Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаФілософські наукиЕстетика → 
« Попередня Наступна »
Дедюлін М.А.. Навчально-методичний комплекс з курсу «Естетика». Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004. - 136 с., 2004 - перейти до змісту підручника

ТЕМА 7. ЕСТЕТИЧНА КУЛЬТУРА СУСПІЛЬСТВА І ОСОБИСТОСТІ

Розвиток естетичної культури як соціально-детермінований процес, як складова частина духовно-практичного багатства людства. Естетична культура та проблеми естетичного сприйняття. Естетичні цінності природи і проблеми захисту. Проблема становлення естетичної культури сучасного російського суспільства. Співвідношення мистецтва і філософії в різні епохи. Взаємозв'язок і вплив морального і естетичного свідомості. Проблема відповідності свободи художнього самовираження моральним нормам, принципам, традиціям і засадам в конкретну історичну епоху.
Вульгаризмів і примітивізм у мистецтві. Деструктивний вплив на психіку відтворення в мистецтві жахів і кошмарів. Метаморфози мистецтва в контексті науково-технічного прогресу (позитивні і негативні сторони). Лубкове мистецтво як спрощена форма тиражування шедеврів світової культури. Проблема масової культури. Кіч як специфічний феномен масової культури. Проблема взаємини масової та елітарної культур. Проблема взаємодії художньої та релігійної культури. Художньо-естетична культура як розвивається процес.
Перспективи духовної еволюції людства. Криза традиційних форм мистецтва. Самоцінність експресивного вираження емоцій художника як сенс сучасного мистецтва (Е. Мунк, Г. Грос та ін.) Сюрреалізм як поезія сновидіння (С. Далі, М. Ернст). Вплив психоаналізу на процес художньої творчості. Постмодернізм: захід або ступінь розвитку. Комп'ютерне мистецтво. Мистецтво і віртуальна реальність.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ТЕМА 7. ЕСТЕТИЧНА КУЛЬТУРА СУСПІЛЬСТВА І ОСОБИСТОСТІ "
 1. ТЕМА 19 Неміцність доцентрових тенденцій Західноєвропейська культура
  тема університетів. Університетом називали корпорацію викладачів та учнів, іменовану також - Studium general (загальна, вища школа). Від так званих місцевих шкіл (Studia particularia) загальні школи, насамперед, відрізнялися правом присвоювати признававшиеся в усьому християнському світі вчені ступені, головна з яких - ліценції (Licentia ubique docendi) - дозволяла її власникові
 2. ТЕМА 6. Естетичне виховання та естетична культура
  естетичної діяльності, що виражається в цілеспрямованому і цілісному вихованні почуття поваги, розуміння багатств і цінностей світової культури й любові до творів мистецтва та їх творцям. Естетичне виховання це навчання культурі сприйняття прекрасного в різноманітті його прояві. Набуття понять, знань, умінь і навичок в галузі естетичної культури - завершальна мета
 3. ТЕМА. 2. Естетичного освоєння ДІЙСНОСТІ.
  Естетичну свідомість, а також теоретичний розвиток естетичне свідомості сприяє підвищенню якості естетичної діяльності особистості. Естетична свідомість виникає з моменту еволюційного сприйняття особистістю у праці і відпочинку категорій прекрасного і потворного. Естетична діяльність - це процес творчого виробництва чого-небудь прекрасного в галузі культури, мистецтва,
 4. ТЕМА 1. ЕСТЕТИКА ЯК НАУКА
  естетичного. Естетичне як досконалість природного, психологічного, соціального і духовного. Проблема співвідношення понять «естетичний» і «художній». Художня культура суспільства як вища форма естетичної культури. Місце естетики в системі наукового знання. Взаємозв'язок естетики з філософією, соціологією і психологією. Характеристика інтелектуально-практичної діяльності
 5. ТЕМА 1. ЕСТЕТИКА ЯК НАУКА
  тематичне вивчення філософії варто починати з теорії краси, тоді повніше розкриється добро і істина. Якщо для Баумгартена другий фундаментальною категорією є мистецтво, то Кант звернувся до естетики, відштовхуючись немає від проблем мистецтва, а від потреб філософії. Заслуга Канта саме в тому, що він вніс в естетику дух діалектики. Дефініція «естетика» міцно закріплюється в
 6. ТЕМА 4. Естетична свідомість
  тема нормативів ідеалу являє собою набір загальних вимог («канонів»), яким повинні задовольняти будь-які перетворення реальності при переході від дійсного до бажаного. Естетична свідомість в цілому, його будь-який елемент іманентно містить в собі зразок, орієнтир, духовну мету, яка і є естетичний ідеал. Слово «ідеал» грецького походження і в перекладі на російську - це
 7. Етапи художньої творчості
  тема та ідея. Тема - це і є визначеність того змісту, який відображається в творі мистецтва. У Лермонтова у вірші «Родина» тема любові до батьківщини. Темою може бути почуття природи, як у Левітана, Шишкіна. Темою може бути ставлення людини до знань, як у архітектора П'ятницького в проекті будівлі Казанського університету. Тема визначається самим життям людського суспільства.
 8. ТЕМА 7 Держава Каролінгів. Периферія каролингского світу. Західноєвропейська культура в епоху Каролінгів Ш-сер.Кв)
  тема освіти. Гурток Людовіга Благочестивого. На відміну від Григорія Великого видатний діяч Каролингского Відродження Алкуин (735-804) вважав, що мудрість тобто не практична чеснота, а знання, набуте в результаті навчання. Причому мудрість включає в себе не тільки духовне знання, а й світські науки. Вивчення останніх - необхідна умова переходу до духовних предметів.
 9. ТЕМА 3. Основні ЕСТЕТИЧНІ КАТЕГОРІЇ
  естетичного пізнання дійсності, реальності, ірреальності, віртуальності. КРАСА естетична. КАРАСОТА нинішні І ВНУТРІШНЯ. КРАСА ВЕРБАЛЬНА І НЕВЕРБАЛЬНАЯ. КРАСА ДУХОВНА І МАТЕРІАЛЬНА. КРАСА релігійної (конфесійної) і СВІТСЬКА. КРАСА ПОБУТОВА і НАУКОВА. КРАСА РЕАЛЬНА І УМОВНА: вигаданими, ФАНТАСТИЧНА, КАЗКОВА, ірреального, вертуально, задзеркальний. «Що є
 10. Етичні погляди марксистів-соціалістів:
  естетичним вихованням, розглядала колектив в якості необхідної середовища для розвитку у людини почуття відповідальності за здійснювані вчинки. Йосип Віссаріонович Сталін (н.ф. Джугашвілі) (21.12.1879 -5.3. 1953) - генеральний секретар ЦК КПРС, Верховний головком збройних сил СРСР. Анатолій Васильович Луначарський (1875-1933) - радянський громадський і державний діяч, теоретик