Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаЗовнішньоекономічна діяльність → 
« Попередня Наступна »
Дралін А. І.. Зовнішньоекономічна діяльність: навчальний посібник / А. І. Дралін, С. Г. Міхньова. - Вид. 2-е, перераб. і доп. - Пенза: Інформаційно-видавничий центр ПГУ, 2006. - 127 с., 2006 - перейти до змісту підручника

Тема 7. ЕКОНОМІЧНІ ОБГРУНТУВАННЯ ВИХОДУ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК


План лекції
Економічна безпека підприємства у ЗЕД.
Конкурентоспроможність підприємств і їх продукції на зовнішньому ринку.
Міжнародна стандартизація як гарантія якості товару.
Оцінка ефективності ЗЕД підприємства.
Розрахунок економічного ефекту та ефективності ЗЕД.
Питання 1. Економічна безпека підприємства в ЗЕД
Безпека - стан захищеності
Економічна безпека країни - стан національної економіки, при якому забезпечується її незалежність, стабільність і ус-тойчивость, здатність до розвитку і вдосконаленню ділової активності, підтримання та поліпшення життя населення.
Економічна безпека підприємства - стан ресурсів та зв'язків, що гарантує стабільність і розвиток Перегрупування центрів економіки Переділ світового ринку ДЖЕРЕЛА зовнішніх загроз безпеки підприємства Конкуренція, що переходить в економічні війни Економічна розвідка-V Фінансування НДР для проникнення в лабораторії зарубіжних країн Відвідування зарубіжних підприємств фахівцями Направлення на навчання та стажування Ризики в ЗЕД
Виробничий

Комерційний
Валютний
Фінансовий
Взаємодії з територією
Ризик - можливість збитку або шкоди (тобто невпевненість у результатах)
Управління ризиком - дії з мінімізації збитку, пов'язаного з ризиком
Характеристики ризиків Зони ризику Допустима (зміна прибутку), критична (зміна доходу) та катастрофічна (зміна власності) зони Методи аналізу ризиків Якісний і кількісний У кількісному аналізі використовують імовірнісний метод (статистичний), аналити-чний, мінімаксний та ін В даний час особливого значення набувають Інноваційні, впроваджувальні та конкурентні ризики, управління якими дозволяє подолати опір середовища (в основному, зовнішньої в ЗЕД) та оптимізувати структуру фірми 1. Які організації встановлюють стандарти якості і контролюють його?
2. Політичні умови
4. Як держава захищає інтереси зарубіжного товаровиробника?

5. Чи є організації з просування товарів?
6. Як використовувати місцеві ресурси?
7. Яка соціально-економічне середовище (рівень доходів, освіта)?
8. Бар'єри для імпорту
3. Норми захисту внутрішнього ринку
Що необхідно враховувати при виході на зовнішні ринки при взаємодії з територією?
Питання 2. Конкурентоспроможність підприємств і їх продукції на зовнішньому ринку
Конкурентоспроможність національної економіки - це конкурентоспроможність системи державного громадського політико-правового устрою країни, його здатність забезпечити сталий, динамічний розвиток національної економіки та матеріальний добробут населення, що не уступає «світовим стандартам ».
Конкурентоспроможність галузі визначається наявністю у неї конкурентних переваг, що дозволяють створювати, виробляти продукцію високої якості, що задовольняє вимогам конкурентних груп споживачів щодо споживчої цінності товарів, їх ринкової новизни та вартості (ціни), і поставляти її на конкурентний світовий ринок в оптимальні терміни, які диктуються ринковою ситуацією.

Конкуренція підштовхує до розробки та виготовлення товарів високої якості з найменшими витратами (цінова, нецінова).

На етапі виробництва якість товару контролює виготовлювач. Для споживача якість - це сукупність зважених показників і їх відхилень від середніх (або максимальних). Самі показники визначаються споживачами.
Способи впливу на споживача для його залучення - Модифікувати товар;
Виконати окремі дії або їх поєднання
змінити ставлення споживачів до значущості від -ділових характеристик;
змінити ставлення споживача до товару і іншим товарам;
привернути увагу до нових характеристикам;
переконати споживача, що досягнуті характеристики є оптимальними Позиціонування товару - створення образу товару, відмінного від інших товарів.

