Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка і управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаФілософські наукиЕстетика → 
« Попередня Наступна »
Дедюлін М.А.. Навчально-методичний комплекс з курсу «Естетика». Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004. - 136 с., 2004 - перейти до змісту підручника

ТЕМА 5. ЕСТЕТИЧНА ПРИРОДА МИСТЕЦТВА


Різноманіття світу і суспільних потреб людини викликає до життя різноманіття форм суспільної свідомості. Мистецтво з'явилося для вирішення специфічних завдань по освоєнню і перетворенню світу. Ключ до розуміння специфіки художнього мислення та особливостей мистецтва потрібно шукати в структурі суспільної практики, в структурі соціально-історичного досвіду людей. Мистецтво є неодмінним компонентом цивілізації на всьому протязі її існування і розвитку. Зафіксувавши у своїй «пам'яті» історію людства, його минулий досвід, мистецтво являє образ його долі, що вражає своєю достовірністю. Як феномен культури мистецтво підпорядковане своїм специфічним законам розвитку. Але одночасно воно входить у сферу впливу цивілізації, з якою пов'язано своїм походженням, завданнями та способами функціонування. В умовах цивілізації суспільство виявляється все більш зацікавленим у специфічних способах вираження і закріплення громадського інтересу і досить тонких засобах вирішення соціальних протиріч. З цієї потреби на грунті недієвого вже міфологічного синкретизму і виникає мистецтво як високоспеціалізована форма такого впливу, формується його образно-поетичний лад, закладаються організаційні структури, визначаються функції на рівні тих нових вимог і завдань, які представляє йому цивілізація. Саме цивілізація на основі продукту в різні сфери культури дає життя мистецтву, спрямовує і регулює його розвиток.
Існує безліч визначень мистецтва. Перелічимо основні підходи до розуміння цієї дефініції. По-перше, мистецтво - це специфічний вид духовного відображення і освоєння дійсності, що має на меті формування і розвиток здатності людини творчо перетворювати навколишній світ і самого себе за законами краси. Факт існування мети у мистецтва є спірним, а поняття краси відносним, так як еталон краси може сильно відрізнятися в різних культурних традиціях, затверджуватися через торжество потворного і навіть зовсім заперечуватися.
По-друге, мистецтво - це один з елементів культури, в якому акумулюються художньо-естетичні цінності. По-третє, це форма чуттєвого пізнання світу. Можна виділити три способи людського пізнання: раціональний, чуттєвий і ірраціональний. В основних проявах духовної культурної діяльності людини, в блоці соціально значимого знання присутні всі три, але кожна з сфер має свої домінанти: наука - раціональну, мистецтво - чуттєву, релігія - інтуїтивну. По-четверте, в мистецтві проявляються творчі здібності людини. По-п'яте, мистецтво може розглядатися як процес освоєння людиною художніх цінностей, який доставляє йому задоволення, насолоду.

