НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяПсихотерапія → 
« Попередня Наступна »
Хейлі Д.. Еволюція психотерапії: Том 2. "Осінь патріархів": психоаналитически орієнтована і когнітивно-біхевіораль-ная терапія / Пер. з англ. - М.: Незалежна фірма "Клас". - 416 с. - (Бібліотека психології та психотерапії)., 1998 - перейти до змісту підручника

Технічний еклектизм

Розгляд такої деталізованої історії допоможе психотерапевта потім проявити гнучкість у визначенні, якого роду підхід буде, ймовірно, найбільш корисний. Чи мається розлад у шлюбі? Тоді може бути обрана спільна терапія обох подружжя. Чи є порушення динаміки сім'ї? Тоді може бути показана сімейна терапія. Чи необхідний тренінг соціальних навичок або приватний підхід бихевиоральной терапії? В ідеалі терапевта слід мати в своєму розпорядженні численні терапевтичні техніки, що дозволить йому застосовувати той підхід, який найбільш ефективно впливає на напруги в системі взаємин пацієнта. Арнольд Лазарус був одним з перших в області психотерапії, хто підтримав так званий "мультимодальний" підхід, і завдяки своєму віртуозній майстерності він в змозі сам застосовувати більшу частину різних технік. Однак більшість психотерапевтів навчено тільки одному або двом підходам, і, якщо показані інші техніки, їм, можливо, доведеться направляти пацієнта для отримання додаткової психотерапевтичної допомоги.

Між іншим, важливо в цьому відношенні включати фармакотерапию як одну з додаткових можливостей для деяких пацієнтів, хоча я ніколи не належав до тих, хто коли-небудь вважав фармакотерапию саму по собі адекватним терапевтичним методом. Майже в кожному випадку індивідуальна, сімейна чи групова терапія або деяка їх комбінація достатні для дозволу системного розладу, що включає психопатологію пацієнта, чи існує вона на невротичний, характерологическом або психотическом рівні.

Тим часом ви можете допом-нить широко відомий випадок, що стався кілька років тому, коли в престижному закладі пацієнта з важкою депресією протягом багатьох місяців лікували тільки методами психотерапії без поліпшення, потім перевели в інше місце і там він швидко одужав при медикаментозному лікуванні антидепресантами, а потім подав у суд на перший лікувальний заклад за злочинну недбалість. Це ілюстрація однією з небезпек ігнорування потенціалу додаткової лікарської терапії. Ми живемо зараз в століття відповідальності терапевтів, і важливо пам'ятати про такі можливості.

До того ж є інші стани, такі як фобії або неврози нав'язливих станів, коли різні форми поведінкової терапії часто допомагають швидше, ніж динамічна психотерапія. І ці техніки також можуть з користю практикуватися в поєднанні з терапією певними психофармакологічними засобами.

Це змушує мене прокоментувати часто обговорюване питання про концентрацію зусиль на усуненні симптому в порівнянні з роботою виключно над лежачою за ним психопатологією пацієнта. У ранній період динамічної психотерапії вважалося неприйнятним працювати безпосередньо з симптомами. Превалюючим був міф про те, що якщо ви усунули симптом без дозволу лежить в його основі психодинамічної психопатології, то неминучий рецидив. Це міркування грунтувалося на концепції особистості як замкнутої "гідравлічної системи", як ніби симптоми пацієнта - це течі, які з'являються з-за зростаючого тиску в системі і неминуче виникнуть знову, якщо не в тому ж місці, то в якомусь іншому, якщо текти буде закладена без скидання тиску.

Але життя показало, що це не завжди узгоджується з клінічною практикою. Коли симптоми йдуть, то пацієнти не тільки відчувають себе при цьому краще, але часто і далі поліпшення зберігається. Причина цього полягає в тому, що особистість людини - це частина відкритої биопсихосоциальной системи, так що усунення симптому не тільки збільшує внутрішнє відчуття благополуччя, але також може сприяти поліпшенню міжособистісних відносин, що викличе позитивний зворотний зв'язок, яка може успішно модифікувати всю систему в цілому.

