933) - радянський громадський і державний діяч, теоретик
 13. КУЛЬТУРА ПОВЕДІНКИ
  естетичні норми цієї поведінки. Якщо моральні норми визначають зміст вчинків, наказують , що саме люди повинні робити, то Культура поведінки розкриває, яким конкретно чином здійснюються в поведінці вимоги моральності, який зовнішній вигляд поведінки людини, якою мірою органічно, природно і невимушено ці норми злилися з його способом життя, стали
 14. ТЕМА 1. ЕСТЕТИКА ЯК НАУКА
  естетичного. Естетичне як досконалість природного, психологічного, соціального і духовного. Проблема співвідношення понять «естетичний» і «художній». Художня культура суспільства як вища форма естетичної культури . Місце естетики в системі наукового знання. Взаємозв'язок естетики з філософією, соціологією і психологією. Характеристика інтелектуально-практичної діяльності
 15. ТЕМА 2. ІСТОРІЯ естетичної думки
  естетичної думки. Періодизація історії естетики і загальна характеристика етапів розвитку естетичної думки. Специфіка дослідження історії естетичних навчань. Культура Стародавнього Сходу (Єгипет, Індія, Китай). Вчення Конфуція про красу як прекрасно добром. Естетика даосизму. Культура Стародавньої Греції. Гомерівський епос. Досягнення античної культури. Скульптура Фідія і Праксителя. Лірика Архілона,
 16. ТЕМА 5. ВИДИ МИСТЕЦТВА
  тема мистецтв в естетичній культурі. Принципи класифікації видів мистецтва. Мистецтва часові та просторові, образотворчі, виразні, видовищні, прості і синтетичні. внутрішньовидова поділ мистецтва на пологи і жанри. Сучасна система мистецтв. Синтез видів мистецтва як проблема культури. Декоративно-прикладне мистецтво і його типи. Архітектура як особливий вид естетичної
 17. ТЕМА 6. ПРОБЛЕМА СТВОРЕННЯ ТА СПРИЙНЯТТЯ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ
  тема художніх образів. Художник і духовне життя суспільства. Особливості сприйняття світу художником. Емоційне і раціональне в свідомості художника. Художній талант. Роль фантазії та уяви у творчості художника. Етапи створення художнього твору. Естетичне сприйняття як ланка художньої культури. Суб'єкт і об'єкт естетичного сприйняття. Залежність
 18. ТЕМА 7. ЕСТЕТИЧНА КУЛЬТУРА СУСПІЛЬСТВА І ОСОБИСТОСТІ
  естетичної культури як соціально-детермінований процес , як складова частина духовно-практичного багатства людства. Естетична культура і проблеми естетичного сприйняття. Естетичні цінності природи і проблеми захисту. Проблема становлення естетичної культури сучасного російського суспільства. Співвідношення мистецтва і філософії в різні епохи. Взаємозв'язок і вплив
 19. ТЕМА 1. ЕСТЕТИКА ЯК НАУКА
  тематичне вивчення філософії варто починати з теорії краси, тоді повніше розкриється добро і істина. Якщо для Баумгартена другий фундаментальною категорією є мистецтво, то Кант звернувся до естетики, відштовхуючись НЕ від проблем мистецтва, а від потреб філософії. Заслуга Канта саме в тому, що він вніс в естетику дух діалектики. Дефініція «естетика» міцно закріплюється в