Політика створення нових товарів
- Або оновлений товар; Створити - або товар з новим позиціонуванням; - або оригінальний товар Краща схема: споживач ^ товар (замість схеми: лабораторія ^ товар, тобто в процесі створення товару вихідним є реальна потреба, а не наукова вигадка).
Ризик створення = ризик технологічний + ризик комерційний (тобто ризик залежить від рівнів технології та маркетингу).
Стимулювання нововведень Переважно використання всіх перерахованих методів Робота з найбільш вимогливими клієнтами Досягнення високих внутрішніх стандартів Робота з передовими постачальниками Мотивація персоналу Використання досвіду конкурентів Етапи створення товару 1 Аналіз асортименту 2 Формулювання стратегічної мети створення нового продукту 3 Генерування ідей 4 Формулювання концепції товару 5 Економічний аналіз 6 Розробка 7 Пробні виготовлення та продажу 8 Комерціалізація 9 Цінова політика При цьому можуть створюватися проектні групи, які можуть потім перетворюватися в підрозділи і фірми.
Конкурентна стратегія підприємства

Стратегія конкурентної боротьби - концентрувати свої переваги там, де конкуренти виявляють слабкість. Види стратегій Домінування по витратах (лідер) Диференціація товару (маркетинг) Концентрація на певні сегменти ринку (маркетинг) Зауважимо, існують і інші підходи до стратегії конкуренції, наприклад, виділяють наступні стратегії. Чотири стратегії Лідер кидають виклик Наступний за лідером Нішер - фахівець, велика риба у дрібній річці Конкурентні переваги можуть бути закладені:

Форми виходу на глобальні ринки: від виробництва в країні до виробництва за кордоном, від прямого експорту до спільного підприємства і навіть до покупки зарубіжного підприємства.
Для забезпечення конкурентоспроможності товару і підприємства менеджери (фахівці) з ЗЕД повинні наступне: Обов'язки - Бачити тенденції ринку;
прогнозувати напрямки змін; фахівців з ЗЕД - упереджувати конкурентів; - зберігати і створювати конкурентні переваги;
- швидко реагувати на зміни та нововведення; Обов'язки - спрямовувати увагу на потреби клієнтів; фахівців - створювати ринкову систему всередині фірми; з ЗЕД - спрощувати організаційну структуру; - контролювати витрати і керувати ними Питання 3. Міжнародна стандартизація як гарантія якості товару
У підвищенні якості важливу роль відіграють стандарти: галузеві, національні, міжнародні.
Стандартизація - встановлення єдиних норм і вимог до сировини, матеріалів, виробничих процесів, товарам Стандарти Нормативно-технічні документи, що встановлюють вимоги до якості Сертифікація продукції Процедура прийняття та реалізації міжнародних норм оцінки та контролю якості Сертифікат відповідності Документ , який засвідчує, що продукція, техноло-гічний процес або послуга відповідають стандарту Сертифікат виробництва Документ, виданий підприємству-виробнику сер-тіфіцірованной продукції, про наявність умов ви-пуску якісної продукції Міжнародні стандарти Документи, що встановлюють якісні характе-ристики товарів і приємним у взаємній торгівлі країн світу. Загальне число міжнародних стандартів перевищує 10 тисяч одиниць: 60% введено міжнародних рідного організацією зі стандартизації ІСО (ISO), 20% - Міжнародної електротехнічної комісією (МЕК) Види
міжнародних стандартів Міжнародні стандарти, розроблені МЕК. За ним здійснюється% міжнародної торгівлі ма-шинами та обладнанням Міжнародні стандарти, розроблені ІСО
Концепція
міжнародних
стандартів - Припускає, що продукція і послуги повинні:
відповідати певним потребам споживачів, сфері застосування;
відповідати стандартам і технічним умовам;
відповідати чинному законодавству і іншим нормативним вимогам (з безпеки, економії енергії і матеріалів, екології тощо);
пропонуватися споживачеві за конкурентними цінами;
обумовлювати отримання прибутку Стандарти серії ISO-9000 (International Organization for Standartion), стандарти з управління якістю продукції Стандарти (з ISO-9001 по ISO-9004) Включають загальне керівництво якістю, забезпечення якості при проектуванні, монтажі, виробництві, обслуговуванні, контролі, випробуваннях У 1987 р. в СРСР прийнято рішення (підтверджене РФ) про прямому застосуванні міжнародних стандартів ISO-9000.
В управлінні якістю використовуються статистичні методи (з використанням досягнень комп'ютеризації та математичного апарату) трьох категорій спрямованості: на процес управління, на технічний контроль якості, на загальносистемні методи, а також ідеологія тотального управління якістю (TQM) - повний безперервне охоплення.
Питання 4. Оцінка ефективності ЗЕД підприємства
Ефективність як співвідношення результатів і витрат важлива не тільки сама по собі. Аналіз відповідних показників, їх динаміки по-зволяет виявити шляхи їх підвищення, а також ліквідації і заміни неефективних операцій.