Слід також зазначити, що часто можливо і бажано на додаток до індивідуальної терапії проводити також подружню і / або сімейну терапію. Тут також протягом багатьох років точка зору зазнала суттєвих змін. Був час на початку розвитку психоаналітичної терапії, коли будь-який контакт з родичем або зі значущим іншим, навіть по телефону, вважався потенційної перешкодою терапевтичному процесу, і його уникали всіма засобами. У результаті зі значущими іншими, які могли б принести користь, часто виникала боротьба чи недовіру, і це було перешкодою терапевтичному прогресу пацієнта. У сучасній психотерапії це не тільки вважається корисним, але терапевти повинні розмовляти з чоловіком або із значущими іншими або навіть проводити спільні сеанси з родиною завжди, звичайно, за згодою пацієнта. Це форма мультімодаль-ної терапії, яку всі динамічні психотерапевти повинні вміти застосовувати.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Технічний еклектизм "
 1. Еклектизм
  технічно еклектичний підхід. Психотерапевт, що не забуває у своїй діяльності про етику, може користуватися різними техніками, які здаються йому корисними, незалежно від їх походження. Але одночасно з цим він повинен з великою обережністю підходити до використання породили ці техніки теорій. Психотерапевтичні процедури можуть бути ефективними з причин, які не мають нічого спільного
 2. ТЕМА 1. ТЕХНІКА
  технічної революції. Технічні відносини і технологічний спосіб виробництва. Три основні етапи в розвитку техніки. Основні поняття: техніка, технічна революція, техніцизм, технологічний спосіб виробництва. Джерела та література: Кемеров В.Є., Керімов Т.Х. Хрестоматія з соціальної філософії. М., 2001. С. 305-326, 342-347, 350-368. Алексєєв П.В. Соціальна філософія. М., 2003. Гол.
 3. Постклассическая естетика.
  Еклектизм і всеїдність постмодернізму дозволили його теретікам зайняти асістематіческую, адогматіческого, релятивістську, гранично вільну і відриту позицію. У глобальній системі інтертекст і смислових лабіринтів зникає будь-яка специфіка, в тому числі і
 4. І. Економічні рамки технічної еволюції
  технічні відкриття тягнуть за собою економічні трансформації, то вони пояснюються в свою чергу станом ринку, виробленої продукцією і робочою силою, вимогами економічної
 5. Міжвідомча координація
  технічної політики, діють в рамках своїх функціональних обов'язків, у тому числі: Минпромнауки Росії організовує і фінансує роботи по підпрограмі «Безпека», здійснює через відповідні механізми та форми державну підтримку пріоритетним дослідженням з проблем безпеки, побудови та експлуатації складних технічних систем, створення сучасної
 6. СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
  технічна комісія НДДКР Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи НДР Науково-дослідна робота НТП Науково-технічний прогрес ОУП Загальні умови поставки ПК Виробнича кооперація СИФ CIF - вартість, страхування і фрахт СК Страхова компанія СНД Співдружність незалежних держав СТО Станція технічного обслуговування РЕВ Рада економічної взаємодопомоги
 7. Чуркін І. Н.. Друга світова війна. Велика Вітчизняна війна радянського народу (1939-1945 рр..): Методичні вказівки по курсу вітчизняної історії для студентів технічного вузу усіх спеціальностей / І. Н. Чуркін. - Ульянівськ: УлГТУ, 2009. - 64 с., 2009
  технічного вузу, містять рекомендації щодо вивчення та основні положення теми «Друга світова війна. Велика Вітчизняна війна радянського народу (1939 - 1945 рр..) », Список рекомендованої літератури. Для викладачів, аспірантів і студентів гуманітарних факультетів вузів і всіх, хто цікавиться історією та культурою Росії. Робота підготовлена ??на кафедрі «Історія та
 8. Програмно-цільові методи
  технічної політики в області природної та техногенної безпеки. Цьому присвячені дослідження, що ведуться з 1991 22 року в рамках підпрограми «Безпека населення і народногосподарських об'єктів з урахуванням ризику виникнення природних і техногенних катастроф» (підпрограма «Безпека»), що входить до складу Федеральної цільової науково-технічної програми «Дослідження і розробки по
 9. 6. 1. ТЕОРІЯ ВІДСТАВАННЯ КУЛЬТУРИ
  технічного прогресу породжують напругу й тривалі процеси пристосування в інших секторах общества.-Проте в цілому в суспільстві існує гіпотетичний стан рівноваги, що визначається в кожний момент по відповідному цьому моменту станом техніки. Так як технічний розвиток постійно й швидко йде вперед, може трапитися так, що займає більш
 10. Вступ
  технічного і небезпека теоретичного еклектизму, я сподіваюся допомогти вченим щиро прийняти цей науковий метод, що віддає перевагу обширність підходу глибині і виходить з необхідності специфічного лікування в кожному конкретному випадку. До 1950 року слова "психотерапія" і "психоаналіз" фактично вважалися синонімами. До 40-м рокам психоаналіз розпався на безліч окремих напрямків (див.,
 11. 3.4. Основні напрямки та заходи щодо захисту електронної інформації
  технічні засоби і системи, що обробляють відкриту інформацію, але розміщені в приміщеннях, в яких обробляється інформація обмеженого доступу, а також самі приміщення, призначені для обробки такої інформації. До основних загроз інформаційної безпеки в загальнодержавних інформаційних і телекомунікаційних системах Доктрина відносить: діяльність
 12. Зміст
  технічні фактори розвитку економіки Трудовий (кадровий) потенціал Глава II. Показники соціально-економічного розвитку регіону Рівень економічного розвитку Характеристика соціального розвитку. Індекс розвитку людського потенціалу Бібліографічний список
 13. 1.1 . Концепція
  технічної політики країни. Досягнення цілей безпеки пов'язане зі значними матеріальними витратами і в умовах обмеженості ресурсів можливе лише шляхом науково обгрунтованої розробки і здійснення комплексу взаємопов'язаних правових, економічних та політичних заходів. Перехід від концепції «абсолютної »безпеки до концепції« прийнятного »ризику, визначив появу принципово
 14. Питання та відповіді
  еклектизмом і що він необхідний для розвитку нашої професійної області. Це важливо для мене. Я відчуваю - думаю, й інші учасники цієї конференції відчувають, - що важко зберігати об'єктивність і не впадати в омани. Хотілося б знати, чи немає рекомендацій, яким чином не заплутатися в масі можливостей? Волберг: Я думаю, це теж дуже важливе питання. Конференція по
 15. Взаємозв'язок державної та регіональної науково-технічної політики
  технічної політики визначені в якості одного з пріоритетів єдиної державної науково-технічної політики. Конституційні і законодавчі положення накладають чималу відповідальність на федеральні і регіональні органи управління, керівників і фахівців в області захисту людини, об'єктів і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. При цьому в
 16. ЗМІСТ
  технічної політики 16 Програмно-цільові методи 22 Економічні механізми 23 Теорія безпеки 30 Міжвідомча координація 40 Державна інноваційна політика 41 МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПРОГРАММ51 Огляд існуючих підходів 51 Інтегральна оцінка ризику 55 ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ, ПОГОДЖЕННЯ ІНТЕРЕСІВ 72 Опис моделей управління 72 Оцінка ефективності економічних