Якщо спробувати лаконічно визначити, що таке мистецтво, то можна сказати, що це «образ» - образ світу і людини, перероблений у свідомості художника і виражений їм у звуках, фарбах і формах.
Часто можна чути від людей, які не вміють малювати, грати, співати, що у них немає здібності до мистецтва. І в той же час ці люди жадібно тягнуться до музики, театру, живопису, прочитують величезна кількість літературних творів. Згадаймо своє дитинство: майже кожен пробує малювати, співати, танцювати, писати вірші. І все це - початок мистецтва. У дитинстві всі пробують свої сили в різних видах мистецтва. Все-таки недарма кажуть, що в кожній людині живе художник. З чого починається мистецтво? Відповідь на це питання таїться, як це не парадоксально звучить, не в самому мистецтві, а в житті кожної людини, в його ставленні до інших людей і до себе самого. Зазвичай судять про мистецтво за готовими творам. Але давайте поставимо собі таким питанням: що змушує людину створювати твори мистецтва? Яка сила рухає їм, творцем, і тими любителями мистецтва, які так жадібно тягнуться до його творінь? Жага пізнання, потреба в спілкуванні з іншими людьми. Але прагнення відкрити таїнства життя, як і прагнення, пізнати себе та інших - це один бік справи. Інша сторона укладена ще в умінні художника по-особливому переживати життя, по-своєму неповторно ставитися до неї - пристрасно, зацікавлено, емоційно. Тільки таким чином він може, на думку Л.Н. Толстого, заразити почуттям інших людей. Життя - це своєрідний міст, що з'єднує художника і глядача, мистецтво і публіку. І початок мистецтва укладено вже в тому, як ми ставимося до нього, як пізнаємо своє оточення, як оцінюємо вчинки і справи інших людей.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ТЕМА 5. ЕСТЕТИЧНА ПРИРОДА МИСТЕЦТВА "
 1. ТЕМА 19 Неміцність доцентрових тенденцій Західноєвропейська культура
  тема університетів. Університетом називали корпорацію викладачів та учнів, іменовану також - Studium general (загальна, вища школа). Від так званих місцевих шкіл (Studia particularia) загальні школи, насамперед, відрізнялися правом присвоювати признававшиеся в усьому християнському світі вчені ступені, головна з яких - ліценції (Licentia ubique docendi) - дозволяла її власникові
 2. ТЕМА 3. Основні ЕСТЕТИЧНІ КАТЕГОРІЇ
  естетичного пізнання дійсності, реальності, ірреальності, віртуальності. КРАСА естетична. КАРАСОТА нинішні І ВНУТРІШНЯ. КРАСА ВЕРБАЛЬНА І НЕВЕРБАЛЬНАЯ. КРАСА ДУХОВНА І МАТЕРІАЛЬНА. КРАСА релігійної (конфесійної) і СВІТСЬКА. КРАСА ПОБУТОВА і НАУКОВА. КРАСА РЕАЛЬНА І УМОВНА: вигаданими, ФАНТАСТИЧНА, КАЗКОВА, ірреального, вертуально, задзеркальний. «Що є
 3. ТЕМА. 2. Естетичного освоєння ДІЙСНОСТІ.
  Естетичну свідомість, а також теоретичний розвиток естетичне свідомості сприяє підвищенню якості естетичної діяльності особистості. Естетична свідомість виникає з моменту еволюційного сприйняття особистістю у праці і відпочинку категорій прекрасного і потворного. Естетична діяльність - це процес творчого виробництва чого-небудь прекрасного в галузі культури, мистецтва,
 4. ТЕМА 3. ЕСТЕТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І естетичної свідомості
  тема понять, категорій, принципів і законів. Передумови виникнення естетичної діяльності та її особливості. Основні сфери естетичної діяльності людини. Система естетичних категорій. Проблема класифікації естетичних категорій. Прекрасне і потворне. Піднесене і нице. Трагічне і комічне. Трагедія як жанр мистецтва. Трагедія, драма, мелодрама. Комедія. Комічне
 5. ТЕМА 5. ВИДИ МИСТЕЦТВА
  тема мистецтв в естетичній культурі. Принципи класифікації видів мистецтва. Мистецтва часові та просторові, образотворчі, виразні, видовищні, прості і синтетичні. Внутривидовое поділ мистецтва на пологи і жанри. Сучасна система мистецтв. Синтез видів мистецтва як проблема культури. Декоративно-прикладне мистецтво і його типи. Архітектура як особливий вид естетичної
 6. ТЕМА 7. ЕСТЕТИЧНА КУЛЬТУРА СУСПІЛЬСТВА І ОСОБИСТОСТІ
  естетичної культури як соціально-детермінований процес, як складова частина духовно-практичного багатства людства. Естетична культура та проблеми естетичного сприйняття. Естетичні цінності природи і проблеми захисту. Проблема становлення естетичної культури сучасного російського суспільства. Співвідношення мистецтва і філософії в різні епохи. Взаємозв'язок і вплив
 7. ТЕМА 1. ЕСТЕТИКА ЯК НАУКА
  тематичне вивчення філософії варто починати з теорії краси, тоді повніше розкриється добро і істина. Якщо для Баумгартена другий фундаментальною категорією є мистецтво, то Кант звернувся до естетики, відштовхуючись немає від проблем мистецтва, а від потреб філософії. Заслуга Канта саме в тому, що він вніс в естетику дух діалектики. Дефініція «естетика» міцно закріплюється в
 8. ТЕМА 4. Естетична свідомість
  тема нормативів ідеалу являє собою набір загальних вимог («канонів»), яким повинні задовольняти будь-які перетворення реальності при переході від дійсного до бажаного. Естетична свідомість в цілому, його будь-який елемент іманентно містить в собі зразок, орієнтир, духовну мету, яка і є естетичний ідеал. Слово «ідеал» грецького походження і в перекладі на російську - це
 9. ТЕМА 6. ПРЕДМЕТ МИСТЕЦТВА І ПРОЦЕС ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ
  естетичної сутністю. За твердженням М.С. Кагана, опорою в поясненні мистецтва в його відношенні до дійсності служить ленінська теорія відображення, в світлі якої воно може бути зрозуміле як «особлива соціальна форма відображення та оцінки дійсності». Але ми цим не обмежимося. Ця теорія нам необхідна, щоб розкрити особливості мистецтва як соціальної форми відображення дійсності,
 10. Етапи художньої творчості
  тема та ідея. Тема - це і є визначеність того змісту, який відображається в творі мистецтва. У Лермонтова у вірші «Родина» тема любові до батьківщини. Темою може бути почуття природи, як у Левітана, Шишкіна. Темою може бути ставлення людини до знань, як у архітектора П'ятницького в проекті будівлі Казанського університету. Тема визначається самим життям людського суспільства.