При цьому частина формул для обчислення поточних показників може застосовуватися для розрахунків стратегічних показників, якщо в них використовувати прогнозні дані. Для оцінки - Динаміка експорту; ефективності - конкурентоспроможність товару; ЗЕД можуть бути - динаміка частки ринку; використані - обсяг експорту нових товарів; показники - динаміка зниження витрат за рахунок нових 1 до> технологій; - прибутковість експорту, зовнішніх інвестицій та ін Три рівня оцінки ефективності
3. На основі внутрішньої і зовнішньої інформації
про стан ЗЕД по кожному товару (рівень сервісу, реакція на побажання клієнта про зміну характеристик)
2. На основі додаткової інформації для визначення маржинальної рентабельності ЗЕД, точки беззбитковості для кожного товару та ін
1. На основі бухгалтерської звітності (але треба виділити доходи і витрати від ЗЕД)
На практиці конкретні використовувані показники вибирають фахівці підприємства. Потім керівництво оцінює основні бізнес-процеси. -
Моніторинг потреб клієнтів;
просування компанії;
представлення нових товарів;
потреба в кваліфікованих фахівцях;
робота над якістю;
сертифікація постачальників;
навчання персоналу і т.д. Розробляються заходи щодо підвищення ефективності, оптимізації процесів (при цьому має бути до семи альтернативних відкинутих варіантів процесів ЗЕД).
Представлення ЗЕД в якості бізнес-процесу означає, що ЗЕД повинна бути виділена, структурована і повинна виконуватися за правилами (стандартами), які можна сформулювати.
Питання 5. Розрахунок економічного ефекту та ефективності ЗЕД
Експорт.
Імпорт.
Експортно-імпортні операції.
Розрахунок коефіцієнта кредитного впливу.
Товарообмінні операції.
Інтегральний економічний ефект.
Показники ефекту (абсолютні величини, в руб.) - Різниця між результатами і витратами
Показники економічної ефективності (відносні величини, безрозмірні або руб. / Руб.) - співвідношення між результатами і витратами 5.1 Експорт Економічний ефект від експорту (фактично це прибуток) ЕЕЕкс = ОВФ + Bp - Зеке (грн.) (1) 0Вф - відрахування у валютний фонд підприємства (рублевий еквівалент частини валютної виручки); ВР - виручка рублева від продажу державі частини валютної виручки;
Зеке - повні витрати підприємства на експорт Економічна ефективність експорту Еекс = (ОВФ + ВР) / Зеке (руб. / руб.) (2) Тобто це - відношення виручка / витрати, має бути> 1 Ефективність виробництва і реалізації продукції на внутрішньому ринку
(обчислюється для порівняння) ЕВН = Оекс! (Сп.екс + Зр.вн) (3) Оекс - обсяг експорту у внутрішніх цінах (виручка, дохід) (грн.);
Спекс - собівартість виробництва експортних товарів (витрати виробництва); Зр . ін - витрати на реалізацію всередині країни, має бути Еекс> ЕВН 5.2 Імпорт Економічний ефект імпорту (для власного споживання) ЕЕімп - Зі - ЦПімп (4) Зі = Цп.в + Ер.в (5)
ЦПімп = Цп.імп + Ер.імп (6)
Тобто порівняли імпорт з вітчизняним товаром Зі - витрати на виготовлення (придбання) альтернативної продукції та користування; ЦПімп - ціна споживання імпортного товару ; Цп.в - ціна покупки;
 Ер.в-експлуатаційні витрати за весь період служби альтернативної продукції; Цп.імп - ціна покупки імпортного товару (контрактна ціна + мита + збори + транспорт + страховка + витрати на посередників) (див. структуру ціни на імпорт); Ер.імп - експлуатаційні витрати за весь період служби імпортної продукції Економічна ефективність імпорту (для власного споживання) Е і VI п = Зі / ЦПімп (7) Повинна бути> 1 Економічний ефект імпорту (для продажу на внутрішньому ринку) (прибуток від імпорту) ЕЕімп = Цр.імп - Цп.імп (грн.) (8) Цр.імп - ціна реалізації імпортного товару за вирахуванням витрат по реалізації Економічна ефективність імпорту (для продажів на внутрішньому ринку) Еімп - Цр.імп / Цп.імп (9) Показує: скільки рублів виручки припадає на кожен рубль витрат, має бути> 1 
  5.3 Експортно-імпортні операції Економічний ефект ЕЕекс.імп = ЕЕекс + ЕЕімп (Ю) Сума прибутків від експорту та імпорту Економічна ефективність 1 Еекс.імп = (ЕЕекслмп + Зеке + зими) / (Зеке + зими) (11) Повинна бути> 1 Економічна ефективність 2 Еекс.імп - ЕЕекс.імп / (Зеке + Зімп) (12) Повинна бути> 0 5.4 Розрахунок коефіцієнта кредитного впливу Коефіцієнт кредитного впливу, показує: у скільки разів вигідніше не розплачуватися готівкою, а оформити відстрочку платежу ККР - Вк / Вн (13) Вк - рублевий еквівалент валютної виручки за наявності комерційного кредиту; Вн - те ж при відсутності комерційного кредиту, Вн = Рн * б,
 Рн-ціна за відсутності комерційного кредиту, Q - кількість товару; ККР повинен бути> 1 для експортера та <1 - для імпортера Коефіцієнт кредитного впливу з урахуванням
 дисконтування ККГ = (1/Вн)? (Во, + Вш) / (1 + <0 '(14) Під? - платежі погашення основного боргу в році t, Вш - платежі відсотків у році t, d - норматив дисконтування Примітка. Умови комерційного кредиту впливають на ефективність угоди. 
  5.5 Товарообмінні операції (бартер) (товар А обмінюємо на товар В) Економічний ефект ЕЕобм = РВ * &-РА * & 1 (15) Рв, Рд - ціни, QA, QB - кількості товарів А А В Економічна ефективність ЕоБМ = VB * QB / (РД * 6А) (16) Повинна бути> 1 Приклад:
  Віддаємо Отримуємо Розраховуємо Товар А Товар В ЕЕо'м = 10 * 3 - 4 * 7 = 2 (млн руб.) Еовм = (Ю * 3) / (4 * 7) = 1,07 Висновок: цей бартер ефективний Q Р Q Р 4 липень 3 жовтня 5.6 Інтегральний економічний ефект Інтегральний економічний ефект, відображає ефективність співпраці 33 = Z (Bt-Kt-Q) / (l + d) '(17) Равен дисконтированной різниці доходів і витрат, В / - виручка від реалізації, К (- капіталовкладення, С / - витрати в році t Примітка. Можна вирішити і зворотну задачу, знайти d, тобто граничне значення внутрішньої норми віддачі капіталовкладень (інвестицій) IRR, прирівнянням правій частині рівності (17) до нуля. Тоді чим ризикованіше проект, тим більше має бути IRR.
  Економічні умови 1RR Вимушені капіталовкладення немає вимог Вкладення для збереження позицій на ринку 6% Оновлення основних виробничих фондів 12% Вкладення для збільшення доходів 20% Ризикові капітальні вкладення 25% - РОЗДІЛ II.
 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ВИБОРУ ІНОЗЕМНОГО ПАРТНЕРА
 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Тема 7. ЕКОНОМІЧНІ ОБГРУНТУВАННЯ ВИХОДУ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК"
 1.  ЗМІСТ
    економічну діяльність (ЗЕД) 11 Тема 2. Концепції і практика сучасної ЗЕД 16 Тема 3. Суб'єкти ЗЕД 21 Тема 4. Форми ЗЕД як види міжнародного бізнесу 29 Тема 5. Управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві 36 Тема 6. Створення підприємств з іноземними інвестиціями (ШІ) 46 Тема 7. Економічні обгрунтування виходу на зовнішній ринок 47 РОЗДІЛ II. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ І
 2.  § 4. Країни Центральної та Південно-Східної Європи в середині 80-х - 90-ті р.
    тема перетворилася на гальмо розвитку: фактична однопартійність не дозволяла враховувати вимоги часу; монополія на владу вела до політичної і моральної деградації керівного шару партійно-державного і господарського апарату; панівна ідеологія виявилася в стані стагнації. Необхідно також звернути увагу на те, що в країнах регіону зберігалися деякі елементи або
 3.  РОЗДІЛИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЇХ ЗМІСТ ЗА ТЕМАМИ
    тема опису та кодування товарів. Форми фінансування ЗЕД. Тема 5. УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ Підготовка російської фірми до ЗЕД. Основні перешкоди міжнародної діяльності фірми за кордоном. Функції підприємств з розвитку ЗЕД. Організаційне та комунікативне побудова зовнішньоекономічної фірми (підприємства - учасника ЗЕД). Характеристика типів
 4.  Тема 2. КОНЦЕПЦІЇ І ПРАКТИКА СУЧАСНОЇ ЗЕД
    економічних зв'язків СРСР Етап III (з 1992 р.) Розпад СРСР, хаос, відсутність митних кордонів, ослаб-ня ролі держави, потім - наведення порядку Питання 2. Необхідність ЗЕД і мотиви для участі у ЗЕД Необхідність ЗЕД пов'язана з тим, що складність, нестабільність і мінливість кон'юнктури національного і світових ринків, вже-сточеними конкуренції змушують шукати нові сфери і способи
 5.  3. Постструктуралізм Ж. Дерріди
    економічними, політичними, освітніми структурами і суб'єктивним їх сприйняттям свідомістю людей. Предметом для деконструкції насамперед є ірраціональний характер відносин між «матеріальними» інститутами державної влади і «факультетами» філософії, права, медицини та ін На думку Дерріди, влада - це панування будь-яких ментальних структур, таких, наприклад, як
 6.  Матеріали для читання
    тема представляється свого роду Левіафаном, що розвиваються за власними законами, незалежним від діяльності членів суспільства; самі індивіди грають при цьому роль гвинтиків в машині або клітин в організмі) ... На противагу натуралістичному підходу в концепціях суб'єктивізму основна увага приділяється аналізу саме свідомості, причому останнє виявляється єдиним і виключним
 7.  ТЕМА 12 Розквіт феодальної системи Місто в системі феодального суспільства
    тема феодальної залежності. Кьерсейскім капітулярієм (актом короля) 877 р. було встановлено, що жалувана земля не може бути відібрана у власника. У результаті було узаконено фактичне перетворення бенефициев в феодали, що означало одночасно і мовчазне визнання самостійності феодалів в управлінні своїми
 8.  § 1. Нова економічна політика
    тема сприяла поступовому переходу підприємств на самоокупність, самофінансування, а, значить, і на самоврядування. Госпрозрахунок, таким чином, при послідовному його впровадженні ставав матеріальною основою соціальної справедливості та удосконалення демократії. Розвиток товарно-грошових відносин вимагало проведення заходів щодо зміцнення курсу рубля. Проблема конвертованості рубля
 9.  § 4. Зовнішня політика радянської держави
    економічного співробітництва. Радянська Росія потребувала допомоги капіталістичних країн для відновлення зруйнованого господарства. Керівником народного комісаріату із закордонних справ в період з березня 1918 по червень 1930 був один з найбільших радянських дипломатів Г.В.Чичерин, виходець із старовинного дворянського роду. Після закінчення Санкт-Петербурзького університету Чичерін працював в
 10.  § 6. Німеччина в період фашистської диктатури
    тема дочірніх громадських організацій (для молоді, жінок, інтелігенції тощо) і професійних корпоративних союзів. Зміна іміджу НСДАП знову привернуло до неї увагу підприємницьких кіл. Уряд Брюнінга здавалося ненадійним через відсутність масової опори, а штурмовики СА щодня у вуличних бійках з робочими дружинами доводили здатність НСДАП протистояти